Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Een minimum aan afval
13 februari 2014 | Jeroen Ansink

Drie jaar na het verschijnen heeft The Lean startup een heuse beweging ontketend. De boodschap dat het gros van de beginnersfouten in startups voorkomen kan worden, creëerde aanvankelijk een sensatie in Silicon Valley, maar heeft zich inmiddels ook uitgebreid tot andere sectoren. Inmiddels komen ondernemers van allerlei pluimage van Rotterdam tot aan Teheran regelmatig in meetups bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Lean is global geworden, en de onlangs verschenen Nederlandse vertaling komt wat dat betreft geen moment te vroeg.

Centrale gedachte achter lean is het proces van gevalideerd leren, dat gestuurd wordt door experimenten en harde feiten. Startups hebben in Ries' visie maar één taak: zo snel mogelijk ontdekken waar klanten voor willen betalen. Ondernemers zijn vaak niet realistisch over de toekomst en produceren daardoor te veel spullen die niemand wil. Dergelijk afval kan beperkt worden met een zogeheten minimaal levensvatbaar product. Dat is de kleinst mogelijke versie die nog marktwaardig is. Zo’n product is nog niet perfect, maar heeft genoeg stabiliteit om de early adopters over de streep te trekken. De onmiddellijke feedback van deze vroege klanten laat vervolgens zien of de ingeslagen weg de juiste is of dat er een bijstelling nodig is.

Lean denken is op zich niet nieuw. Het concept is in de vorige eeuw ontwikkeld door Toyota, die in het productie- en toeleveringsproces een antwoord zocht op de moordende concurrentie van Amerikaanse autofabrikanten op de Japanse markt. In plaats van in te zetten op grootschaligheid, richtte Toyota zich op machines die een groot aantal onderdelen in kleine oplages kon maken. Door middel van het zogeheten ‘andon-koord’ konden werknemers het complete productieproces direct stilzetten zodra er een fout werd ontdekt. Dat kostte weliswaar meer tijd in de beginfase, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de betere kwaliteit en verhoogde efficiëntie later in het productieproces.

Het is Ries' verdienste dat hij de werkwijze van Toyota verder uitgewerkt tot een algemene filosofie die rekening houdt met de extreme onzekerheid waarin startups verkeren. Zo introduceert hij het idee van innovatie-accounting, die ondernemers de mogelijkheid geeft om het leerproces systematisch te meten en te kijken of eventuele aanpassingen vruchten afwerpen. Daarbij is elke bijstelling een nieuwe hypothese die wetenschappelijk getest moet worden. Dat proces van bouwen, meten, leren, gevolgd door evaluatie van de strategie is nooit af, zelfs niet als een startup zijn eerste successen heeft geboekt.

Ries besteedt geen aandacht hoe lean moet worden toegepast op de organisatorische processen waar een groeiend bedrijf vroeg of laat tegenaan loopt, zoals het aannemen en motiveren van mensen en het omgaan met botsende karakters en culturele problemen. Als alomvattende filosofie staat lean zelf nog in de kinderschoenen, en het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat de witte plekken in het concept worden ingevuld. De effectiviteit van lean is daarnaast anekdotisch, en (anders dan de ambitie van innovatie-accounting), niet wetenschappelijk onderbouwd.

Het is duidelijk dat zelfs met lean succes nooit is gegarandeerd. Maar dankzij Ries kunnen ondernemers in ieder geval bespaard blijven van de ultieme frustratie: het perfect uitvoeren van een strategie die nergens toe leidt.


10 januari 2014 | Janneke van Bemmel

Het lanceren van een nieuw product of een nieuwe dienst is niet altijd succesvol. In 'De Lean startup' wordt uitvoerig een methode beschreven die zich in de loop van tijd bij menig (Amerikaans) bedrijf heeft bewezen. Omdat het boek zo duidelijk vanuit Amerikaans standpunt is beschreven, wordt de gebruikte methode wel duidelijk, maar het zou meer aanspreken als het naar de Europese markt vertaald zou kunnen worden.

Succesvolle business
In 'De Lean Startup' beschrijft Eric Ries in drie hoofdstukken hoe de Lean startup methode succesvol gebruikt kan worden om een product, merk of dienst in de markt te zetten. De nadruk ligt hierbij op klein beginnen, laten proberen van het product door early adapters en veel leren van de feedback die de gebruikers geven. Daarnaast kan een startup pas succesvol worden als de rol van alle medewerkers serieus wordt genomen én zij zich betrokken voelen bij het project.

De doelgroep
Het boek richt zich specifiek op het bedrijfsleven. Zowel startende ondernemingen als bestaande bedrijven die een nieuw product aanboren of een nieuwe methode gaan toepassen kunnen gebruik maken van de Lean Startup methode. Het vereist absoluut een ommezwaai bij menig bedrijf om hiermee te gaan werken, maar veel bedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen.

Voorbeelden
Als voorbeeld worden startups van diverse Amerikaanse bedrijven beschreven. Niet alleen worden de successen aan de hand van de methode uit de doeken gedaan, ook wordt er veelal een kijkje achter de schermen gegeven van wat er mis kan gaan. Omdat de methode oorspronkelijk uit Amerika komt, worden er geen Europese bedrijven genoemd die al succesvol zijn met de Lean startup methode. Dit boek kan voor menig Europees bedrijf aanleiding zijn om met deze methode aan de slag te gaan.

Opbouw van het boek
Het boek heeft een duidelijke structuur, maar door de lange teksten en uitgebreide voorbeelden is het gemakkelijk om de draad kwijt te raken. Het zou een prettig houvast bieden om bij ieder hoofdstuk aan het begin of eind een soort samenvatting te hebben, zodat het boek ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Een stap voor stap beschrijving van de lean startup methode ontbreekt en dat is jammer.

Essentie
Om verspilling van menselijke creativiteit en potentieel te voorkomen en meer projecten succesvol in de markt te kunnen zetten, biedt de Lean Startup beweging tegenwicht door naar oorzaken van de meeste vormen van verspilling te kijken. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de '5 waarom-vragen'. Door het beantwoorden van deze vragen kan men bij de essentie komen van wat er fout is gegaan. Een belangrijk aspect hierbij is het betrekken van alle medewerkers die aan het project werken.

In de praktijk
Wanneer de Lean Startup methode bij veel Europese bedrijven toegepast gaat worden, dan verandert er veel ten goede binnen organisaties en kan er op een meer duurzame manier gewerkt worden. Verspilling van inzet, geld, tijd en creativiteit behoort dan voor een groot deel tot het verleden. Bovendien loopt een bedrijf geen of veel minder imagoschade op, dit omdat het product getest en verbeterd is voordat het groots in de markt wordt gezet.

Wanneer het boek 'vertaald' wordt voor de Nederlandse markt, zou het weleens een revolutie in het bedrijfsleven kunnen veroorzaken.


De Lean startup
10 januari 2014 | Janneke van Bemmel

Het lanceren van een nieuw product of een nieuwe dienst is niet altijd succesvol. In 'De Lean startup' wordt uitvoerig een methode beschreven die zich in de loop van tijd bij menig (Amerikaans) bedrijf heeft bewezen. Omdat het boek zo duidelijk vanuit Amerikaans standpunt is beschreven, wordt de gebruikte methode wel duidelijk, maar het zou meer aanspreken als het naar de Europese markt vertaald zou kunnen worden. Succesvolle business
In 'De Lean Startup' beschrijft Eric Ries in drie hoofdstukken hoe de Lean startup methode succesvol gebruikt kan worden om een product, merk of dienst in de markt te zetten. De nadruk ligt hierbij op klein beginnen, laten proberen van het product door early adapters en veel leren van de feedback die de gebruikers geven. Daarnaast kan een startup pas succesvol worden als de rol van alle medewerkers serieus wordt genomen én zij zich betrokken voelen bij het project.

De doelgroep
Het boek richt zich specifiek op het bedrijfsleven. Zowel startende ondernemingen als bestaande bedrijven die een nieuw product aanboren of een nieuwe methode gaan toepassen kunnen gebruik maken van de Lean Startup methode. Het vereist absoluut een ommezwaai bij menig bedrijf om hiermee te gaan werken, maar veel bedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen.

Voorbeelden
Als voorbeeld worden startups van diverse Amerikaanse bedrijven beschreven. Niet alleen worden de successen aan de hand van de methode uit de doeken gedaan, ook wordt er veelal een kijkje achter de schermen gegeven van wat er mis kan gaan. Omdat de methode oorspronkelijk uit Amerika komt, worden er geen Europese bedrijven genoemd die al succesvol zijn met de Lean startup methode. Dit boek kan voor menig Europees bedrijf aanleiding zijn om met deze methode aan de slag te gaan.

Opbouw van het boek
Het boek heeft een duidelijke structuur, maar door de lange teksten en uitgebreide voorbeelden is het gemakkelijk om de draad kwijt te raken. Het zou een prettig houvast bieden om bij ieder hoofdstuk aan het begin of eind een soort samenvatting te hebben, zodat het boek ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Een stap voor stap beschrijving van de lean startup methode ontbreekt en dat is jammer.

Essentie
Om verspilling van menselijke creativiteit en potentieel te voorkomen en meer projecten succesvol in de markt te kunnen zetten, biedt de Lean Startup beweging tegenwicht door naar oorzaken van de meeste vormen van verspilling te kijken. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de '5 waarom-vragen'. Door het beantwoorden van deze vragen kan men bij de essentie komen van wat er fout is gegaan. Een belangrijk aspect hierbij is het betrekken van alle medewerkers die aan het project werken.

In de praktijk
Wanneer de Lean Startup methode bij veel Europese bedrijven toegepast gaat worden, dan verandert er veel ten goede binnen organisaties en kan er op een meer duurzame manier gewerkt worden. Verspilling van inzet, geld, tijd en creativiteit behoort dan voor een groot deel tot het verleden. Bovendien loopt een bedrijf geen of veel minder imagoschade op, dit omdat het product getest en verbeterd is voordat het groots in de markt wordt gezet.

Wanneer het boek 'vertaald' wordt voor de Nederlandse markt, zou het weleens een revolutie in het bedrijfsleven kunnen veroorzaken.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden