Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
18 mei 2012 | Veerle Blajic-Kik

Iedereen stelt wel eens een vervelend karweitje uit. Piers Steel gaat in 'Uitstelgedrag' in op de reden hiervan en mogelijke oplossingen. Met een goede theoretische onderbouwing leidt hij de lezer via begrip van zijn eigen situatie en de mogelijke drijfveren hierachter, naar een aantal praktische tips om het uitstellen te ondervangen en zelfs uit te sluiten. Een goed te volgen uiteenzetting die een aantal hardnekkige mythen de wereld uit helpt, maar of het inderdaad 'hét boek dat je van een nare gewoonte afhelpt' is, valt nog te bezien.

Piers Steel schrijft 'Uitstelgedrag' duidelijk uit ervaring: overal kom je voorbeelden tegen van zijn eigen uitstelgedrag. (Of, zoals het uit het Engels afgeleid wordt: procrastinatie.) Zo vertelt hij bijvoorbeeld een herkenbare anekdote over zijn kortstondige verslaving aan internetgames en het effect daarvan op zijn werk voor dit boek. Dit maakt de soms taaie theorie een stuk levendiger.

Waar ik vrijwel direct achter kwam bij het lezen van de eerste hoofdstukken, is dat ik zelf niet bij de groep van echte uitstellers hoor en dus niet de doelgroep ben die hij steeds aanmoedigend toespreekt: 'Je bent nog steeds aan het lezen, wat goed!' Ter verduidelijking: je hebt mensen die wel eens iets uitstellen, gewoon omdat ze er geen zin in hebben, of omdat ze twijfelen aan de relevantie van een bepaalde taak. Dit classificeert Steel als normaal gedrag.

De echte uitsteller daarentegen, stelt ten eerste veel meer dingen uit, maar doet dit ook nog tegen zijn eigen logica in. Waar in het eerste geval het uitstellen direct voordeel oplevert (lekker even niksen, of overbodig werk laten liggen), levert het de echte uitsteller alleen maar problemen op. Zo zal iemand die te laat aan het schrijven van een rapport begint altijd minder goed presteren dan wanneer hij wel op tijd was begonnen. Een ander kenmerk is dat de uitsteller wel steeds de druk blijft voelen van de uitgestelde taak, in plaats van de ontspanning te ervaren die 'gewoon uitstellen' oplevert. Voor wie niet zeker weet of hij een echte uitsteller is, zijn handige checklists toegevoegd, die ook - eventueel uitgebreid - online te vinden zijn.

Piers neemt de lezer mee op verkenningstocht. Hij begint dus met het afbakenen van wel of geen uitstelgedrag. Vervolgens helpt hij je te onderzoeken wat de motivator voor dit gedrag is. Hij verdeelt deze motivatoren in drie groepen onder, die elk een facet van de wiskundige formule vormen die hij ontwikkeld heeft om uitstelgedrag te kunnen voorspellen. Hij noemt deze Eddie, Valerie en Tom en deze staan voor Verwachting (Expectation), Waarde (Value) en Tijd (Time). Jammer van de vertaling, de namen zouden beter hun doel dienen wanneer die ook in het Nederlands allitereerden met de betekenis ervan.

Aan de hand van deze drie figuren wordt uitgelegd wat de drie belangrijkste redenen voor uitstellen zijn. Graag zou ik gezien hebben dat deze personen meer door het hele boek terug kwamen, in plaats van bij de zeer uitgebreide uiteenzetting van de achterliggende wiskundige formule. Dit zou ook bijdragen aan de praktijkgerichtheid van het boek, want de tips die uiteindelijk volgen, zijn eigenlijk erg voor de hand liggend.

Ik begrijp wat de schrijver en de onderzoeker in Piers hebben willen bereiken: wanneer je weet hoe iets ontstaat, kun je het op tijd herkennen en er ook wat tegen doen. Dat idee onderschrijf ik volledig. In die zin zou je het zelfs kunnen vergelijken met het succes van het beroemde boek van Allen Carr, waarin die je wil laten stoppen met roken door uit te leggen waar je behoefte aan sigaretten vandaan komt. Ook voor mensen met notoire uitstellers in hun omgeving zie ik het nut van dit boek in.

Echter: zelf lees ik erg graag, ik ben geen echte uitsteller en ik had tijd genoeg. Toch was het geen eenvoudige taak dit hele boek door te lezen, omdat het ondanks de anekdotes vooral droge kost is.
De grote vraag blijft dan ook of iemand die zelf last heeft van uitstelgedrag in die mate dat hij dit boek nodig heeft, het ook echt kan opbrengen om het te lezen, zonder toe te geven aan juist zijn uitstelgedrag.


6 februari 2012 | Amber Zwartbol

Beloftes die je jezelf doet, maar waar je je niet aan houdt. 'Uitstelgedrag' gaat ook over doelen die je jezelf stelt, maar vervolgens laat schieten, omdat je er de motivatie niet voor kunt opbrengen. Piers Steel, zelf een notoire uitsteller, is hoogleraar aan de Haskayne School of Business in Calgary (Canada) en doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Volgens Steel staat stoppen met uitstellen bovenaan de lijst met 's werelds meest begeerde doelen. In 'Uitstelgedrag' spreekt Steel afwisselend over uitstellen en procrastinatie. Procrastinatie is de irrationele vorm van uitstellen, die grote persoonlijke en economische gevolgen heeft voor de samenleving.

Nog even je laatste mail kijken of toch nog een keer je Facebook-pagina vernieuwen, omdat er misschien net een belangrijk mailtje binnen is gekomen. Nog even snel op Nu.nl kijken wat het laatste nieuws is. Of, toch maar even niet de huiskamer opruimen, het is tenslotte mooi weer. Het zou zonde zijn als je daar niet van zou genieten. Herken je jezelf in de zojuist geschetste situaties? Dan behoor je tot die 95% van de mensen die in meer of mindere mate dit zelfde uitstelgedrag vertonen. Ongeveer een kwart van deze groep mensen laat chronisch uitstelgedrag zien.

Wetenschappelijke benadering
Een sterk punt aan dit boek, dat niet misstaat in de categorie zelfhulpboeken, is de wetenschappelijk benadering. Zo kiest Steel niet alleen voor de psychologische benadering, maar betrekt hij ook de economische en neurobiologische wetenschap erbij. Hij ontwikkelde zelfs een formule om de mate van iemands uitstelgedrag te voorspellen:

Motivatie = Verwachting x Waarde / Impulsiviteit x Uitstel.

Voor de lezer die niet zoveel heeft met formules en getallen, volgen voldoende heldere voorbeelden waarmee Steel de formule verduidelijkt. Daarnaast stelt Steel je voor aan Eddie, Valerie en Tom, die respectievelijk staan voor verwachting, waarde en impulsiviteit', 'de drie elementen van motivatie.

Verwachting staat in dit geval voor de overtuiging dat je de taak toch succesvol zal afronden. Waarde staat voor de mate van plezier die je aan een taak beleeft. En tot slot, staat impulsiviteit voor de voorkeur voor succes, winst en plezier op korte termijn ten opzichte van succes, winst en plezier op de langere termijn.

Eddie, Valerie en Tom hebben op hun eigen manier last van uitstelgedrag. Aan de hand van enkele testjes in het boek kun je testen óf je een procrastinator bent en met wie van deze drie personen je de meeste overeenkomsten vertoont. Ofwel: wat er aan de basis ligt van jouw uitstelgedrag.

Neiging tot uitstellen
Wanneer ik net iets over de helft van het boek ben, merk ik dat mijn verlangen tot procrastineren begint op te spelen. Na zes hoofdstukken vol wetenschappelijke verklaringen heb ik behoefte aan tips. De ondertitel van het boek belooft me namelijk dat het me van die ene nare gewoonte, uitstellen, gaat afhelpen.
Ook de geregeld lange zinnen, waarin met heel veel woorden weinig wordt gezegd, de spelfouten in de Nederlandse vertaling en de Amerikaanse toon - weinig bescheiden -, maken het soms lastig om de aandacht vast te houden.

Tips en actiepunten
Met de testjes aan het begin van het boek heb je kunnen vaststellen of je een procrastinator bent en wat er ten grondslag ligt aan jouw uitstelgedrag: verwachting, waarde of impulsiviteit. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 geeft Steel per motivatie-element een aantal tips en bijhorende actiepunten om zijn tips concreet te maken.

Hoewel de tips die Steel geeft weinig vernieuwend zijn, is de gekozen indeling erg prettig. Je kunt als lezer heel gericht kiezen voor die tips die op jou van toepassing zijn. Zo geeft Steel aan uitstellers die problemen hebben met 'verwachting', onder andere de tip 'plaatsvervangende overwinning'. Door te kijken naar inspirerende films of te luisteren naar inspirerende sprekers is het gemakkelijker om in jezelf te geloven.

Ligt aan het uitstel 'waarde' ten grondslag, dan biedt de tip 'energiecrisis' bruikbare handvatten: herken je productieve uren op een dag en plan je werkzaamheden daar op, slaap regelmatig en genoeg en zorg voor voldoende beweging. Is 'impulsiviteit' jouw probleem, dan kan de humoristische maar gemakkelijk toepasbare tip 'bondage, verzadiging of vergif' weleens de oplossing zijn. Een aantal andere tips die Steel geeft, zijn: breek grote taken in stukjes, houd successen bij, vermijd verleidingen als internet en televisie en stel jezelf uitdagende doelen.

Zorgen dat het werkt
In het laatste hoofdstuk hebben Eddie, Valerie en Tom de hoofdrol. Zonder al te veel weg te geven, kan ik al wel zeggen dat Steel een leuke draai aan het boek heeft gegeven. Naast de geregeld taaie wetenschappelijke benadering en de meer toegankelijke tips en actiepunten, eindigt Steel door je een spiegel van de praktijk voor te houden.

Tot slot
'Uitstelgedrag' is een nuttig boek wanneer je je eeuwige uitstellen zat bent en naar een oplossing zoekt. Steel maakt het je echter niet makkelijk. Zijn manier van schrijven zet, waarschijnlijk onbedoeld, zo nu en dan aan tot procrastineren.

Verwacht echter niet dat je na het lezen van dit boek nooit meer zult uitstellen. Wat je wel kunt verwachten, is inzicht in je eigen uitstelgedrag en uitstelgedrag in het algemeen. Wanneer je de tips en de daarbij behorende actiepunten ter harte neemt, zul je steeds meer voldoening vinden in het direct uitvoeren van de taken die je moet doen, in plaats van ze steeds maar weer uit te stellen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden