Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De slimme organisatie
31 januari 2014 | Nienke van Oeveren

'De slimme organisatie' is het sluitstuk van Menno Lantings trilogie over digitalisering, leiderschap en organisatie. Wat zeggen onze klanten over 'De slimme organisatie'?

Arjan te Lintelo
Eigenaar Accent op ontwikkeling, organisatievernieuwer, spreker en coach

Einstein zei al dat logica je van A naar B brengt en verbeelding overal. De slimme organisatie daagt uit om te verbeelden, controle los te laten, macht af te staan en andere perspectieven toe te laten. Daarom is het verplichte kost voor iedereen die zich bezighoudt met ondernemerschap en organisatieontwikkeling. Lanting is in staat mijn denken verder op te rekken. Als je jezelf toestaat je eigen denken op te rekken is dat al winst!

De inhoud heeft dan ook een enorme relevantie in mijn praktijk als organisatievernieuwer en spreker. Het boek is vernieuwend omdat het op een heel praktische wijze uitdaagt eens echt stil te staan bij waar de organisatie nu staat. Het dan ontstane fotomoment nodigt uit om na te denken wat het echte vermogen én de wil van de organisatie is om te leren en te verbeteren. Als de wil aanwezig is en je koppelt snelheid, transparantie en vertrouwen aan sociale netwerken, heb je toekomst.

9

Martijn Prijs
Sales Manager bij Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders

De slimme organisatie zet je meteen aan het denken over de huidige status van je eigen organisatie. Het is ook een boek met veel herkenbaarheid omdat wij opvallend genoeg al behoorlijk op weg zijn met een aantal van de zeven thema’s die Menno Lanting bespreekt. Ik heb het boek dan ook ervaren als een zeer prettig en inspirerend handboek op weg naar innovatie door middel van technologie.

Het probleem met verandering in het algemeen is dat het vaak een langdurig proces is. Maar met dit boek in de hand kun je genoeg inspiratie opdoen om dat proces te versnellen. Met al die mogelijke technologische acceleratoren is die versnelling immers vandaag de dag ook nodig.

Dus als je met je tijd mee wilt en nog handvatten zoekt in dat kader, dan biedt De slimme organisatie deze zeker.

8

Ellen van Bodegom
Organisatieadviseur (zzp)

Het derde boek van Lanting is opnieuw een boek wat me aan het denken zet. Wat zijn de ontwikkelingen met sociale media? Welke impact heeft dat op organisaties en wijze van (samen)werken? Het boek heeft een grote informatiedichtheid. In tegenstelling tot de vorige boeken vind ik de hoeveelheid techniek en termen soms afleiden van de essentie. Die tref ik vooral in hoofdstuk 3 over aandacht voor organisatie, leiderschap en cultuur. Zonder vertrouwen en verbinding is er volgens mij geen sociale innovatie mogelijk. Juist omdat de toekomst wijst op een verschuiving van organisatie- naar netwerkstructuren. Dat onderstreept Lanting weer duidelijk. Techniek & social media zijn een hulpmiddel. Het begint met een wezenlijke verandering in de organisatie zelf. Die aandacht is er gelukkig weer in dit boek.

De slimme organisatie; geen praktische handleiding over wat nu te doen. Wel weer een goed boek dat me inspireert in mijn adviezen over anders denken en anders doen in organisaties.

7


29 maart 2013 | Nico Jong

Veel organisaties hebben moeite zich aan te passen aan de veranderende omgeving om hen heen. Zij blijven liever doen wat zij altijd al deden, bang om te verliezen wat zij eerder opgebouwd hebben. Menno Lantings derde boek gaat over veranderen, het doorbreken van die catastrofale leercyclus en over het vinden van nieuwe en effectievere manieren van samenwerken, leidingeven en experimenteren om zo als organisatie en als professional slimmer te worden.

De koers in de samenleving is in korte tijd verlegd van lineair, gestructureerd, gecontroleerd, centraal en hiërarchisch naar dynamisch, organisch, decentraal, transparant en chaotisch: het netwerkmodel. Organisaties stuurden de buitenwereld voorheen vanuit het industriële model van maakbaarheid en beheersbaarheid, maar nu moeten zij de buitenwereld juist volgen. Nu moeten zij de controle durven loslaten en hun macht kunnen afstaan. 'De slimme organisatie' gaat in essentie dan ook over zelfsturing, transparantie en verbondenheid.

Het aantal interacties tussen mensen neemt exponentieel toe, vooral door internet en de sociale media. De samenhang groeit daardoor en alles wordt ingewikkelder, er is dus steeds meer complexiteit. Extra procedures, meer sturing en strakker organiseren bieden dan geen soelaas. Complexiteit gaat gepaard met onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Organisaties en professionals moeten hier slimmer mee om leren gaan. Daar is echter geen lineair stappenplan voor. In plaats daarvan stap je met elkaar in een proces van proberen, evalueren, bijstellen, leren of stoppen. En dat op meerdere fronten tegelijk en in een moordend tempo.

Menno Lanting beschrijft welke invloed technologie op organisaties heeft en hoe zij hen kan helpen slimmer te worden. Hij werkt daarvoor zeven thema's uit in de rest van zijn boek. Een slimme organisatie weet dat haar activiteiten een bijdrage leveren aan collectieve kennisontwikkeling. Niet de techniek maakt organisaties slim, maar juist cultuur, organisatie en leiderschap. Slimme organisaties slechten de muren tussen binnen- en buitenwereld en zij verbinden zich met relevante netwerken. Ook de traditionele hiërarchie, ingegeven door opleiding, senioriteit en ervaring moet plaats maken voor kennisleiders die actief en positief bijdragen aan de gezamenlijke kennisontwikkeling. Slimme organisaties zetten sociale media in waarmee medewerkers op ieder moment de effecten van hun handelen kunnen evalueren. Ook gaan zij op zoek naar een nieuwe organisatievorm: een kleine vaste kern met een wisselend netwerk van zelfstandige professionals daaromheen. Slimme organisaties gaan op zoek naar wegen om het maximale potentieel van hun medewerkers op een opwindende manier aan te spreken. En zij denken na over hoe robots en computers manuele taken uit handen kunnen nemen en ook denkwerk voor organisaties kunnen verrichten.

'De slimme organisatie' is in dezelfde vlotte stijl geschreven als zijn twee voorgangers. Lanting doorspekt zijn betoog met veel sprekende voorbeelden. Door de vaart van het boek dreigt de lezer de rode draad wel eens uit het oog te verliezen. Gelukkig heeft de auteur ieder hoofdstuk voorzien van een puntsgewijze samenvatting die de lezer die draad weer in handen geeft.


De slimme organisatie
29 maart 2013 | Nico Jong

Veel organisaties hebben moeite zich aan te passen aan de veranderende omgeving om hen heen. Zij blijven liever doen wat zij altijd al deden, bang om te verliezen wat zij eerder opgebouwd hebben. Menno Lantings derde boek gaat over veranderen, het doorbreken van die catastrofale leercyclus en over het vinden van nieuwe en effectievere manieren van samenwerken, leidingeven en experimenteren om zo als organisatie en als professional slimmer te worden. De koers in de samenleving is in korte tijd verlegd van lineair, gestructureerd, gecontroleerd, centraal en hiërarchisch naar dynamisch, organisch, decentraal, transparant en chaotisch: het netwerkmodel. Organisaties stuurden de buitenwereld voorheen vanuit het industriële model van maakbaarheid en beheersbaarheid, maar nu moeten zij de buitenwereld juist volgen. Nu moeten zij de controle durven loslaten en hun macht kunnen afstaan. 'De slimme organisatie' gaat in essentie dan ook over zelfsturing, transparantie en verbondenheid.

Het aantal interacties tussen mensen neemt exponentieel toe, vooral door internet en de sociale media. De samenhang groeit daardoor en alles wordt ingewikkelder, er is dus steeds meer complexiteit. Extra procedures, meer sturing en strakker organiseren bieden dan geen soelaas. Complexiteit gaat gepaard met onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Organisaties en professionals moeten hier slimmer mee om leren gaan. Daar is echter geen lineair stappenplan voor. In plaats daarvan stap je met elkaar in een proces van proberen, evalueren, bijstellen, leren of stoppen. En dat op meerdere fronten tegelijk en in een moordend tempo.

Menno Lanting beschrijft welke invloed technologie op organisaties heeft en hoe zij hen kan helpen slimmer te worden. Hij werkt daarvoor zeven thema's uit in de rest van zijn boek. Een slimme organisatie weet dat haar activiteiten een bijdrage leveren aan collectieve kennisontwikkeling. Niet de techniek maakt organisaties slim, maar juist cultuur, organisatie en leiderschap. Slimme organisaties slechten de muren tussen binnen- en buitenwereld en zij verbinden zich met relevante netwerken. Ook de traditionele hiërarchie, ingegeven door opleiding, senioriteit en ervaring moet plaats maken voor kennisleiders die actief en positief bijdragen aan de gezamenlijke kennisontwikkeling. Slimme organisaties zetten sociale media in waarmee medewerkers op ieder moment de effecten van hun handelen kunnen evalueren. Ook gaan zij op zoek naar een nieuwe organisatievorm: een kleine vaste kern met een wisselend netwerk van zelfstandige professionals daaromheen. Slimme organisaties gaan op zoek naar wegen om het maximale potentieel van hun medewerkers op een opwindende manier aan te spreken. En zij denken na over hoe robots en computers manuele taken uit handen kunnen nemen en ook denkwerk voor organisaties kunnen verrichten.

'De slimme organisatie' is in dezelfde vlotte stijl geschreven als zijn twee voorgangers. Lanting doorspekt zijn betoog met veel sprekende voorbeelden. Door de vaart van het boek dreigt de lezer de rode draad wel eens uit het oog te verliezen. Gelukkig heeft de auteur ieder hoofdstuk voorzien van een puntsgewijze samenvatting die de lezer die draad weer in handen geeft.


15 februari 2013 | Richard van der Lee

Inspiratie met een hele grote 'I'. Dat is het eerste wat in mij opkomt na het lezen van 'De slimme organisatie' van Menno Lanting. In een duizelingwekkende vaart neemt de auteur je mee in de wereld van social media binnen en buiten organisaties, innovatief denken en alles wat verder van belang is voor de succesvolle organisaties van de toekomst. Echter, los van alle technologische ontwikkelingen en vooral mogelijkheden is de rode draad in het boek vooral het sociale kapitaal oftewel de mens! Geweldig leesvoer, moeilijk opzij te leggen en een 'must' om te lezen.

Het boek is makkelijk leesbaar en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, onderzoeksresultaten, tips en inzichten van de auteur wordt de lezer meegenomen in een wereld vol mogelijkheden. Waar het om draait is transparantie, vertrouwen, focus en de mens, waarbij de technologie overigens niet leidend is maar wel een zeer belangrijk hulpmiddel om organisatiedoelen te bereiken. Wat echter naar voren komt is dat veel leiders nog geen duidelijk doel voor ogen hebben in relatie tot de mogelijkheden van de technologie en ook de mens. En hier blijkt ook meteen de kloof tussen de werknemers in organisaties en de buitenwereld. De verandering gaat sneller dan ooit te voren en dit is niet te vangen in formele processen. Het vermogen van werknemers en klanten om op de continue verandering te anticiperen en te gebruiken als basis voor de eigen en de organisatieontwikkeling wordt schromelijk onderschat. Verandering van denken en doen is dus noodzaak!

Wat ook duidelijk wordt aangetoond is dat de heilige huisjes van command & control, functiedenken en het verstikken van talent niet meer van deze tijd zijn. Dat klinkt veel mensen waarschijnlijk als muziek in de oren. Toch is het frappant dat veel van de onderwerpen op dit gebied, die door de auteur worden aangekaart, al bekend zijn maar dat hier nog steeds niets mee wordt gedaan. Op zich ook logisch en hierbij deel ik het beeld van de auteur dat veel organisaties nog steeds overgereguleerd zijn met als gevolg een verstikkende bureaucratie, wat feitelijk voortkomt uit de fundamenten van organisatiestructuren en -culturen uit het verleden. Hierdoor volgt trage besluitvorming en wordt feitelijk al het innovatief vermogen en/of talent de tent uit gejaagd. In dat opzicht kunnen de 'leiders' van organisaties een voorbeeld nemen aan de uitspraak van Jan Krans van Atos Origin 'Als je al vandaag iets kunt doen moet je het zeker niet nalaten'.

En natuurlijk, het is niet alleen maar halleluja! De ontsluiting van de wereld door technologie met bijbehorende transparantie en deling van kennis brengt ook risico's met zich mee en de kans op het maken van fouten wordt bijvoorbeeld vergroot. De Slimme Organisatie draait dit laatste echter om en maakt hier gebruik door te leren van fouten en dus niet door gelijk met de knoet te slaan. Dit vraagt echter om geduld en vooral een andere mindset bij het management. Bij het management aangekomen is gelijk de vraag wat de rol hiervan is in de toekomst. Zelfsturing en persoonlijk leiderschap zijn de nieuwe normen! Door het verminderen of zelfs wegvallen van hiërarchie en het inzetten van technologie op een juiste wijze in te zetten zal de rol van de 'manager' snel veranderen en dat werd tijd. Faciliteren van de mens met technologie als hulpmiddel in plaats van directief aansturen en/of de tijd te vullen met vergaderen en rapporteren. Een enorme uitdaging voor organisaties, waarbinnen nog wordt gedacht en aangestuurd op de wijze die Taylor en zijn vrienden voor ogen hadden!

Tsja, eigenlijk is deze recensie te kort om alle interessante zaken te benoemen die Lanting heeft beschreven. Is er verder dan helemaal geen aandachtspunt? Ja, het laatste hoofdstuk 'Help, mijn baas is een robot' had wat uitgebreider gemogen en lijkt op onderdelen iets teveel op de zaken die door Lynda Gratton zijn beschreven in het boek 'De Werkrevolutie'. Je zou echter ook kunnen zeggen dat beide auteurs een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk een bijdrage leveren aan een duurzame verandering in organisatieland en dat is gelukt!

Leesadvies: De Slimme Organisatie lezen is gewoon voor iedereen een 'Must'. Thuis, in het vliegtuig, de espressobar, waar en wanneer dan ook. Pure inspiratie voor iedereen om te delen als basis voor een mooie toekomst voor individuen en organisaties!


De slimme organisatie
15 februari 2013 | Richard van der Lee

Inspiratie met een hele grote 'I'. Dat is het eerste wat in mij opkomt na het lezen van 'De slimme organisatie' van Menno Lanting. In een duizelingwekkende vaart neemt de auteur je mee in de wereld van social media binnen en buiten organisaties, innovatief denken en alles wat verder van belang is voor de succesvolle organisaties van de toekomst. Echter, los van alle technologische ontwikkelingen en vooral mogelijkheden is de rode draad in het boek vooral het sociale kapitaal oftewel de mens! Geweldig leesvoer, moeilijk opzij te leggen en een 'must' om te lezen. Het boek is makkelijk leesbaar en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, onderzoeksresultaten, tips en inzichten van de auteur wordt de lezer meegenomen in een wereld vol mogelijkheden. Waar het om draait is transparantie, vertrouwen, focus en de mens, waarbij de technologie overigens niet leidend is maar wel een zeer belangrijk hulpmiddel om organisatiedoelen te bereiken. Wat echter naar voren komt is dat veel leiders nog geen duidelijk doel voor ogen hebben in relatie tot de mogelijkheden van de technologie en ook de mens. En hier blijkt ook meteen de kloof tussen de werknemers in organisaties en de buitenwereld. De verandering gaat sneller dan ooit te voren en dit is niet te vangen in formele processen. Het vermogen van werknemers en klanten om op de continue verandering te anticiperen en te gebruiken als basis voor de eigen en de organisatieontwikkeling wordt schromelijk onderschat. Verandering van denken en doen is dus noodzaak!

Wat ook duidelijk wordt aangetoond is dat de heilige huisjes van command & control, functiedenken en het verstikken van talent niet meer van deze tijd zijn. Dat klinkt veel mensen waarschijnlijk als muziek in de oren. Toch is het frappant dat veel van de onderwerpen op dit gebied, die door de auteur worden aangekaart, al bekend zijn maar dat hier nog steeds niets mee wordt gedaan. Op zich ook logisch en hierbij deel ik het beeld van de auteur dat veel organisaties nog steeds overgereguleerd zijn met als gevolg een verstikkende bureaucratie, wat feitelijk voortkomt uit de fundamenten van organisatiestructuren en -culturen uit het verleden. Hierdoor volgt trage besluitvorming en wordt feitelijk al het innovatief vermogen en/of talent de tent uit gejaagd. In dat opzicht kunnen de 'leiders' van organisaties een voorbeeld nemen aan de uitspraak van Jan Krans van Atos Origin 'Als je al vandaag iets kunt doen moet je het zeker niet nalaten'.

En natuurlijk, het is niet alleen maar halleluja! De ontsluiting van de wereld door technologie met bijbehorende transparantie en deling van kennis brengt ook risico's met zich mee en de kans op het maken van fouten wordt bijvoorbeeld vergroot. De Slimme Organisatie draait dit laatste echter om en maakt hier gebruik door te leren van fouten en dus niet door gelijk met de knoet te slaan. Dit vraagt echter om geduld en vooral een andere mindset bij het management. Bij het management aangekomen is gelijk de vraag wat de rol hiervan is in de toekomst. Zelfsturing en persoonlijk leiderschap zijn de nieuwe normen! Door het verminderen of zelfs wegvallen van hiërarchie en het inzetten van technologie op een juiste wijze in te zetten zal de rol van de 'manager' snel veranderen en dat werd tijd. Faciliteren van de mens met technologie als hulpmiddel in plaats van directief aansturen en/of de tijd te vullen met vergaderen en rapporteren. Een enorme uitdaging voor organisaties, waarbinnen nog wordt gedacht en aangestuurd op de wijze die Taylor en zijn vrienden voor ogen hadden!

Tsja, eigenlijk is deze recensie te kort om alle interessante zaken te benoemen die Lanting heeft beschreven. Is er verder dan helemaal geen aandachtspunt? Ja, het laatste hoofdstuk 'Help, mijn baas is een robot' had wat uitgebreider gemogen en lijkt op onderdelen iets teveel op de zaken die door Lynda Gratton zijn beschreven in het boek 'De Werkrevolutie'. Je zou echter ook kunnen zeggen dat beide auteurs een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk een bijdrage leveren aan een duurzame verandering in organisatieland en dat is gelukt!

Leesadvies: De Slimme Organisatie lezen is gewoon voor iedereen een 'Must'. Thuis, in het vliegtuig, de espressobar, waar en wanneer dan ook. Pure inspiratie voor iedereen om te delen als basis voor een mooie toekomst voor individuen en organisaties!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden