Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Factor MOED! - Durven kiezen en volharden in BV Nederland
20 maart 2017 | Peter Streefkerk

Hoe vaak hoor je iemand niet zeggen: ‘Mijn directie staat niet achter me’, ‘Mijn collega begrijpt me niet’ of ‘Mijn collega’s doen toch hun eigen zin’. Meestal blijft het daar ook bij en kruipt diegene terug in zijn schulp, verongelijkt en vol gevoelens van onbegrip.

De boze buitenwereld laat hem of haar in de kou staan, maar is dat wel zo? Wat zou er zijn gebeurd als hij of zij de moed had gehad om de ‘confrontatie’ in een gesprek met zijn directie of collega aan te gaan. In het boek Factor MOED! van Marinka Lipsius en Remco Claassen krijgen die mensen de instrumenten aangereikt om nu wel hun moed te tonen als ze tegengas krijgen.

Wat houdt moed nu precies in?

In het eerste deel van het boek neemt auteur Marinka Lipsius je mee in alle facetten van het begrip moed. Ze laat daarbij veel mensen aan het woord, die ooit hun moed hebben getoond bij wat ze deden, volhielden en vaak slaagden in wat zij voor ogen hadden. Gewone mensen, net zoals iedereen om je heen, die onbewust of bewust de knop konden omzetten om keuzes te maken. Keuzes die veel mensen in de praktijk overlaten aan het hogere management of hun collega’s binnen bedrijf of organisatie. Niet omdat ze die keuzes niet willen maken, maar omdat ze het niet durven. Hebben we het dan alleen maar over grote, in het oog springende, moedige acties? Nee, het zijn vaker de kleine alledaagse dingen, zoals een reactie geven op een onbehoorlijke opmerking tijdens een gesprek of vergadering of een collega wijzen op de fouten die hij heeft gemaakt. Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.

Wie durft … … actie te ondernemen

In het eerste deel van het boek koppelt Marinka Lipsius moed aan begrippen als zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, angst, positieverlies en vrijheid. Als je deze begrippen plaatst in de context van de omgeving waarin je functioneert, realiseer je je pas echt waarom je moed nodig hebt bepaalde onderwerpen bij je collega’s in het management, je afdeling of je team ter discussie te stellen. Je gaat het pas zien als je het door hebt, geldt ook hier. Waarom acteer je vaak voorzichtig en terughoudend richting de rest van jouw bedrijf of organisatie? Veel van de daaraan ten grondslag liggende redenen en hun onderlinge samenhang staan zeer goed beschreven in het eerste deel, waarmee Marinka Lipsius een stevig fundament legt voor de rest van het boek.

Kompassen, bruine broeken en de ego-wasstraat

Voor wie bekend is met het fenomeen Remco Claassen zijn de bovenstaande woorden grotendeels bekend terrein met uitzondering van de ego-wasstraat. Het tweede deel van het boek is van zijn hand. Net als bij zijn trainingen, seminars, workshops en andere spreekbeurten neemt hij ook hier geen blad voor zijn mond (figuurlijk dan). Vanuit het meer theoretisch georiënteerde eerste deel is de overstap naar het meer praktisch geschreven tweede deel een reuze stap. Dat komt met name doordat de schrijfstijlen van auteurs Marinka Lipsius en Remco Claassen nogal ver uit elkaar liggen. Remco Claassen legt uit dat je voor maken van keuzes richting (kompas) en moed (bruine broek) nodig hebt, waarbij je moed gevoed wordt door je ego. Aan de hand van verschillende soorten zeer herkenbare ego’s als de angsthaas, de brokkenpiloot en de ster maakt hij duidelijk dat je je ego op een gezonde manier kunt ontwikkelen via introspectie, directie, actie en evaluatie (de ego-wasstraat).

Moedig leiderschap, hoe pak je dat aan

Het derde deel van het boek ten slotte gaat over durven, doen en moedig leiderschap. Het moedig zijn wordt daarbij gekoppeld aan het tonen van persoonlijk leiderschap. Dat kan alleen als je je bewust bent van je verantwoordelijkheid, zowel naar je collega’s, je familie en vrienden en de buitenwereld. We hebben het dan niet over exceptionele situaties als een auto die voor je neus het water in rijdt en waarbij je in een fractie van een seconde moet beslissen wat te doen. Het gaat hier over moedig gedrag vertonen in normale alledaagse situaties waar je als mens mee te maken krijgt. Zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn hiervoor essentieel, maar dat komt je niet aanwaaien. Daar moet je tijd aan besteden, alleen of samen met een coach of met collega’s die tegen dezelfde zaken aanlopen.

Dagelijkse realiteit vraagt moedig gedrag

Het is al vaker gezegd. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan veranderingen en innovatie binnen je eigen bedrijf of organisatie als je daar de moed en het lef voor hebt. Als je voor jezelf de doelstelling hebt geformuleerd dat je je positie binnen dat proces wilt verstevigen, zul je moedig gedrag moeten vertonen richting je collega’s. Het is een illusie te veronderstellen dat veel van de noodzakelijke veranderingen uit zichzelf tot stand komen. Daar is wel enige inspanning en moed van jezelf voor nodig.

Eindoordeel

Factor MOED! vraagt een open mind van de lezers over het onderwerp moed. Het betekent met name dat je je kwetsbaar moet opstellen. Doe je dat niet, dan kun je het boek links laten liggen. Om in de woorden van de auteurs te spreken: dit boek vraagt moed en lef om het te lezen, je bewust te worden van je eigen gedrag in relatie tot het vertonen van moedig gedrag. Is het boek daarmee een zelfhulpboek? Nee, zeggen de auteurs in de inleiding. Ze willen je tot nadenken aanzetten. Is het boek dan misschien een managementboek? Nee, ook daar hoort het boek eigenlijk niet thuis, omdat het tonen van moed niet alleen beperkt blijft tot de zakelijke omgeving van je bedrijf of organisatie. Ook in je privésituatie thuis of op straat wordt er vaak moed van je gevraagd. Misschien wel vaker dan je lief is. Mocht zo’n situatie zich voordoen, prijs je dan gelukkig dat je dit boek hebt aangeschaft en dat je weet hoe het in elkaar zit. Dat vergroot de kans op succes.

Peter Streefkerk is eigenaar van Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Zijn recensies verschenen eerder op www.inkopers-cafe.nl


Factor MOED! - Durven kiezen en volharden in BV Nederland
15 maart 2017 | Sonja van Vuren

Wanneer ben je moedig? Wat is ervoor nodig om moedig te zijn? Ken je mensen waarvan jij vindt dat ze iets moedigs hebben gedaan? Wat ís moed eigenlijk? Dat is waar het boek Factor MOED! van Marinka Lipsius en Remco Claassen mee van start gaat. Het is de opmaat naar een onderzoekend en tegelijkertijd praktisch boek.

‘Moed komt volgens Spinoza als daad voort uit het verlangen naar het goede. Moed, geluk en innerlijke vrijheid zijn een gevolg van die gerichtheid,’ schrijft Marinka Lipsius. Ze vervolgt: ‘Dat betekent dat het begint bij een innerlijke houding die in feite een verhouding is tot het goede. Deze verhouding leidt volgens Spinoza enerzijds tot het kunnen hanteren van onze hartstochten en anderzijds tot het hanteren van radeloze angst.’

In Factor MOED - durven kiezen en volharden in BV Nederland zetten de auteurs het belang van deze innerlijke houding en de persoonlijke leerschool die we allemaal kunnen doorlopen, in het zonnetje. Want al zijn regels onontkoombaar, ‘als de innerlijke houding ontbreekt, kun je regels verzinnen tot in het oneindige, maar zul je altijd achter de feiten aanlopen’. Wat is er nodig om moedig te zijn?

‘Moed als het vermogen te handelen ondanks risico's, in de tere balans tussen lafheid en overmoed, kan niet zonder zelfkennis.’ Maar dat is niet genoeg. Volgens de auteurs is er ook zelfbewustzijn nodig - in contact staan met je onderbewuste.

Zelfvertrouwen zien zij als de brug tussen zelfkennis en zelfbewustzijn. Je weet wat je (niet) kunt, (niet) wilt, hoe je in elkaar zit en waar je kwetsbaar bent en kunt daar goed mee omgaan en over communiceren. Je staat stevig in je schoenen.

Moed staat niet op zichzelf

Zoals met alles in het leven, is moed niet los te zien van context. ‘Moed is een factor in situaties. Nooit het hele verhaal.’ Waarmee Guus Eskens, één van de geïnterviewden, de titel voor het boek levert. Hij heeft het steeds over de factor moed.

En dan zijn we er nog steeds niet. Angst in allerlei soorten en maten komt ook om de moed-hoek kijken. Zowel bij jou als anderen! Angst voor verandering, sociale uitsluiting, verlies van zekerheid, positieverlies... Moedig handelen, hoewel je bang bent - daar gaat het om

‘Moed is de juiste reactie op de impuls hard weg te rennen en de verantwoordelijkheid niet op de schouders te nemen,’ aldus A.A. Kinniging. Inherent aan een moedige stap, is een onvoorspelbare uitkomst. Het is en blijft een educated guess.

Daarbij is je doel richtinggevend. Het vertonen van moed is essentieel om dat doel te bereiken. En het gevolg van persoonlijke overwinningen is groter dan een gevoel van voldoening. Je ontwikkelt een (eigen)waarde-toolbox met als bonus: vrijheid. Er is een verschil tussen je hart volgen en hartstochten uitleven

Slaaf worden van je eigen driften maakt onvrij. Denk aan hebzucht, macht, jaloezie... Angst kan ook een onzichtbare gevangenis zijn. Hoe weet je dat je een solide keuze maakt en niet een wankele die voortkomt uit negatieve emoties of angst?

Als je bedreven wordt in het monitoren van de dynamiek van jouw eigen emoties, dan ‘weet je ook wanneer iets zich meldt dat veel solider is, dat uit je hart komt’. Het komt voort uit een diepgevoelde overtuiging, een innerlijk gevoel van koers. Het kompas en de bruine broek

In het middenstuk van Factor MOED! neemt Remco Claassen het stokje over van Marinka Lipsius. Hij stelt dat onder een gelukkig leven, een effectieve organisatie of welk succesverhaal dan ook, twee pilaren staan: het kompas en de bruine broek.

‘Het kompas staat voor richtingsbesef en en omhelst de noodzaak van een koers. De bruine broek staat voor de factor moed: het lef, de drive die nodig is om het pad in de juiste richting te durven behandelen. Een visie zonder actie is een dagdroom, actie zonder visie is een nachtmerrie.’

Waar staan deze twee pilaren op? Wat heeft een grote invloed op de kompas kalibratie en het wel of niet 'aantrekken' van de bruine moed-broek? Het ego. Waarvan de taakomschrijving is: ‘Zorgen dat jou niets dan goeds overkomt.’

Als die twee pilaren een goed ontwikkeld en uitgebalanceerd ego nodig hebben, snap je direct waar de schoen wringt. Remco biedt je echter de helpende hand, te beginnen met de beschrijving van 3 egomanifestaties:

- de neutrale en verzuurde angsthaas (te klein ego)

- de neutrale en opgeblazen brokkenpiloot (te groot ego)

- de ster (gezond ego) ‘De verzuurde dan wel opgeblazen stadia van het ego zijn over het algemeen helaas compleet verloren. Er is weinig hoop op verbetering. In ieder geval niet op eigen initiatief. Enkel een burn-out of groots publiekelijk falen kan soelaas bieden.’ Hoe kan een neutrale angsthaas of brokkenpiloot een ster worden?

Remco Claassen stelt een 3-stappenplan voor (en licht in het boek iedere stap toe):

- de ego-wasstraat

- het juiste kompas

- de value footprint Moedig leiderschap

Nu pakt Marinka Lipsius de moed-draad weer verder op, beginnend met een hoofdstuk over moedig leiderschap. Bij leiderschap gaat het altijd om meer dan jezelf. En het heeft niets met positie te maken. Met wat dan wel?

- zelfkennis en zelfbewustzijn

- verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen

- breed geïnteresseerd zijn en een intrinsieke motivatie hebben om te leren

- je leiderschap in dienst stellen van het geheel

- bereidheid en vermogen risico's te nemen, successen te delen en fouten te erkennen Waarden zijn belangrijker dan regels

Bij een dilemma zijn afwegingen op waarden niveau anders dan de conclusies die je trekt op basis van regels en gedragscodes. Vanuit dat dieperliggende niveau ben je in staat om te zien waar er compromissen mogelijk zijn, zonder dat je je ziel verkoopt.

Naast waardenintegriteit worden authenticiteit en inclusief denken aangestipt. Erken je het bestaan van ieder mens, ben je in staat de werkelijkheid in plaats van de wenselijkheid te zien en kun je van daaruit handelen?

Hoe je het ook wendt of keert, we moeten er samen uitkomen. Daar is hoop in actieve vorm voor nodig. Hoop die je tot actie aanzet. Niet zozeer om succesvol te zijn, maar omdat je binnen jouw eigen vermogen het goede wilt doen. Uiteindelijk komt het vaak neer op: meer kijken en luisteren, minder praten

Het ontwikkelen of versterken van jouw moed is een proces van vallen en opstaan, leren, uitproberen, struikelen, weer vallen, weer opstaan, doorleren enzovoorts. De auteurs moedigen je dan ook aan om moed volop te oefenen, want: ‘Jezelf oefenen in kleine moed helpt je om in spannender situaties ook moed te tonen.’

En ze trekken een vergelijking met gezondheid. Daar doe je regelmatig wat voor. Bewegen, gezond eten, ontspannen. Het vermogen moed heeft ook beoefening nodig. ‘Omdat het je helpt een sterker en gelukkiger mens te zijn. Daarnaast helpt het je om in je omgeving waarde toe te voegen.’ Een warm pleidooi voor alledaagse moed

Factor MOED! durven kiezen en volharden in BV Nederland van Marinka Lipsius en Remco Claassen is een warm pleidooi voor het vergroten van onze alledaagse moed. Het soort moed dat je nodig hebt om te durven doen waar je in gelooft en waar je voor staat.

De auteurs pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Wel geven ze je een waaier aan (filosofische) overwegingen, theorieën, praktijkvoorbeelden en tips. Met een prettige dosis idealisme én volop oog voor de weerbarstige realiteit. En dat in slechts 163 pagina's. Erg knap!

Sonja van Vuren is tekstschrijver en online marketeer. Met Soncere Marketing en Communicatie helpt zij MKB'ers en ZZP'ers op een structurele manier met hun online marketing.


Factor MOED! - Durven kiezen en volharden in BV Nederland
24 februari 2017 | Peter Vermeulen

Factor Moed, met als subtitel Durven kiezen en volharden in BV Nederland, kan om meerdere redenen de aandacht trekken. Ten eerste de afbeelding op de cover van een vrouwelijke Samoerai.

Ten tweede co-auteur Remco Claassen. Echter kan dit ook weer gelijk voor de nodige verwarring zorgen. Een vrouwelijke Samoerai strijder? De Samoerai waren toch ‘mannen om’ de keizer ‘te dienen’? En is Factor MOED! inderdaad een boek dat samen geschreven is door Marinka Lipsius en Remco Claassen, voorzien van nieuwe kennis uit zijn kliko?

Factor Moed is volgens de achterflap geschreven om de lezer te leren moed te tonen op het werk, thuis en op straat. Alsmede om bij de lezer risicomijdend gedrag te voorkomen. Factor Moed beschrijft situaties waar moed is getoond ondanks risico’s, keuzes die zijn gemaakt die niet eenvoudig waren, maar wel de juiste keuzes waren. Situaties waar volgehouden werd ondanks de nodige tegenslagen. En vooral wat daaruit valt te leren voor de lezer.

Dus volle goede moed stap ik met Lipsius en Claassen onder de arm op de trein in ’s-Hertogenbosch op weg naar Schiphol. Echter voordat ik een uurtje later op Station Schiphol uitstap, en het boek voor de helft gelezen heb, ben ik - en niet de trein gelukkig - het spoor enigszins bijster. Komt dit door het vroege tijdstip? Eerst maar eens rustig door de controles van Schiphol en wachten tot ik in het vliegtuig zit. Niet te snel oordelen en opgeven. Ik heb de keuze gemaakt het boek aan te schaffen dus volhouden. Voordat we het luchtruim kiezen begin ik weer op pagina 18. (Hier begint namelijk Factor Moed).

Tijdens de landing in München heb ik niet alleen mijn bestemming echter ook het laatste hoofdstuk bereikt. In tegenstelling tot dat wat de auteurs schrijven, dat namelijk op een transparante en leerzame manier naar voren komt hoe moed er uit ziet, schept Factor Moed bij mij tot mijn spijt de nodige onrust. In mijn ogen dient een boek - en een managementboek in het bijzonder - een kop en een staart te hebben. Voorzien van een flink lijf. Dat vinden ook de auteurs Lipsius en Claassen. Factor Moed is namelijk zo opgebouwd. Het eerste deel, het middendeel en het laatste deel.

De kop en de staart van het boek bestaat uit diverse voorbeelden van moedig handelen welke jammer genoeg weinig verband tonen, waardoor je als lezer - ondanks een flink aantal interessante voorbeelden - niet echt een handleiding krijgt (staart) om mee aan de slag te gaan. 

Remco Claassen verzorgt het lijf, om het boek een flinke body te geven. Echter werken ook hier de adviezen van Agatston en is het een afgeslankte versie geworden van een flink middenlijf. Het lijf bestaat uit een samenvatting van de succesboeken van Remco Claassen die een feest der herkenning zijn en - indien u deze nog niet gelezen heeft - de lezers van Factor Moed zullen overtuigen dit alsnog te doen. Het rode vestje en bruine broek zijn de metaforen welke Claassen gebruikt voor het tonen van moed. Maar is een enorme teleurstelling voor degene die iets nieuws van Remco Claassen verwacht te lezen.

U kunt het eerste deel en het laatste deel de hoofdstukken een tot en met zeven (kop) en de hoofdstukken acht tot en met vijftien (staart) afzonderlijk van elkaar lezen. Dit geeft u veel meer rust en inzicht. Het middendeel (lijf) is tevens separaat te lezen.

Moed is de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan. Zo ver wil ik niet gaan. Echter verplichte ik mezelf en aan de auteurs om het boek een aantal dagen later op de vlucht München - Amsterdam nogmaals te lezen. Als echte Claassiaan zit ik namelijk vol positieve energie en laat ik mij niet ‘fompen'.

Maar de vragen blijven door mijn hoofd spelen. Dient Samoerai Lipsius Keizer Claassen en hoe is deze samenwerking tot het gezamenlijk schrijven ontstaan?

Laat u echter door mij de moed niet in de schoenen zakken. Deze recensie lokt u namelijk uit of u de moed heeft dit boek aan te schaffen, u geen risicomijdend gedrag vertoond, de weg van de minste weerstand toont. En vooral, of u zich niet laat ‘fompen’ door bovenstaande. Heeft u de Factor Moed?

Peter Vermeulen MBA is entrepreneur en CEO van OPHTECS Europe B.V. en schrijft recensies op persoonlijke titel. Hij is alumnus van Business School Nederland, de Action Learning MBA.


Factor MOED! - Durven kiezen en volharden in BV Nederland
7 februari 2017 | Frank van Kuijck

‘Dat is logisch’, dacht ik bij herhaling toen ik Factor MOED! aan het lezen was. Of was het toch niet zo logisch en denk ik dat het logisch was? Het boek zet je aan tot reflectie over jezelf. Wat is er voor nodig om zaken voor elkaar te krijgen?

Vaak zijn we door het volgen van gebaande paden of het (ver) leggen van de ‘schuldvraag’ bij de ander in staat om niets te doen. Het boek maakt duidelijk dat je vanuit een aantal basisprincipes het verschil te maken als je ook echt durft!

Met het geven van een theoretisch kader, filosofische beschouwingen, balloon interventies door de schrijvers Marinka Lipsius en Remco Claassen en praktijkcasussen is het boek Factor MOED! ook direct praktisch. Het mooie aan het boek is dat het door de verschillende vormen die worden gebruikt een aantal reflectiemomenten creëert waardoor de diepgang en impact van het boek toenemen. Met een aantal ‘modellen’ slagen de schrijvers er in met korte en impactvolle hoofdstukken en zienswijzen tot nadenken aan te zetten. Het boek valt feitelijk uiteen in drie delen: wat is moed en waar is het voor nodig (deel 1), hoe richt je jezelf en pleeg je onderhoud aan jezelf (kompas, bruine broeken en wasstraat – deel 2) en op welke wijze zou je factor moed kunnen toepassen en daarmee je eigen effectiviteit en die van je omgeving waarin je opereert vergroten (deel 3).

Met name het waardenwiel – wat is je kompas bij je dagelijks handelen en afwegingen – en ook de metaforen die Remco Claassen gebruikt vind ik zeer treffend om tot overpeinzing en overdenking over te gaan om in beweging te komen. En zoals ik dat ervaar ‘het verschil te maken’. Te vaak zijn we vanuit gewoonten, negativiteit of te egocentrisch gedrag niet in staat om tot verandering te komen. Juist wanneer zaken in het slop zitten maar zeker ook door de noodzaak om te komen tot verandering in de huidige snelle en turbulente tijden is het belangrijk dat er mensen met ‘de factor moed’ durven op te staan. Moedige mensen zijn degene die het voortouw kunnen nemen om zaken in beweging te krijgen. Het boek leert dat om dit te bereiken het belangrijk is om een aantal leef- en denkregels te hebben die zorgen voor het in beweging komen, houden en krijgen van mensen en organisaties. Kernwoorden zijn wat mij betreft: positief denken en handelen, jezelf in presteren niet centraal stellen, durven te reflecteren en sleutelen aan jezelf maar ook of vooral authentiek blijven. Deze inzichten lijken makkelijk maar hoe vaak betrappen we onszelf dat we toch mopperen, zeggen dat kan niet of niet voldoende kritisch naar onszelf te zijn en te kijken en de ‘schuld’ bij een ander weg te leggen. Het kritisch kijken naar jezelf, je kwetsbaar op te stellen maar wel je verantwoordelijkheid te nemen in moeilijke en lastige vraagstukken – en dat kan ook door niet primair te reageren of zelfs even niets te doen – is waar regelmatig moed voor nodig is.

Factor MOED! maakt duidelijk dat jijzelf het verschil kan en ‘MOED’ maken om plezierig met jezelf en je omgeving te werken. En zeg nu zelf: het is toch veel leuker om positief te denken dan somber of negatief te zijn?

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden