Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
3458 - Strategie en scrum gecombineerd
1 oktober 2019 | Elly Stroo Cloeck

3458 - klinkt geheimzinnig. Is het niet. Met 3458 vertaal je de ambitie van de organisatie op de lange termijn naar prioriteiten voor de komende 3 maanden, deze zet je om in acties voor elk van de komende 4 weken, 5 dagen en 8 uur. Elke week bespreek je de lopende acties in de standup, elke maand de resultaten in de meetup en elk kwartaal de plannen voor de volgende periode in de cleanup.

Klinkt je dit bekend in de oren? Terecht. In het boek 3458 strategiemaken en organisatiekraken combineert auteur Camilla van den Boom de traditionele strategie- en planningmethoden met de moderne scrumtechnieken.

In de eerste vijf hoofdstukken schetst Van den Boom het huidige probleem: de wereld verandert snel en het oude planningsproces kan dat niet bijbenen, de toekomst is steeds minder voorspelbaar (VUCA) en langetermijnplannen moeten nu continue worden aangepast. De strategie leeft niet binnen de organisatie, is een papieren tijger, ieder doet zijn eigen ding.

In hoofdstuk 6 werkt de auteur de 3458 methode uit. Op de linkerpagina staat steeds een tekening of een model, veelal op basis van de bekende modellen zoals het businessmodel canvas, en op de rechterpagina uitleg van het specifieke model. Het bepalen van de langetermijndoelstellingen en strategie, met stakeholderanalyse, SWOT-analyse en een grote hoeveelheid andere modellen maakt hier de helft van uit. Dit had, evenals de eerste vijf hoofdstukken, korter gekund omdat het niet echt nieuwe inzichten brengt. Het geeft wel een goed overzicht van de bestaande methoden en hoe die kunnen worden ingezet, inclusief de manier van vastleggen.

Het hoofdstuk gaat verder met het vertalen van de strategie of 5-jarige doelstellingen naar concrete doelstellingen per domein en daarna per bedrijfsonderdeel en per teamlid, inclusief de jaaragenda en de prioriteiten per kwartaal. Uitgangspunt is dat het hele proces van strategiebepaling bij de directie ligt, en het afgeronde product wordt doorvertaald naar de werkvloer. Sterk in dit onderdeel is dat de structuur van deze vertaalslag iedere keer hetzelfde is, waardoor het de consistentie van de methode ondersteunt en het voor individuele teamleden duidelijk zou moeten zijn hoe zijn/haar acties bijdragen aan het geheel.

Daarna volgt het onderdeel aansluiting en afstemming, wat ervan uitgaat dat binnen het bedrijfsonderdeel sprake is van zelfsturing om de prioriteiten voor elkaar te krijgen. Afstemming met de directie vindt plaats middels de standup, meetup en cleanup. Met een Kanban-bord worden de lopende acties (to do, doing, done) bijgehouden voor de standup. Voor de meetup wordt een dashboard met KPIs gebruikt en voor de cleanup een storyboard. Dit is in feite de kern van de methode, de link tussen scrum en strategie, maar komt er in verhouding wat bekaaid vanaf.

Het laatste onderdeel van het hoofdstuk gaat over betrokkenheid, het mobiliseren van stakeholders bij de doelstellingen van het bedrijf en het monitoren van ontwikkelingen. Hoe ze precies worden meegenomen in het 3458 proces wordt door de organisatie zelf bepaald. Dit onderdeel betreft maar een paar bladzijden. Jammer, want juist het snel kunnen meebewegen met de veranderende wereld zou in dit onderdeel (voornamelijk) moeten plaatsvinden.

In het algemeen zit er veel herhaling in de tekst, illustraties en de bijbehorende uitleg. Ook worden bij geen van de modellen praktische voorbeelden gegeven, het blijft bij theorie. 3458 is mooi uitgevoerd en gelardeerd met quotes van beroemdheden. De mooiste vond ik: ‘When de world is predictable, you need smart people, when the world is unpredictable you need adaptable people.' (Henry Mintzberg). Mensen, geen modellen...

Elly Stroo Cloeck is projectmanager en auteur bij ESCIA. Ze schrijft recensies en samenvattingen van managementboeken, verzorgt managementboek-gebaseerde permanente educatie èn is jurylid voor ‘Managementboek van het Jaar 2020'. Let op: dit boek dingt mee naar die titel, maarrrrrrr......er zijn 6 Juryleden en we lezen 240 titels, dus uit bovenstaande recensie kun je maar hééél weinig afleiden over de plaats van dit boek op de uiteindelijke ranglijst.

3458 - 'In meerdere opzichten een bijzonder boek'
19 juli 2019 | Nico Jong

Camilla van den Boom heeft een boek geschreven voor directeuren en managers die hun organisatie sterker, slimmer en sneller willen maken. De intrigerende titel 3458 trekt in ieder geval de aandacht.

et mag onderhand wel genoegzaam bekend zijn dat de wereld om ons heen snel verandert, onzeker, onvoorspelbaar, complex en ambigu is. Organisaties doen daar echter nog niet heel veel mee, mogelijk omdat de literatuur over complexiteit en omgevingsdynamiek nu eenmaal niet eenvoudig is. Mogelijk kan dit boek helpen managers en organisatieadviseurs over de streep te trekken. Door 3458 toe te passen, kunnen we onze eigen routekaart naar de toekomst creëren. Het boek bestaat uit de praktijkervaringen van de auteur, zonder verdere onderbouwing. Ook belangrijk voor drukbezette managers: het is een visueel boek met zo min mogelijk tekst.

De opzet van het boek is daarvoor zeker bedoeld. Van den Boom laat in de eerste helft van haar boek in korte stukjes van een of twee pagina's allerlei wetenswaardigheden de revue passeren. Regelmatig zet ze daarbij oud en nieuw tegenover elkaar. Duidelijk wordt dat de bestaande paradigma's nauwelijks meer gelden. De focus ligt op strategie die een doorlopend, integraal en dynamisch proces moet worden in plaats van een vaststaande lineaire blauwdruk die om de zoveel jaar opgehoest moet worden. We zullen anders met de toekomst moeten leren werken. Organisaties moeten gericht en ingericht worden op basis van hun ambities, en onderweg kiezen we vervolgens hoe we de doelstellingen gaan realiseren. Onderweg voeren we uit en in herhalende cycli komen we telkens tot een passende strategie die gebruik maakt van gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen.

In het eerste deel behandelt de auteur de veranderingen in de wereld en de druk die zij veroorzaken in organisaties. Strategie is daarbij een stiefkind geworden. Bijblijven wordt een steeds groter probleem voor velen, die nog meer brandjes moeten blussen en nog meer politiek moeten bedrijven om overeind te blijven. We kunnen ons aanpassen door wendbaar, flexibel en veerkrachtig te worden. Daarvoor moeten we anders leren denken, betere dialogen voeren, experimenteren en leren en sneller handelen. Creativiteit, kritisch denkvermogen en verbinding met anderen staan daarbij voorop in het nieuwe spel. Strategie maken wordt daarin een continue toetsing van recente gebeurtenissen, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Waar we moeten zijn, staat vast. Hoe we er komen, bepalen we onderweg. Dit is niet iets voor de managementelite. Het nieuwe spel wordt in wisselende teams gespeeld met veel interactie tussen management en medewerkers.

Voor het tweede deel moet 3458 een kwartslag gedraaid worden en wordt het een doe-boek. De 3458 methode is op pagina 121 gevisualiseerd in een cirkelmodel dat in de rest van het boek in praktische stappen is uitgewerkt. Strategische planning is in het nieuwe spel een continuproces dat veel dialoog vergt met grote delen van de organisatie. Dat gaat niet vanzelf.

3458 is in meerdere opzichten een bijzonder boek. De vaart uit het eerste deel, gaat er in het tweede deel wel uit. Het praktisch toepassen vergt een stevige omslag en doorzettingsvermogen. Het is in ieder geval het proberen waard.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

3458 - 'Een concrete aanpak'
21 juni 2019 | Sjors van Leeuwen

Bedrijven kunnen niet meer vertrouwen op hun langetermijnplannen en jaarplannen zijn vaak al weer achterhaald als de inkt nog nat is. Bedrijven moeten hun strategieproces anders gaan inrichten en daarvoor bevat het boek 3458 een concrete aanpak.

In het boek 3458 - Strategiemaken en organisatiekraken presenteert adviseur Camilla van den Boom een nieuwe manier van strategie maken. Een praktische methode om jouw bedrijf sterker, slimmer en sneller te maken. Hard nodig want de oude manier van strategie bepalen en invoeren past niet meer bij deze snelveranderende wereld. Of zoals de auteur schrijft: ‘De vraag is niet langer waarom bedrijven moeten veranderen; dat is intussen wel duidelijk. De vraag is hoe. Hoe blijf je als bedrijf relevant? Hoe bereid je je voor op de toekomst? Hoe zorg je voor vooruitgang en groei?'

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en kan grofweg opgedeeld worden in twee delen. Ondanks de constatering dat de meeste bedrijven wel door hebben dat ze moeten veranderen, wordt de noodzaak daartoe de eerste 100 pagina's nog eens uit de doeken gedaan. We lezen dat de wereld steeds sneller verandert, dat cyclussen korter worden, dat bedrijven onder grotere druk dan ooit staan, dat verandering de enige constante is, dat bedrijven moeten werken aan aanpassingsvermogen (adaptability) en dat bedrijven in de regel maar weinig prioriteit geven aan het strategieproces. Of zoals auteur schrijft: ‘soms lijkt de manier waarop bedrijven opereren meer op paniekvoetbal en flipperkastmanagement dan op doordachte bedrijfsvoering.' Het oude spel is uit, het is tijd voor een nieuw spel, zo constateert de auteur. Waarin je vanuit een kraakheldere ambitie met een gezamenlijk doelbeeld navigeert per fase, stap voor stap en waarbij je onderweg de prioriteiten bepaalt. Zodat je als bedrijf beter geïnformeerd bent en sneller beslissingen kunt nemen en toetsen, om zeker te weten dat je op de goede weg bent. Met zoals de auteur schrijft: ‘reflactie'; reflectie en actie ineen en de enige manier om snel te kijken, bepalen, testen, zien en concluderen.

De uitdaging die dat voor bedrijven oplevert, wordt in de volgende 135 pagina's beschreven. Namelijk om van het lineaire vaak stroperige strategieproces, waarin strategie en uitvoering gescheiden zijn, een dynamisch, flexibel en kortcyclisch proces te maken waarin strategie en uitvoering samen opgaan. Het draait volgens de auteur om een ander proces, een andere mindset en een andere manier van doen. Daarvoor introduceert de auteur de 3458-methode die in de praktijk ontwikkeld is. Een methode waarmee je de ambities op lange termijn stapsgewijs vertaalt naar concrete doelen, prioriteiten en acties - van top tot werkvloer - voor de komende 3 maanden, 4 weken, 5 dagen en 8 uren. De 3458-methode gaat over het zoeken naar een nieuw ritme en cadans waarin het bedrijf continue bewust, gefocust, veerkrachtig, aangesloten, betrokken en sensitief is; in het kort de zes pijlers van de 3458-methode.

De 3458-methode is een mix van bestaande theorieën, modellen en gezond verstand, zo schrijft de auteur. Daarin herkennen we bekende strategiestappen die nu frequenter, sneller en praktischer uitgevoerd (moeten) worden. Zo voer je de externe en interne analyse uit aan de hand van PEST-analyse, 5-krachtenmodel, Business Model Canvas, 7S-model en de klassieke SWOT-analyse. Op grond van de resultaten worden ambities en doelen vastgesteld met o.a. het Five Bold Steps Vision-model, Ansoff-matrix en Kaplan's Strategy Map. Centraal in de methode staat vervolgens de strategiekaart met op 1 A4 alle doelen, acties en prioriteiten van het betreffende bedrijfsonderdeel, team of medewerker. Voor de lange, korte en ultra korte termijn. So far so good, maar hoe bewaak je al die doelen, prioriteiten en acties? Door wat de auteur noemt een nieuw operatie(f)systeem met behulp van het Kanban-bord. Waarin je wekelijks bij elkaar komt voor het bespreken van de korte termijnacties (standup), maandelijks bij elkaar komt voor het bespreken van de prestaties (meetup) en ieder kwartaal bij elkaar komt voor een terug- en vooruitblik naar het volgende kwartaal met het herijken van de strategiekaart met zijn doelen, prioriteiten en acties (cleanup). Een cyclus die op alle niveaus in de organisatie iedere 3 maanden (cleanup), 4 weken (meetup) en 5 dagen (standup) wordt herhaald. Daar stopt de methode. Het snel en flexibel uitvoeren van die strategie, de executie, komt niet aan de orde.

3458 is een vlot geschreven boek. Met veel prikkelende spreuken van een keur aan zieners, denkers en doeners. Het schetst een praktische aanpak waarmee directeuren en managers het strategieproces sneller en flexibeler kunnen inrichten. Met oog voor het stellen van duidelijke doelen, prioriteiten en acties en de doorvertaling (cascadering) daarvan naar alle niveaus in de organisatie tot op de werkvloer. Het is vooral een doe-boek zoals de auteur ook aangeeft. De methode bevat stappen, schema's en modellen met korte toelichtingen en instructies over wat het is en wat je moet doen. Het ‘hoe' komt minder aan bod evenals de invoering van zo'n geheel nieuwe manier van werken. Ook ontbreken invulvoorbeelden of een aan de hand van de methodiek uitgewerkte praktijkcase. Dat zou de methode levendiger kunnen maken en wellicht gemakkelijker te begrijpen en toe te passen. Misschien iets voor een volgende editie.

De auteur sluit 3458 af met de vraag En Nu? Het antwoord is net zo kort: Gewoon starten. Want het is zoals Jeck Welch, oud CEO van General Electric, zegt in het boek: ‘An organisation's ability to learn, and to translate that into action rapidly, is the ultimate competitive advantage.'

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden