Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
20 januari 2010 | Edward Gilding

De arts die promotie maakt tot afdelingsmanager, de promovendus die furore maakt als decaan of de krantenjongen die doorgroeit tot CEO. Veel werknemers komen vroeg of laat terecht op posities waarin ze leiding geven aan mensen, terwijl ze tot dan toe wellicht alleen gericht waren op de inhoudelijke kant van hun werk. Dat dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig blijkt te zijn, moge duidelijk zijn. Voor al deze toekomstige managers maar ook voor alle nieuwsgierigen die al manager zijn, hebben Sasja Dirkse-Hulscher, Angela Talen 'Menskennis voor managers' geschreven.

In het boek, dat de pakkende ondertitel 'Handboek voor het begrijpen en beïnvloeden van gedrag' heeft, beschrijven Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen het menskennismodel. Dit model is gebaseerd op de drie universele principes van Human Dynamics van Sandra Seagal en David Horne, namelijk het mentale (M), emotionele (E) en fysieke (F) principe. Elk mens beschikt over alle drie deze principes, of kwaliteitsgebieden, zoals Dirkse-Hulscher en Talen ze noemen. De volgorde van deze kwaliteitsgebieden (bijvoorbeeld EMF of MFE) bepaalt niet alleen onze stijl van communiceren, maar ook onze stijlen van leidinggeven, informatie verwerken en leren. Een persoon met bijvoorbeeld de voorkeurstijl emotioneel - mentaal - fysiek staat erg open voor contact met anderen maar heeft echter moeite met afmaken en presteert minder wanneer hij alleen werkt.

Met dit model zijn alle mensen onder te verdelen in zes voorkeurstijlen. Voor elk van de voorkeurstijlen geven de auteurs vervolgens gedetailleerd aan hoe je ze herkent, hoe je het beste met ze werkt en hoe het type mens zichzelf graag ontwikkelt. Naast uitleg hoe je leiding geeft over de verschillende voorkeurstijlen, geeft het boek ook advies; voor het benutten van het model voor je eigen leiderschapstijl en voor samenwerken in teams. Daarnaast bevat het praktische nuttige tips over het communiceren via mail en telefoon.

Lezers die al enige theoretische kennis hebben over het gedrag van mensen, zullen niet heel veel nieuws vinden in dit boek. De auteurs draaien er dan ook niet omheen dat ze veel lenen van de bestaande theorie over Human Dynamics. Voor de startende manager kan dit boek frisse inzichten bieden over menskennis. Een drempel is wel dat deze managers tijd moeten steken in het positioneren van mensen op hun voorkeurstijl. Het is te hopen dat de lezer deze moeite neemt, want dit boek biedt vele interessante inzichten die bruikbaar zijn in uiteenlopende situaties. Wat daarbij erg helpt, zijn de vele gedetailleerde beschrijvingen en overzichten van de verschillende voorkeursstijlen. Hierdoor is het boek zowel als eerste inzage, als bij wijze van naslagwerk nuttig. Het enthousiasme van de auteurs en originele schrijfstijl dragen bij aan de leesbaarheid. Een laatste open vraag blijft nog wel: welke impact heeft dit model gehad in de praktijk? Zeker met de geclaimde jarenlange ervaring van de auteurs zou dit erg leerzame en bruikbare cases kunnen opleveren.

Kortom: een erg leuk en leerzaam boek om inzichten te verkrijgen in mensen en hun gedrag. Waarbij gezegd moet worden dat dit boek niet alleen voor toekomstige managers hulpvol zal zijn, maar zeker ook voor alle andere functies waarin met mensen gewerkt wordt. Want zeg nou eerlijk, is enige vorm van menskennis niet onontbeerlijk in elk vak? Mijn advies: doe er je voordeel mee.


Communiceren met menskennis
28 oktober 2009 | Linda Huijsmans

Iedere manager kent ze: medewerkers die de hakken in het zand zetten als ze iets gevraagd wordt. Of tijdens vergaderingen oeverloos doorpraten zonder to the point te komen. Mensen altijd verkeerd begrijpen wat je ze uitlegt. Als u voor het eerst leiding geeft, zijn dit soort ervaringen misschien redenen om wakker van te liggen. Voor ervaren onderzoekers van cultuur en groepsprocessen zijn het bekende valkuilen. Een goede manager onderscheidt zich namelijk door zijn mensenkennis. Het boek Menskennis voor managers biedt handvatten om persoonlijkheidstypes en de bijbehorende communicatiestijlen te herkennen.

Angela Talen en Sasja Dirkse-Hulscher presenteren in hun boek Menskennis voor managers drie zogenaamde kwaliteitsgebieden: een mentaal, emotioneel en een fysiek kwaliteitsgebied. Het mentale gebied staat voor dat deel van ons dat het geheel overziet, modellen maakt, de kern en rode draad ergens uit haalt en beelden en ideeën vormt. Het emotionele kwaliteitsgebied gaat over onze eigen gevoelswereld en dat van anderen. Dit deel heeft een grote behoefte aan communicatie, legt verbanden, gaat relaties aan, werkt samen en brengt mensen bij elkaar. Het fysieke kwaliteitsgebied is het meest praktische en nuchter deel van ons. Dat is het deel waarmee we ons richten op doen en realiseren. Hiermee maken we haalbare planningen, bereiden zaken zorgvuldig voor, nuanceren, wikken en wegen en maken afspraken.

Iedereen beschikt over elk aspect, maar de onderlinge verhouding wisselt, aldus Talens en Dirkse-Hulscher. Dat deel wat je gemakkelijk afgaat, staat voorop. Op de tweede plaats staat dat gebied waar je moeite voor moet doen, en waar je dus veel mee bezig bent. Het derde gebied is vaak het minst zichtbaar voor de buitenwereld, maar speelt voor de persoon in kwestie wel een grote rol. Zo komen de auteurs tot menstypes, en daarmee communicatiestijlen die ze MEF noemen, of EFM, of FME (acronymen voor de verhouding van de verschillende kwaliteitsgebieden, dus mentaal, emotioneel en fysiek).

Het voordeel van dit model is dat je beter leert begrijpen waarom die ene medewerker bijvoorbeeld altijd zo geïrriteerd raakt van een uitgebreide briefing. Of waarom die andere medewerker een heuse stoorzender is die altijd roept dat dingen niet kunnen. Je begrijpt dat ze dat niet doen omdat ze zo negatief zijn, maar omdat ze erg op het proces zijn gericht. En zo passeren talloze voorbeelden de revue.

De auteurs beschrijven hun ‘menskennismodel’ op een heldere, toegankelijke manier. Waar mogelijk voegen ze er eigen ervaringen aan toe. Zo weten ze dat mensen die zich niet bewust zijn van hun eigen gedrag, hard kunnen oordelen over anderen. Alleen al voor een positiever werkklimaat is het lezen van dit boek dus de moeite waard.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden