Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Coachen met NLP voor Dummies
8 juli 2016 | Lonneke Doggen

Coachen met NLP voor Dummies, geschreven door Kate Burton, is een makkelijk leesbaar boek gericht op mensen die graag meer kennis en handvatten willen voor het coachen met NLP-technieken.

Kate is een NLP Master Coach en probeert in dit boek de brug te slaan naar het coach van personen middels de belangrijkste NLP elementen. Het boek is grotendeels goed toepasbaar voor de ‘privécoach’. Het is een makkelijk leesbaar boek gericht op mensen die graag meer kennis en handvatten willen voor het coachen met NLP- technieken. Kate is een NLP Master Coach en probeert in dit boek de brug te slaan naar het coach van personen middels de belangrijkste NLP elementen. Zij schreef dit boek op verzoek van het Voor Dummies-team. Het boek is grotendeels goed toepasbaar voor de ‘prive coach’. De zakelijke gebruiker en groepscoaching blijft wat meer op de achtergrond.

Kate heeft het boek op een speelse manier ingericht en met een duidelijke hoofdstukken verwijzing. De gebruikte pictogrammen en navigatiehulpjes zouden op sommige momenten ook een wat chaotisch beeld kunnen geven.

De schrijver start met het uitleggen van de 'ideale' fases die doorlopen kunnen worden gedurende een typisch coachingstraject. Het boek behandelt diverse (bekende) NLP-modellen en legt deze helder uit met voldoende voorbeelden, zoals het DISNEY-model en het DASE-model. Er worden veel tips en 'doet het zelf momentjes' aangeboden, waarmee je als lezer zelf aan de slag kunt. Alvorens je iemand zou coachen hierop. 

Daarnaast is er een gedeelte van het boek geschreven, specifiek voor de coacher zelf. Er wordt niet beschreven of dit randvoorwaardelijk is voor een (startende) coach of om zelf uit te voeren (zelfanalyse), alvorens te starten met het coachen van een persoon. 

Als afsluiter, geeft de schrijfster tips hoe je je coachingsvaardigheden zou kunnen zou kunnen verbeteren; hetgeen je al verwacht te hebben gelezen in de voorafgaande hoofdstukken :).

Vanuit mijn eigen coachingservaring bezien is het boek ten dele leerzaam en handig als een reminder van zaken die ik in feite al wist vanuit een simpele NLP opleiding en logisch zijn te beredeneren op een iedere persoonlijkheid. Met andere woorden; het lijken soms open deuren die beschreven zijn, maar dat kan mij juist soms helpen ter opfrissing!

Daarom is het leuk en grappig om te lezen en zijn de anekdotes die zijn geschreven veelal herkenbaar. Het is meer de bewustwording waar dit boek bij helpt. In mijn werk als zakelijke groepscoach, zoomt dit boek minder in op de diverse aspecten die daar spelen. In het bedrijfsleven zie je vaak dat dingen worden opgelegd in plaats van dat de medewerker zelf een verandering wil doormaken in die zin. 

Het boek is leuk om te lezen, vooral als u geïnteresseerd bent in het vak NLP of coachen. Het is lastig om dit boek echt als handboek te gaan gebruiken, gezien de grote hoeveelheid content en verspreiding van handzame tips. Delen van de theorie die ze behandelt heb ik al kunnen toepassen in dagelijkse communicatie, dat vind ik erg fijn!

Lonneke Doggen is Agile coach en Management Consultant

14 september 2012 | Jasper van Dorp

Doordat Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) zo effectief is in veranderingsprocessen, is het een geliefd instrument bij coaching. Het boek 'Coachen met NLP voor dummies' van Kate Burton is bedoeld als inleiding voor mensen die interesse hebben om NLP-coach te worden, of NLP-technieken willen gebruiken in hun bestaande coachings- of managementrol. Burton is zelf een NLP Master Coach en heeft jarenlange ervaring als coach in de bedrijfscommunicatie en IT.

Bij NLP gebruik je de kracht van communicatie om veranderingen tot stand te brengen. Het uitgangspunt bij deze methode is dat de dynamiek tussen communicatie en de hersenen onze emoties, gedrag en ons lichaam beïnvloedt. Met NLP kan iemand zaken zoals vastgeroeste patronen of een gewenste verandering vanuit verschillende perspectieven bekijken, in plaats vanuit de persoon zelf en vanuit de eigen, bekende belevingswereld. Door middel van communicatie kan iemand 'ervaren' hoe het anders kan, waardoor die persoon geprikkeld wordt om de gewenste verandering in gang te zetten.

'Coachen met NLP voor dummies' bestaat uit 22 hoofdstukken, verdeeld over 6 delen. De eerste delen behandelen een inleiding tot coachen met NLP en de belangrijkste coachingsvaardigheden die hierbij van belang zijn. Denk aan een rapport opbouwen, je communicatiestijl aanpassen aan de cliënt en spiegeltechnieken toepassen. De volgende delen gaan dieper in op verschillende aspecten van coaching en hoe NLP-technieken daarbij kunnen helpen. De hoofdthema's hierbij zijn 'je bewustzijn verdiepen' en 'omgaan met grote problemen, belangrijke besluiten en dilemma's'. Bij elk onderwerp legt Burton uit hoe NLP kan helpen om de cliënt een gewenste verandering te laten ondergaan - of het nu gaat om persoonlijke of zakelijke problemen.

Het boek sluit af met mogelijkheden om je coachingrepertoire verder uit te breiden. Burton biedt een overzicht van krachtige vragen die als leidraad kunnen dienen in een coachingsessie. Daarnaast worden typische valkuilen en mogelijkheden om de kennis op het gebied van NLP te verbreden behandeld.

Bovenstaande maakt van 'Coaching met NLP voor dummies' een uitgebreid boek. Het behandelt de belangrijkste aspecten van NLP in vogelvlucht en wat deze betekenen voor coaching. De schrijfstijl van Burton is luchtig, met hier en daar wat humor, waardoor het boek vlot leest. Daarnaast licht ze onderwerpen regelmatig toe aan de hand van anekdotes en voorbeeldgesprekken, wat verhelderend werkt.

In de hoge informatiedichtheid schuilen wel twee gevaren. Ten eerste gaat het boek eigenlijk nooit echt de diepte in; hiervoor is de beschikbare ruimte per onderwerp simpelweg te beperkt. Af en toe kan de lezer het gevoel hebben dat een onderwerp nog verder uitgelegd mocht worden. Daar staat tegenover dat Burton voldoende tips geeft wat betreft mogelijkheden om meer te lezen over een onderwerp, zoals verwijzingen naar websites en andere boeken.

Het tweede gevaar is dat de lezer niet de kans neemt om zich de materie eigen te maken. Het is daarom aan te raden om het boek in stukken te lezen en - indien mogelijk - de technieken te oefenen in de praktijk en dan weer verder te lezen.

Een laatste kanttekening betreft het gebruikte jargon in het boek: hoewel Burton haar best doet om de terminologie rond NLP goed uit te leggen, introduceert ze af en toe toch nieuwe begrippen zonder een definitie te geven (of soms volgt de definitie pas in een later hoofdstuk). Dit zou verwarring kunnen scheppen, zeker bij lezers die nog onbekend zijn met NLP.

Neurolinguïstisch programmeren is niet onomstreden; het mist een wetenschappelijke basis en sceptici beweren zelfs dat eventuele resultaten puur het gevolg zijn van placebo-effect. Maar ook voor coaches die hun twijfels hebben bij de theoretische achtergrond is 'Coachen met NLP voor dummies' een interessant boek, omdat het vol met krachtige vragen staat die een cliënt op een effectieve manier aan het denken kunnen zetten.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden