Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
7 mei 2013 | Hennie de Haan

Wie in slechts 110 pagina's het STEUN-model voor authentiek en dienend leiderschap uitgelegd wil krijgen door Ken Blanchard en Mark Miller, leest de roman 'Het geheim van leiderschap'. In het boek wordt de heldere theorie in een zeer leesbare verhalende stijl gepresenteerd. De lezer wordt hierbij uitgedaagd zelf na te denken, net als de hoofdpersoon in het boek.

'Het geheim van leiderschap' is een coproductie van dr. Ken Blanchard, de veelgevraagde auteur, spreker en businessconsultant (o.a. bekend van 'De One Minute Manager') en Mark Miller, een ervaren communicator. Het boek is in korte hoofdstukken opgedeeld, die de lezer deelgenoot maken van het persoonlijke coachingstraject van teamleider Daphne door Jac, de directeur van het bedrijf waar zij werken. Het boek leest prettig, het verhaal is herkenbaar (waardoor het niet bedreigend overkomt en de kans op leren door de lezer wordt vergroot) en de theorie wordt eenvoudig en overzichtelijk gepresenteerd, met een managementsamenvatting voor de broodnodige reflectie.

Dr Ken Blanchard en Mark Miller nemen de lezer in 'Het geheim van leiderschap' mee in het leven van de hoofdpersoon Daphne. Zij is werkzaam in de functie van teamleider. Worstelend met tijd bewaken en prioriteiten stellen geeft zij zich op voor een coachingstraject en wordt gematcht met Jac, de directeur van het bedrijf. Daphne leert aan de hand van het model STEUN wat zij anders moet aanpakken om tot betere resultaten te komen, zowel als leidinggevende, met haar team (en daarmee voor de organisatie), maar ook voor zichzelf als persoon.
Persoonlijk leiderschap is volgens de schrijvers vergelijkbaar met een ijsberg. De motivatie of intentie van een leider hangt samen met zijn karakter. Het grootste gedeelte (80%) van een ijsberg bevindt zich onder water. Net als het overgrote deel van het zijn, het karakter van iemand. Het zichtbare deel van de ijsberg betreft slechts 20% en verwijst naar het doen, de vaardigheden van iemand.

De geweldige effecten die zijn te behalen door goed te luisteren is een rode draad die door het boekje heen verweven is. In het coachingstraject ligt de focus op leiderschapsvaardigheden en manieren waarop de leider zijn team en de organisatie dagelijks kunnen steunen.
De subtitel van het boek is: 'Ontdek de kern van het nieuwe leidinggeven', en Blanchard en Miller geven hun visie op effectief leiderschap in een tijd waarin de geloofwaardigheid en de kracht van leiderschap binnen het bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden flink onder druk staan.
Het is nadrukkelijk een praktisch en laagdrempelig boek, zonder hoogdravende pretenties of filosofieën.
Eenieder die beginnend leidinggevende is of zich graag op een persoonlijke wijze wil ontwikkelen als leidinggevende (of coach), zal het boek weten te waarderen vanuit zijn eenvoud, helderheid en haalbaarheid.

Er zijn wel 1000 manieren om anderen te ondersteunen. Maar de schrijvers brengen het terug tot een top 5 met als ezelsbrug: STEUN.
1 Schets de toekomst
2 Trek de juiste mensen aan en ontwikkel hun talenten
3 Evolueer continu
4 Uit waardering voor resultaten en relaties
5 Neem de waarden over in je gedrag

De theorie van het STEUN-model wordt per onderdeel uitgebreid behandeld. Vragen die worden gesteld, zowel door Daphne, als wellicht ook door de lezer, worden niet meteen beantwoord. Als het ware doen Daphne (en dus de lezer zelf) op deze wijze inzichten op die leerzamer zijn dan alleen een snel antwoord zou zijn. Dat daar in het boek soms een tijdsbestek van weken tussenzit, geeft de lezer wellicht inzicht in hoe wezenlijke inzichten en groei van authentiek leiderschap ontstaan. Dat leren niet in een moment, maar over tijd genomen gebeurt.

In het boek worden grootse voorbeelden genoemd en geciteerd van grote leiders die hun leven in het teken stellen of stelden door anderen steun en hulp te willen bieden. Zoals Nelson Mandela en Dr. Martin Luther King Jr. Deze laatste zei ooit: 'Iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienen.' Hoe? Dit inzicht krijgt u door het boek te lezen.


Het geheim van Leiderschap
7 mei 2013 | Hennie de Haan

Wie in slechts 110 pagina's het STEUN-model voor authentiek en dienend leiderschap uitgelegd wil krijgen door Ken Blanchard en Mark Miller, leest de roman 'Het geheim van leiderschap'. In het boek wordt de heldere theorie in een zeer leesbare verhalende stijl gepresenteerd. De lezer wordt hierbij uitgedaagd zelf na te denken, net als de hoofdpersoon in het boek. 'Het geheim van leiderschap' is een coproductie van dr. Ken Blanchard, de veelgevraagde auteur, spreker en businessconsultant (o.a. bekend van 'De One Minute Manager') en Mark Miller, een ervaren communicator. Het boek is in korte hoofdstukken opgedeeld, die de lezer deelgenoot maken van het persoonlijke coachingstraject van teamleider Daphne door Jac, de directeur van het bedrijf waar zij werken. Het boek leest prettig, het verhaal is herkenbaar (waardoor het niet bedreigend overkomt en de kans op leren door de lezer wordt vergroot) en de theorie wordt eenvoudig en overzichtelijk gepresenteerd, met een managementsamenvatting voor de broodnodige reflectie.

Dr Ken Blanchard en Mark Miller nemen de lezer in 'Het geheim van leiderschap' mee in het leven van de hoofdpersoon Daphne. Zij is werkzaam in de functie van teamleider. Worstelend met tijd bewaken en prioriteiten stellen geeft zij zich op voor een coachingstraject en wordt gematcht met Jac, de directeur van het bedrijf. Daphne leert aan de hand van het model STEUN wat zij anders moet aanpakken om tot betere resultaten te komen, zowel als leidinggevende, met haar team (en daarmee voor de organisatie), maar ook voor zichzelf als persoon.
Persoonlijk leiderschap is volgens de schrijvers vergelijkbaar met een ijsberg. De motivatie of intentie van een leider hangt samen met zijn karakter. Het grootste gedeelte (80%) van een ijsberg bevindt zich onder water. Net als het overgrote deel van het zijn, het karakter van iemand. Het zichtbare deel van de ijsberg betreft slechts 20% en verwijst naar het doen, de vaardigheden van iemand.

De geweldige effecten die zijn te behalen door goed te luisteren is een rode draad die door het boekje heen verweven is. In het coachingstraject ligt de focus op leiderschapsvaardigheden en manieren waarop de leider zijn team en de organisatie dagelijks kunnen steunen.
De subtitel van het boek is: 'Ontdek de kern van het nieuwe leidinggeven', en Blanchard en Miller geven hun visie op effectief leiderschap in een tijd waarin de geloofwaardigheid en de kracht van leiderschap binnen het bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden flink onder druk staan.
Het is nadrukkelijk een praktisch en laagdrempelig boek, zonder hoogdravende pretenties of filosofieën.
Eenieder die beginnend leidinggevende is of zich graag op een persoonlijke wijze wil ontwikkelen als leidinggevende (of coach), zal het boek weten te waarderen vanuit zijn eenvoud, helderheid en haalbaarheid.

Er zijn wel 1000 manieren om anderen te ondersteunen. Maar de schrijvers brengen het terug tot een top 5 met als ezelsbrug: STEUN.
1 Schets de toekomst
2 Trek de juiste mensen aan en ontwikkel hun talenten
3 Evolueer continu
4 Uit waardering voor resultaten en relaties
5 Neem de waarden over in je gedrag

De theorie van het STEUN-model wordt per onderdeel uitgebreid behandeld. Vragen die worden gesteld, zowel door Daphne, als wellicht ook door de lezer, worden niet meteen beantwoord. Als het ware doen Daphne (en dus de lezer zelf) op deze wijze inzichten op die leerzamer zijn dan alleen een snel antwoord zou zijn. Dat daar in het boek soms een tijdsbestek van weken tussenzit, geeft de lezer wellicht inzicht in hoe wezenlijke inzichten en groei van authentiek leiderschap ontstaan. Dat leren niet in een moment, maar over tijd genomen gebeurt.

In het boek worden grootse voorbeelden genoemd en geciteerd van grote leiders die hun leven in het teken stellen of stelden door anderen steun en hulp te willen bieden. Zoals Nelson Mandela en Dr. Martin Luther King Jr. Deze laatste zei ooit: 'Iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienen.' Hoe? Dit inzicht krijgt u door het boek te lezen.


5 december 2012 | Maddy Bolhuis

Ken Blanchard is geen onbekende schrijver van managementboeken over leiderschap. 'Het geheim van leiderschap' is een boek dat gaat over het ontdekken van de kern en het succes van het nieuwe leidinggeven. Het kenmerkende van zijn boeken is dat ze in de vorm van een parabel geschreven zijn. Het boek is dun en leest als een roman, maar wel een met een duidelijke, toegankelijke boodschap. In dit boek onderzoekt de hoofdpersoon Daphne wat zij anders moet aanpakken om tot betere teamresultaten te komen.

We leven in een tijd waarin het vertrouwen van mensen in leiders steeds meer afneemt en waarin authenticiteit, commitment en ontwikkeling van medewerkers centraal staan. Leidinggeven vanuit 'command and control' is passé. Een nieuwe visie op leiderschap - dienend leiderschap - is het devies!

De visie op het nieuwe leiderschap die Ken Blanchard verkondigt, is gebaseerd op vijf aandachtspunten: STEUN. Elke letter staat voor één aandachtspunt en biedt de lezer handreikingen die hij morgen al kan toepassen.

1 Visie
Het eerste aandachtspunt gaat erover dat u een boeiende visie formuleert op de toekomst. Een die passie oproept en duidelijk maakt waar u met het team heen wilt en waarom. Bepaal gezamenlijk de stip op de horizon, zodat er commitment is en teamleden geïnspireerd raken om gezamenlijk het doel te bereiken.

2 Talent
Trek vervolgens de juiste mensen aan en ontwikkel hun talenten. Teamleden die niet op de juiste plek zitten, functioneren niet optimaal. Dit heeft een negatieve weerslag op het team en de resultaten. Zorg ervoor dat u de ontwikkeling van de talenten van uw medewerkers stimuleert door een lerend klimaat te creëren.

3 Ontwikkeling
Het derde aandachtspunt dat Blanchard aanhaalt, is dat grote leiders zichzelf continu moeten blijven ontwikkelen. Een goede leider is nooit uitgeleerd. Hiermee geeft u het goede voorbeeld aan medewerkers, maar bent u ook in staat om concurrenten en de snelheid waarmee de wereld verandert bij te houden.

4 Relaties
Als vierde punt komt het uiten van waardering voor uw medewerkers en het opbouwen van relaties aan bod. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat hun werk er toe doet, wat hen vervolgens weer inspireert en stimuleert om te komen tot goede relaties en de beste resultaten. Een goede leider is in staat om én klanten goed te bedienen én een motiverende werkomgeving voor medewerkers te creëren. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Medewerker-tevredenheid leidt tot klanttevredenheid en daarmee tot positieve financiële resultaten voor een organisatie.

5 Authenticiteit
Tot slot gaat het om authenticiteit. Alleen een authentieke leider kan het vertrouwen van zijn medewerkers winnen. Kort gezegd: handel naar de waarden van uw organisatie en uw eigen overtuigingen. Alleen dan hebben medewerkers vertrouwen in u als leider. Het geven van het goede voorbeeld past hier uitstekend bij.

De sleutelvraag die in het boek naar voren komt, is 'Bent u een steunende of leunende leider'? Met andere woorden. bent u een leider die handelt vanuit eigen belang of bent u een leider die anderen dient? Het is goed om daar zelf eens over na te denken, omdat in het antwoord het geheim van succesvol leiderschap verscholen ligt.

Het boekje biedt vele open deuren en nieuwe inzichten ontbreken. Toch zet het aan tot denken, want, waarom worstelen veel leiders en organisaties dan toch nog met deze nieuwe vorm van leidinggeven? De aantekeningen in de appendix vormen een soort van checklist om uw eigen situatie tegen het licht te houden. Waar moet u als leider nog aan werken om de teamresultaten te verbeteren en de harten van uw teamleden te raken? Verwacht u diepgaandere informatie over (dienend) leiderschap, dan raad ik u toch aan andere managementboeken ter hand te nemen.


Het geheim van Leiderschap
5 december 2012 | Maddy Bolhuis

Ken Blanchard is geen onbekende schrijver van managementboeken over leiderschap. 'Het geheim van leiderschap' is een boek dat gaat over het ontdekken van de kern en het succes van het nieuwe leidinggeven. Het kenmerkende van zijn boeken is dat ze in de vorm van een parabel geschreven zijn. Het boek is dun en leest als een roman, maar wel een met een duidelijke, toegankelijke boodschap. In dit boek onderzoekt de hoofdpersoon Daphne wat zij anders moet aanpakken om tot betere teamresultaten te komen. We leven in een tijd waarin het vertrouwen van mensen in leiders steeds meer afneemt en waarin authenticiteit, commitment en ontwikkeling van medewerkers centraal staan. Leidinggeven vanuit 'command and control' is passé. Een nieuwe visie op leiderschap - dienend leiderschap - is het devies!

De visie op het nieuwe leiderschap die Ken Blanchard verkondigt, is gebaseerd op vijf aandachtspunten: STEUN. Elke letter staat voor één aandachtspunt en biedt de lezer handreikingen die hij morgen al kan toepassen.

1 Visie
Het eerste aandachtspunt gaat erover dat u een boeiende visie formuleert op de toekomst. Een die passie oproept en duidelijk maakt waar u met het team heen wilt en waarom. Bepaal gezamenlijk de stip op de horizon, zodat er commitment is en teamleden geïnspireerd raken om gezamenlijk het doel te bereiken.

2 Talent
Trek vervolgens de juiste mensen aan en ontwikkel hun talenten. Teamleden die niet op de juiste plek zitten, functioneren niet optimaal. Dit heeft een negatieve weerslag op het team en de resultaten. Zorg ervoor dat u de ontwikkeling van de talenten van uw medewerkers stimuleert door een lerend klimaat te creëren.

3 Ontwikkeling
Het derde aandachtspunt dat Blanchard aanhaalt, is dat grote leiders zichzelf continu moeten blijven ontwikkelen. Een goede leider is nooit uitgeleerd. Hiermee geeft u het goede voorbeeld aan medewerkers, maar bent u ook in staat om concurrenten en de snelheid waarmee de wereld verandert bij te houden.

4 Relaties
Als vierde punt komt het uiten van waardering voor uw medewerkers en het opbouwen van relaties aan bod. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat hun werk er toe doet, wat hen vervolgens weer inspireert en stimuleert om te komen tot goede relaties en de beste resultaten. Een goede leider is in staat om én klanten goed te bedienen én een motiverende werkomgeving voor medewerkers te creëren. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Medewerker-tevredenheid leidt tot klanttevredenheid en daarmee tot positieve financiële resultaten voor een organisatie.

5 Authenticiteit
Tot slot gaat het om authenticiteit. Alleen een authentieke leider kan het vertrouwen van zijn medewerkers winnen. Kort gezegd: handel naar de waarden van uw organisatie en uw eigen overtuigingen. Alleen dan hebben medewerkers vertrouwen in u als leider. Het geven van het goede voorbeeld past hier uitstekend bij.

De sleutelvraag die in het boek naar voren komt, is 'Bent u een steunende of leunende leider'? Met andere woorden. bent u een leider die handelt vanuit eigen belang of bent u een leider die anderen dient? Het is goed om daar zelf eens over na te denken, omdat in het antwoord het geheim van succesvol leiderschap verscholen ligt.

Het boekje biedt vele open deuren en nieuwe inzichten ontbreken. Toch zet het aan tot denken, want, waarom worstelen veel leiders en organisaties dan toch nog met deze nieuwe vorm van leidinggeven? De aantekeningen in de appendix vormen een soort van checklist om uw eigen situatie tegen het licht te houden. Waar moet u als leider nog aan werken om de teamresultaten te verbeteren en de harten van uw teamleden te raken? Verwacht u diepgaandere informatie over (dienend) leiderschap, dan raad ik u toch aan andere managementboeken ter hand te nemen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden