Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Persoonlijke coachingsmethode
10 januari 2014 | Nienke van Oeveren

Diane Lennard biedt in 'Gids voor de ontwikkeling van je eigen coachingsmethode' een praktische en stapsgewijze uiteenzetting die u helpt om uw eigen coachingsmethode te (blijven) ontwikkelen en toetsen.

Monique van de Griendt
Directeur Dialogue, Executive Coach

Dit boek is een must voor alle coaches. Het geeft een kort en krachtig overzicht van verschillende coachingsmethodes, waardoor je hier niet alleen kennis mee maakt, maar ook duidelijk wordt dat een methode een belangrijk hulpmiddel is in een coachingstraject. Ook geeft het boek een overzicht van theorieën over de manier waarop volwassenen leren. 

Maar de belangrijkste meerwaarde is dat je als coach bewust wordt van wie je bent als coach. Als coach neem je namelijk ook jezelf mee in een coachingstraject. In het boek wordt een aantal vragen gesteld waardoor je wordt gedwongen om naar je eigen coachingsmethode te kijken. Vervolgens wordt concreet uitgewerkt hoe je bestanddelen van je eigen coachingsmethode selecteert en vaststelt. De reflectieoefeningen lenen zich er goed voor om in intervisiebijeenkomsten te worden besproken. Dit boek komt op de verplichte literatuurlijst van de coachingsopleiding die wij in het najaar op de markt brengen!

8

Marlo Kengen
Docent HRD bij Opleidingskunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Met één boek een eigen coachingsmethode te ontwikkelen? Ook voor aankomende coaches? Dat leek me ambitieus. De boodschap blijkt genuanceerder dan dat. De focus ligt op reflectie, op persoonlijke ervaringen en perspectieven van de coach en dat maakt het echt anders dan andere coachingsboeken. De reflectievragen in het boek zijn relevant en behulpzaam. 

Als opleider van (aankomend) coaches is mijn inschatting dat de bespreking van de onderliggende theorieën voor starters onvoldoende houvast biedt en voor ervaren coaches weer te oppervlakkig is. Verder leidt de vertaling soms af van de inhoud; zinsbouw en woordkeuze zitten voor mijn gevoel soms (te) dicht op het Engelstalige origineel.

Al met al vind ik dit boek vooral geschikt voor coaches met enige kennis en ervaring. Die coaches kan het helpen om – systematisch en onderbouwd – stil te staan bij het denken en handelen als coach en daarmee – voortbouwend op bestaande coachingsmethoden – een ‘eigen’ aanpak te ontwikkelen.

7

Piet Korte
Docent ondernemerschap team handel, ROC Flevoland

Diane Lennard zet met haar boek hoog in. Daarin stelt zij niet het resultaat van de samenwerking coach-coachee centraal, maar isoleert de kwaliteiten van de coach als zijnde bepalend voor de uitkomst van de samenwerking. Een beknopt maar duidelijk overzicht van het theoretisch kader van waaruit de coach kan werken, gekoppeld aan een reeks reflectievragen zijn de ingrediënten voor het werken aan een eigen unieke coachingsmethode. 

Deze manier van zelfwerkzaamheid ligt mij niet, ik ervaar de inspiratie voor het werken aan mijzelf in de ontmoeting met de ander van hart tot hart, in het mogen ontvangen van feedback om te komen tot zelfreflectie. Het boek als bron van kennis en toepassingsmogelijkheden is prima, maar vervangt niet deze inspiratie en overtuigingskracht van een professionele, geïnteresseerde begeleider. Daarmee biedt dit boek voor mij naast theoretisch overzicht nauwelijks iets extra’s om werkelijk mee aan de slag te gaan. Een 5 is dan ook mijn waardering.

5

Marjon Bohré
Organisatiecoach en interim-manager

Wat maakt jou tot de coach die je bent? Dit boek geeft handreikingen om te reflecteren op je werkwijze als coach en een manier om een coachmethode te ontwikkelen die bij jou past. Daarbij raakt Diane Lennard een laag dieper dan de meeste coachboeken. Geen overzicht van instrumenten die je kunt gebruiken of persoonlijkheidstypologieën. Wel reflectieoefeningen die je helpen om in kaart te brengen wat jouw context is en op welke manier die invloed heeft op jouw manier van coachen.

Het boek begint met een theoretische basis, die af en toe wat taai wordt. Daarna volgt een deel met praktische oefeningen, die je zelf of met een collega kunt doen. Het boek eindigt met het persoonlijke coachverhaal van Lennard zelf. Dat laatste deel maakt het geheel een stuk levendiger en frisser, waardoor de theorie en de oefeningen een logischer kader krijgen. Begin dus met het lezen van deel 3!

7,5

15 februari 2013 | Maarten Fijnaut

Diane Lennard levert een leesbaar kwaliteitswerk voor iedere coach. Een pragmatisch boek dat op zichzelf een ontwikkeltraject biedt. De meer ervaren professional krijgt uit dit boek waardevolle inzichten over de eigen coaching methode en tips om deze te verfijnen. Deze 'Gids voor de ontwikkeling van je eigen coachingsmethode' leest als een studieboek en behelst het leerproces van volwassenen en de (bekende en minder bekende) theorieën die een invloed hebben op individuele coaching. In mijn optiek een van de betere boeken op het gebied van coaching. Scherpe reflectievragen, een waardevolle schat aan theorie gecombineerd met praktijkvoorbeelden helpen om de eigen methode verder te ontwikkelen.

Ik ben positief verrast door dit boek met zijn onhandig lange titel. 'Gids voor de ontwikkeling van je eigen coachingsmethode' leest redelijk gemakkelijk weg en waar dat niet het geval is, komt dat veelal door de praktische opdrachten en door de vele verwijzingen naar literatuur. Daarnaast stimuleert de auteur tot nadenken over het waarom van bepaalde keuzes in de eigen coaching en dat kan tijd kosten. De vele opdrachten passen goed binnen deze structuur en zijn behoorlijk relevant. De vragen sluiten goed aan op de materie en zijn dusdanig simpel en concreet dat het uitnodigt tot zelfreflectie. Het boek lijkt te zwaar voor een coach in opleiding, juist omdat er veel reflectie wordt gevraagd op coaching. Een ervaren coach kan er prima mee uit de voeten om de eigen methode te ontrafelen, aan te scherpen of te veranderen waar gewenst.

De auteur kiest in het boek voor een logische opbouw die niet direct uit de ruim 3 pagina's lange inhoudsopgave te halen is. Het vooruitzicht op een zware dobber met veel droge materie wordt direct verworpen door het verhelderende voorwoord. Hierin wordt inzicht geboden in de drie delen van het boek. Deel 1 is een inleiding tot ontwikkeling met veel theorie van bestaande methodes, richtlijnen en manieren van leren. Deel 2 helpt om een strategie te ontwikkelen, dit gebeurt vooral door methodes te ontleden, bestandsdelen te onderzoeken en te reflecteren op je eigen opvattingen over onder andere coaching, leren en interactie. Deel 3 illustreert hoe een persoonlijke coachingsmethode is ontwikkeld en kan worden toegepast, hierin biedt Diane Lennard een interessant inzicht in haar eigen persoonlijke ontwikkeling en hoe die van invloed is op haar coaching.

De belofte op de achterkant van het boek kan tot verwarring leiden. De lezer die een beknopt en eenvoudig stappenplan verwacht om snel en efficiënt een eigen methode in elkaar te zetten komt bedrogen uit. Dit boek biedt dat absoluut niet. Sterker nog, het is soms best lastig om door het woud van verwijzingen, tips, voorbeelden en opdrachten de rode draad te blijven volgen. Toch is het een compleet en goed werk met veel theorie en concrete ideeën om deze te integreren in de eigen methode. Reflectie op eigen ervaringen (binnen en buiten coaching) staat centraal en bieden een leidraad om de eigen coachingsmethode (verder) vorm te geven. Vanaf het begin heb ik me verbaasd afgevraagd of Diane Lennerd een Nederlandse achtergrond had. Goed werk van de vertaler van dit boek. Nergens in het boek proefde ik een Amerikaanse bijsmaak en er staan soms zelfs verwijzingen naar vertaalde boeken, dat geeft het boek net even wat meer waarde. Dit neemt niet weg dat er helaas geen actuele Nederlandse methodes in het boek staan.

De uitgebreide inhoudsopgave blijkt tijdens het lezen enorm handig te zijn in het snel opzoeken van specifieke methodes. De meeste worden, na een beknopte uitleg en met literatuurverwijzingen, later in het boek wederom vermeld. Handig dus om snel terug te vinden wat bijvoorbeeld de Inner Game-methode van Timothy Gallwey ook alweer behelsde.

De uitgebreide literatuurlijst aan het einde biedt inspiratie voor de lezer die meer wil. Grote kans dat die literatuur meer diepte biedt over een specifieke methode. De kans is klein dat hiertussen een boek staat dat betere ondersteuning biedt bij het verfijnen van de eigen methode. De 'Gids voor ontwikkeling van je eigen coachingsmethode' is hierin een meesterwerk en een must-have voor iedere ervaren coach.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden