Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Toolkit voor Agile leiders - 'Goede handvatten'
15 mei 2018 | Theo Sierhuis

Anno 2018 is de populariteit van de Agile ICT ontwikkelmethode nog steeds aan het groeien, niet enkel binnen de ICT, maar ook daarbuiten. Logisch, aangezien Agile vaak gelijk gesteld wordt met ‘meer klanttevredenheid’, ‘sneller reageren op marktontwikkelingen’ en ‘betrokken medewerkers’.

Dat dit een andere manier van aansturen en andere mindset als manager vereist, mag eveneens een logische conclusie zijn. In Toolkit voor agile leiders van Peter Koning worden een aantal waardevolle tools aangereikt, die iedere manager die meer ‘Agile’ wil gaan werken, in kan zetten.

Agile is eenvoudig uit te leggen: het omvat slechts 4 (waarde) statements en 12 principes. Niet meer, niet minder. Het is echter zeer moeilijk om volgens deze principes en statements te werken, en het vergt tijd en geduld: Gras groeit namelijk niet harder door aan de sprietjes te trekken! Agile is dan ook een reis, geen eindbestemming!

Hoe past Agile leiderschap daar eigenlijk in? En nog meer belangrijker, hoe pas ik de dat als manager toe? Om meer richting te kunnen geven aan een team of organisatie die meer volgens Agile werkt, reikt Peter Koning vier facetten aan waar je als manager in een agile context op kan sturen:

1. Inspireer op het doel,

2. Eigenaarschap,

3. Leren en

4. Ontwerpen van betere gewoontes.

Binnen deze facetten zijn een aantal tools beschreven zoals de impactladder, waarbij de impact voor de klant in de volgorde van prioriteit wordt gezet, of delegation poker, waarbij het team en de manager gezamenlijk kijken waar het eigenaarschap van het team, en de verantwoordelijkheid van de manager ligt.

De tooling is zeer bruikbaar voor leidinggeven in een agile context, en wordt goed en helder toegelicht. Er zit een duidelijke toegevoegde waarde in de samenstelling van tools in het bredere context van de vier onderdelen, waardoor het boek dan ook logisch in elkaar steekt. Daarnaast begint Toolkit voor Agile leiders met het focussen op waarde (inspireer op het doel). Naar mijn mening gaan veel implementaties van Agile fout omdat er initieel niet op het toevoegen van waarde wordt gefocust, waarmee het oude gedrag gehandhaafd blijft.

En dat is dan ook het meest lastige van sturen op Agile, het vereist veelal een gedragsverandering van niet enkel de medewerker, maar ook van het management. Toolkit voor Agile leiders is zeker een goede stap in de richting voor managers die teams meer wendbaar willen maken, en op een Agile wijze willen sturen. Verander je na dit lezen van het boek in een aantal dagen van een ‘traditioneel’ manager naar een Agile leider? Nee. Draagt het boek bij door het planten van een aantal grassprietjes waar vervolgens iets moois uit kan groeien? Zeer zeker! Het biedt een aantal goede handvatten om op een praktische wijze als manager/leider met Agile leiderschap aan de slag te gaan!

Theo Sierhuis, Information Engineer & Agile Coach.


Toolkit voor agile leiders - 'Aanbevolen voor... agile leiders'
29 januari 2018 | Henny Portman

Steeds meer organisaties schalen het aantal agile teams op. IPMA is ondertussen ook begonnen met certificering op agile leadership niveau, dus boeken waarbij agile leadership centraal staan zijn nu actueel en noodzakelijk.

Peter Koning heeft zijn ervaringen met agile leiderschap vertaald in praktische handvatten en op papier gezet in Toolkit voor agile leiders – Leidinggeven aan wendbare teams. De auteur heeft zijn boek opgedeeld in vier delen waarbij in ieder deel een vaardigheid en twee bijbehorende hulpmiddelen of tools beschreven worden. Ieder deel wordt afgesloten met wat het vraagt van de agile leider en concrete acties. De vier delen beschrijven de volgende vier vaardigheden van agile leiders:

- Inspireer op het doel

- Faciliteer eigenaarschap

- Leer sneller

- Ontwerp op betere gewoontes

Iedere tool wordt in een afzonderlijk hoofdstuk nader uitgelegd en mogelijke valkuilen bij het toepassen worden toegelicht. De acht besproken tools of hulpmiddelen zijn:

1. Key Value Indicator (KVI)

2. Impactladder

3. Eigenaarschapmodel

4. Vrijhedenmatrix

5. Time to learn (T2L)

6. Validated Learning Board (VLB)

7. Gewoontematrix

8. To-GRIP

De Key Value Indicator (KVI) is voor het team de belangrijkste indicator voor waardecreatie (bijvoorbeeld conversie op een website: hoeveel % van de bezoekers koopt een product). De KVI maakt de relatie tussen klantimpact en waarde concreet. De Impactladder kan gebruikt worden bij het brainstormen over en het concretiseren en het visualiseren van de klantimpact op zowel de korte als de lange termijn. Dit helpt teams hun producten en diensten continue te verbeteren. Zowel de KVI als de impactladder helpen de agile leider bij het stellen van inspirerende doelen (het wat, niet het hoe).

Het eigenaarschapmodel visualiseert wat teams nodig hebben om eigenaarschap op te pakken. Hierbij wordt gekeken naar enerzijds de volwassenheid van het team en anderzijds de vrijheid die het team krijgt. Een onvolwassen team met te veel vrijheid of een volwassen team met te weinig vrijheid levert frustratie en is daarmee een risico. De vrijhedenmatrix geeft aan welke vrijheden en verantwoordelijkheden het team op welk moment heeft. Deze tool is gebaseerd op het Delegation Board van Jurgen Appelo. Hierbij wordt per onderwerp aangegeven welke vrijheden het team zich kan veroorloven rekening houdend met de volwassenheid van het team. Zowel het eigenaarschapmodel als de vrijhedenmatrix helpen de agile leider bij het faciliteren van eigenaarschap.

Het Validated Learning Board (VLB) visualiseert het leerproces van het team waarbij zes stappen worden onderkend: schetsen, bouwen, opleveren, gebruiken, leren, geleerd (done). Ieder idee of functionaliteit wordt middels een kaart (post-it) gevisualiseerd. Time to Learn (T2L) geeft de leersnelheid van het team aan, dus de tijd die nodig is om een idee door alle stappen van schetsen tot geleerd te laten lopen. Door de T2L trend te volgen en op basis daarvan de T2L te verkleinen kan steeds sneller waarde worden toegevoegd.

De gewoontematrix biedt ondersteuning bij cultuurverandering en het ontwerpen van nieuwe gewoontes. De gewoontematrix helpt bij het brainstormen over ongewenste effecten en achterliggende ongezonde gewoontes en helpt gezonde gewoontes te ontwerpen. TO-GRIP ondersteunt de agile leider in het doorvoeren van grote verbeteringen door een aantal teams middels het creëren van een veilige omgeving, waarbij de eerste letters staan voor: Team (Samenstellen team), Owner (Informele leider met mandaat), Goal (Uitdaging, KVI), Rhytm (Timebox, T2L), Insight (VLB, Doel, Trendlijn KVI, T2L) en Period (Wanneer evalueren). TO-GRIP en de gewoontematrix ondersteunen de agile leider bij het ontwerpen van betere gewoontes.

Op www.tval.nl kan men extra voorbeelden en templates van de verschillende tools vinden. Ook is daar een toepasselijke youtube video te vinden over social conformity (of peer pressure) in een wachtkamer als achtergrondinformatie bij de gewoontematrix.

Conclusie: Een prettig leesbaar boek met praktische handvatten voor de (beginnende) agile leider. Het gebruik van de impactladder, de gewoontematrix en vooral het eigenaarschapmodel zijn tools die ik niet kende maar waarvan de toegevoegde waarde duidelijk is. Andere tools waren mij bekend en ook daarvan is de toegevoegde waarde voor de agile leider evident. Bij het beschrijven van de fasen van volwassenheid van de teams mag m.i. een verwijzing naar de fasen van Tuckman niet ontbreken. Ook zou ik duidelijker aangeven dat de VLB een kanbanbord betreft en dat het toevoegen van Work in progress (WIP) limieten per stap wellicht, naast zo klein mogelijke initiatieven, de belangrijkste niet genoemde versneller van T2L op kan leveren. Ook de T2L is onder een andere naam veel bekender, namelijk de cycle time in een Cumulative Flow Diagram (CFD). Zo’n CFD kan de agile leider nog veel meer inzicht geven. Ten slotte vind ik het jammer dat de auteur bij TO-GRIP aangeeft dat dit hulpmiddel geschikt is om een omgeving te creëren waarbinnen verschillende teams met elkaar verbeteringen doorvoeren, terwijl de beschrijving van de tool uitgaat van één team. Maar, los van de gemaakte opmerkingen, een boek dat ik agile leiders zeker kan aanbevelen. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Toolkit voor agile leiders - 'Uitstekend geschikt'
1 december 2017 | Han van der Pool

Agile werken zorgt ervoor dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Het begrip agile wordt vaak gebruikt in de zin van wendbaar en flexibel.

Agile is een manier van organiseren. Het staat voor het transformeren van een organisatie tot een klantgerichte organisatie. Het stelt een bedrijf in staat om producten en dienstverlening snel te verbeteren. Agile werken verhoogt de productiviteit, creativiteit en motivatie bij medewerkers. Het is een samenwerkingsdiscipline die specifiek ontworpen is voor teams die flexibel, zeer collaboratief, actiegericht en resultaatgericht willen zijn.

Veel boeken over agile werken zijn nogal complex, theoretisch en niet concreet genoeg. Het boek Toolkit voor agile leiders biedt managers wel concrete handvatten en stappenplannen om deze nieuwe cultuur te ontwikkelen. De praktijkvoorbeelden van de auteur Peter Koning maken het boek inzichtelijk en interessant. Ze belichten de verantwoordelijkheid van een agile leider, het visualiseren van een optimale klantrelatie en het faciliteren van mede-eigenaarschap voor de kwaliteit van dienstverlening bij medewerkers. Het boek bevat veel bruikbare handvatten voor het leren in een team. Een agile manager ontwikkelt de kracht van zijn team om maximaal te presteren en geeft zijn medewerkers de ruimte om talenten in te zetten. Ik ben echter wel benieuwd of de gehele doelgroep, zoals de auteur die voor ogen heeft met dit boek, zal worden bereikt. Mogelijk is deze toolkit alleen een bevestiging voor faciliterende managers die al overtuigd zijn van het belang van zo’n wendbare cultuur. Het implementeren van de nieuwe cultuur is een langdurig proces. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe gewoontes bij alle medewerkers in een organisatie.

Een punt van zorg blijft de betweterige manager die zich slimmer voelt dan z’n medewerkers en graag de baas wil blijven door op werkinhoud te sturen. Agile werken blijft ook lastig voor controle freaks en controleurs. Ook van deze managers wordt agile leiderschap gevraagd. Nieuwe gewoontes in een bedrijf kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Die moeten worden ontwikkeld en getraind. Het zal naar voren moeten komen in het gedrag van alle medewerkers. Het kan een proces zijn van vallen en opstaan. De Toolkit voor agile leiders lijkt mij uitstekend geschikt voor adviseurs die een handboek zoeken voor zo’n verandertraject of voor trainers die hulpmiddelen zoeken bij het ontwerp van een goede cursus over agile werken. Toolkit voor agile leiders bevat daarnaast links naar nuttige sites. De extra e-book versie kan op de eigen tablet worden geïnstalleerd.

Han van der Pool is een zeer ervaren talent ontwikkeling professional. Zijn expertise is te herleiden tot kennis uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim vijfendertig jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur in het bedrijfsleven. Zijn missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties door het mobiliseren van het menselijk potentieel.

Op 17 mei 2018 spreekt Peter Koning op het event 'Agile Leadership Europe' in Amsterdam.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden