Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
2 augustus 2011 | Judy Bos - de Ruijter

'Hartelijk georganiseerd' van Jacky van de Goor geeft je waardevolle inzichten, concrete handvatten en inspiratie voor succesvolle ontwikkeling van de organisatiecultuur. Vanuit bezieling, de oproep en doorleefde noodzaak naar beweging en volharding om de organisatiecultuur blijvend te verbeteren. Overwin de zuigkracht van de verborgen loyaliteit, stap uit de comfortzone en realiseer de gezamenlijke droom! De droom waarin de waarden en de telos, het levensdoel van de organisatie, tot uiting komen.

Hoe zou je je eigen organisatiecultuur willen omschrijven? Wat zegt het huidige gedrag en de fysieke inrichting over de cultuur in de organisatie? Hoe gunstig is de organisatiecultuur eigenlijk en draagt ze wel bij aan de telos, het levensdoel van de organisatie? Misschien is het levensdoel niet eens helder en zijn de echte gedeelde waarden die daaraan bijdragen nog niet bekend. Het is Jacky van de Goor uitstekend gelukt om met haar boek 'Hartelijk georganiseerd' een waardevolle bijdrage te leveren in het begrijpen en succesvol ontwikkelen van een positieve organisatiecultuur. Het boek is dan ook een aanrader voor managers en organisatieadviseurs om cultuurontwikkeltrajecten in goede banen te leiden.

De auteur laat je kennismaken met een cyclus van ontplooiing van het levensdoel van de organisatie. De cycli van bezieling, bezinning en beweging bestaan elk uit twee complementaire processen die in aparte hoofdstukken uitgelicht worden. Daarnaast zijn de vragen verwerkt in elk hoofdstuk waardevol. Ze nodigt jezelf en medewerkers uit om met andere ogen te kijken en de dialoog aan te gaan. Je zult merken dat je hetzelfde landschap anders gaat waarnemen en ook andere dingen gaat waarnemen.

De oproep raakt je. Merk vanuit welke emoties de geraaktheid komt waardoor je weer in contact komt met je passie en wat echt belangrijk voor je is. Je verkrijgt inzicht in welke sluimermechanismen er zijn die voorkomen dat de oproep wordt gehoord. Bewustwording van deze mechanismen en de momenten waarop ze de kop opsteken zorgt ervoor dat je kan loskomen uit hun greep. Cultuurontwikkeling vraagt om doorleefde noodzaak, inzicht dat de huidige manier van doen niet langer houdbaar is, én om gezamenlijke verbeelding van de gewenste toekomst.

In het proces van de spiegel laat de auteur je ontdekken welke patronen ervoor zorgen dat de droom nog niet is gerealiseerd. Welke blokkerende gewoontes en ongeschreven regels spelen een rol? Cruciaal is ook het achterhalen van de zuigkracht, de verborgen loyaliteit en de voordelen ervan voor de organisatie en de medewerkers zelf. Dit is het dominante patroon dat de manier van doen in de organisatie bepaalt en dit patroon is gericht op bescherming en voortbestaan. Het patroon wordt ondersteund door de overtuigingen die ermee verbonden zijn.

Bezinning is nodig om in de spiegel te kijken en om bewust te kiezen in het keerpunt voor loslaten. Pas als je echt gekozen hebt voor loslaten en besluit uit de comfortzone te stappen beweeg je in de eerste kleine meetbare stappen richting de droom. Het is de kunst om te blijven volharden en te beseffen dat terugval erbij hoort. Dat je niet faalt omdat je valt maar omdat je niet meer opstaat en je de terugval niet erkent.

'Hartelijk georganiseerd' laat je beseffen dat beweging op korte termijn tot verlies leidt en pas op lange termijn tot winst én dat de droom de moeite waard is. Vanuit bezieling, de dialoog, erkenning, waardering en loslaten overwin je de zuigkracht van de verborgen loyaliteit in de organisatie. Realiseer met de verkregen handvatten de gezamenlijke droom van de eigen organisatie, de gewenste cultuurontwikkeling die het levensdoel van de organisatie ondersteunt.


De cyclus van ontplooiing
11 april 2011 | Pierre de Winter

Wie tegenwoordig nog een boek durft te schrijven over cultuurverandering, moet heel zeker zijn van zijn of haar zaak. In het geval van Jacky van de Goor is dat terecht. Haar boek Hartelijk georganiseerd mag een waardevolle nieuwe bijdrage aan de bestaande literatuur over dit onderwerp worden genoemd.

Zelf had ze twee carrièrewendingen nodig om uit te vinden wat haar ‘telos’ is, haar levensdoel. Jacky van de Goor begon haar loopbaan als consultant bij KPN, werd vervolgens trainer-adviseur bij Schouten & Nelissen en startte in 2006 haar eigen adviesbureau dat werkt aan zingeving, cultuur en samenwerking binnen organisaties. Van techniek naar mensen en vervolgens eigen baas.

In haar advieswerk probeert ze een bijdrage te leveren aan gezonde organisaties, en met dit boek doet ze niets anders. Het gaat Van de Goor aan het hart dat in zoveel organisaties mensen met hun ziel onder hun arm rondlopen – ‘hoe hun werk als een afvoerputje kan dienen voor hun energie’, zo schrijft ze. En daarom moest dit boek er komen.

Na een goed geschreven en degelijk verantwoord eerste hoofdstuk over de relatie tussen organisatiecultuur en bezieling, introduceert Van de Goor haar cyclus van ontplooiing. Het is haar methode om een organisatie ‘aan de praat’ te krijgen. Een methode die in te delen is in zes deelprocessen: ‘de oproep’, ‘de droom’, ‘de spiegel’, ‘het keerpunt’, ‘het nieuwe begin’, en ‘de volharding’. Een organisatie moet door alle zes processen heen, wil van een geslaagde, duurzame cultuurverandering sprake zijn. Het klinkt misschien wat zweverig, maar in zijn uitwerking is het dat zeer zeker niet.

De rest van het boek bestaat uit het hoofdstuksgewijs bespreken van die zes processen - die in de realiteit natuurlijk allesbehalve netjes chronologisch op elkaar volgen. Ze lardeert haar wederom goed geschreven procesbeschrijvingen met toepasselijke cases en voorbeelden en verlevendigt het geheel met zorgvuldig gekozen citaten.

Vermeldenswaard is het hoofdstuk over ‘de oproep’. Van de Goor omschrijft daarin hoe een oproep om de sluimerende onvrede - ‘de heilige verontwaardiging’ - in een organisatie hoorbaar te maken, kan resulteren in een onstuitbare beweging naar iets nieuws. Maar let op: ‘In veel organisaties heerst de ongeschreven regel dat emoties beheerst dienen te worden en is het (rationele) debat de manier om dingen voor elkaar te krijgen. Je geraaktheid laten merken, je emoties tonen is een onbekend gebied en kan zelfs taboe zijn. Terwijl juist deze geraaktheid laat zien waar het écht om te doen is.’ Volgen mooie beschouwingen over de vier basale emoties (angst, verdriet, woede en blijdschap), durven kijken met nieuwe ogen en angst voor verlies. Het hoofdstuk eindigt met een Chinees spreekwoord: ‘Je kunt niet voorkomen dat de vogels van het verdriet komen overvliegen. Je kunt wel voorkomen dat ze nesten maken in je haar.’

Een aanrader voor iedereen die zoek naar een sleutel om de cultuur in zijn of haar organisatie te begrijpen en er eventueel iets mee te doen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden