Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Interne communicatie - 'Een stevige handleiding'
6 juni 2018 | Nico Jong

Huib Koeleman schrijft als eerste in Nederland vanaf 1992 uitgebreid over Interne communicatie. Na zes edities van Interne communicatie als managementinstrument is de 7e druk een compleet nieuw boek geworden, met als titel Interne communicatie.

We communiceren elke dag veel en denken het ook allemaal goed te kunnen. Toch blijkt uit vrijwel ieder onderzoek dat de Interne communicatie beter kan. De realiteit is dus minder rooskleurig. In de communicatie tussen mensen, tussen teams en op organisatieniveau gaat nog steeds ontzettend veel mis. Het onderscheid tussen privé en werk vervaagt steeds meer en hetzelfde geldt voor het verschil tussen interne en externe communicatie. De komst van de sociale media zorgt voor de nodige omwentelingen in onze wereld. Daarom is het nodig afspraken met elkaar te maken over de uitgangspunten voor goede communicatie. Het boek van Koeleman is daar een prima hulpmiddel voor. 

Interne communicatie helpt de aanwezige kennis in de organisatie ontsluiten en ondersteunt de werkprocessen. Het is nodig om de medewerkers op alle niveaus te betrekken bij het beleid en het functioneren van de organisatie. Goede interne communicatie zorgt voor meer betrokkenheid bij de medewerkers en speelt een belangrijke rol bij veranderingsprocessen, volgens Koeleman. 

Na de inleiding beschrijft de auteur verschillende niveaus waarop we communiceren: als individu, als team en als organisatie. In het tweede deel van het boek komen de doelen aan bod die we met interne communicatie willen realiseren: medewerker betrokkenheid, medewerkers als ambassadeur, de klantreis, de inclusieve organisatie en communicatie bij veranderingen. Deel drie bevat de bouwstenen om tot een nieuwe visie en middelenkeuze te komen voor interne communicatie. Het vierde deel gaat over de rol van leidinggevenden bij communicatie en over de rollen van de communicatieafdeling. Het laatste deel biedt een aantal ingrediënten voor de communicatiemix, zoals vormen van persoonlijke communicatie, online middelen en print middelen. 

Interne communicatie is opnieuw een stevige handleiding om te komen tot een serieuze aanpak van interne communicatie. We lezen al jaren dat dit aspect van het communicatie vak steeds belangrijker wordt, maar dat vertaalt zich helaas nog maar weinig in voldoende capaciteit en middelen. Het boek van Huib Koeleman kan helpen daar verandering in te brengen. Hij toont regelmatig de verwevenheid van interne communicatie met andere functiegebieden binnen de organisatie. Daarom zou interne communicatie ook veel hoger op de agenda van alle managers moeten staan. Interne communicatie is van iedereen en niet van de afdeling communicatie.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


10 april 2009 | Mireille Schrijnemaekers

Interne communicatie is een boeiend vakgebied. Uit onderzoek blijkt dat bij goed presterende bedrijven tachtig procent van de medewerkers vertrouwen heeft in de leiding en vindt dat het management echt naar hen luistert. Interne communicatie is binnen alle organisaties van belang en dat neemt toe in crisistijden en tijdens veranderingsprocessen. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk om de interne communicatie op te zetten of te verbeteren. 'Interne communicatie als managementinstrument' van Huib Koeleman biedt een gedocumenteerd naslagwerk waarin alle facetten besproken worden. '

Interne communicatie als managementinstrument' van Huib Koeleman dient twee doelen. Het wil een overzicht bieden van de diverse facetten van het vakgebied interne communicatie. Daarnaast wil het communicatie-, HRM-managers en mensen die hiervoor in opleiding zijn een handreiking bieden bij het opstellen van intern communicatiebeleid en het verbeteren van de communicatiemix. Positief punt aan het boek is het feit dat het uit vijf delen bestaat die lost van elkaar te lezen zijn. Deel 1 behandelt achtergronden van het vakgebied interne communicatie, zoals de verschillende functies en stromen van interne communicatie, organisatiestructuren en hun invloed op interne communicatie en de verschillende middelen. De basisstructuur en de methoden en voorwaarden om die in stand te houden, komen aan bod in het tweede deel. Dit bevat het stelsel van kanalen en middelen die beschikbaar moeten zijn voor alle vormen van communicatie. Plus een stappenplan aan de hand waarvan een beleidskader voor interne communicatie kan worden opgesteld. Maar ook de competenties die verschillende spelers moeten hebben om communicatie goed te laten verlopen. Deel 3 bestaat uit trends en praktijkvoorbeelden met betrekking tot aspecten van interne communicatie die momenteel in de belangstelling staan, zoals netwerkstructuren en diversiteit. Ook geeft de auteur de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende kanalen waarlangs informatie door organisaties stroomt. Koeleman onderscheidt persoonlijke, schriftelijke, audiovisuele en digitale kanalen. Bij elk geeft hij aanwijzingen voor het opzetten van het betreffende kanaal of het verbeteren ervan. Het laatste deel beschrijft alle elementen van onderzoek naar interne communicatie binnen bedrijven. Verschillende audits, het proces en onderzoekstechnieken komen aan bod. 'Interne communicatie als managementinstrument' is erg theoretisch van aard en bevat heel veel opsommingen, zoals vier richtingen van informatie, zeven tradities in de communicatietheorie, vier niveaus van communicatie, drie selectieprocessen... en dat allemaal in één hoofdstuk! Dit maakt het moeilijk om het totaalbeeld van dit onderwerp vast te houden. Je krijgt bijna behoefte aan een sitemap om de onderlinge verbanden duidelijk te maken. Zelfs voor de doelgroep is het boek hierdoor lastig toe te passen in de praktijk. Deze titel is informatief voor iedereen die geïnteresseerd is in interne communicatie. Een aantal hoofdstukken is bovendien aan te bevelen als verplichte literatuur voor alle managers omdat interne communicatie en het belang ervan binnen een organisatie vaak onderschat wordt. 'Interne communicatie als managementinstrument' is een goed boek dat iedereen die nauw betrokken is bij de centraal gestuurde interne communicatie kan gebruiken als naslagwerk. Als er een zesde druk komt, dan is mijn aanbeveling aan de schrijver om meer praktijkvoorbeelden op te nemen ter inspiratie van de lezer en de huidige voorbeelden en onderzoeksdata te vervangen door recente cijfers. Sommige onderzoeksdata zijn erg verouderd en met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is een update hier en daar wenselijk.


Interne communicatie als managementinstrument
10 april 2009 | Mireille Schrijnemaekers

strong>Interne communicatie is een boeiend vakgebied. Uit onderzoek blijkt dat bij goed presterende bedrijven tachtig procent van de medewerkers vertrouwen heeft in de leiding en vindt dat het management echt naar hen luistert. Interne communicatie is binnen alle organisaties van belang en dat neemt toe in crisistijden en tijdens veranderingsprocessen. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk om de interne communicatie op te zetten of te verbeteren. 'Interne communicatie als managementinstrument' van Huib Koeleman biedt een gedocumenteerd naslagwerk waarin alle facetten besproken worden. '

Interne communicatie als managementinstrument' van Huib Koeleman dient twee doelen. Het wil een overzicht bieden van de diverse facetten van het vakgebied interne communicatie. Daarnaast wil het communicatie-, HRM-managers en mensen die hiervoor in opleiding zijn een handreiking bieden bij het opstellen van intern communicatiebeleid en het verbeteren van de communicatiemix. Positief punt aan het boek is het feit dat het uit vijf delen bestaat die lost van elkaar te lezen zijn. Deel 1 behandelt achtergronden van het vakgebied interne communicatie, zoals de verschillende functies en stromen van interne communicatie, organisatiestructuren en hun invloed op interne communicatie en de verschillende middelen. De basisstructuur en de methoden en voorwaarden om die in stand te houden, komen aan bod in het tweede deel. Dit bevat het stelsel van kanalen en middelen die beschikbaar moeten zijn voor alle vormen van communicatie. Plus een stappenplan aan de hand waarvan een beleidskader voor interne communicatie kan worden opgesteld. Maar ook de competenties die verschillende spelers moeten hebben om communicatie goed te laten verlopen. Deel 3 bestaat uit trends en praktijkvoorbeelden met betrekking tot aspecten van interne communicatie die momenteel in de belangstelling staan, zoals netwerkstructuren en diversiteit. Ook geeft de auteur de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende kanalen waarlangs informatie door organisaties stroomt. Koeleman onderscheidt persoonlijke, schriftelijke, audiovisuele en digitale kanalen. Bij elk geeft hij aanwijzingen voor het opzetten van het betreffende kanaal of het verbeteren ervan. Het laatste deel beschrijft alle elementen van onderzoek naar interne communicatie binnen bedrijven. Verschillende audits, het proces en onderzoekstechnieken komen aan bod. 'Interne communicatie als managementinstrument' is erg theoretisch van aard en bevat heel veel opsommingen, zoals vier richtingen van informatie, zeven tradities in de communicatietheorie, vier niveaus van communicatie, drie selectieprocessen... en dat allemaal in één hoofdstuk! Dit maakt het moeilijk om het totaalbeeld van dit onderwerp vast te houden. Je krijgt bijna behoefte aan een sitemap om de onderlinge verbanden duidelijk te maken. Zelfs voor de doelgroep is het boek hierdoor lastig toe te passen in de praktijk. Deze titel is informatief voor iedereen die geïnteresseerd is in interne communicatie. Een aantal hoofdstukken is bovendien aan te bevelen als verplichte literatuur voor alle managers omdat interne communicatie en het belang ervan binnen een organisatie vaak onderschat wordt. 'Interne communicatie als managementinstrument' is een goed boek dat iedereen die nauw betrokken is bij de centraal gestuurde interne communicatie kan gebruiken als naslagwerk. Als er een zesde druk komt, dan is mijn aanbeveling aan de schrijver om meer praktijkvoorbeelden op te nemen ter inspiratie van de lezer en de huidige voorbeelden en onderzoeksdata te vervangen door recente cijfers. Sommige onderzoeksdata zijn erg verouderd en met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is een update hier en daar wenselijk.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden