Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
30 mei 2018 | Henny Portman

Recentelijk heb ik een volwassenheidsnulmeting bij een financiële instelling uitgevoerd. Tijdens de interviews werd verwezen naar een, mij onbekend boek, Dit is agile – Van introductie tot implementatie, dat deze organisatie als leidraad gebruikt had bij het invoeren van agile. Uiteraard kon ik het niet laten om dit door Sander Hoogendoorn geschreven boek te recenseren.

Het boek beslaat tien hoofdstukken waarbij ik het in drie stukken heb opgedeeld.

In het eerste stuk, de eerste twee hoofdstukken, neemt de auteur ons mee in de wereld van niet werkende waterval projecten en hoe dat in een agile wereld zou verlopen. Wat zijn kenmerken van waterval projecten (aan de hand van Winston Royce’s whitepaper Managing the Development of Large Software Systems) en wat zijn de meest voorkomende problemen met waterval. In het tweede hoofdstuk krijgen we een beschrijving van agile. Wat betekenen de vier statements in het Agile Manifesto. Vervolgens gaat de auteur in op de kenmerken die een project agile maken en beschrijft agile in een notendop.

Het tweede deel omvat de kern van het boek en beschrijft in detail een aantal aspecten van agile:
- Korte iteraties: de opbouw, het waarom en het nut van een vaste lengte voor de iteraties (heart beat).
-  Samenwerken in teams: kenmerken team: multidisciplinair, compact, meerdere teams, verantwoordelijk, zelfsturend, transparant, co-locatie? en meetings en technieken voor samenwerken: kick-off, daily stand-up, evaluatie, workshop, pair programming, side-by-side programming en pair testing.
- Samenwerkende rollen: welke rollen? Elk project vraagt om: expertise, generaliserende specialisten, stabiliteit, balans en specialisten. De verantwoordelijkheden van klanten bij agile projecten worden belegd bij de projectsponsor, Product Owner (één, want meerdere product owners verwarren het team), gebruikers en domein experts. Het is het team dat het project uitvoert, de faciliterende projectmanager en de agile coach.
- Agile requirements: welke eenheid van werk is de juiste, aan welke criteria moet zo’n eenheid voldoen (vgl. INVEST)? User Stories, Use Cases en Smart Use Cases (zie voor een toelichting onderaan deze post) worden beschreven als werkwijze om een requirement te beschrijven.
- Schatten: schatten is van levensbelang voor projecten maar is heel moeilijk. De auteur geeft een veelvoud aan oorzaken waarom dit zo moeilijk is. Verder krijg je een uitleg wat het betekent als je in uren schat (absoluut) of in punten (relatief), hoe je de snelheid waarmee punten worden gerealiseerd kan meten en vaststellen (meten is weten).
- Plannen: adaptief plannen, het gebruik van een project of product backlog en een iteratie backlog en het prioriteren. Verder komt het beheren van de backlog en het gebruik van dashboards, burn-down en burn-up charts.

Het laatste afsluitende deel pakt het implementeren van agile op aan de hand van verschillende licht- en middelgewicht aanpakken, zoals XP, Scrum, DSDM (nu AgilePM genoemd), Smart en Kanban en beschrijft de mogelijke hobbels en kuilen die overwonnen moeten worden. Denk hierbij aan: big up-front design of geen design, agile als excuus, dood door dogma, een groot project als pilot, re-architecting, one-size-fits-all agile, reverse enginering, death by planning, reviews, kind en badwater, monodisciplinaire teams, parttime agile en het handboek agile.

Conclusie. Het is al een wat gedateerd boek (eerste druk 2012) en dat verklaart m.i. waarom in het boek meer recentere agile aspecten niet of onderbelicht worden. Over het belang van kernwaarden, denk bijvoorbeeld aan de scrum waarden, wordt niet gesproken maar ook ontwikkelingen zoals DevOps en het schalen van agile en gebruik van scaling raamwerken komen niet bod. Verder jammer dat de auteur het belang van het agile principe: Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel niet beschrijft (wetende dat de Standish Group laat zien dat meer dan 60% van de opgeleverde functionaliteit niet of bijna nooit wordt gebruikt) en het gebruik van dit principe het succes van een project kan vergroten i.p.v. iteraties toevoegen om alle requirements op te leveren.

Neemt niet weg dat het boek een goed inzicht geeft hoe een agile software project kan werken en daarmee nog steeds de moeite van het lezen waard is.


Dit is agile
30 mei 2018 | Henny Portman

strong>Recentelijk heb ik een volwassenheidsnulmeting bij een financiële instelling uitgevoerd. Tijdens de interviews werd verwezen naar een, mij onbekend boek, Dit is agile – Van introductie tot implementatie, dat deze organisatie als leidraad gebruikt had bij het invoeren van agile. Uiteraard kon ik het niet laten om dit door Sander Hoogendoorn geschreven boek te recenseren.

Het boek beslaat tien hoofdstukken waarbij ik het in drie stukken heb opgedeeld.

In het eerste stuk, de eerste twee hoofdstukken, neemt de auteur ons mee in de wereld van niet werkende waterval projecten en hoe dat in een agile wereld zou verlopen. Wat zijn kenmerken van waterval projecten (aan de hand van Winston Royce’s whitepaper Managing the Development of Large Software Systems) en wat zijn de meest voorkomende problemen met waterval. In het tweede hoofdstuk krijgen we een beschrijving van agile. Wat betekenen de vier statements in het Agile Manifesto. Vervolgens gaat de auteur in op de kenmerken die een project agile maken en beschrijft agile in een notendop.

Het tweede deel omvat de kern van het boek en beschrijft in detail een aantal aspecten van agile:
- Korte iteraties: de opbouw, het waarom en het nut van een vaste lengte voor de iteraties (heart beat).
-  Samenwerken in teams: kenmerken team: multidisciplinair, compact, meerdere teams, verantwoordelijk, zelfsturend, transparant, co-locatie? en meetings en technieken voor samenwerken: kick-off, daily stand-up, evaluatie, workshop, pair programming, side-by-side programming en pair testing.
- Samenwerkende rollen: welke rollen? Elk project vraagt om: expertise, generaliserende specialisten, stabiliteit, balans en specialisten. De verantwoordelijkheden van klanten bij agile projecten worden belegd bij de projectsponsor, Product Owner (één, want meerdere product owners verwarren het team), gebruikers en domein experts. Het is het team dat het project uitvoert, de faciliterende projectmanager en de agile coach.
- Agile requirements: welke eenheid van werk is de juiste, aan welke criteria moet zo’n eenheid voldoen (vgl. INVEST)? User Stories, Use Cases en Smart Use Cases (zie voor een toelichting onderaan deze post) worden beschreven als werkwijze om een requirement te beschrijven.
- Schatten: schatten is van levensbelang voor projecten maar is heel moeilijk. De auteur geeft een veelvoud aan oorzaken waarom dit zo moeilijk is. Verder krijg je een uitleg wat het betekent als je in uren schat (absoluut) of in punten (relatief), hoe je de snelheid waarmee punten worden gerealiseerd kan meten en vaststellen (meten is weten).
- Plannen: adaptief plannen, het gebruik van een project of product backlog en een iteratie backlog en het prioriteren. Verder komt het beheren van de backlog en het gebruik van dashboards, burn-down en burn-up charts.

Het laatste afsluitende deel pakt het implementeren van agile op aan de hand van verschillende licht- en middelgewicht aanpakken, zoals XP, Scrum, DSDM (nu AgilePM genoemd), Smart en Kanban en beschrijft de mogelijke hobbels en kuilen die overwonnen moeten worden. Denk hierbij aan: big up-front design of geen design, agile als excuus, dood door dogma, een groot project als pilot, re-architecting, one-size-fits-all agile, reverse enginering, death by planning, reviews, kind en badwater, monodisciplinaire teams, parttime agile en het handboek agile.

Conclusie. Het is al een wat gedateerd boek (eerste druk 2012) en dat verklaart m.i. waarom in het boek meer recentere agile aspecten niet of onderbelicht worden. Over het belang van kernwaarden, denk bijvoorbeeld aan de scrum waarden, wordt niet gesproken maar ook ontwikkelingen zoals DevOps en het schalen van agile en gebruik van scaling raamwerken komen niet bod. Verder jammer dat de auteur het belang van het agile principe: Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel niet beschrijft (wetende dat de Standish Group laat zien dat meer dan 60% van de opgeleverde functionaliteit niet of bijna nooit wordt gebruikt) en het gebruik van dit principe het succes van een project kan vergroten i.p.v. iteraties toevoegen om alle requirements op te leveren.

Neemt niet weg dat het boek een goed inzicht geeft hoe een agile software project kan werken en daarmee nog steeds de moeite van het lezen waard is.


10 januari 2013 | Bertrand Weegenaar

Voor snelle met name flexibele softwareprojecten wordt steeds vaker gebruikgemaakt van de agile-methode. Vanuit zijn ervaring beschrijft Sander Hoogendoorn hoe deze methode werkt. Een aanrader!

Agile is een groep van ontwikkelmethodes die wordt toegepast om software te ontwikkelen. De methoden onderscheiden zich van traditionele methoden door de focus op prioriteiten in tijd te zetten en niet op functionaliteit. Door multidisciplinaire teams een hoge mate van zelfstandigheid te geven en te werken in korte (vaak enkele weken) durende periodes om te ontwikkelen. Door het toepassen van agile veranderen de rollen van mensen in het softwareproces.

Agile-methoden worden veel toegepast in omgeving waar time-to-market erg belangrijk is. Dit zijn bijvoorbeeld applicaties voor internet en mobiel. Maar ook meer traditionele IT-omgevingen als banken en overheden werken al met agile-methoden. Sander Hoogendoorn is agilecoach en -goeroe en werkzaam bij Capgemini. Hij is tevens ontwerper van de agile-methode 'SMART (Smart. Successful cooperation in software development (2003)'.

'Dit is agile' beschrijft de kenmerken van een groep van software ontwikkelmethodes (voorbeelden Scrum, DSDM, Smart en Extreme Programming) die de afgelopen 20 jaar zijn ontstaan. Vaak als een reactie op het falen van de klassieke methodes waarmee grote IT-systemen zijn gebouwd. Voor het 'snellere' met name 'flexibele' werk bleken deze minder geschikt. Een belangrijk argument is om sneller een applicatie te kunnen maken. De uitruil die daarbij gedaan moet worden, is dat op tijd opleveren belangrijker wordt dan alles wat afgesproken is opleveren.

De auteur beschrijft in 'Dit is agile' zeer uitvoerig wat de kenmerken, technieken en de achtergronden zijn van deze methoden: hoe gaan ze om met requirements, hoe verloopt het planning- en budgetteringsproces, welke rollen zijn er, wat verwacht een klant/opdrachtgever en wat wordt van hem verwacht? Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om prioriteiten te stellen, kwaliteit van producten te waarborgen en teams te faciliteren het beste uit zich te halen.

Het deel gaat over implementeren van agile en het verandertraject dat dit met zich meebrengt. Zo moet een projectleider leren omgaan met daily scrums, een klant in de rol van productowner aan het opschrijven van user stories>/i> en architecten en ontwikkelaars aan technieken als pair programming.

Sander Hoogendoorn put uitvoerig uit zijn eigen ervaringen als agile projectmanager, ontwikkelaar en coach. Deze praktijkwaarde verhoogt dit boek behoorlijk. Minder vind ik dat het boek voort lijkt te komen uit een Powerpoint-presentatie, wat de leesbaarheid van het stuk niet echt vergroot. Soms pagina's vol met detailpunten die in deze introductie te veel volledigheid willen nastreven.

Verder is 'Dit is agile' een must voor opdrachtgevers, ICT-deskundigen en projectleiders die dynamiek aan hun omgeving willen toevoegen.


Dit is agile
10 januari 2013 | Bertrand Weegenaar

Voor snelle met name flexibele softwareprojecten wordt steeds vaker gebruikgemaakt van de agile-methode. Vanuit zijn ervaring beschrijft Sander Hoogendoorn hoe deze methode werkt. Een aanrader! Agile is een groep van ontwikkelmethodes die wordt toegepast om software te ontwikkelen. De methoden onderscheiden zich van traditionele methoden door de focus op prioriteiten in tijd te zetten en niet op functionaliteit. Door multidisciplinaire teams een hoge mate van zelfstandigheid te geven en te werken in korte (vaak enkele weken) durende periodes om te ontwikkelen. Door het toepassen van agile veranderen de rollen van mensen in het softwareproces.

Agile-methoden worden veel toegepast in omgeving waar time-to-market erg belangrijk is. Dit zijn bijvoorbeeld applicaties voor internet en mobiel. Maar ook meer traditionele IT-omgevingen als banken en overheden werken al met agile-methoden. Sander Hoogendoorn is agilecoach en -goeroe en werkzaam bij Capgemini. Hij is tevens ontwerper van de agile-methode 'SMART (Smart. Successful cooperation in software development (2003)'.

'Dit is agile' beschrijft de kenmerken van een groep van software ontwikkelmethodes (voorbeelden Scrum, DSDM, Smart en Extreme Programming) die de afgelopen 20 jaar zijn ontstaan. Vaak als een reactie op het falen van de klassieke methodes waarmee grote IT-systemen zijn gebouwd. Voor het 'snellere' met name 'flexibele' werk bleken deze minder geschikt. Een belangrijk argument is om sneller een applicatie te kunnen maken. De uitruil die daarbij gedaan moet worden, is dat op tijd opleveren belangrijker wordt dan alles wat afgesproken is opleveren.

De auteur beschrijft in 'Dit is agile' zeer uitvoerig wat de kenmerken, technieken en de achtergronden zijn van deze methoden: hoe gaan ze om met requirements, hoe verloopt het planning- en budgetteringsproces, welke rollen zijn er, wat verwacht een klant/opdrachtgever en wat wordt van hem verwacht? Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om prioriteiten te stellen, kwaliteit van producten te waarborgen en teams te faciliteren het beste uit zich te halen.

Het deel gaat over implementeren van agile en het verandertraject dat dit met zich meebrengt. Zo moet een projectleider leren omgaan met daily scrums, een klant in de rol van productowner aan het opschrijven van user stories>/i> en architecten en ontwikkelaars aan technieken als pair programming.

Sander Hoogendoorn put uitvoerig uit zijn eigen ervaringen als agile projectmanager, ontwikkelaar en coach. Deze praktijkwaarde verhoogt dit boek behoorlijk. Minder vind ik dat het boek voort lijkt te komen uit een Powerpoint-presentatie, wat de leesbaarheid van het stuk niet echt vergroot. Soms pagina's vol met detailpunten die in deze introductie te veel volledigheid willen nastreven.

Verder is 'Dit is agile' een must voor opdrachtgevers, ICT-deskundigen en projectleiders die dynamiek aan hun omgeving willen toevoegen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden