Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Handboek coachen bij stress en burn-out - 'Complimenten'
3 november 2017 | Sippy van Akker

Steeds meer mensen hebben last van een hoge werkdruk, een groot deel van hen valt langdurig uit door stress- en burn-out. Dit leidt tot hoge kosten voor de samenleving en voor de werknemers zelf.

Annita Rogier heeft met het Handboek coachen bij stress en burn-out een gedegen boek geschreven voor de begeleiders van deze groep mensen, niet alleen voor coaches, maar ook voor bijvoorbeeld hrm'ers en managers.

Ik schreef het al in de inleiding. Ik ben van mening dat Annita Rogier een behoorlijk helder en gedegen boek heeft geschreven over het begeleiden van de reïntegratie van mensen die verzuimen door stress- en/of burn-outklachten. Het boek is zowel helder van toon en schrijfstijl als ook van vormgeving en zeer compleet. Rogier heeft haar huiswerk goed gedaan en dat is terug te zien in de literatuurlijst die de bron vormt van wat ze schrijft.

Zo vind je bijvoorbeeld informatie over hoe stress ontstaat, de relatie tussen coach, coachee en opdrachtgever (vaak de werkgever) en hoe daar helder en integer mee om te gaan, vertrouwelijkheid, gedragscodes en ook een uitvoerige toelichting op het wettelijke kader in zowel Nederland als België. En dat alleen nog maar in de openingshoofdstukken van het boek!

Ook verderop staat het boek boordevol met goed onderbouwde informatie, coachingsmodellen, checklists, vragenlijsten en oefeningen voor de coachcliënten om inzicht te krijgen, tot rust te komen of om op een andere manier om te gaan met zwakke en juist ook sterke punten. Ik ga niet het hele boek navertellen, maar ook ik heb me in psychosociale werkbelasting verdiept en kom tot de conclusie dat Rogier inderdaad een behoorlijk goed handboek heeft geschreven met daarin een onderbouwde en systematische benadering van problemen die spelen wanneer mensen psychisch overbelast raken.

Heb ik dan helemaal niks op te merken? Jazeker wel, want dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Een van de dingen die me irriteerde was dat in de hoofdtekst regelmatig de eigen 'erkende opleiding' van de auteur wordt geplugd, omdat dat de enige manier zou zijn om die kennis op een goede manier op te doen. Dat geldt wellicht voor een deel van het lezerspubliek, maar vormt toch vooral een aanname die de auteur niet kan staven. Dit laat onverlet dat mensen kennis van zaken moeten hebben en zorgvuldigheid moeten betrachten in het coachen van mensen met stress gerelateerde klachten. Maar dat houdt niet automatisch in dat alleen de opleiding van de auteur dit kan bieden. Wat mij betreft waren het aanhalen van de opleiding en de juichende kritieken achterin het boek, meer dan voldoende geweest.

Verder staan in de tekst verschillende teksten die geschreven zijn voor en direct aan de coachees. Op zich heel erg goed dat zulke teksten in het boek staan, maar ik vond de teksten nogal formalistisch en afstandelijk van toonzetting. Dat past wellicht heel goed bij de Belgische lezers van dit boek, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar voor veel van de Nederlandse coachees denk ik dat het afstandelijk overkomt, juist omdat je een hele vertrouwelijke relatie met een coach aangaat in een kwetsbare periode van je leven en om dan steeds als 'u' aangesproken worden is enerzijds heel voorkomend, maar doet anderzijds juist ook onnatuurlijk formalistisch aan.

Alles overziend blijft Handboek coachen bij stress en burn-out van Annita Rogier, ondanks deze kritische noten fier overeind en zijn complimenten op zijn plek wat mij betreft. Ik zal het er dan ook zeker zo nu en dan weleens weer bij pakken, bijvoorbeeld voor de checklists en vragenlijsten, maar ook om even het boek snel door te scannen en zo mijn kennis weer even op te frissen.

Sippy van Akker MSc is bestuurskundige en legt zich toe op coaching en consultancy op het gebied van mens, werk en zingeving. Sippy schrijft sinds 2018 over deze onderwerpen op zinvollerleven.nl, het door haar opgerichte platform voor bewust en zinvol leven en werken.


Handboek coachen bij stress en burn-out - 'Uitgebreide toolbox'
25 oktober 2017 | Marjolein Boeren-Hermans

Burn-out heeft inmiddels de twijfelachtige eer een van de meest voorkomende beroepsziektes van Nederland te zijn. Sinds de afgelopen 20 jaar zijn er talloze boeken, interventies, richtlijnen en protocollen over geschreven.

Het is bestempeld als mode-ziekte, en het is onderwerp van een inmiddels indrukwekkende lijst van wetenschappelijke studies. Eén ding is duidelijk: het ondergaan van een burn-out komt veel voor, en als je er als persoon in zit, is het van levensbelang dat er goede begeleiding is. Dit Handboek coachen bij stress en burn-out zal zeker helpen de begeleiding hierin te verbeteren. Auteur Annita Rogier is het gelukt een overzichtelijk boek te maken, dat vlot leest en vol staat met praktische tips én een gedegen benadering van kaders en definities.

Ik moet bekennen dat ik, bij het ontdekken van dit boek, me afvroeg waarom het nodig zou moeten zijn een aparte benadering te hanteren voor coaches, specifiek gericht op stress en burn-out. De auteur zegt hier zelf over: 'Stress en burn-outcoaching is een intensieve en systematische vorm van coaching, gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling'. Die systematische aanpak is duidelijk terug te vinden in dit boek, net als heldere theoretische en wetenschappelijke inzichten en achtergronden. Daarmee worden heldere kaders neergezet en kun je vanuit dit boek binnen het vakgebied met elkaar onderzoeken hoe we om willen gaan met dit specifieke aandachtsgebied. Daarnaast geeft het een helder overzicht welke professionals er, buiten de coaching, allemaal met deze problematiek werken, met aanbevelingen wanneer welke professional dient te worden ingeschakeld. De aandacht voor burn-out is niet nieuw, beaamt ook de auteur, maar juist die systematische aanpak en een goede verkenning van wat de juiste interventies zijn, ontbreekt nogal eens.

Het boek is helder opgebouwd, met een uitgebreide bespreking van het gehele traject: van voorinformatie naar intake, tot begeleiding en afronding van het traject, inclusief aandacht voor goede nazorg en terugvalpreventie. Dit is verwerkt in een achtstappenplan. Steeds wordt een stap voorzien van achtergronden en wetenschappelijke inzichten- en onderzoeken. Het is echter geen droog, theoretische boek. De theorie en wetenschap wordt alleen aangekaart als het relevant is, en steeds gevolgd door praktische tests, oefeningen en interventies. Hier en daar vind ik de keuze te oppervlakkig en teveel volgens de veilige, reguliere richtlijnen. Zo beslaat de invloed van voeding in dit boek slechts 2 pagina’s, terwijl er overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat voeding een cruciale rol kan spelen in oorzaak (als co-factor) en herstel.

Dat neemt niet weg dat dit boek precies brengt wat je van een handboek mag verwachten: de basis, grondig en prettig vlot uitgewerkt en gebracht. Zo gaat de auteur bij stap 4, Omgaan met Stress en Emoties, onder meer in op de Rationeel-emotieve training. Daarbij wordt ingegaan op de achtergrond en het ontstaan van RET, zonder hier teveel over uit te weiden. RET wordt dan vertaald naar de praktijk (wat levert het je op) en er worden meerdere praktische oefeningen gegeven die je daadwerkelijk kunt inzetten. Ten slotte krijg je steeds tussendoor bronvermeldingen om verder te zoeken. Maar ook wordt duidelijk besproken wat de valkuilen van RET zijn. Zo is het hele boek opgebouwd: een continue afwisseling van wetenschap, vertaling naar de praktijk, en hands-on instrumenten.

Het boek is zeker geschikt voor trainingen en opleidingen over coaching bij stress en burn-out. Alle basiselementen, kaders en achtergronden komen aan bod, en je hebt meteen een uitgebreide toolbox voor in de praktijk. Maar bovenal biedt dit boek de kans om met elkaar in gesprek te blijven hoe we dit complexe probleem als professionals willen benaderen.

Marjolein Boeren is Kinesiologisch Coach en heeft een eigen praktijk in Bergen op Zoom. Door middel van afstemming van lichaamsbeweging en mentale processen krijg je inzicht over jezelf en je doelen. Daarnaast is zij PR-coördinator voor het Welkin Kinesiologie College en geeft zij trainingen op het gebied van Kinesiologie.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden