Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
ZZP'en voor Dummies - 'Slaagt in de opzet'
25 juli 2018 | Sippy van Akker

Onlangs las ik, altijd geïnteresseerd in ondernemerschap ZZP'en voor Dummies door Robert-Jan Blom. Nederland telt inmiddels ongeveer een miljoen zzp'ers en het is een relatief laagdrempelige manier om ondernemer te worden.

Overigens is de zzp'er geen juridische term, de zzp'er is in principe gewoon ondernemer, veelal met een eenmanszaak. Het boek is helder, duidelijk en beknopt, maar verwart ook wanneer ze het over freelancers hebben als bijklussers die geen ondernemer zouden zijn.

Laat ik met die laatste opmerking beginnen. Ik ben redelijk ingevoerd in de juridische en sociaal-economische perikelen rondom zzp'ers. Het onderscheid in dit boek tussen zzp'ers en freelancers komt mij niet bekend voor. De termen worden veelal gebruikt en volgens mij verdienen veel (de meeste?) freelancers wel degelijk hun hoofdinkomen formeel als ondernemer zonder personeel. Dus eehh.. als zzp'er dus. Dat stond immers voor zelfstandige zonder personeel.

De verwarring kwam op verschillende plekken in het boek terug. Ik heb me nogmaals verdiept in het onderscheid, maar dat is er niet echt. Veel zzp'ers noemen zich freelancers, of andersom. Het gaat in het kort om mensen die voor eigen risico ondernemen, zo hun geld verdienen en geen personeel in dienst hebben en geen werknemer zijn. Dat geldt voor de freelancers en voor de zzp'ers. Elke keer wanneer het boek een onderscheid veronderstelt dat er volgens mij feitelijk niet (meer?) is, raak ik toch een beetje in de war.

Gelukkig kwam de rest van het boek op mij in het algemeen logischer over. Alleen ergens achterin gaat het over een zzp'er met mensen in dienst, wat een contradictio in terminis is. Maar terug naar de hoofdmoot.

Het boek begint goed. Met een 'Spiekbrief' van twee pagina's helemaal voorin op het schutblad. Hierin worden een aantal belangrijke zaken voor zzp'ers en zzp'ers in spé opgesomd. Namelijk: de beste motieven om zzp'er te worden, de belangrijkste voorbereidende stappen voor je zzp'er wordt, manieren om je kans op succes te vergroten en 'tien moeilijke beslissingen' waar je over na zou moeten denken voor je je bij de Kamer van Koophandel meldt voor je inschrijving. Ik vind het leuk dat het al direct begint met een nuttig lijstje. Verder is er een heldere inhoudsopgave, goed afgebakende hoofdstukken en een index achterin voor als je op trefwoorden wilt zoeken.

In de inleiding wordt verder aangegeven wat het doel van ZZP'en voor Dummies voor de lezers is. Het boek wil wijzen op de nodige voorbereidingen, wijzen op mogelijke valkuilen, informeren over financiële kant van de bedrijfsvoering, hoe je met klanten moet omgaan, te wijzen op administratieve zaken en ten slotte te wijzen op 'bijkomende aspecten'. Volgens mij slaagt het boek in de hier geschetste opzet. Alle genoemde aspecten komen aan de orde en nog een beetje meer, zoals de nut en onzin van verzekeren, samenwerken met andere zzp'ers en bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al met al een mooie rij en een soort afvinklijstje van dingen waar je over na moet denken voor je je eigen toko begint.

Een inleiding en een afvinklijstje met zaken om over na te denken is nuttig en mooi, het boek kan ook dienen als naslagwerkje op grote lijnen. Maar als je echt ergens in wilt duiken, moet je toch echt even zelf verder studeren of meer advies inwinnen. Heel erg gedetailleerd wordt dit voor Dummies boek namelijk bijna nooit. Dat kan ook niet in zo'n boek denk ik.

Regels en wetten veranderen doorlopend en de zzp'ers staan ook op de agenda's van politiek en werkgevers en werknemers. Allemaal met hun eigen redenen, maar dit kan wel betekenen dat er de komende jaren mogelijk wel iets verandert voor zzp'ers. Dat valt te bezien. In de tussenliggende tijd heb je een mooi boek dat je op alles wijst waar je rekening mee moet houden als je gaat ondernemen. Dat is hoe dan ook nuttig. Ook als het betekent dat soms toch nog even dieper moet graven dan wat dit boek je kan bieden. Ik wens je veel plezier als lezer en ondernemer!

Sippy van Akker MSc is bestuurskundige en legt zich toe op coaching en consultancy op het gebied van mens, werk en zingeving. Sippy schrijft sinds 2018 over deze onderwerpen op zinvollerleven.nl, het door haar opgerichte platform voor bewust en zinvol leven en werken.


ZZP'en voor Dummies - 'Hoort in de boekenkast van elke ZZP'er'
28 juni 2018 | Jan Hoogstra

Een groot deel van onze beroepsbevolking is inmiddels Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). Ook ik heb recent deze stap genomen. Een handleiding om een eigen bedrijf op te zetten is er niet, wel is er het boek ZZP’en voor Dummies van Robert Jan Blom. Hierin wordt stapsgewijs het opzetten van een eigen bedrijf beschreven.

De stap van loondienst naar zelfstandige is voor veel mensen moeilijk, het is een onzekere stap met de nodige risico’s. Veel onderwerpen zijn nieuw zoals begrotingen, BTW-aangifte en marktbewerking. Toch zien we dat veel mensen deze stap maken, vanwege diverse zeer verschillende redenen. Hoewel er vanuit diverse organisaties zoals Kamer van Koophandel brochures zijn is een handboek niet echt aanwezig.

 

Robert Jan Blom heeft met het boek ZZP-en voor Dummies deze handleiding proberen te schrijven. Het bevat een stappenplan voor het opzetten van het eigen bedrijf, maar ook handvatten voor als je eenmalig voor jezelf begonnen bent.

Het boek bevat zeven delen:

1. Een bedrijf oprichten als Zelfstandige Zonder Personeel

2. De bedrijfsstructuur in beeld brengen

3. Klanten werven, marketing en relatiebeheer

4. Bedrijfsadministratie, debiteurenbeheer, belastingen en verzekeringen

5. Ethiek, milieu en zakelijke problemen

6. Oprichten, kopen, verkopen of franchisenemer worden

7. Het deel van de tientallen.

Mijn inschatting is dat de delen 1 tot en met 4 het meest aanspreken voor de net begonnen ZZP-er. Waarbij deel 7 handige tips bevat.

Deel 1 gaat over de voorbereiding voordat de stap naar ZZP-er wordt gemaakt, zoals het uitwerken van een idee en het opstellen van een ondernemingsplan. Alle onderdelen van het plan worden beschreven, van je eigen sterktes en zwaktes tot de marktsituatie en je concurrentiepositie. Ken jezelf is daarbij feitelijk het belangrijkste advies. Laatste onderwerp van dit deel het bepalen van de mate waarin je krediet/geld nodig hebt, afhankelijk van de begroting. Ook de soorten krediet worden besproken, van een vaste lening tot factoring.

Uitwerking van het plan en het daadwerkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel is onderwerp van deel 2. Je moet gaan bepalen in hoeverre je direct full time begint als ZZP-er of geleidelijk, hoe je om gaat met groei, vervanging en je netwerk van collega ZZP-ers. Je kennis van ZZP-schap alsmede relaties opdoen kan worden ondersteund door de Kamer van Koophandel. Zij biedt bijvoorbeeld allerlei cursussen en bijeenkomsten aan voor starters. Als je gaat starten heb je ook een locatie en huisvesting nodig, werk je vanuit huis of zit je dicht bij de klant?

Naast bedrijfsadministratie is commercie het belangrijkst voor een ZZP-er. Hoe krijg je klanten, hoe bepaal je de prijs? Het werven van klanten, marketing en het omgaan met klanten is beschreven in deel 3. Belangrijk is niet wat je de klant kunt verkopen, maar waar de klant behoefte aan heeft. Oftewel verplaats je altijd in de klant. Als je hem goed helpt, komt hij zeker terug! En behandel klachten altijd supersnel, geef de klant het vertrouwen terug.

Het zakelijke deel is deel 4. Daarin worden onderwerpen als bedrijfsadministratie, verzekeringen en belastingen behandeld. Dit kan voor veel mensen taaie kost zijn, maar het wordt helder beschreven. Met name het hoofdstuk van verzekeringen gaf mij, als bedrijfseconoom, toch ook wel weer wat nieuwe inzichten. Handig is ook dat alle factuurvereisten worden opgesomd, waar moet een factuur aan voldoen?

Deel 5 gaat over verantwoord ondernemen, ethiek en milieu. Ook zakelijke problemen en hoe daar mee om te gaan worden beschreven. Uitgangspunt bij problemen is dat je zakelijk en privé gescheiden hebt gehouden. Daarnaast moet je tijdig een faillissement zien aankomen staat te lezen in deel 6, zodat je nog kunt bijsturen. Een goed, maar niet zo makkelijk advies, is dat je nooit in paniek moet raken, anders ben je niet meer in staat naar goede oplossingen te zoeken.

Ten slotte deel 7. Dat bevat tips, verdeeld in tientallen. Het bevat tips/punten om over na te denken voordat je ZZP-er wordt, tien tips op geld- en kredietzaken, tien manieren om zaken te doen en tien administratieve aandachtspunten. Een van de belangrijkste in mijn optiek is het blijven onderhouden van je contacten. Het is het meest makkelijke om je op je werk te storten, maar dan zul je na afloop van de opdracht in een zwart gat vallen, er is nog geen nieuw werk.

Het boek heeft mij zeker inzichten gegeven. Wel is het zeer afhankelijk van je voorkennis waar de meeste toegevoegde waarde zit. Verwacht geen diepgaande uitwerkingen per onderwerp, daarvoor worden er te veel onderwerpen behandeld. Maar het is wel een mooi overzichtsboek. Het boek is, net als veel boeken in deze serie, eenvoudig geschreven waardoor het goed leesbaar is. In de inleiding wordt duidelijk beschreven wat je van het boek mag verwachten en hoe de opbouw is. Met pictogrammen wordt de aandacht gevestigd op bepaalde nuttige informatie. Het bevat veel concrete tips en een duidelijke opbouw en hoofdstukindeling. ZZP-en voor Dummies is daarmee een boek dat in de boekenkast van elke ZZP-er moet staan, al is het alleen maar om onderwerpen op te kunnen zoeken.

Jan Hoogstra is zelfstandige, IT-consultant. Hij voert opdrachten uit op het gebied van beoordeling en advisering over IT-gerelateerde onderwerpen in de zorgbranche. Zo is hij programmamanager, projectmanager en adviseur op het gebied van bijvoorbeeld IT-strategie en pakketselecties.


Zzp-en voor dummies - 'Bewijst zijn waarde'
12 juni 2018 | Frank van Kuijck

Een Zelfstandige Zonder Personeel. Wat is dat? Waarom is ZZP’en zo populair? In Nederland waren in 2017 ruim 1,0 miljoen personen ZZP’er. Een mooie en relevante doelgroep voor een boek. ZZP’en voor dummies. De geheimen voor een ZZP’er.

Waar moet je op letten? Welke valkuilen zijn er? En wat zijn wetenswaardigheden? Dat zijn er in Nederland nogal wat. Om als startende ondernemer wegwijs te worden in de veelheid aan onderwerpen is een naslagwerk wel heel plezierig. ZZP’en voor dummies is zo’n boek waarin je kennismaakt met de verschillende onderwerpen die je als ZZP’er (enigszins) in de vingers moet hebben. Het is niet nodig om overal de expert in te zijn, maar tijdig te overdenken, overpeinzen en waar nodig hulp in te roepen.

Wie kent niet de dummies reeks? Deze reeks beslaat een groot aantal individuele onderwerpen. Het gaat daarbij om actuele, nuttige en vaak brede onderwerpen. De dummies reeks heeft in elk boek van de reeks een vergelijkbare look, feel en indeling. Zo ook bij ZZP’en voor dummies. Dat maakt het boek ook direct zeer toegankelijk en praktisch.

ZZP’en voor dummies kent een 7-tal thema’s. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in een 20-tal hoofdstukken. De thema’s zijn:

1. Een bedrijf oprichten als zelfstandige zonder personeel

2. De bedrijfsstructuur in beeld brengen

3. Klanten werven, marketing en relatiebeheer

4. Bedrijfsadministratie, debiteurenbeheer, belastingen en verzekeringen

5. Ethiek, milieu en zakelijke problemen

6. Oprichten, kopen, verkopen of franchisenemer worden

7. Het deel van de tientallen

Deze indeling is logisch en bevat zeer relevante onderwerpen. Het is natuurlijk schier onmogelijk alle thema’s met uitputtende diepgang te behandelen. Dat is ook niet de bedoeling van het boek. Immers sommige onderwerpen zouden al een boek afzonderlijk waard zijn. Zoals bijvoorbeeld een marketingplan maken en uitvoeren, de administratie voeren, een strategie bedenken en implementeren of het hebben van een goed pensioenplan.

Het boek ZZP’en voor dummies moet gezien worden als een nuttige checklist. Een boek dat je attendeert op een veelheid aan onderwerpen. Onderwerpen waar je mogelijk vanuit je eigen discipline niet direct bij stil staat. Bijvoorbeeld omdat je geen antenne of achtergrond hebt voor bijvoorbeeld marketing of administratie voeren. Dan helpt het boek je om het geheel te overzien. Wat mag je niet vergeten? Want het opstarten een bedrijf, het werken als zelfstandige vraagt veel aandacht, veel keuzen en dat in een vaak turbulente tijd.

Door de herkenbare structuur en de pictogrammen die ingaan op tips, zaken die belangrijk zijn, nadere technische informatie en tips is het boek praktisch en eenvoudig in gebruik. Haal er uit wat je nodig hebt en laat links liggen wat al bekend is. Het boek is daarmee een naslagwerk en een checklist. Heb ik overal aan gedacht?

Het is geen boek met alle antwoorden. En dat is ook logisch. Immers het ‘echte ondernemen’ haal je niet uit een checklist. Ondernemen is een kwestie van lef, inspiratie, passie, motivatie hard werken met een duidelijk plan en doel voor ogen. Het boek ZZP’en voor dummies kan je echter helpen niet direct te stranden op evidente zaken waar je niet direct bij stilstaat op het moment van start van de onderneming. Het signaleert en zet tot denken aan. Daar waar relevant vraag hulp of zoek verdere verdieping op specifieke onderwerpen. Het boek bewijst daarmee z’n waarde. Zeker in een tijd waarin ZZP’en populair is. Maar waar helaas ook veel ZZP’ers struikelen. En niet altijd op complexe onderwerpen. Wellicht is een gemakkelijke uitglijder of falen te voorkomen door bekend te zijn met de thema’s die aandacht vragen?   

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden