Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
30 juli 2010 | José Otte

Op basis van het zeven-schillenmodel geeft Bas Blekkingh managers in 'Authentiek leiderschap' de mogelijkheid om meer uit zichzelf te halen. Het model werkt als een zelfcoachingconcept, met opdrachten en cases die uitnodigen tot gebruik.

Bas Blekkingh helpt u om een succesvolle leider te worden met 'Authentiek leiderschap'. Hij presenteert hierin het zeven-schillenmodel, de vaardigheid van het geven van feedforward en benadrukt het belang van authentiek zijn als leider.

Aan de hand van het zeven-schillenmodel leren we per hoofdstuk wat de vragen zijn per schil en waar de aandacht zit als u als leider in deze schil blijft hangen. Zo zien we bij de omgevingsschil dat mensen de neiging hebben om de meeste problemen op de omgevingsschil te plaatsen. Klagende buren, vervelende bazen etcetera. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat de oorzaak of 'schuld' van het probleem in de omgeving ligt. Aan de hand van oefeningen leren we wat selectieve perceptie is en hoe we door onze perceptie niet altijd het gehele beeld krijgen.

Feedforward wordt geïntroduceerd bij de vaardighedenschil, hoofdstuk 3. Feedforward is een vaardigheid die we nodig hebben als we onze gesprekspartner tot ander gedrag willen uitnodigen. Het verschil tussen feedback en feedforward is dat feedback over het verleden gaat terwijl feedforward toekomstgericht is. Ik vind dit een waarlijke aanvulling in het land van feedback geven, dus alleen hier om is 'Authentiek leiderschap' al een interessant boek.

Maar ook om de uitleg van het verschil tussen authenticiteit en ego; bij authenticiteit is de missie leidend, terwijl bij ego de positionering leidend blijkt. Het is het verschil tussen echt en een truc. Het is het verschil tussen actie en reactie. Het is het verschil tussen de intentie dat jij en de omgeving groeien of de intentie dat alleen jij groeit. Het verschil tussen leven en overleven. Prachtige voorbeelden en uitleg geeft Blekkingh hier. En de opdracht bij dit stukje luidt: 'Ga na welke beslissingen je de afgelopen week hebt genomen vanuit je ego en welke vanuit je authenticiteit.'

Ik denk dat we in deze veranderende wereld steeds vaker vanuit authenticiteit moeten leven. Om serieus genomen te worden door de generatie Y. Om serieus genomen te worden door onszelf. Aan het eind van het boek geeft Blekkingh dan ook aan dat mensen in de omgeving van een authentiek leider nieuwsgierig worden omdat ze zien dat deze leider steeds succesvoller en gelukkiger wordt.

Dit boek kan zeker een bijdrage leveren aan het succesvol worden als leider. Ik heb bovendien genoten van de goed doordachte en duidelijke manier waarop 'Authentiek leiderschap' geschreven is!


10 november 2009 | Paul van der Priem

De inleiding van het boek 'Authentiek leiderschap' schept hoge verwachtingen. Bas Blekkingh wil u als lezer helpen bij het doorgronden van uw drijfveren en het ontdekken van uw missie. Doel van het boek is u en anderen te inspireren en te leiden. Dit doet de auteur door het afpellen van zeven schillen die uiteindelijk leiden tot de kern waar u voor staat. Wat mij betreft zijn de hoge verwachtingen volledig waargemaakt.

Authentiek leiderschap is niet alleen bedoeld voor managers. Het geeft inzicht in het gedrag van u en van anderen. Alleen daarom al is het de moeite waard 'Authentiek leiderschap' te lezen. Bovendien bevat het boek een cd met oefeningen om zelf in te vullen en een samenvatting die u vooraf of achteraf kunt luisteren. Ieder hoofdstuk behandelt een onderwerp, waarbij het volgende hoofdstuk een verdiepingsslag is op de voorgaande.

Wat maakt dat dit boek zoveel indruk om mij heeft gemaakt? Het boek bevat tal van voorbeelden en inzichten die het leven verrijken. Als je naar je omgeving kijkt, zie je niet altijd wat je denkt dat je ziet. Dit heet selectieve perceptie. Met een simpel, maar heel doeltreffend voorbeeld maakt Blekkingh dit duidelijk. Leg uw horloge weg en teken het na. Vergelijk vervolgens de tekening met de werkelijkheid. Wat bent u vergeten? Ik was bijvoorbeeld vergeten de datum en het merk van het horloge te tekenen. Dus heeft u een probleem in u omgeving? Ga dit eerst nader onderzoeken alvorens u met een oordeel klaar staat.

Als u zich zorgen bijvoorbeeld maakt over uw werk of thuissituatie, is het nuttig om u af te vragen welke drijfveren leidend zijn. Denk niet vanuit angst! Gebruik creatie als drijvende factor om bezig te zijn met het creëren van een visie. Een goede stimulans om positief te gaan denken! Daar heeft u ook vaardigheden nodig. Diverse vaardigheden komen daarom aan bod. Het is goed om in een dialoog beelden naast elkaar te kunnen zetten in plaats van uw mening direct op te willen dringen.

Normen en waarden komen aan bod in verrassend korte hoofdstukken. Eigenlijk had ik hier meer tekst verwacht. Waarden en normen worden wel kort in een bijlage opgesomd. In het boek is de keuze gemaakt om de begrippen technisch te gebruiken zonder veel in te gaan op achterliggende culturen en gebruiken.

Het meest leerzame hoofdstuk voor mij was de 'egoschil'. Dit is een confronterende en zeer leerzame ervaring als u de oefeningen invult. Dit hoofdstuk heeft mij bewust gemaakt welke ego's ik inzet. Het kunnen loslaten van egogedrag werkt bevrijdend. Blijf gewoon uzelf of wees op zijn minst bewust van het moment dat u een ego inzet! Het fundament van authentiek leiderschap komt aan de orde in de 'authenticiteitschil'. Hierin gaat Blekkingh in op uw missie, de zingeving die u uw omgeving en uzelf wilt meegeven, ieder moment weer.

Het boek is niet dik en prettig leesbaar. Maar de inhoud en diepgang maken dat u 'Authentiek leiderschap' regelmatig weglegt om eerst na te denken of aan de slag te gaan met de inzichten die u heeft verkregen.

Ik raad iedereen aan dit boek te lezen als u bezig wilt zijn met fundamentele vragen. Wie ben ik echt? Waarom ben ik hier? Waar sta ik voor in dit leven? Het boek helpt om te zoeken op welk niveau u behoefte heeft aan inzichten. Dit hoeft niet direct een diepgravende analyse te zijn. Ik heb niet de behoefte gevoeld om mijn missie en visie te willen veranderen. Maar dit boek heeft mij wel aangemoedigd om gedrag te vertonen dat echt en betrouwbaar is. Mijn leven is hierdoor positief veranderd. Ik ben Bas Blekkingh dan ook zeer erkentelijk voor het schrijven van dit boek!


24 januari 2006 | Jeroen Steggink

Leiderschap staat de laatste jaren volop in de belangstelling; over dit onderwerp zijn vele publicaties verschenen. Bas Blekkingh er uitstekend in geslaagd om een zinvol boek toe te voegen. U bent succesvol in uw werk, maar niet echt gelukkig? U heeft het idee dat iets uw verdere groei belemmert? Ga dan op zoek naar uw werkelijke ik - uw authenticiteit. Het boek 'Authentiek leiderschap' van Blekkingh helpt u een aantal stappen te zetten om bij uw diepste drijfveren te komen. Leidend daarbij is de vraag: wat wilt u feitelijk tot stand brengen? De basis voor authentiek leiderschap is de creatie, in plaats van angst als drijfveer voor het handelen.

De auteur heeft vanuit de eigen ervaring een 7-schillenmodel ontwikkeld. Het boek is tot stand gekomen uit gesprekken met leiders die als het ware een glazen plafond ervaren. Door de schillen stuk voor stuk af te pellen, komt de authenticiteit in zicht. Blekkingh onderscheidt van buiten naar binnen de volgende:

1. Omgevingsschil
2. Gedragsschil
3. Vaardighedenschil
4. Normenschil
5. Egoschil
6. Waardenschil
7. Authenticiteitsschil

In het hoofdstuk over de omgevingsschil wordt de lezer bewust gemaakt van het feit dat ieder zijn eigen werkelijkheid creëert. Geadviseerd wordt om problemen die geweten worden aan de omgeving voor jezelf nog eens kritisch te beschouwen en in de ik-sfeer te formuleren. Bij de vaardighedenschil beschrijft hij de stappen om met een positieve intentie invloed uit te oefenen op de omgeving. Onder de vaardigheden liggen de normen die een mens hanteert. Deze normen kunnen stimulerend, of juist blokkerend zijn in het handelen. De auteur adviseert om stil te staan bij deze normen, zodat gedrag bewust kan worden gekozen.
Nog een slag dieper wordt het zwaartepunt van dit boek bereikt: de egoschil. Ons optreden wordt, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn, bepaald door de manier waarop we door anderen gezien willen worden. Ego heeft als doel onze erkenning of onze positie in een groep veilig te stellen. Het niet bewust of langdurig inzetten van je ego leidt tot energieverlies en mogelijk tot het uitkomen van een negatieve self-fulfilling prophecy. Blekkingh beschrijft acht verschillende ego's die erop gericht zijn ons ten opzichte van een ander te positioneren. In de bijbehorende software zit een eenvoudige test om je eigen ego's te herkennen.

Nog dichter bij de kern ligt de waardenschil. Handelen vanuit de eigen waarden is een voorwaarde voor authentiek leiderschap. Ten slotte de diepste schil, het fundament: de authenticiteit. Op dit niveau ligt je zingeving, je missie. Wat wil jij dat er tot stand komt, wat wil jij je omgeving en jezelf meegeven, keer op keer? De wetmatigheid die de auteur daarbij aangeeft is dat hoe groter je de toegevoegde waarde van je missie ervaart des te gelukkiger je je voelt. In het slothoofdstuk wordt de weg van ego naar authenticiteit beschreven en de stappen die je daarbij zelf kunt zetten. Als je daarin slaagt zul je ervaren dat je ego's, die er altijd zijn, steeds minder nodig zijn om in te zetten. Je missie is immers leidend.

Het prettige van 'Authentiek leiderschap' is dat het gedachtegoed zowel op papier als in de software wordt ondersteund met opdrachten die direct toepasbaar zijn voor de eigen (werk)situatie. Daarnaast is een samenvatting van het boek via de vriendelijke stem van Blekkingh in een klein uurtje audio te horen. Deze multimediale uitgave is een echte aanrader voor mensen die zich (verder) willen verdiepen in wat hen drijft en welke stappen kunnen worden gezet om die motivatoren leidend voor het gedrag te maken. Als dat lukt, bepaalt je missie - en niet je omgeving - je gedrag. Dit is de weg om als leider écht en betrouwbaar te handelen. Je helpt dan, als authentiek leider, jezelf én de ander te groeien en zal meer geluk en resultaat ervaren.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden