Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
14 maart 2011 | Louis Thörig

Het boek 'Hoe krijg ik ze zover?' met als subtitel 'Draagvlak zonder dwang' is genomineerd voor het Managementboek van het Jaar 2010. Jan van Setten is een veelgevraagd spreker, (management)coach en entertainer op de terreinen (persoonlijk)leiderschap, klantgerichtheid en organisatieverandering en dat is goed te merken aan de opzet van zijn boek.

Jan van Setten beschikt over een goed psychologisch inzicht. 'Hoe krijg ik ze zover?' is een vlot geschreven en origineel boek met vele anekdotes, voorbeelden en humor; een aanrader voor managers die een veranderproces willen initiëren in hun organisatie.

Van Setten heeft het in zijn boek uitgebreid over zijn commitmentladder en de noodzaak om veranderingen driedimensionaal te communiceren, anders krijg je nooit draagvlak voor je veranderingen. In de praktijk wordt er vaak eendimensionaal gecommuniceerd: managers beschrijven doelen maar zeggen niets over diepere achtergronden of over de visie die ten grondslag ligt waarop zijn keuzes zijn gebaseerd. De consequenties van het verandertraject worden volgens Van Setten vaak nog minder belicht. Driedimensionaal communiceren, maakt die verborgen dimensie juist wel zichtbaar. De vraag is; hoe krijg je als manager uiteindelijk commitment en draagvlak van je medewerkers om een veranderingsproces zonder drang succesvol te implementeren?

Het is in ieder geval de kunst om als manager niet te veel vooruit te lopen op je troepen - lees medewerkers - als je ingrijpende veranderingen wilt doorvoeren. Medewerkers hebben immers tijd nodig om de aangekondigde veranderingsplannen aan te horen, consumeren, verteren en accepteren of eventueel af te wijzen. Commitment en draagvlak verkrijgen is een stapsgewijs proces, kost tijd en vereist een dosis stuurmanskunst. Want veranderingen betekenen immers weerstand, zo leert de weerbarstige praktijk.

De auteur onderscheidt een aantal fasen die medewerkers moeten doorlopen om achter de veranderingen te staan die hun manager wil doorvoeren. Maar al te vaak begint een manager met een fantastisch relaas, terwijl de helft van zijn medewerkers zich niet bewust is dat er iets speelt, laat staan dat ze doorgronden wat er speelt. Van Setten heeft al deze fasen - die beginnen bij 'onbewust' naar 'bewust', 'begrip', 'geloof' en eindigt bij 'commitment - samengevat in een model dat hij treffend de commitmentladder noemt.

Om van 'onbewust' naar 'bewust' te komen is de communicatiestap 'respectvolle confrontatie' nodig. Je moet medewerkers op een vriendelijke manier vertellen dat ze bijvoorbeeld anders moeten gaan werken. Om van de fase 'bewust' naar 'begrip' te komen, zul je jouw medewerkers tevens inzicht en achtergronden moeten verschaffen van de beoogde veranderingen. De volgende fase is dat medewerkers weten wat de verandering voor persoonlijke voordelen voor hen oplevert.

Pas als je er in slaagt om dit driedimensioneel te communiceren, is er sprake van geloof bij je medewerkers in de noodzaak om anders te gaan werken. Maar dan zijn we er nog niet. Om de laatste fase van commitment te bereiken zul je je medewerkers ook nog eens moeten inspireren hoe je anders wilt gaan werken. Dan pas is de commitmentladder doorlopen en kun je ervan op aan dat iedereen zich betrokken voelt en zich zal inspannen om de veranderde werkwijze te implementeren.

Mijns inziens is Van Settens boek 'Hoe krijg ik ze zover?' zijn nominatie waard om het Managementboek van het Jaar te worden.


Hoe krijg ik ze zover?
14 maart 2011 | Louis Thörig

Het boek 'Hoe krijg ik ze zover?' met als subtitel 'Draagvlak zonder dwang' is genomineerd voor het Managementboek van het Jaar 2010. Jan van Setten is een veelgevraagd spreker, (management)coach en entertainer op de terreinen (persoonlijk)leiderschap, klantgerichtheid en organisatieverandering en dat is goed te merken aan de opzet van zijn boek. Jan van Setten beschikt over een goed psychologisch inzicht. 'Hoe krijg ik ze zover?' is een vlot geschreven en origineel boek met vele anekdotes, voorbeelden en humor; een aanrader voor managers die een veranderproces willen initiëren in hun organisatie.

Van Setten heeft het in zijn boek uitgebreid over zijn commitmentladder en de noodzaak om veranderingen driedimensionaal te communiceren, anders krijg je nooit draagvlak voor je veranderingen. In de praktijk wordt er vaak eendimensionaal gecommuniceerd: managers beschrijven doelen maar zeggen niets over diepere achtergronden of over de visie die ten grondslag ligt waarop zijn keuzes zijn gebaseerd. De consequenties van het verandertraject worden volgens Van Setten vaak nog minder belicht. Driedimensionaal communiceren, maakt die verborgen dimensie juist wel zichtbaar. De vraag is; hoe krijg je als manager uiteindelijk commitment en draagvlak van je medewerkers om een veranderingsproces zonder drang succesvol te implementeren?

Het is in ieder geval de kunst om als manager niet te veel vooruit te lopen op je troepen - lees medewerkers - als je ingrijpende veranderingen wilt doorvoeren. Medewerkers hebben immers tijd nodig om de aangekondigde veranderingsplannen aan te horen, consumeren, verteren en accepteren of eventueel af te wijzen. Commitment en draagvlak verkrijgen is een stapsgewijs proces, kost tijd en vereist een dosis stuurmanskunst. Want veranderingen betekenen immers weerstand, zo leert de weerbarstige praktijk.

De auteur onderscheidt een aantal fasen die medewerkers moeten doorlopen om achter de veranderingen te staan die hun manager wil doorvoeren. Maar al te vaak begint een manager met een fantastisch relaas, terwijl de helft van zijn medewerkers zich niet bewust is dat er iets speelt, laat staan dat ze doorgronden wat er speelt. Van Setten heeft al deze fasen - die beginnen bij 'onbewust' naar 'bewust', 'begrip', 'geloof' en eindigt bij 'commitment - samengevat in een model dat hij treffend de commitmentladder noemt.

Om van 'onbewust' naar 'bewust' te komen is de communicatiestap 'respectvolle confrontatie' nodig. Je moet medewerkers op een vriendelijke manier vertellen dat ze bijvoorbeeld anders moeten gaan werken. Om van de fase 'bewust' naar 'begrip' te komen, zul je jouw medewerkers tevens inzicht en achtergronden moeten verschaffen van de beoogde veranderingen. De volgende fase is dat medewerkers weten wat de verandering voor persoonlijke voordelen voor hen oplevert.

Pas als je er in slaagt om dit driedimensioneel te communiceren, is er sprake van geloof bij je medewerkers in de noodzaak om anders te gaan werken. Maar dan zijn we er nog niet. Om de laatste fase van commitment te bereiken zul je je medewerkers ook nog eens moeten inspireren hoe je anders wilt gaan werken. Dan pas is de commitmentladder doorlopen en kun je ervan op aan dat iedereen zich betrokken voelt en zich zal inspannen om de veranderde werkwijze te implementeren.

Mijns inziens is Van Settens boek 'Hoe krijg ik ze zover?' zijn nominatie waard om het Managementboek van het Jaar te worden.


11 maart 2011 | Judy Bos - de Ruijter

'Hoe krijg ik ze zover?' is inspirerend en vlot geschreven. Een snuifje provocatieve humor om wakker te schudden van onbewust naar begrip en het daadwerkelijk realiseren van doelen door gedragsverandering. Jan van Setten verstaat de kunst om de kracht van NLP te beschrijven zonder dit expliciet te benoemen. Hij maakt levendige voorstellingen zodanig dat het je pakt en jij het voelt. Hij nodigt je uit tot experimenteren en verlaagt daarmee de drempel om echt aan de slag te gaan!

Heb je dat wel eens? Probeer je 'je mensen' enthousiast te krijgen voor iets, werken ze niet mee! Kun je uit een boekje leren hoe je ze wél mee krijgt? Het is Jan van Setten in 'Hoe krijg ik ze zover?' goed gelukt om je op weg te helpen. Hij neemt je mee in de vraag hoe je zowel voor de relatie als het resultaat kunt gaan.

Het ziet er altijd zo gemakkelijk uit als iemand anders voor de troepen uitloopt en ogenschijnlijk met gemak de hele menigte meekrijgt. Wat je dan echter ziet, is de laatste fase van het succes. Als je dat probeert te kopiëren zal dat meestal niet direct zo'n succes blijken te zijn. De stappen die gezet moeten worden naar succes zijn voor veel mensen niet zo zichtbaar. Het is Jan van Setten in 'Hoe krijg ik ze zover?' gelukt om deze stappen expliciet te maken.

De auteur confronteert je op respectvolle manier met je huidige eigen gedrag en hierdoor realiseer je je ook hoe je medewerkers zich gedragen. Je begrijpt wat het effect kan zijn als je echt gaat investeren in jezelf en je medewerkers of bedrijf. Je inleven in de wereld van je medewerkers om zelf te beseffen hoe je ze respectvol kunt raken zodanig dat er inwendig iets bij ze verandert. De kracht: neem je eigen aandeel, maak je medewerkers deelgenoot en zet talent optimaal in om het gezamenlijke doel te bereiken! Commitment aan het gestelde doel en gewenst gedrag zijn het resultaat.

'Hoe krijg ik ze zover?' neemt je mee in aansprekende en vooral levendige voorstellingen en nodigt je daarmee uit hetzelfde landschap met andere ogen te bekijken. In een helder stappenplan leer je hoe je weerstand kunt omzetten naar positieve energie. Van Setten neemt je mee in je visie van onbegrip naar begrip in de keuzes die je gemaakt hebt en van begrip naar geloof. Je leert wat het effect kan zijn als je inzichten geeft in de (persoonlijke) voordelen die het doel zal opleveren en inzichten in de 'te managen consequenties' om succes te realiseren. Het boek zorgt voor de nodige inspiratie en handvatten in het 'hoe te realiseren' en je te committeren aan het gestelde doel mét inzet van het gewenste gedrag. Een kritiekpuntje is dat de oefeningen voor sommige mensen wat te globaal blijven en deze mensen meer geholpen zouden zijn door het verder concretiseren van de oefeningen.

Dit boek is een aanrader en waardevol voor iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen. Het leest makkelijk weg en zet je niet alleen aan het denken, het spoort je tevens aan tot actie. Wees benieuwd en merk op wat jouw persoonlijke motieven zijn om dit boek te lezen en dit in praktijk te brengen. Ben jij bereid om je medewerkers mee te nemen op dit inspirerende pad van de communicatieladder richting gewenst gedrag en doel? Vraag jezelf af; waaruit blijkt dat? Nodig: lef om te durven experimenteren!


Hoe krijg ik ze zover?
11 maart 2011 | Judy Bos - de Ruijter

'Hoe krijg ik ze zover?' is inspirerend en vlot geschreven. Een snuifje provocatieve humor om wakker te schudden van onbewust naar begrip en het daadwerkelijk realiseren van doelen door gedragsverandering. Jan van Setten verstaat de kunst om de kracht van NLP te beschrijven zonder dit expliciet te benoemen. Hij maakt levendige voorstellingen zodanig dat het je pakt en jij het voelt. Hij nodigt je uit tot experimenteren en verlaagt daarmee de drempel om echt aan de slag te gaan! Heb je dat wel eens? Probeer je 'je mensen' enthousiast te krijgen voor iets, werken ze niet mee! Kun je uit een boekje leren hoe je ze wél mee krijgt? Het is Jan van Setten in 'Hoe krijg ik ze zover?' goed gelukt om je op weg te helpen. Hij neemt je mee in de vraag hoe je zowel voor de relatie als het resultaat kunt gaan.

Het ziet er altijd zo gemakkelijk uit als iemand anders voor de troepen uitloopt en ogenschijnlijk met gemak de hele menigte meekrijgt. Wat je dan echter ziet, is de laatste fase van het succes. Als je dat probeert te kopiëren zal dat meestal niet direct zo'n succes blijken te zijn. De stappen die gezet moeten worden naar succes zijn voor veel mensen niet zo zichtbaar. Het is Jan van Setten in 'Hoe krijg ik ze zover?' gelukt om deze stappen expliciet te maken.

De auteur confronteert je op respectvolle manier met je huidige eigen gedrag en hierdoor realiseer je je ook hoe je medewerkers zich gedragen. Je begrijpt wat het effect kan zijn als je echt gaat investeren in jezelf en je medewerkers of bedrijf. Je inleven in de wereld van je medewerkers om zelf te beseffen hoe je ze respectvol kunt raken zodanig dat er inwendig iets bij ze verandert. De kracht: neem je eigen aandeel, maak je medewerkers deelgenoot en zet talent optimaal in om het gezamenlijke doel te bereiken! Commitment aan het gestelde doel en gewenst gedrag zijn het resultaat.

'Hoe krijg ik ze zover?' neemt je mee in aansprekende en vooral levendige voorstellingen en nodigt je daarmee uit hetzelfde landschap met andere ogen te bekijken. In een helder stappenplan leer je hoe je weerstand kunt omzetten naar positieve energie. Van Setten neemt je mee in je visie van onbegrip naar begrip in de keuzes die je gemaakt hebt en van begrip naar geloof. Je leert wat het effect kan zijn als je inzichten geeft in de (persoonlijke) voordelen die het doel zal opleveren en inzichten in de 'te managen consequenties' om succes te realiseren. Het boek zorgt voor de nodige inspiratie en handvatten in het 'hoe te realiseren' en je te committeren aan het gestelde doel mét inzet van het gewenste gedrag. Een kritiekpuntje is dat de oefeningen voor sommige mensen wat te globaal blijven en deze mensen meer geholpen zouden zijn door het verder concretiseren van de oefeningen.

Dit boek is een aanrader en waardevol voor iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen. Het leest makkelijk weg en zet je niet alleen aan het denken, het spoort je tevens aan tot actie. Wees benieuwd en merk op wat jouw persoonlijke motieven zijn om dit boek te lezen en dit in praktijk te brengen. Ben jij bereid om je medewerkers mee te nemen op dit inspirerende pad van de communicatieladder richting gewenst gedrag en doel? Vraag jezelf af; waaruit blijkt dat? Nodig: lef om te durven experimenteren!


4 maart 2011 | Maret van der Wees

Mijn vader wees me op het boek 'Hoe krijg ik ze zover?' van Jan van Setten, entert(r)ainer en (management)coach. 'Is dit boek niets voor jou?' vroeg hij. Goh, wat leuk dat hij zo meedenkt, dacht ik op dat moment. Iets later legde ik pas de link tussen de aansprekende titel van het boek en het feit dat mijn vader de enige man is in een echt vrouwengezin...

Zoals de titel al aangeeft, gaat 'Hoe krijg ik ze zover?' over het in beweging krijgen van mensen en het overkomen van weerstand. Het boek is dan ook geschikt voor een brede doelgroep, van managers tot adviseurs, maar ook voor mensen die van nature interesse hebben in het onderwerp. Jan van Setten heeft een toegankelijke, heldere en humoristische schrijfstijl waarin hij knap zijn enthousiasme en bevlogenheid weet over te brengen op de lezer. De praktische oefeningen en humorvolle anekdotes verduidelijken de theoretische inzichten op een boeiende manier. Al lijkt het gemak waarmee veranderingen gerealiseerd worden in de voorbeelden van Van Setten, me wat onwerkelijk.

De auteur neemt je mee aan de hand van een aantal stappen om je doel te bereiken; het realiseren van een verandering. Om mensen in beweging te krijgen, is het essentieel je bewust te zijn van iemands persoonlijke drijfveren en de mate van betrokkenheid en commitment aan het gestelde doel. Stel je open en eerlijk op over consequenties die voortvloeien uit de verandering. Een open deur natuurlijk dat de manier van communicatie hierbij essentieel is. Onderken en begrijp verschillen tussen mensen en geef de ander de benodigde dosis waardering en vertrouwen die nodig is om een nieuw gesteld doel of verandering te behalen.

Grote kans dat de ander dan het gezamenlijke avontuur aan durft te gaan! Vertrouwen als mentale motorolie voor verandering of een te bereiken resultaat! Lukt dit nou echt niet, zoals bij de groep 'permanente nee-schudders tegen verandering', dan is er altijd nog de mogelijkheid 'respectvol' afscheid te nemen vanuit een persoonlijke betrokkenheid naar de andere persoon.

Over het algemeen is de theorie helder beschreven en worden er intrigerende en vernieuwende inzichten gegeven in het containerbegrip dat 'overtuigen' heet. Toch plaats ik wel een kritische noot bij het gemak waarop de auteur de beschreven stappen denkt te kunnen implementeren. In mijn korte loopbaan als adviseur ben ik er al achter gekomen, dat er de nodige tijd overheen gaat alvorens een verandering daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dat wordt in dit boek niet voldoende benadrukt. De voorbeelden in 'Hoe krijg ik ze zover?' lijken soms wat ver gezocht, té makkelijk en hebben iets weg van het 'huis, tuin en keuken kaliber'.

Desalniettemin is de auteur er met vlag en wimpel in geslaagd mij te inspireren om aan de slag te gaan met het overkomen van weerstand en het creëren van commitment. Ik kan dan ook niet wachten tot ik het roer in handen kan nemen! Voor nu geef ik het boek een prominente plaats in mijn boekenkast, of misschien kan ik het maar beter verstoppen voor het geval mijn vader het wil lenen...


Hoe krijg ik ze zover?
4 maart 2011 | Maret van der Wees

Mijn vader wees me op het boek 'Hoe krijg ik ze zover?' van Jan van Setten, entert(r)ainer en (management)coach. 'Is dit boek niets voor jou?' vroeg hij. Goh, wat leuk dat hij zo meedenkt, dacht ik op dat moment. Iets later legde ik pas de link tussen de aansprekende titel van het boek en het feit dat mijn vader de enige man is in een echt vrouwengezin... Zoals de titel al aangeeft, gaat 'Hoe krijg ik ze zover?' over het in beweging krijgen van mensen en het overkomen van weerstand. Het boek is dan ook geschikt voor een brede doelgroep, van managers tot adviseurs, maar ook voor mensen die van nature interesse hebben in het onderwerp. Jan van Setten heeft een toegankelijke, heldere en humoristische schrijfstijl waarin hij knap zijn enthousiasme en bevlogenheid weet over te brengen op de lezer. De praktische oefeningen en humorvolle anekdotes verduidelijken de theoretische inzichten op een boeiende manier. Al lijkt het gemak waarmee veranderingen gerealiseerd worden in de voorbeelden van Van Setten, me wat onwerkelijk.

De auteur neemt je mee aan de hand van een aantal stappen om je doel te bereiken; het realiseren van een verandering. Om mensen in beweging te krijgen, is het essentieel je bewust te zijn van iemands persoonlijke drijfveren en de mate van betrokkenheid en commitment aan het gestelde doel. Stel je open en eerlijk op over consequenties die voortvloeien uit de verandering. Een open deur natuurlijk dat de manier van communicatie hierbij essentieel is. Onderken en begrijp verschillen tussen mensen en geef de ander de benodigde dosis waardering en vertrouwen die nodig is om een nieuw gesteld doel of verandering te behalen.

Grote kans dat de ander dan het gezamenlijke avontuur aan durft te gaan! Vertrouwen als mentale motorolie voor verandering of een te bereiken resultaat! Lukt dit nou echt niet, zoals bij de groep 'permanente nee-schudders tegen verandering', dan is er altijd nog de mogelijkheid 'respectvol' afscheid te nemen vanuit een persoonlijke betrokkenheid naar de andere persoon.

Over het algemeen is de theorie helder beschreven en worden er intrigerende en vernieuwende inzichten gegeven in het containerbegrip dat 'overtuigen' heet. Toch plaats ik wel een kritische noot bij het gemak waarop de auteur de beschreven stappen denkt te kunnen implementeren. In mijn korte loopbaan als adviseur ben ik er al achter gekomen, dat er de nodige tijd overheen gaat alvorens een verandering daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dat wordt in dit boek niet voldoende benadrukt. De voorbeelden in 'Hoe krijg ik ze zover?' lijken soms wat ver gezocht, té makkelijk en hebben iets weg van het 'huis, tuin en keuken kaliber'.

Desalniettemin is de auteur er met vlag en wimpel in geslaagd mij te inspireren om aan de slag te gaan met het overkomen van weerstand en het creëren van commitment. Ik kan dan ook niet wachten tot ik het roer in handen kan nemen! Voor nu geef ik het boek een prominente plaats in mijn boekenkast, of misschien kan ik het maar beter verstoppen voor het geval mijn vader het wil lenen...


Jan van Setten: ‘Wij mensen lopen op één mentale brandstof: waardering’
16 juni 2010 | Hans van der Klis

Spreker en ‘management coach’ Jan van Setten schreef een boek, Hoe krijg ik ze zover?, over hoe je je medewerkers meekrijgt bij belangrijke veranderingen. Daartoe ontwikkelde hij een ‘commitmentladder’, waarin hij de verschillende fasen van betrokkenheid inzichtelijk maakt. ‘Weerstand kun je ook beschouwen als leerstand: wanneer je die energie kunt omdraaien, kun je er juist iets positiefs mee doen.’

Jan van Setten zag het licht tijdens een managementbijeenkomst van zijn voormalige werkgever Alcoa, in Crans Montana. ‘De grote baas was overgekomen uit de Verenigde Staten om ons eens flink de oren te wassen’, herinnert hij zich. ‘Ik kreeg de opdracht iets volkomen nieuws te creëren. Daar zat ik dan, buiten op een bankje. Het was mooi weer, er lag een mooi laagje witte sneeuw. Ik vroeg mij af waarom ik hieraan meewerkte. En dat was precies het zaadje voor de gedachte die ten grondslag ligt aan mijn verhaal: waarom zetten mensen zich überhaupt in voor hun werkgever? Waarom geven mensen hun commitment? Op dat moment ontstond het idee voor de commitmentladder: een proces met de verschillende fasen waar werknemers doorheen moeten voordat zij zich commiteren aan het gestelde doel . Ik had meteen mijn opdracht te pakken.’

Hij besefte niet meteen welke consequenties deze inval voor zichzelf zou hebben. Hij was vooral blij dat hij zijn opdracht had kunnen vervullen. ‘Op dat moment heb ik verder niet veel met de commitmentladder gedaan. Ik gebruikte het als reflectiemodel voor mijzelf, wanneer ik met weerstand te maken kreeg bij veranderingsprocessen. Die benadering zorgde er wel voor dat ik met steeds meer interesse naar de menselijke kant van de business ging kijken. Ik betrapte mij er op dat ik steeds vaker nadacht over de vraag waarin ik zelf geloofde.’

Van Setten is van mening dat managers veel energie verliezen doordat zij te weinig oog hebben voor het niveau van betrokkenheid van hun werknemers. Met de commitmentladder, die hij uit de doeken doet in zijn nieuwe boek Hoe krijg ik ze zover?, maakt hij dit inzichtelijk. ‘Ik maak duidelijk dat het in eerste instantie om "hoe krijg ik mé zover?" gaat’, vertelt hij. ‘Het begint bij de mentaliteit van de manager, die moet beseffen hoe hij zijn werknemers kan stimuleren. In feite gaat het bij commitment om twee vragen: waar staan we voor en waar gaan we voor? Wat hebben we met elkaar dat wij elke maandag weer naar de zaak komen? En hoe kunnen wij ons werk het best doen zodat we succesvol worden? Dat maak ik in dit boek inzichtelijk.’

Wat Van Setten doet, is mensen bewust maken van de verschillende fasen die zij doormaken, van hun motieven en de stappen die zij hebben gezet. ‘Wat kunnen ze? Waar krijgen ze energie van? Hoe koppel je dat aan de visie van het bedrijf waarvoor je werkt? . Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen tot bloei komen wanneer zij "patent nemen op hun talent" en daarbij vertrouwen en waardering krijgen van hun manager. Dat gebeurt nog veel te weinig in het bedrijfsleven. Sterker nog: dat is een onontgonnen goudmijn. Elk mens bestaat uit 100 miljoen cellen en 20 miljoen kilometer DNA. Dat hele ingewikkelde mechanisme loopt op één mentale brandstof: waardering (liefde). Dat beseffen we onvoldoende.’

Twee jaar na die bijeenkomst in Crans Montana besloot Van Setten voor zichzelf te beginnen: als trainer, of zoals hij het zelf noemt, als ‘entertrainer’. ‘Door ze te provoceren in hun denken en in hun doen motiveer ik mensen om hun werkzame leven weer in eigen hand te nemen’, legt hij uit. ‘Ik haal ze over patronen die alleen maar energie kosten te doorbreken en nieuwe patronen die juist energie geven in te laten slijten. Dat is de motor van elk zakelijk succes, zowel voor ondernemers, managers als werknemers.’

Die gedachte ligt ook ten grondslag aan het boek dat hij nu heeft geschreven. ‘Ik reik handvaten aan om het denken om te zetten in doen op een manier die bij jouw organisatie past. Dit is vaak verwarrend eenvoudig. Wanneer je de voordelen voor jezelf herkent, ontstaat de drang om niet alleen anders te denken, maar ook anders te doen. Ik zie het als de ontbrekende schakel tussen lullen en poetsen. En dat is precies het verschil tussen een gemiddeld leven en een fantastisch leven. Want vergis je niet: dat ligt echt voor het grijpen.’


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden