Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Acupunctuur?
7 augustus 2009 | Justin van Lopik

Reteaming is een coachingsmethode die is gebaseerd op appreciative inquiry en op de oplossingsgerichte therapie. Volgens de omslag en inleiding van het gelijknamige boek kan de methode van nut zijn bij individuen, teams en zelfs hele organisaties. Met die brede scope is het de vraag of Reteaming - Oplossingsgericht werken als veranderstrategie wel voldoende de diepte ingaat.

De positionering van Reteaming - Oplossingsgericht werken als veranderstrategie brengt me een beetje in verwarring. Hoe komen de auteurs erbij om zo’n brede werkingsclaim te doen bij een methode die in krap 130 pagina’s uiteengezet kan worden? Het doet denken aan de claims van acupunctuur. De verklaring ligt in de ontstaansgeschiedenis van reteaming. Ben Furman en Tapani Ahola, de auteurs van ‘Reteaming’ en bedenkers van het concept, hielden zich in de jaren negentig al bezig met individuele therapie op basis van oplossingsgerichte psychologie. In de loop der jaren verschoof hun cliëntèle echter steeds meer in de richting van teams en uiteindelijk zelfs complete organisaties. Furman en Ahola hoefden niet veel te veranderen om met de grotere eenheden aan de slag te gaan. Althans, dat vinden ze zelf.

Ondanks de serendipiteit van de vondst snijdt de methode echter hout. Reteaming kan worden toegepast bij probleemoplossing, terwijl veel coachingsmethoden gebaseerd op positiviteit problemen juist mijden als de pest. Zo niet bij reteaming. Het doel – oplossingen realiseren – wordt meteen uitgesplitst in twaalf heldere stappen. Een aantal daarvan ligt behoorlijk voor de hand en komt ook voor in andere coachingsmethoden. Denk aan ‘uitdagende doelen stellen’ en ‘evalueer’, maar het zijn stappen als ‘vooruitgang vinden, onderkennen en voorspellen’, ‘supporters werven’ en ‘iets beloven’ die reteaming bijzonder maken. De auteurs bieden opdrachten, voorbeeldvragen en werkvormen om de stappen hanteerbaar te maken.

De praktische opzet van het boek zorgt ervoor dat je er als manager meteen mee aan de slag kunt. Voor coaches vrees ik echter dat de geboden stof wat te dun is. Dat ligt vooral aan de insteek van het boek. De auteurs hoeven hun methode niet meer te bewijzen, en dus zijn de voorbeelden in het boek volledig ontdaan van herkenningspunten en enkel ter inspiratie opgenomen. De auteurs hebben dertig jaar ervaring met de methode, maar komen nergens met concrete cases. Hierdoor is het lastig in te schatten of reteaming wel past bij de organisatiecultuur van uw cliënt of organisatie. Ook de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt in elke vorm. Er is veel geschreven over de toepassing van oplossingsgerichte psychologie en appreciative inquiry. Zowel met betrekking tot management en coaching. Maar Furman en Ahola doen net alsof ze de enigen zijn die hiermee bezig zijn. Dit alles betekent dat ‘Reteaming’ amper een kader biedt om zelf te komen tot de toepassingen ervan.

Aan de andere kant is ‘Reteaming’ een mooie introductie op een interessant huwelijk tussen probleemoplossend denken en appreciative inquiry. Zeker voor managers en coaches die al werken met een positieve insteek.


29 juni 2009 | José Otte

Met de reteamingmethode zorgt u voor hoop en optimisme. In de jaren negentig ontwikkelden Ben Furman en Tapani Ahola deze systematische methode voor oplossingsgerichte psychologie. Zij hebben vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen, het coachen van teams en het adviseren van organisaties volgens de principes van de oplossingsgerichte psychologie. 'Reteaming' is een aardige kennismaking, maar mist diepgang.

Reteaming is een generieke, multifunctionele methode, die bedoeld is om individuele personen en groepen mensen te helpen ten goede te veranderen. De gecoachte leert makkelijker doelen te stellen, zijn motivatie te vergroten en de samenwerking te versterken die nodig is om die doelen te bereiken. Ben Furman en Tapani Ahola beschrijven de twaalf stappen hiervoor in 'Reteaming'.

Reteaming is anders dan andere vormen van (organisatie)ontwikkeling omdat het heel veel hoop en optimisme genereert. Ook mensen die gefrustreerd en gedemoraliseerd zijn krijgen vaak nog hoop en worden optimistisch wanneer zij de stappen van het reteamingproces doorlopen. Ook bouwt dit motivatie op. En als gevolg van de ontspannen sfeer die door reteaming ontstaat, wordt ook hun creativiteit bevorderd. Hierdoor wordt samenwerking en harmonie tussen mensen versterkt.

Het boek 'Reteaming' geeft het proces van twaalf stappen weer, door eerst een kort overzicht van die stappen te geven. Daarna worden alle stappen duidelijk omschreven. Met voorbeelden van coach- en cliëntgesprekken, of van een coach met een team. Daarna wordt omschreven wat de zin is van elke stap en hoe u deze uitvoert. De auteurs ronden de omschrijving af met een opdracht.

Daarna beschrijven de auteurs wat reteaming kan doen bij het oplossen van problemen. Op dit punt verschilt de methode van andere vormen van organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld van de methodiek van Appreciative Inquiry, omdat daarbij nooit vanuit probleemoplossing wordt gewerkt.

De schrijvers geven tot slot nog wat toepassingsmogelijkheden en sluiten af met een mooie oefening voor mensen die iets vervelends hebben meegemaakt. Met deze oefening kunnen ze hun nieuwe toekomst oppakken en weer werken aan nieuwe doelen.

Gelukkig beschrijven de auteurs hun methode niet alleen vanuit de therapeutische hoek. Ik mis wel diepgang; de schrijvers laten net voldoende van hun methodiek zien om u nieuwsgierig te maken. Zodat u daarna werkboeken gaat kopen of een reteamingcoach zoekt.

Of 'Reteaming' voldoende houvast geeft aan mensen die het als zelfhulpboek lezen, vind ik moeilijk in te schatten. Er staan wel veel oefeningen in, dus het zou moeten kunnen.

Voor de leek een leuk boek om te lezen. Maar voor psychologen en psychiaters bevat het onvoldoende theoretische onderbouwing. Er kan mij niet genoeg oplossingsgericht gewerkt worden, dus een vorm als reteaming is altijd goed en welkom. Zelf heb ik liever meer theorie - meer teruggrijpen naar ervaringen en uitleg waarom bepaalde dingen werken zoals ze werken.


Ben Furman, Tapani Ahola
Reteaming

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden