Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
In Focus: 'Het Groot Verbeterboek'
22 november 2013 | Nienke van Oeveren

Met het boek 'de grote zeezeiler' in uw hoofd, kunt u ook nog lang geen zee overzeilen als u niet eerst flink wat stevige tochten hebt gemaakt. Zo is het ook met veranderinstrumenten. Wat vinden de klanten van Managementboek.nl van Het Groot Verbeterboek van Neil Webers, Lucas van Engelen en Thom Luijben?

Nils Schmeling
Managing Partner bij Customer Excellence consultancy N3Wstrategy

Een boek om op de werkvloer te gebruiken en niet voor in de boekenkast, zo begint Thom Luijben in het voorwoord. En zo ervaar ik Het Groot Verbeterboek ook. Als handig hulpmiddel met zijn theorieën over verbeteren en de ruim 120 tools, is het mij vooral van dienst tijdens de voorbereiding van veranderingen. Dat de schrijvers veel praktijkervaring hebben, blijkt uit hun toevoeging van de ‘onderstroom’ om gedrag te beïnvloeden en om mensen ‘mee te krijgen’.

Uitgangspunt zijn vooral procesprestaties en employee engagement tools. Vanuit mijn eigen praktijkervaring zou ik de bewuste en onbewuste klantverwachting nog als centraal uitgangspunt voor veranderingen toevoegen. Het boek bevat heldere symbolen waarmee tools herkenbaar zijn voor de benodigde situatie. Het enige verbeterpunt is dat er geen keuze van de belangrijkste tools of van inzichten van de schrijvers zelf in verwerkt is. Wat mij betreft een goed en praktisch boek, waarbij enige basiskennis van veranderen wel een vereiste is.

8

Conrad van Pruijssen
Management Consultant bij Ordina

Het Groot Verbeterboek is voor mij een soort thuiskomen. Alles wat er in staat ken ik, het is nu alleen mooi ingedeeld en gemakkelijk te vinden, als een mooie gereedschapskist. Met als belangrijkste les: succesvolle verbeteringen worden bereikt door samenwerken en niet door opleggen.

Ik vermoed dat iedereen die iets met veranderingen, mensen en processen doet alle modellen wel kent. Voor mij was het zinvoller geweest om één of twee praktijkcases te pakken. En dan te beschrijven welke modellen er zijn toegepast, wat de valkuilen zijn en hoe je kunt doorpakken om succesvol te zijn.

Voor mensen die nog geen ervaring hebben met verander- en verbetertrajecten denk ik dat het handig is om de beste tools in één boek te hebben. Maar kan ik me voorstellen dat het toch nog niet zo gemakkelijk is om deze in de praktijk toe te passen, omdat de uitleg over verbeter- en verandertrajecten te kort en te theoretisch is.

7,5

Ronald Schalkwijk
Transformatie-, programma- en projectmanager bij ATOS SI Application Management & Operations

Het Groot Verbeterboek onderscheidt zich al in hoofdstuk 1 van andere management-begrip-procesmodellen boeken. De auteurs gaan uitvoerig in op het begrip verbeteren versus veranderen. Weliswaar is het geen verandermanagementboek. Daarvoor dien je terug te vallen op de bekende literatuur. Het model van boven-, midden- en onderstroom is al langer bekend en verwijzing naar de vele auteurs op dit gebied kan beter. Niettemin blijft het een prima introductie voor de lezer die er niet bekend mee is. Het creëert een stuk bewustzijn. Het laat zien hoe je ratio (bedrijfskundig) en gevoel (veranderkundig) verbindt. Met een heel duidelijke regierol in de vorm van programmakunde als middenstroom. Een integrale aanpak als voorwaarde voor succes.

Na deze uiteenzetting volgen de nodige tools. Verwijzingen en samenhang tussen de tools is voorzien door tips. De modellen zijn duidelijk van opzet. Hoewel de literatuurverwijzingen echter beter kunnen, toch een aanrader als aanvulling op de bestaande literatuur.

7,5


1 november 2012 | Perry Oostrum

De meeste boeken, trainingen en seminars over 'verbeteren' gaan doorgaans óf over de bedrijfsmatige kant, óf over de veranderkundige kant van verbeteren. 'Het groot verbeterboek' van Neil Webers, Lucas van Engelen en Thom Luijben bevat niet alleen instrumenten op beide terreinen, maar tracht ook de verbinding te leggen tussen beide kanten. Daarmee wil het boek verbeteraars ondersteunen in de volle breedte van hun vak.

'Het groot verbeterboek' geeft een overzicht en rangschikking van de meest gebruikte instrumenten die continue verbetering tot doel hebben. Met liefst 121 tools en concepten die bijdragen aan het verbeteren van processen binnen organisaties passeren de revue. Dat gaat van bekende tools als 'vijf maal waarom' en de 'oorzaak-gevolgmatrix' tot minder bekende als de 'terugbliktool' en de 'CTQ-flowdown'. Waar veel boeken over deze tools voornamelijk uiteenzetten wat je kunt doen om bedrijfsprocessen te verbeteren, legt 'Het groot verbeterboek' ook uit hóe je dat moet doen, voor welke valkuilen gewaakt moet worden en wat de te verwachten resultaten kunnen zijn.

'Het groot verbeterboek' vangt aan met een duidelijke inleiding in de eerste hoofdstukken, waarin wordt beargumenteerd waarom het boek zich richt op verbeteren, door uitgebreid in te gaan op de verschillen tussen veranderen en verbeteren. 'Met veranderen worden vaak de menselijke processen en de organisatorische kant bedoeld. Bij verbeteren kunnen verbeteringen bij mensen of organisaties het feitelijke doel zijn, maar vaker gaat het om meetbare resultaatverbetering die start met een duidelijk geformuleerd doel.' Resultaat en een (duidelijk geformuleerd) doel, dat is waar het Webers, Van Engelen en Luijben om te doen is.

De geschiedenis van het verbeteren wordt aan de hand van Just in Time, de principes van Toyota, Total Quality Management en Six Sigma uit de doeken gedaan. Daarna wordt uiteengezet wat de verschillen zijn tussen de boven- (alle rationele en zichtbare processen op zowel organisatieniveau als individueel niveau) en onderstromen in organisaties (gedrag en beïnvloeding van gedrag, patronen waar een organisatie als systeem in 'gevangen' zit). De auteurs durven de stelling aan dat ook die onderstroom concreet gemaakt moet worden, anders zou deze lastig te beïnvloeden zijn. Het zorgvuldig afstemmen van de interventies in beide stromen helpt de verbetering de juiste richting uit te sturen, aldus Webers, Van Engelen en Luijben. Een moedige stelling, waar het laatste nog lang niet over gezegd is ...

Vervolgens worden de 121 verbeterinstrumenten en concepten, ieder in één of twee pagina's, behandeld. Per instrument geeft 'Het groot verbeterboek' achtergronden over de wijze van toepassing: in welke situatie en op welk moment, bij welke persoon, op welke manieren en uiteraard met welk resultaat. In het boek richten de auteurs zich niet alleen op de bedrijfskundige aspecten (de eerdergenoemde bovenstroom), maar ook op de veranderkundige kanten (de onderstroom).

De insteek van dit boek is uiteindelijk wel heel bedrijfsmatig. Zo nemen de auteurs met kracht afstand van de stelling dat alles subjectief is in mensen en organisaties. Het adagium van 'Het groot verbeterboek' is dan ook: 'als je het kunt meten, dan kun je het verbeteren'. Het uitgangspunt is dat er altijd een meting is of kan worden uitgevoerd. Of het nu om een procesverbetering gaat, een organisatieverbetering of een verbetering van gedrag. Ik denk dat de veranderkundige kant, waarvoor aan het begin van het boek de nodige aandacht beloofd wordt, toch flink onderbelicht blijft. In de beschrijvingen van de instrumenten worden wel suggesties gedaan voor het combineren van aanpakken, maar dat is wat mij betreft niet voldoende voor een volwaardige integratie van de bedrijfsmatige en veranderkundige kant van het verbeteren.

'Het groot verbeterboek' is met die welhaast uitputtende opsomming van instrumenten echter zeker een praktisch toepasbaar overzichtswerk.


Het Groot Verbeterboek
1 november 2012 | Perry Oostrum

De meeste boeken, trainingen en seminars over 'verbeteren' gaan doorgaans óf over de bedrijfsmatige kant, óf over de veranderkundige kant van verbeteren. 'Het groot verbeterboek' van Neil Webers, Lucas van Engelen en Thom Luijben bevat niet alleen instrumenten op beide terreinen, maar tracht ook de verbinding te leggen tussen beide kanten. Daarmee wil het boek verbeteraars ondersteunen in de volle breedte van hun vak. 'Het groot verbeterboek' geeft een overzicht en rangschikking van de meest gebruikte instrumenten die continue verbetering tot doel hebben. Met liefst 121 tools en concepten die bijdragen aan het verbeteren van processen binnen organisaties passeren de revue. Dat gaat van bekende tools als 'vijf maal waarom' en de 'oorzaak-gevolgmatrix' tot minder bekende als de 'terugbliktool' en de 'CTQ-flowdown'. Waar veel boeken over deze tools voornamelijk uiteenzetten wat je kunt doen om bedrijfsprocessen te verbeteren, legt 'Het groot verbeterboek' ook uit hóe je dat moet doen, voor welke valkuilen gewaakt moet worden en wat de te verwachten resultaten kunnen zijn.

'Het groot verbeterboek' vangt aan met een duidelijke inleiding in de eerste hoofdstukken, waarin wordt beargumenteerd waarom het boek zich richt op verbeteren, door uitgebreid in te gaan op de verschillen tussen veranderen en verbeteren. 'Met veranderen worden vaak de menselijke processen en de organisatorische kant bedoeld. Bij verbeteren kunnen verbeteringen bij mensen of organisaties het feitelijke doel zijn, maar vaker gaat het om meetbare resultaatverbetering die start met een duidelijk geformuleerd doel.' Resultaat en een (duidelijk geformuleerd) doel, dat is waar het Webers, Van Engelen en Luijben om te doen is.

De geschiedenis van het verbeteren wordt aan de hand van Just in Time, de principes van Toyota, Total Quality Management en Six Sigma uit de doeken gedaan. Daarna wordt uiteengezet wat de verschillen zijn tussen de boven- (alle rationele en zichtbare processen op zowel organisatieniveau als individueel niveau) en onderstromen in organisaties (gedrag en beïnvloeding van gedrag, patronen waar een organisatie als systeem in 'gevangen' zit). De auteurs durven de stelling aan dat ook die onderstroom concreet gemaakt moet worden, anders zou deze lastig te beïnvloeden zijn. Het zorgvuldig afstemmen van de interventies in beide stromen helpt de verbetering de juiste richting uit te sturen, aldus Webers, Van Engelen en Luijben. Een moedige stelling, waar het laatste nog lang niet over gezegd is ...

Vervolgens worden de 121 verbeterinstrumenten en concepten, ieder in één of twee pagina's, behandeld. Per instrument geeft 'Het groot verbeterboek' achtergronden over de wijze van toepassing: in welke situatie en op welk moment, bij welke persoon, op welke manieren en uiteraard met welk resultaat. In het boek richten de auteurs zich niet alleen op de bedrijfskundige aspecten (de eerdergenoemde bovenstroom), maar ook op de veranderkundige kanten (de onderstroom).

De insteek van dit boek is uiteindelijk wel heel bedrijfsmatig. Zo nemen de auteurs met kracht afstand van de stelling dat alles subjectief is in mensen en organisaties. Het adagium van 'Het groot verbeterboek' is dan ook: 'als je het kunt meten, dan kun je het verbeteren'. Het uitgangspunt is dat er altijd een meting is of kan worden uitgevoerd. Of het nu om een procesverbetering gaat, een organisatieverbetering of een verbetering van gedrag. Ik denk dat de veranderkundige kant, waarvoor aan het begin van het boek de nodige aandacht beloofd wordt, toch flink onderbelicht blijft. In de beschrijvingen van de instrumenten worden wel suggesties gedaan voor het combineren van aanpakken, maar dat is wat mij betreft niet voldoende voor een volwaardige integratie van de bedrijfsmatige en veranderkundige kant van het verbeteren.

'Het groot verbeterboek' is met die welhaast uitputtende opsomming van instrumenten echter zeker een praktisch toepasbaar overzichtswerk.


Neil Webers, Lucas van Engelen, Thom Luijben
Het Groot Verbeterboek

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden