Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Het licht en de korenmaat
22 september 2010 | Pierre Spaninks

Bezieling brengen in je werk en in je organisatie, wie wil dat niet? Voor jezelf uitmaken wat je echt belangrijk vindt, bedenken wat daarvoor nodig is, en dat nog voor elkaar krijgen ook. Geen eenvoudige opgave, maar wel een aanlokkelijke. Hans Wopereis, van ITIP School voor leven en werk, schreef er een eigenzinnig boek over dat in een half jaar tijd al drie drukken beleefde.

‘We kunnen vaak zo veel meer betekenis en invloed hebben dan we denken,’ schrijft Hans Wopereis in het nawoord bij zijn boek Het licht en de korenmaat. Hoeveel meer, dat heeft hij dan al ruimschoots laten zien in de acht hoofdstukken die daaraan vooraf zijn gegaan. Net zoals hij dan duidelijk heeft gemaakt waarom het zo belangrijk is dat we ons niet neerleggen bij hoe het nu eenmaal is, en wie we nu eenmaal zijn. We kunnen niet alleen meer, we zijn het ook aan onszelf verplicht om er meer van te maken, is de overtuiging van Wopereis.

De titel van het boek verwijst naar een passage in het Nieuwe Testament waar Jezus zijn volgelingen voorhoudt dat zij ‘het licht in de wereld’ zijn. ‘Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.’

Dat is me nogal een opdracht. De meeste mensen zijn al blij als ze er in slagen ’s ochtends op tijd hun bed uit te komen en vlak voor negenen op hun werk in- en niet voor vijven uit te klokken. Vanuit die sleur van alledag is het wel een hele grote stap naar het ideaal van ‘Je ziel als werkgever’ (zoals de ondertitel van Wopereis’ boek luidt). Om geraakt te worden door dit bevlogen betoog, moet je als lezer toch op zijn minst al ergens het idee hebben dat er meer in zit dan er tot nu toe uit is gekomen - en dat je daar nodig wat aan moet gaan doen wil je niet vroeger of later vastlopen.

Voor wie inderdaad zo nu en dan dat gevoel heeft, kan ‘Het licht en de korenmaat’ een welkom steuntje in de rug zijn om eindelijk eens de daad bij het woord te voegen. Wompereis laat zich in zijn boek zien als een even bevlogen als praktisch leidsman, die met net zo veel gemak uit de Bijbel en de I Tjing citeert als dat hij een concrete case bespreekt uit zijn rijke ervaring als organisatieadviseur. Net wanneer je denkt dat het wel wat minder kan met al die diepe gedachten schakelt hij over op de concrete samenwerkingsproblemen binnen een maatschap van drie fysiotherapeuten of op een vertrouwenscrisis binnen (dat dan weer wel) een nonnenklooster. Wopereis weet hoe je lezers bij de les houdt.


9 april 2010 | Mariska Fennema

'Wat je ook weet van spiritualiteit, het heeft niets om het lijf als je er niet naar handelt. Werk is bij uitstek het gebied waarin je gevraagd wordt te handelen.' De westerse samenleving is in een collectieve burn-out terecht gekomen en daarom is een nieuw soort leiderschap is nodig, maar hoe kun je als leidinggevende of als individu het verschil maken binnen de organisatie waar je werkt? Daarover gaat 'Het licht en de korenmaat' van Hans Wopereis.

Werken vanuit de ziel kun je zien als het verlangen om bij te dragen aan iets wat verder strekt dan te zorgen voor het eigenbelang of schoonhouden van het eigen straatje. Maar tegelijkertijd komt ook je persoonlijkheid om de hoek kijken met alle mogelijke dwalingen van dien. Het is daarom belangrijk dat te herkennen en te onderkennen.

Datzelfde geldt voor organisaties. De persoonlijkheid van een organisatie komt tot uiting in de bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur kan volgens Hans Wopereis verworden tot een soort collectieve slaap: de dagelijkse gang van zaken wordt beheerst door patronen en medewerkers vragen zich niet meer af waarom ze doen wat ze doen. Wie wenst te overleven binnen die organisatie dient zich daaraan aan te passen. En zo ontstaat er uiteindelijk een cultuur die niet meer positief bijdraagt aan de organisatie en de doelstellingen.

Het 'verhaal' van de organisatie moet daarom ontsluierd worden. Pas dan kun je de actuele problemen en vragen van de organisatie begrijpen. Daarna kun je die in een diepere context van groei en ontwikkeling plaatsen om zo de weg naar de bezielde organisatie weer te kunnen vinden. De ziel in de organisatie is immers dat wat een product of dienst wezenlijke kwaliteit geeft en werkelijk aantrekkelijk maakt.

In een bezielde organisatie draagt iedereen verantwoordelijkheid voor het geheel; de auteur noemt dat 'persoonlijk leiderschap'. Het is daarom belangrijk om u bewust te zijn van de sterke kanten van uw eigen archetypische persoonlijkheid. Hiervan geeft Wopereis diverse voorbeelden, maar ook van de schaduwkanten daarvan. Het persoonlijk leiderschap uit zich in de mate waarin je in staat bent in contact te zijn met jezelf en met de mensen om je heen.

Bij tijd en wijle moet er strijd geleverd worden, ook door mensen die vanuit hun ziel willen werken. Want waar dingen veranderen, kom je vaak ook weerstand tegen. Waar het dan om gaat, is hoe je waardig en met mededogen strijdt. De auteur geeft hiervoor meerdere richtlijnen.

Het laatste hoofdstuk van 'Het licht en de korenmaat' gaat over rust en ritme: het belang van leegte. Bezieling vindt u volgens de auteur namelijk in het scheppende, lege middelpunt van het bestaan. Niet in de actie zelf. Bezieling drukt zich vervolgens wel uit in actie. En het overgeven aan momenten van leegte is wellicht één van de moeilijkste dingen voor veel mensen. Want dat vraagt om even 'niemand' te zijn. En er moet nog zoveel... Maar het scheppen van rust en ruimte in de eigen agenda is volgens de auteur cruciaal voor wie wil werken vanuit bezieling.

Het boek bevat veel informatie en is zo nu en dan wat abstract. Toch is het een goed leesbaar boek, doordat Wopereis vaak gebruikmaakt van mythen, bijbelverhalen en praktijkvoorbeelden ter verduidelijking en illustratie. Geen doorsnee managementboek, maar wel het lezen waard. Zeker voor mensen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van spiritualiteit in werksituaties.


Het licht en de korenmaat
9 april 2010 | Mariska Fennema

'Wat je ook weet van spiritualiteit, het heeft niets om het lijf als je er niet naar handelt. Werk is bij uitstek het gebied waarin je gevraagd wordt te handelen.' De westerse samenleving is in een collectieve burn-out terecht gekomen en daarom is een nieuw soort leiderschap is nodig, maar hoe kun je als leidinggevende of als individu het verschil maken binnen de organisatie waar je werkt? Daarover gaat 'Het licht en de korenmaat' van Hans Wopereis. Werken vanuit de ziel kun je zien als het verlangen om bij te dragen aan iets wat verder strekt dan te zorgen voor het eigenbelang of schoonhouden van het eigen straatje. Maar tegelijkertijd komt ook je persoonlijkheid om de hoek kijken met alle mogelijke dwalingen van dien. Het is daarom belangrijk dat te herkennen en te onderkennen.

Datzelfde geldt voor organisaties. De persoonlijkheid van een organisatie komt tot uiting in de bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur kan volgens Hans Wopereis verworden tot een soort collectieve slaap: de dagelijkse gang van zaken wordt beheerst door patronen en medewerkers vragen zich niet meer af waarom ze doen wat ze doen. Wie wenst te overleven binnen die organisatie dient zich daaraan aan te passen. En zo ontstaat er uiteindelijk een cultuur die niet meer positief bijdraagt aan de organisatie en de doelstellingen.

Het 'verhaal' van de organisatie moet daarom ontsluierd worden. Pas dan kun je de actuele problemen en vragen van de organisatie begrijpen. Daarna kun je die in een diepere context van groei en ontwikkeling plaatsen om zo de weg naar de bezielde organisatie weer te kunnen vinden. De ziel in de organisatie is immers dat wat een product of dienst wezenlijke kwaliteit geeft en werkelijk aantrekkelijk maakt.

In een bezielde organisatie draagt iedereen verantwoordelijkheid voor het geheel; de auteur noemt dat 'persoonlijk leiderschap'. Het is daarom belangrijk om u bewust te zijn van de sterke kanten van uw eigen archetypische persoonlijkheid. Hiervan geeft Wopereis diverse voorbeelden, maar ook van de schaduwkanten daarvan. Het persoonlijk leiderschap uit zich in de mate waarin je in staat bent in contact te zijn met jezelf en met de mensen om je heen.

Bij tijd en wijle moet er strijd geleverd worden, ook door mensen die vanuit hun ziel willen werken. Want waar dingen veranderen, kom je vaak ook weerstand tegen. Waar het dan om gaat, is hoe je waardig en met mededogen strijdt. De auteur geeft hiervoor meerdere richtlijnen.

Het laatste hoofdstuk van 'Het licht en de korenmaat' gaat over rust en ritme: het belang van leegte. Bezieling vindt u volgens de auteur namelijk in het scheppende, lege middelpunt van het bestaan. Niet in de actie zelf. Bezieling drukt zich vervolgens wel uit in actie. En het overgeven aan momenten van leegte is wellicht één van de moeilijkste dingen voor veel mensen. Want dat vraagt om even 'niemand' te zijn. En er moet nog zoveel... Maar het scheppen van rust en ruimte in de eigen agenda is volgens de auteur cruciaal voor wie wil werken vanuit bezieling.

Het boek bevat veel informatie en is zo nu en dan wat abstract. Toch is het een goed leesbaar boek, doordat Wopereis vaak gebruikmaakt van mythen, bijbelverhalen en praktijkvoorbeelden ter verduidelijking en illustratie. Geen doorsnee managementboek, maar wel het lezen waard. Zeker voor mensen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van spiritualiteit in werksituaties.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden