Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Issuedenken - 'Aanrader voor CEO’s, bestuurders en communicatiespecialisten'
24 september 2018 | Louis Thörig

Strategisch isssuemanagement is in de jaren zeventig van de vorige eeuw eigenlijk begonnen als een communicatiestrategie. In de loop van de tijd heeft het Issuedenken zich ontwikkeld als een organisatiebrede proactieve aanpak.

Issuemanagement is inmiddels een onderdeel van opleidingen communicatie, public affairs en bestuurskunde op universiteiten en hogescholen. Issues zijn bij uitstek geschikt om standpunten te verhelderen. Issuedenken vraagt om overzicht, organisatie en omgevingssensitiviteit. Het komt erop neer dat strategisch issuemanagement niet alleen een kunst is maar ook een kunde. De auteurs beschrijven in hun boek een issue als een onderwerp waar het in de samenleving en politiek om gaat. Voor het onderscheid is het belangrijk om te kijken naar het verschil tussen een incident, issue en een crisis. Hoewel de drie dicht bij elkaar liggen is er toch een verschil. Het kenmerkende van een incident is dat het iets eenmaligs is en er slechts een kleine kans op herhaling is. Drie belangrijke kenmerken van een incident zijn: hoge tijdsdruk, hoge mate van controle en relatief lage impact. In het boek komt de dynamiek van issues uitgebreid ter sprake. Een issue hoeft niet direct een acute bedreiging te betekenen voor een organisatie. Het bouwt zich langzaam op. Dit in tegenstelling tot een crisis, want dan kan de bedrijfsvoering of reputatie van een organisatie direct schade oplopen. Belangrijk om te weten is dat crises steeds vaker ontstaan door het niet oplossen van issues. Door de toegenomen transparantie, door social media en door de toegenomen druk vanuit actiegroepen en niet-gouvernementele organisaties blijft nauwelijks iets verborgen. Met name social media geven een extra dynamiek door te zorgen dat mensen issues eerder aankaarten. Issues kunnen dus razendsnel een gedaantewisseling ondergaan. Er zijn issues die een negatieve impact hebben (bijvoorbeeld de zwarte pieten discussie) en die een positieve impact hebben (bijvoorbeeld het streven naar een rookvrije generatie). 

Downs (1972) was één van de eersten die de dynamiek van issues beschreef aan de hand van een model: De issue attention cycle. Deze vijf fases beschrijven het ontstaan en verdwijnen van issues. In de eerste fase wordt een issue nog niet erkend, maar is er wel sprake van. De issue sluimert. Dan breekt fase twee aan. De issue komt in het nieuws door een actor. Dit kan bijvoorbeeld door een onderzoeksjournalist, schrijver of wetenschapper zijn. In de derde fase gaat het over bewustwording van kosten en oplossingen van een issue. De urgentie is er wel af. Voor de journalisten is het geen hot item meer. Maar de drie belangrijkste actoren - de maatschappij, het bedrijfsleven en de politiek - hebben er nu wel mee om te gaan. Daarna breekt de vierde fase aan: de post-issueperiode. De belangstelling van het publiek is afgenomen.

Issues kunnen op de agenda komen door: maatschappelijke problemen of veranderingen, ontwikkelingen in het buitenland, belangengroeperingen, actiegroepen, bedrijfsleven, media, politiek/overheid, bekende Nederlanders. Uitgebreid komen strategieën en tactieken aan bod in het boek hoe om te gaan met issues. Dit alles geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden. Op basis van de issue attention cyclus hebben de auteurs ook een eigen model voor issuemaken ontwikkeld om een organisatie of CEO maatschappelijk te profileren of om een issue maatschappelijk en/of politiek te agenderen.  

Ten slotte, Issuedenken is een op de praktijk gericht boek voor organisaties om zich bewuster te worden van het grote belang van maatschappelijke issues. Een aanrader voor CEO’s, bestuurders en communicatiespecialisten.

Louis Thörig is verbonden als thesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en als docent Corporate Communicatie aan de Hogeschool InHolland.


Issuedenken - 'Ik heb genoten'
16 april 2018 | Pleunie Warnink

Issuedenken van Mayke Van Keep en Sybrig Van Keep is zo’n boek dat je, als communicatieadviseur, oppakt en niet makkelijk weglegt. Het behandelt op heldere wijze een manier om, om te gaan met maatschappelijke issues (kwesties).

Zeker nu men steeds meer verwacht van bedrijven dat deze naast een goed product/dienst, ook stelling nemen bij maatschappelijke issues. Sommige verwachtingen zijn voor het bedrijfsleven of de overheid reëel, aan andere verwachtingen valt (bijna) niet te voldoen. Dit boek leest als een handleiding voor hoe je dat verschil categoriseert en omgaat met deze verwachtingen.

Hoewel je als onderneming wel jouw verantwoordelijkheid neemt, kan je niet overal even sterk bij betrokken zijn. Issuedenken laat zien hoe je duidelijkheid schept in de verwachtingen die de maatschappij bij jouw bedrijf legt.

Zoals de gemiddelde supermarktketen niet meer om haar issue ‘de plofkip’ heen kan, zo kan elke onderneming te maken krijgen met haar eigen issue. De schrijvers geven een handig stappenplan waarmee je de issues en het effect hiervan op het eigen bedrijf in kaart kunt brengen. Op basis daarvan stel je een strategie per issue vast en houd je de regie in handen.

Niet alleen bedrijven, ook overheden en stichtingen kunnen naar mijn mening met dit praktische boek werken. Het biedt naast een duidelijk theorie over wat issues zijn, ook een handleiding waar elke (beginnende) communicatieadviseur mee aan de slag kan. Het scherpt orde en geeft handvatten om verschil tussen issues en incident, crisis, hype of trend.

Een goed gekozen issue, met een reële verwachting van wat een bedrijf daarin kan betekenen kan een onderneming of overheidsinstantie op de (maatschappelijke) kaart zetten. Een win-win situatie die de schrijvers van dit boek goed voor ogen hebben.

Ik heb genoten van Issuedenken.

Pleunie Warnink is Communicatie-adviseur Duurzaamheid & Techniek bij Groene peper communicatie.


Issuedenken - 'Actueel en met veel interessante voorbeelden'
19 maart 2018 | Han van der Pool

Issues kunnen voor een bedrijf een bedreiging zijn of een kans. Een issue is een kwestie of onderwerp waarbij een bedrijf ineens vol in de schijnwerpers kan komen te staan.

Issues zijn maatschappelijke thema’s die beroeren, verbinden en om actie vragen. Het gaat bij issues om onderwerpen zoals als milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Door de huidige media neemt de transparantie steeds meer toe. Problemen die bij een bedrijf of in de supply chain spelen kunnen niet zonder meer onder de mat worden geveegd.

Helaas komen de meeste organisaties pas in actie wanneer er een crisis uitbreekt en het leed al geleden is. Anders dan bij een incident is er bij een issue meestal geen acute dreiging voor de organisatie. De urgentie voor de toekomst wordt echter wel degelijk gevoeld en bouwt zich langzaam op. Niet adequaat inspelen op onderwerpen die bij de geëngageerde burger leven kan op den duur grote reputatieschade opleveren. Zo hebben de slechte werkcondities bij cacaoboeren reputatieschade opgeleverd bij grote cacaoproducenten en heeft ‘Tony Chocolonely’ als slavenvrij merk de werkcondities op cacaoplantages verbeterd en in korte tijd een goede marktpositie veroverd als maatschappelijk verantwoorde chocoladefabrikant.

Issues kunnen door een bedrijf gezien worden als een kans om zich sterker te positioneren. De mate waarin een organisatie alert is op wat er buiten de eigen organisatie gebeurt, is bepalend voor de positieve reputatie en het succes van de organisatie. Met goed uitgevoerd beleid en de juiste strategische afwegingen kunnen de bedrijven zich met Issuedenken goed voorbereiden op een goede toekomst. Bedrijven kunnen met issuemanagement laten zien waar zij voor staan. Issuemanagement is een belangrijk thema voor het leiderschap in een organisatie.

De auteurs beschrijven in hun boek stapsgewijs de beste manier waarop organisaties een issue doelbewust kunnen inzetten om maatschappelijk impact te maken. Het is niet iets wat men alleen aan de afdeling communicatie kan overlaten. Het vraagt om een multidisciplinaire stapsgewijze aanpak waar management en specialisten projectmatig betrokken dienen te worden. Het boek Issuedenken is actueel en bevat veel interessante voorbeelden. Zoals je van communicatie specialisten mag verwachten is het ook goed geschreven, leerzaam en prettig om te lezen.

Han van der Pool is een zeer ervaren talent ontwikkeling professional. Zijn expertise is te herleiden tot kennis uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim vijfendertig jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur in het bedrijfsleven. Zijn missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties door het mobiliseren van het menselijk potentieel.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden