Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
24 mei 2013 | Sonja de Bruin

Kan een boek je leven veranderen? Dat is wel erg veel gevraagd, maar dit boek kan je zeker helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat je belangrijk vindt in het 'leven' en welke doelen je wilt stellen.

Het is een zwaar onderwerp, maar het wordt in 'IK' op een leuke, en soms ook wel confronterende manier gebracht. Voor degene die wel eens een presentatie van Remco Claassen hebben bijgewoond; hij schrijft zoals hij presenteert. Voor de niet-ingewijden: Remco Claassen is een cabaretier met een missie.

In het kort gaat dit boek over het feit dat mensen lang nadenken over de vakantiebestemming en de aankoop van een huis, maar niet of nauwelijks over wat ze met het leven willen.
Een prachtig citaat uit het boek illustreert dit: Ook Alice in Wonderland heeft niet helder wat ze wil. Op haar vraag aan de kater (als ze verdwaald is), welke kant ze op moet, is de wedervraag: 'Dat hangt er vanaf waar je uit wilt komen' - het is niet zo belangrijk wélke route je kiest als het resultaat niet uitmaakt.

Ik ben niet helemaal eerlijk geweest met deze recensie; het is namelijk al de tweede keer dat ik dit boek lees. De eerste keer heb ik het gelezen in de periode dat ik mijn bedrijf opstartte. En ehb ik, zoals dit boek voorschrijft, mijn eigen 'mission statement' geschreven. Het was een lastige klus, maar het heeft mij zeker geholpen om mijn richting te bepalen. Wat mij betreft is dit boek een echte aanrader.


9 mei 2008 | Peter Vermeulen

'IK is het belangrijkste boek dat je ooit voor ogen hebt gehad' is de openingszin op de achterzijde van het boek van Remco Claassen en Mayta Braun. Hiermee wordt in ieder geval direct de interesse van de lezer gewekt, en tevens een hoge verwachting geschapen. De schrijvers hebben naar eigen zeggen een multigoeroeboek geschreven. Hiermee bedoelen ze dat ze zich via trainingen, workshops, boeken en dvd's hebben laten inspireren door alle goeroes die groei, ontwikkeling en leiderschap als missie hebben. Dit hebben ze vervolgens in twijfel getrokken en aangescherpt met hun eigen gedachten en modellen. Maar gaat 'IK' nu over u als lezer, of over het ego van de schrijvers?

Remco Claassen en Mayta Braun starten zeer pakkend en confronterend met een aantal stellingen. Een ervan is dat heel veel mensen niet in lijn met zichzelf in het leven staan. Of er niet uithalen wat zij echt zouden willen. Dit noemen de auteurs incongruentie; mensen die hun passie en hun talent niet of slechts gedeeltelijk in hun leven terugvinden of kwijt kunnen. Door incongruentie klunen mensen verdoofd door het werk en hun leven. Hierdoor worden mensen onder andere ziek, en ontstaan er privé of zakelijk relatieproblemen. Door dit alles zijn wij mensen experts geworden in het survivalen, en hebben we voor onszelf verschillende technieken gecreëerd om te overleven. Hiervan geven de schrijvers drie voorbeelden:
- De positieve levenshouding: 'Nee, ik mag niet klagen.'
- Surrogaatgeluk: Energie halen uit golfen, duivenmelken of linedancing ('dan loopt er in ieder geval iets in de pas in het leven'). Dit noemen de auteurs het plaatsvervangende geluk. Mensen halen hier in het weekend hun energie vandaan om de werkweek door te komen.
- Uitstelgeluk: Later word ik gelukkig. Deze mensen klunen door, maar sparen en beleggen om de pensioengrens naar voren te halen. Vaak blijken mensen echter na het behalen van dit vervroegde pensioen letterlijk en figuurlijk om te vallen.

Met deze opening is de toon gezet voor dit boek. De serieuze context wordt op zeer humoristische maar confronterende wijze beschreven. In de hoofdstukken die volgen krijgt u les in de IK-ologie. U wordt geholpen om te weten te komen wie u bent en wat u precies wilt. Dit doen de schrijvers door middel van de pijlers van succes. Deze zijn simpel en effectief. Als u namelijk weet wie u bent (ik) en wat u wilt (doel, missie), richt u de aandacht op de ander (anderen). Hierbij gaat u uw talenten en kwaliteiten inzetten om waarde in de levens van anderen te genereren. 'Leiderschap is weten wat je wil en dat kunnen transformeren naar het voordeel van anderen.' Dan heb je alle pijlers van succes op scherp en ontstaat een van de belangrijkste leefregels. 'Ik kan alles bereiken wat ik wil als ik maar genoeg anderen help om te bereiken wat zij willen!'
Om te bereiken wie u bent en wat u wilt dient u in eerste instantie een mission statementmodel te maken. In 'IK' wordt u geholpen om deze persoonlijke missie te formuleren.
Het maken van uw mission statement bestaat uit vijf stappen:
- Het vullen van de trechter, oftewel alles verzamelen waarvan u denkt dat het voor uw missie belangrijk kan zijn;
- opstellen van de shortlist;
- schrijven van uw mission statement;
- vertalen van uw mission statement naar leefregels voor de kerngebieden in uw leven;
- het stellen van doelen per kerngebied.

Nadat uw mission statement gereed is, is de volgende stap deze te borgen door middel van een aantal leefregels. Dit noemen de schrijvers de schijf van vijf, of de schijf van succes. Deze schijf bestaat uit de vijf delen waar het leven zich afspeelt. De leefregels worden weer onderverdeeld in vijf aspecten, te weten: actief, sociaal, materieel, emotioneel/spiritueel en fysiek.
Als laatste begeleiden de schrijvers u bij het stellen van doelen. Remco Claassen en Mayto Braun maakten zoals zij zelf in de inleiding beamen een multigoeroeboek. Zij maken met andere woorden dankbaar gebruik van veel bekende theorieën. Zoals onder andere de zeven eigenschappen van Stephen Covey. Aangevuld met hun eigen theorieën ontstaat een uniek managementboek over egomanagement.

Conclusie: 'IK' behoort niet tot de belangrijkste boeken die ik ooit voor ogen heb gehad. 'IK' behoort wel tot de top tien van innovatiefste managementboeken. Uit de schrijfwijze blijkt dat Claassen niet voor niets een veelgevraagde leiderschapstrainer is. Remco Claassen en Mayta Braun schrijven met 'IK' een goed boek vol humor over gezond egocentrisme. Bovendien biedt het praktische tips om weer baas over je eigen leven te worden. 'IK' mag dan ook niet in uw boekenkast ontbreken. Met 'IK' kunt u aan uw ego werken. En dat is voor velen een bittere noodzaak.


10 april 2006 | Remko van der Honing

Hoe vind ik mijn energie, passie en talenten? Op welke manier krijgt u in kaart wie u bent, wat u wilt doen en hoe dat bereikt kan worden? Op deze vragen geeft het boek 'IK' een passend antwoord, in de vorm van het schrijven van een persoonlijke missie.

Remco Claassen en Mayta Braun geven in hun inleiding aan dat ze een multigoeroeboek hebben geschreven, waarmee ze bedoelen dat ze gebruikmaken van het gedachtegoed van vele goeroes. Maar 'IK' zou ook een zelfhulpboek genoemd kunnen worden, omdat het op enthousiaste wijze de lezer motiveert om aan de slag te gaan, om een persoonlijke missie op te stellen.

Voordat tot die zelfwerkzaamheid wordt opgeroepen schetsen Claassen en Braun de context van het boek. Geen vernieuwende inzichten, maar een bondige samenvatting van bekende theorieën, zoals 'als je niet weet waar je naar toe wilt, zul je daar ook nooit komen'. De boodschap die overgedragen wordt is dat iedereen een gezonde balans moet zien te vinden in de besteding van hun energie, anders liggen stress, burn-out, ziekte, echtscheidingen en andere ellende op de loer.

De kern van het boek is het opstellen van een persoonlijk missie statement. Dit proces kent vijf stappen: brainstormen over de elementen van uw persoonlijke missie, opstellen van een shortlist, schrijven van het statement, vertalen van de missie naar leefregels voor de kerngebieden in uw leven en tenslotte het stellen van doelen per kerngebied.

Een persoonlijke missie moet volgens Claassen en Braun betrekking hebben op de kerngebieden in uw leven. Het eerste kerngebied is het emotionele/spirituele, conform EQ-goeroe, Daniel Goleman. Dit verbeeldt het vermogen uzelf te motiveren met het bewustzijn van eigen gevoelens én met de gevoelens van de mensen om u heen.
Fysieke gezondheid is het tweede kerngebied, denk daarbij aan fitheid, energie en vitaliteit.
Kerngebied drie heeft betrekking op de sociale component, de omgang met de mensen in uw omgeving en anderen die belangrijk voor u zijn.
Daarna volgt kerngebied actief, dat betrekking heeft op de dingen die u graag doet, uw passies, de activiteiten die (positieve) energie opleveren.
En tot slot materie, die heeft betrekking op de middelen die u tot uw beschikking heeft om uw leven in te vullen op een manier zoals u dat graag wilt.

Het boek is coachend en reflecterend, een praktische handleiding om mee aan de slag te gaan. Naast een geringe hoeveelheid theorie worden praktische tips gegeven om het in praktijk te kunnen brengen. De illustraties zijn niet mijn smaak, in de meeste gevallen te flauw voor woorden. Het boek 'IK' is vlot en humorvol geschreven. Enige tegenwerping is het veelvuldig gebruik van trainersjargon (zoals 'in je energie staan'), dat stoort op sommige momenten.

Een laatste opmerking wil ik de lezer niet achterhouden. Het wekt bij mij in mijn rol als recensent wrevel om op de achterflap van het boek opgedrongen te krijgen dat dit boek 'het belangrijkste boek is dat je ooit voor ogen hebt gehad'. Die stelling onderschrijf ik ook niet, er zijn belangrijkere boeken geschreven. Maar dat laat niet verlet dat 'IK' een goed en praktisch hulpmiddel is om (weer) baas over je eigen leven te worden.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden