Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
9 september 2013 | Leon Goossens

'Zorgmarketing in de praktijk deel 2' is een vlot geschreven boek met scherpe kanten. Het boek van auteur Sjors van Leeuwen is een tijdsdocument in de dynamische tijd waarin de zorgsector zich bevindt en ontwikkelt naar een gereguleerde zorgmarkt. Wetenschappelijke theorieën wisselen af met de vele 'verzamelde' praktijkvoorbeelden. Hierin zit tegelijk het risico dat voorbeelden bij elkaar geraapt zijn en zich in het vervolg van het boek tegenspreken.

Het boek is een vervolg op 'Zorgmarketing in de praktijk deel 1', een eerdere uitgave uit 2010. Deel 2 is de betere opvolger en heeft een zakelijke schrijfstijl. Kort, bondig, rechtlijnig, niets verhullend en scherp.

Door de selectie van verschillende marketingtheorieën en de vele verzamelde praktijkvoorbeelden is de match tussen theorie en voorbeeld niet altijd gelukkig gekozen, hebben voorbeelden niet de juiste diepgang en spreken ze zich in de loop van het boek tegen.

Alle zorgsegmenten komen in meer of mindere mate aan bod in de praktijkvoorbeelden. De nadruk in aanpak en methode ligt op de cure, vooral op het ziekenhuis. Daarmee is een aantal hoofdstukken zoals Marketingprojecten Portfolio Management (MPM) en de Marketing Quick Scan slechts deels toepasbaar in de care. De gehandicaptenzorg komt met 1 voorbeeld kort aan de orde. De ouderenzorg bevat een uitgebreid uitgewerkt voorbeeld: 50-plussers worden onderverdeeld in 5 types. Niet het beste voorbeeld want wie de ouderenzorg kent weet dat de gemiddelde leeftijd in verzorgings- en verpleeghuizen 80 tot 85 jaar is.

Jammer is eveneens dat de transitie van AWBZ naar Wmo en de rol van de gemeenten ontbreken, de actualiteiten in de zorg volgen elkaar ook snel op!
Wordt u veel wijzer bij het lezen van het boek? Het geeft richting aan de in gang gezette gereguleerde marktwerking in de non-profit zorgsector. Het woord 'marktwerking' is vandaag de dag een containerbegrip dat vaak wordt gebruikt om zich af te zetten tegen elke verandering. Bij het lezen van 'Zorgmarketing in de praktijk deel 2' gaat 'de marktwerking' nog een stap verder door gebruik te maken van marketingprincipes die gangbaar zijn in de profitsector. In het boek worden veel vragen aan de zorgsector gesteld die zorgaanbieders aan het denken moeten zetten. Een weg terug is er niet.

De auteur geeft aan dat de tijden sterk veranderd zijn voor zorgorganisaties met de zorginkopers, verwijzers en de zorgconsumenten. Dit heeft invloed heeft op de wensen, de behoeften, de verwachtingen, de financiële mogelijkheden en het (bestedings)gedrag. Meer dan ooit speelt de impact van de klanten. Er moet dus worden gekeken naar waar de problemen en de vragen liggen, hoe de waarden en het gedrag veranderd zijn om daarop in te spelen met een actueel aanbod. Vraag en aanbod komen meer dan ooit bij elkaar en dat betekent dat zorgorganisaties - of ze nu willen of niet - creatief en innovatief moeten zijn, opnieuw een positie moeten kiezen en flexibel moeten inspelen op de klantvraag om klantbehoud en klanttevredenheid zeker te stellen.

Kortom een goed boek om een bewustwording van zorgmarketing aan te wakkeren. Maar denk niet antwoorden te vinden waarmee u, of een stagiair, zelf aan de slag kan. Daarvoor mist het voldoende diepgang. Theorieën worden aangeraakt en met praktijkvoorbeelden, veelal uit de media, gestaafd.


25 juni 2010 | Peter Vermeulen

In navolging van andere overheidssectoren blijkt de gezondheidszorg in zeer korte tijd de omslag naar een vrije markt te maken. Dit resulteert er in dat de zorgverlener niet meer als vanzelfsprekend verzekerd is van voldoende cliënten. De zorgproductie is hierdoor niet meer gegarandeerd. Cliënten blijken plotseling te kunnen kiezen voor een concurrent. Tijden zijn dus veranderd. Hierdoor moeten zorginstellingen plotseling gaan ondernemen om te kunnen overleven. In 'Zorgmarketing in de praktijk' beschrijft Sjors van Leeuwen een aantal belangrijke thema's waar zorgaanbieders mee te maken krijgen bij de overgang naar een markt- en klantgerichte organisatie.

De overheid streeft naar meer marktwerking met als doel kostenbesparing en kwalitatief betere zorg. Dit wil zij bereiken door middel van modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zorgaanbieders reageren hier veelal op door bezuinigingen en reorganisaties door te gaan voeren. Na het fusiegeweld blijkt men zich dan te storten op organisatiestructuren, planning en control, ziekteverzuim, automatiseringssystemen en kwaliteitsystemen. Dit is volgens Van Leeuwen niet de oplossing voor de lange termijn. Zorginstellingen dienen vooral hun blik naar buiten te richten, namelijk op de cliënten en concurrenten.

Van Leeuwen start 'Zorgmarketing in de praktijk' door in te gaan op de verschillen welke van belang zijn tussen zorgsector en bedrijfsleven bij het opstellen van een succesvolle marketingstrategie. Daarna beschrijft hij de relatie tussen marketing- en bedrijfsstrategie en belangrijker nog hoe u de kansen en bedreigingen in de omgeving van uw organisatie kunt analyseren. Na vervolgens de belangrijkste bouwstenen van zorgmarketing te beschrijven helpt Van Leeuwen u om een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een merkenbeleid. Hierna helpt hij u vervolgens om uw organisatie als sterk zorgmerk in de markt te zetten.

Integrale kostprijsberekening, toenemende concurrentie en het belang van vastgoedmanagement zijn een aantal onderwerpen op het gebied van zorgmarketing waaraan Sjors van Leeuwen aandacht besteedt. Maar ook digitalisering van de zorg, private zorginitiatieven en de kritischer wordende zorgverzekeraars en consumenten neemt de auteur onder de loep. Mijn favoriete onderdelen betreffen de uitgebreide kennis die Van Leeuwen het papier toevertrouwd op het gebied van ten eerste het accountmanagement en het organiseren van zakelijk relatiebeheer met stakeholders. En ten tweede op het gebied van klantsegmentatie - het winnen en vooral behouden van cliënten door middel van Customer Relationship Management. Uit de tekst is op te maken dat Van Leeuwen zich op dit onderdeel als een vis in het water voelt. De ervaring en het enthousiasme spatten namelijk van het papier. Een genot om te lezen.

Sjors van Leeuwen beschrijft in 'Zorgmarketing in de praktijk' tevens diverse methoden waarmee u nieuwe innovatieve zorgproducten en diensten succesvol kunt ontwikkelen en hoe uw organisatie gebruik kan maken van domotica als marketinginstrument. Kortom Van Leeuwen haalt alle denkbare marketingtools uit de kast. Hiermee levert hij een zeer bruikbaar theoretisch praktijkboek dat niet alleen geschikt is voor bestuurders, managers, stafmedewerkers en beleidsmakers in de gezondheidszorg. Het is wat mij betreft een noodzakelijk standaardwerk voor iedereen die enigszins te maken heeft of krijgt met het opstellen van marketingplannen in deze sector.

Het is te merken dat de auteur een man met ruime praktijkervaring is. Sjors van Leeuwen is er namelijk meer dan in geslaagd om de link te leggen tussen de praktijk en de theorie. Hij weet waar hij het over heeft en slaat nergens de plank mis. 'Zorgmarketing in de praktijk' is vlot geschreven waardoor het lekker weg leest. De vele marketingvoorbeelden zijn direct in de praktijk toepasbaar. Hoewel de thema's aan elkaar gerelateerd zijn, hoeft u het boek niet van voor naar achter uit te lezen. De opbouw en schrijfwijze bieden u de gelegenheid om de hoofdstukken of de voor u relevante onderdelen los van elkaar te lezen. Met 'Zorgmarketing in de praktijk' geeft Sjors van Leeuwen u ontelbare zeer bruikbare inzichten en praktijkervaring. Ik kan u maar één praktijkinzicht bieden na het lezen van dit boek: aanschaffen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden