Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Alle mens aan dek - 'Succesvol omgaan met verandering'
30 april 2018 | Frank van Kuijck

Het zijn bijzondere tijden. De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Klanten en burgers verwachten steeds meer van leveranciers, ondernemers en de overheid.

Dat stelt hoge eisen aan het functioneren van organisaties. Zeker daar waar de publieke sector frequent onder druk staat. Burgers zijn vaak ontevreden en er moet meer gerealiseerd worden met (steeds) minder geld. Voorwaar een uitdaging. Daarom ook benieuwd naar de boodschap en de lessen uit het boek Alle mens aan dek. Zouden hier de oplossingen in staan?

Mensen kunnen helpen. Een bijdrage leveren aan de behoeften. Dat is waar het boek mee begint. Hoe doe je dat? In de inleiding van het boek wordt ingegaan op het begrip sociale innovatie. Dat is ook de kern van het boek.

Sociale innovatie heeft een viertal kenmerken. De schrijvers noemen dit hefbomen. Deze zijn:

- Slimmer werken: talenten en competenties inzetten en ruimte geven;

- Dynamisch management: stimuleren kennisontwikkeling en delen;

- Flexibele organisatie: aanpassen processen op basis van organisatie dynamiek. Kern is innovatief en efficiënt;

- Co-creatie: samenwerken met anderen.

Het begrip sociale innovatie en de vier hefbomen staan centraal in de volgende 5 hoofdstukken. Kern is dat deze centraal staan bij de verandering en aanpassing van het functioneren van een organisatie. Hoe stel je de klant centraal met een duidelijke missie en kennis van de klantvraag?

Bij slimmer werken gaat het om afschaffen van overbodige zaken. Het geven van regelruimte aan het individu. Daarbij gelden wel duidelijke kaders. Zorg voor een goede inzet van kennis en samenwerking. En geef vertrouwen. Daarbij gelden uiteraard duidelijke kaders. Het is immers niet alleen leuk.

De kern van dynamisch managen: niet iedereen hetzelfde laten doen en beoordelen op kwaliteiten. Gaat om denken, leren, ontwikkelen en veranderen van processen en wijze van organiseren en samenwerken. Een leidinggevende moet hierbij ontwikkeling en innovatie stimuleren en faciliteren.

Flexibel organiseren gaat in op de interne verandersnelheid, balanceren tussen innovatie en efficiency en het optimaliseren van de zelforganisatie.

De schrijvers geven aan dat co-creatie in de huidige samenleving wezenlijk is. Kernbegrippen en uitgangspunten zijn met anderen, veel klantcontacten, kennis van de klant en breed netwerk.

Het boek sluit af met het organiseren van het innovatieproces. In de samenvatting zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende hefbomen en het innovatieproces weergegeven.

Per hoofdstuk is een klantcasus opgenomen. Deze klantcasussen maken het boek waardevol. De klantcasussen laten zien hoe een publieke sectororganisatie omgaat met de gepresenteerde uitdagingen en veranderingen. Per casus zijn ook de lessen en de bereikte resultaten opgenomen.

Het boek Alle mens aan dek is geen boek met nieuwe theorieën en begrippen. Het boek laat kort en compact zien op welke wijze publieke organisatie omgaan met uitdagingen en welke thema’s een rol spelen om succesvol om te gaan met de hedendaagse uitdagingen.

Sociale innovatie laat zien hoe met een focus op een andere wijze van management, organisatie en mensen mooie resultaten bereikt kunnen worden. Het gaat daarbij om het:

- geven van ruimte;

- op de juiste wijze ondersteunen van mensen en organisaties ter bevordering van samenwerking en bredere participatie;

- en het stimuleren van kennisdeling en -ontwikkeling.

Uiteraard binnen gestelde kaders. 

Alle mens aan dek laat met een mix aan verhaal en onderbouwing zien hoe succesvol omgegaan kan worden met verandering.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Marjolijn Grijns, Loubna Zarrou
Alle mens aan dek

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden