Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Mooier werk - 'Aangenaam verrassend boek '
20 juli 2018 | Hanneke Tinor-Centi

Werk staat nooit stil. Banen en beroepen lijken zelfs steeds sneller te veranderen. Het is belangrijk om daar, als individu en organisatie, slim en snel op te kunnen anticiperen.

Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel over je werk af zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Hoe kun je zelf en samen met je collega’s teamtaken herverdelen, zodat iedereen er Mooier werk aan overhoudt? De auteurs van Mooier werk geven je de handvatten om juist dát te bewerkstelligen. Door middel van smart crafting creëer je een  persoonlijke baan op maat.

Met een frisse blik kijk je naar de taken waaruit je werk bestaat. In logische stappen verken je de vrijheidsgraden in je werk en hoe je deze kunt inzetten zodat je baan goed blijft passen bij wat je goed kunt én graag wilt.

Mooier Werk leert teamleiders, HR-professionals, coaches en adviseurs bovendien om op een andere manier te kijken naar (team)werk. Met praktijkinzichten uit interventietrajecten gedurende ruim vijf jaar wordt duidelijk wat het wel en niet oplevert als mensen zelf aan hun taken sleutelen om werk mooier en passender te maken. Aangevuld met inzichten uit onderzoek en baananalyses komt dit boek tot de kern van wat smart crafting kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun baan en de teams waarin ze werken.

Mooier werk van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch is een fijn boek dat zeker nieuwe inzichten biedt. Niet alles is even nieuw, maar in combinatie met andere inzichten geeft het wel degelijk een frisse blik op het verkrijgen van een bevredigende taakinvulling binnen een team. De auteurs presenteren ‘jobcrafting’ als een actieve manier om zelf een betere invulling te geven aan een bestaande functie-inhoud.

Mooier werk bevat diverse oefeningen die de lezer helpt met het in actie komen; het werkelijke ‘doen’! Het is praktisch en –vooral-  haalbaar. Er worden geen idealistische, onbereikbare doelen gesteld die direct al demotiveren. Gaandeweg het boek krijgt de lezer allengs meer het gevoel: ‘dit kan ik ook bereiken’!

Natuurlijk moet, om jobcrafting’ een kans van slagen te geven, de manager in het verhaal wel mee willen bewegen. Geeft de manager in kwestie zijn medewerkers het vertrouwen om zijn/haar medewerkers hun functie-inhoud te laten herontwerpen? Sterker nog, de rol van de manager is cruciaal. Hij zou jobcrafting niet alleen kunnen stimuleren maar zelfs kunnen toepassen op zijn eigen functie-inhoud. Jobcrafting komt derhalve het beste uit de verf wanneer het een collectief proces is.

Kortom, Mooier werk is een aangenaam verrassend boek dat aanzet tot actie richting ‘mooier werk’.

Hanneke Tinor-Centi (1960), eigenaar van HT-C Communicatie en Marketing, tekstschrijver, boekrecensent en boekmarketeer.


Mooier werk - 'Stevig en wetenschappelijk onderbouwd'
4 mei 2018 | Nico Jong

Een groot deel van ons leven besteden we aan werken. Bij veel mensen gaat daar na verloop van tijd de glans van af. Dan is het verstandig om aan onze baan te gaan sleutelen.

Daar is een ruimer blikveld voor nodig waardoor we meer gaan zien, wat handig is als we op zoek gaan naar manieren om ons werk te verbeteren. Ook is dieper inzicht nodig en het vergroten van onze actieradius. Wetenschappers Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch schrijven hierover in Mooier werk als opvolger van hun job crafting-handboek Mooi werk.

Hun boek is voor mensen die willen werken aan hun baan als een manier van leven in plaats van ‘een maandag-tot-vrijdag-manier van doodgaan.’ Ze willen onze kijk op onze baan helpen veranderen. Op zoek naar een betere baan, zonder weg te gaan. Het gaat om een balans tussen te weinig en te veel verwachten ons werk. Het uitgangspunt van job crafting is dat ieder mens in iedere baan vrijheidsgraden heeft om zijn werk aan te passen, te boetseren, eraan te sleutelen. Het is daarbij de kunst om aanpassingen te maken in het gewone in plaats van het buitengewone. Het grootste deel van onze dagen is gevuld met alledaagsheid. Kunnen we daar een gewone wijziging in aanbrengen dan brengt dat de grootste veranderingen teweeg.

Zinvol werk verwijst naar zelfherkenning en footprint. We willen onszelf terugzien in ons werk. Als er aansluiting is tussen onze talenten en onze taken vullen alle puzzelstukken op hun plaats en voelen we ons op onze plek. Bij footprint proberen we een spoor achter te laten door een verschil te maken en te zien welk effect dat heeft. De kunst is om niet bij uitzondering iets terug te zien van zelfherkenning en footprint, maar ons juist in de alledaagse werkervaring te realiseren dat we onszelf herkennen en onze sporen achterlaten. Uit onderzoek van de auteurs blijkt dat we het belangrijk vinden alledaagse dingen te doen, een betrouwbare bijdrage te leveren, afwisseling te hebben en verrassingen mee te maken.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste gaat over het verruimen van ons blikveld. Inzicht is nodig in de ontwikkeling van ons werk vanaf het begin tot nu. Vervolgens moeten we verkennen welke kant we op willen. In deel twee, over het verdiepen van inzicht, beschrijven de auteurs een andere manier van kijken; wat het betekent om op taakniveau te kijken naar de inzetbaarheid in werk. Ze gebruiken de analyses van honderdvijftig basisschooldocenten om een en ander te illustreren. Het laatste deel gaat over het vergroten de actieradius van jobcrafting voor onszelf, ons team of onze organisatie. Over hoe jobcrafting in teamverband meer kan opleveren voor alle individuele teamleden.

Mooier werk oogt vriendelijk en lijkt dun. Dat geldt niet voor de inhoud, die is stevig en wetenschappelijk onderbouwd. Het is geen eenvoudige checklist waar je direct mee aan het werk kunt. De auteurs zijn al meer dan vijf jaar met dit onderwerp bezig en dat levert de nodige rijkdom op.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Mooier werk - 'Vele handige vragen en slimme ordeningen'
2 mei 2018 | Rudy Kor

De praktische reflectie opdrachten en een gerichte aanpak van acht stappen uit Mooier werk helpt bij het zichtbaar maken of het eigen werk nog wel ‘mooi’ is

In de inleiding zeggen de auteurs dat het boek geschreven is ‘voor mensen die werk willen maken van hun baan als een manier van leven in plaats van een maandag-tot-vrijdag-manier van doodgaan.’ Uitgangspunt van het boek is dat ieder mens in iedere baan vrijheidsgraden heeft om het werk aan te passen, te boetseren, te sleutelen. Die vrijheidsgraden vind je als je weet waar je zoeken moet en dan ontdek je vrijheidsgraden in het werk: waar je kunt beïnvloeden hoe je je werk aanpakt, wie je bij je werk betrekt (of niet) en welke taken je oppakt of afstoot. Met een veelheid aan korte reflectie-oefeningen en een gerichte aanpak van acht stappen wordt steeds zichtbaarder hoe het eigen werk eruitziet, wat er nog goed past en wat steeds minder past, en op welke onderdelen het sleutelen aan taken uitkomst zou kunnen bieden.

Ook mensen die tevreden zijn hun huidige werkpakket, en het al mooi genoeg vinden, hebben baat bij de oefeningen uit het boek. Zo maakt bijvoorbeeld het maken van een ‘taakanalyse’ zichtbaar uit welke diversiteit aan (niet) kernonderdelen het eigen takenpakket echt bestaat en welke ontwikkelingen daarin gaande zijn (van automatisering tot reorganisaties). In de ‘taakfitanalyse’ krijg je inzicht hoe goed de verschillende taken bij de persoonlijke sterktes, behoeftes en interesses passen. En door de ‘inzetbaarheidsanalyse’ uit te voeren, weet je voor welke taken je de komende twee jaar nog goed competent en gemotiveerd bent, en welke taken je steeds minder goed aan kan en/of minder graag wilt.

Verhelderend zijn ook de negen taaksoorten (in drie hoofdcategorieën). Onder de kerntaken vallen uitvoerende taken, voorbereidende- en relationele taken. Onder de niet-kerntaken vallen ondersteunende taken, organiserende- en informerende taken. En onder de additionele/extra taken vallen verticale taken (coördineren van werkzaamheden van anderen), horizontale taken (zoals commissie werkzaamheden, feesten organiseren) en tenslotte verdiepende taken (bijhouden van het vak, ontwikkelen van nieuwe diensten/producten).

Elk vak heeft zijn eigen jargon. Het boek is er grotendeels van gevrijwaard. Maar de theorie van ‘Job crafting’ die ten grondslag ligt aan het boek, heeft een geheel eigen jargon. Voor insiders zal het vertrouwd klinken, maar mij hielpen termen als craftingsacties, taakcraften, craftingstechnieken, relationeel craften, cognitief craften en contextueel craften niet. Maar de lezer die vooral op zoek is naar meer inzicht in de eigen taak kan er makkelijk omheen lezen, die laat hoofdstuk 4 gewoon ongelezen en puzzelt rustig verder met de vele handige vragen en slimme ordeningen.

Eigenlijk zou iedereen (zowel werknemer, team als leidinggevende) zich om de zoveel tijd een keer moeten afvragen wat aan het gebeuren is met functies. De auteurs hebben hiervoor een handige indeling van acht ‘functieontwikkelingen’: functieverzwaring, functieverrijking, functieverbreding, en functieverdieping. Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er vier functieontwikkelingen die negatief kunnen uitpakken. Dan gaat het vooral over een scheefgroei in de verhouding tussen verschillende taakkenmerken, c.q. over de balans. Daarbij kan gedacht worden aan functieverwatering (er komen te veel randtaken bij), functieverzadiging (er komen steeds meer kerntaken bij), functieversnippering (het werk gaat uit steeds meer loshangende taken bestaan) en tenslotte functievervreemding (de inhoud van het werk is in de loop van de tijd zo veranderd dat je je er niet meer in herkent, zoals de automonteur die van mecanicien elektricien aan het worden is).

En wat mooi werk is: ‘mensen bepalen zelf wat wanneer hun werk mooier is’.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij TwynstraGudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor managementboek.nl


30 april 2015 | Peter de Roode

Een boek dat snel in de vergetelheid kan raken door een ogenschijnlijk nietszeggende titel. En dat is niet terecht want ‘Mooi werk’ van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch is meer dan lezenswaardig. De ondertitel maakt echter meer dan duidelijk waar dit boek over gaat: ‘naar een betere baan zonder weg te gaan’. In de literatuur wordt dit proces aangeduid als ‘jobcrafting’ . Een actieve manier om zelf een betere invulling te geven aan de ooit opgestelde functie-inhoud.

‘Mooi werk’ is zeer prettig leesbaar en gelardeerd met oefeningen die je helpen stappen te zetten om daadwerkelijk in beweging te komen. Het onderwerp is zo volstrekt logisch dat je je afvraagt dat deze vernieuwing er niet al veel eerder was. Het onderwerp ‘jobcrafting’ past perfect in een tijd waarin werknemers geacht worden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en hun ontwikkeling.

In ‘Mooi werk’ worden niet alleen diverse instrumenten aangeboden, de auteurs bieden ook een heldere achtergrond aan van waaruit je zou kunnen starten. Dat sprak mij aan omdat ze het niet te ‘groot’ maken. Je kunt immers zelf direct starten maar wel met hulp van anderen.

Zo beschrijven de auteurs dat het nogal een verschil maakt hoe je tegen je functie aankijkt en de bereidheid om acties op te stellen die tot verbetering kunnen leiden binnen je functie. Een mooie eyeopener inderdaad om mee te starten. En inderdaad: iedereen zal begrijpen dat de bereidheid tot aanpassing van de functie verschilt van de persoon wiens werk een roeping is, met de persoon die werk ziet als een middel om tot ontwikkeling te komen en zeker met de persoon die werk ziet als een verplichting. Zelfonderzoek dus en bewustwording daarvan.

Jobcrafting is een hoopvolle boodschap: we kunnen invloed uitoefenen op onze functie. Het is waar: veel functieomschrijvingen zijn verouderd en wellicht is het gehele begrip zelfs gedateerd. Maar dat beweren en geen alternatieven aanreiken, biedt geen perspectief. De auteurs roepen dat overigens niet maar bieden wel een perspectief. Een krachtig perspectief dat voor elk opleidingsniveau geschikt lijkt.

Wat ik in dit boek een beetje mis is de directe koppeling naar reorganisaties en de praktijkvoorbeelden die het nut kunnen aantonen van jobcrafting. De vele reorganisaties zorgen ervoor dat mensen steeds in verschillende projecten werken en met andere taakinhouden van doen krijgen. Met als gevaar dat het werk niet passend is, laat staan mooi. Jobcrafting lijkt me in die context van grote waarde te kunnen zijn.

De auteurs maken duidelijk dat jobcrafting niet een eenmalige gebeurtenis is. Zijn zien het als een proces waarin motivatie, acties en opbrengsten vaststellen een belangrijke rol spelen.

De praktische implicaties van dit onderwerp kunnen best heel groot zijn. Immers medewerkers wordt het vertrouwen gegeven om zelf hun functie meer af te stemmen op hun kwaliteiten. De vraag is dan of managers zelf het vertrouwen hebben en willen geven om hun medewerkers hun functie-inhoud te laten herontwerpen. En hoe kijkt afdeling HRM daar tegenaan? Die claimt vaak dat alles met functie-inhoud hun domein is. Het gaat hier bepaald niet over een top-down proces maar juist over een bottom-up aanpak.

De rol van de manager is cruciaal. Hij zou, zoals de auteurs aangeven, jobcrafting niet alleen kunnen stimuleren onder zijn medewerkers op de werkvloer, hij kan de techniek ook toepassen op zijn eigen functie-inhoud. Walk the talk dus.

Toch waarschuwen de auteurs ervoor dat jobcrafting niet zozeer een individuele aangelegenheid moet zijn maar het best tot zijn recht komt in een collectief proces. Dat lijkt me een goede aanvulling omdat er anders een Babylonische spraakverwarring ontstaat tussen wie waar verantwoordelijk is op papier (volgens de formele functieomschrijving) en wie wat doet volgens eigen opgestelde inzichten. Van elkaar weten waarom wijzingen zijn doorgevoerd is zeker geen overbodige luxe.

Jobcrafting is dus niet alleen een manier om mooi werk te genereren, het is prachtig proces om met elkaar in dialoog te gaan.


Mooi werk
30 april 2015 | Peter de Roode

Een boek dat snel in de vergetelheid kan raken door een ogenschijnlijk nietszeggende titel. En dat is niet terecht want ‘Mooi werk’ van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch is meer dan lezenswaardig. De ondertitel maakt echter meer dan duidelijk waar dit boek over gaat: ‘naar een betere baan zonder weg te gaan’. In de literatuur wordt dit proces aangeduid als ‘jobcrafting’ . Een actieve manier om zelf een betere invulling te geven aan de ooit opgestelde functie-inhoud. ‘Mooi werk’ is zeer prettig leesbaar en gelardeerd met oefeningen die je helpen stappen te zetten om daadwerkelijk in beweging te komen. Het onderwerp is zo volstrekt logisch dat je je afvraagt dat deze vernieuwing er niet al veel eerder was. Het onderwerp ‘jobcrafting’ past perfect in een tijd waarin werknemers geacht worden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en hun ontwikkeling.

In ‘Mooi werk’ worden niet alleen diverse instrumenten aangeboden, de auteurs bieden ook een heldere achtergrond aan van waaruit je zou kunnen starten. Dat sprak mij aan omdat ze het niet te ‘groot’ maken. Je kunt immers zelf direct starten maar wel met hulp van anderen.

Zo beschrijven de auteurs dat het nogal een verschil maakt hoe je tegen je functie aankijkt en de bereidheid om acties op te stellen die tot verbetering kunnen leiden binnen je functie. Een mooie eyeopener inderdaad om mee te starten. En inderdaad: iedereen zal begrijpen dat de bereidheid tot aanpassing van de functie verschilt van de persoon wiens werk een roeping is, met de persoon die werk ziet als een middel om tot ontwikkeling te komen en zeker met de persoon die werk ziet als een verplichting. Zelfonderzoek dus en bewustwording daarvan.

Jobcrafting is een hoopvolle boodschap: we kunnen invloed uitoefenen op onze functie. Het is waar: veel functieomschrijvingen zijn verouderd en wellicht is het gehele begrip zelfs gedateerd. Maar dat beweren en geen alternatieven aanreiken, biedt geen perspectief. De auteurs roepen dat overigens niet maar bieden wel een perspectief. Een krachtig perspectief dat voor elk opleidingsniveau geschikt lijkt.

Wat ik in dit boek een beetje mis is de directe koppeling naar reorganisaties en de praktijkvoorbeelden die het nut kunnen aantonen van jobcrafting. De vele reorganisaties zorgen ervoor dat mensen steeds in verschillende projecten werken en met andere taakinhouden van doen krijgen. Met als gevaar dat het werk niet passend is, laat staan mooi. Jobcrafting lijkt me in die context van grote waarde te kunnen zijn.

De auteurs maken duidelijk dat jobcrafting niet een eenmalige gebeurtenis is. Zijn zien het als een proces waarin motivatie, acties en opbrengsten vaststellen een belangrijke rol spelen.

De praktische implicaties van dit onderwerp kunnen best heel groot zijn. Immers medewerkers wordt het vertrouwen gegeven om zelf hun functie meer af te stemmen op hun kwaliteiten. De vraag is dan of managers zelf het vertrouwen hebben en willen geven om hun medewerkers hun functie-inhoud te laten herontwerpen. En hoe kijkt afdeling HRM daar tegenaan? Die claimt vaak dat alles met functie-inhoud hun domein is. Het gaat hier bepaald niet over een top-down proces maar juist over een bottom-up aanpak.

De rol van de manager is cruciaal. Hij zou, zoals de auteurs aangeven, jobcrafting niet alleen kunnen stimuleren onder zijn medewerkers op de werkvloer, hij kan de techniek ook toepassen op zijn eigen functie-inhoud. Walk the talk dus.

Toch waarschuwen de auteurs ervoor dat jobcrafting niet zozeer een individuele aangelegenheid moet zijn maar het best tot zijn recht komt in een collectief proces. Dat lijkt me een goede aanvulling omdat er anders een Babylonische spraakverwarring ontstaat tussen wie waar verantwoordelijk is op papier (volgens de formele functieomschrijving) en wie wat doet volgens eigen opgestelde inzichten. Van elkaar weten waarom wijzingen zijn doorgevoerd is zeker geen overbodige luxe.

Jobcrafting is dus niet alleen een manier om mooi werk te genereren, het is prachtig proces om met elkaar in dialoog te gaan.


14 maart 2012 | Mara Spruyt

'Mooi werk', het boek van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch, begint goed met het advies om het meteen weer weg te leggen en je agenda erbij te pakken. Om vervolgens eens te kijken wat je allemaal aan het doen bent op werkgebied. En... of het je bevalt wat je aan het doen bent.

Het is typerend voor het praktisch ingestoken handboek over de mogelijkheden om je werk aan te passen. Job craften heet het, een middel om te komen tot 'mooi werk': sleutelen aan je baan door mogelijkheden te verkennen om in je huidige werkzaamheden aanpassingen te doen. Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch laten je anders kijken naar je werk door met nuchterheid je taken en werkzaamheden onder de loep te nemen. Om vervolgens je baan te veranderen zonder VAN baan te veranderen.

Vrijheidsgraden
Uitgangspunt van de auteurs is dat iedereen in meer of mindere mate ruimte en controle heeft om zelf vorm te geven aan werk. Zij noemen dit vrijheidsgraden en de kern van 'Mooi werk' gaat erover om die mate van vrijheid te ontdekken en te benutten. De realistische kijk van de auteurs is verfrissend: je kunt zelf invloed uitoefenen op het vormgeven van je werk en tegelijkertijd heb je niet alles in de hand.

Verschillende manieren
Aan je werk sleutelen kan betekenen dat je een kleine verschuiving in je takenpakket maakt. Het kan ook zijn dat je invloed neemt op je relaties, de mensen die je regelmatig spreekt en waar je mee werkt. Job crafting kan ten slotte ook een meer cognitieve insteek hebben: mensen kunnen hun werk 'mentaal' veranderen doordat ze het anders gaan zien.

Het boek kent twee delen. Het eerste deel gaat in op de huidige situatie in je werk en laat je hierop reflecteren. In het tweede gedeelte van het boek ga je aan de slag met de ruimte die er is om actief invloed uit te oefenen op je werk. In beide delen staan veel oefeningen die je met een inlogcode ook online kunt doen. Door de oefeningen krijg je een goed overzicht van je werk, welke taken je energie geven en welke niet en waar je vervolgens aanpassingen wilt doen. Aan de hand van verschillende stappen wordt een vergrootglas gelegd op je huidige werksituatie en de toekomst.

Actief boek
'Mooi werk' is een genuanceerd verhaal: de schrijvers beloven geen droombanen, maar geven een nuchtere kijk op de verschillende aspecten van je werk en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen. Hun analytische benadering en de voorbeelden en oefeningen maken van 'Mooi werk' een actief boek om er steeds weer bij te pakken. Geschreven voor mensen die zelf met job crafting hun werk mooier willen maken. Maar ook voor adviseurs en facilitators biedt het boek veel inspirerend materiaal.

Mara Spruyt schreef deze recensie samen met Annechien van Buurt, eveneens werkzaam bij Kessels & Smit, the learning company.


Mooi werk
14 maart 2012 | Mara Spruyt

'Mooi werk', het boek van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch, begint goed met het advies om het meteen weer weg te leggen en je agenda erbij te pakken. Om vervolgens eens te kijken wat je allemaal aan het doen bent op werkgebied. En... of het je bevalt wat je aan het doen bent. Het is typerend voor het praktisch ingestoken handboek over de mogelijkheden om je werk aan te passen. Job craften heet het, een middel om te komen tot 'mooi werk': sleutelen aan je baan door mogelijkheden te verkennen om in je huidige werkzaamheden aanpassingen te doen. Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch laten je anders kijken naar je werk door met nuchterheid je taken en werkzaamheden onder de loep te nemen. Om vervolgens je baan te veranderen zonder VAN baan te veranderen.

Vrijheidsgraden
Uitgangspunt van de auteurs is dat iedereen in meer of mindere mate ruimte en controle heeft om zelf vorm te geven aan werk. Zij noemen dit vrijheidsgraden en de kern van 'Mooi werk' gaat erover om die mate van vrijheid te ontdekken en te benutten. De realistische kijk van de auteurs is verfrissend: je kunt zelf invloed uitoefenen op het vormgeven van je werk en tegelijkertijd heb je niet alles in de hand.

Verschillende manieren
Aan je werk sleutelen kan betekenen dat je een kleine verschuiving in je takenpakket maakt. Het kan ook zijn dat je invloed neemt op je relaties, de mensen die je regelmatig spreekt en waar je mee werkt. Job crafting kan ten slotte ook een meer cognitieve insteek hebben: mensen kunnen hun werk 'mentaal' veranderen doordat ze het anders gaan zien.

Het boek kent twee delen. Het eerste deel gaat in op de huidige situatie in je werk en laat je hierop reflecteren. In het tweede gedeelte van het boek ga je aan de slag met de ruimte die er is om actief invloed uit te oefenen op je werk. In beide delen staan veel oefeningen die je met een inlogcode ook online kunt doen. Door de oefeningen krijg je een goed overzicht van je werk, welke taken je energie geven en welke niet en waar je vervolgens aanpassingen wilt doen. Aan de hand van verschillende stappen wordt een vergrootglas gelegd op je huidige werksituatie en de toekomst.

Actief boek
'Mooi werk' is een genuanceerd verhaal: de schrijvers beloven geen droombanen, maar geven een nuchtere kijk op de verschillende aspecten van je werk en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen. Hun analytische benadering en de voorbeelden en oefeningen maken van 'Mooi werk' een actief boek om er steeds weer bij te pakken. Geschreven voor mensen die zelf met job crafting hun werk mooier willen maken. Maar ook voor adviseurs en facilitators biedt het boek veel inspirerend materiaal.

Mara Spruyt schreef deze recensie samen met Annechien van Buurt, eveneens werkzaam bij Kessels & Smit, the learning company.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden