Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
31 maart 2014 | Peter Streefkerk

Inkoopactieplannen schrijven, het is niet de favoriete hobby van veel inkoopmanagers en inkopers. Daar zou wel eens verandering in kunnen komen na het lezen van het boekje ‘Businessplan op 1 A4’ waarin de OGSM-methodiek wordt beschreven.

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is ‘Businessplan op 1 A4’ niet alleen van toepassing bij het maken van plannen voor de business. Het kan dus ook gebruikt worden voor het schrijven van een inkoopactieplan, inkoopjaarplan, projectplan voor een aanbestedings-/offerteprocedure of categorymanagementplan.

Elke inkoopmanager of inkoper heeft als onderdeel van zijn/haar organisatie of bedrijf te maken met de bedrijfsvoering. Binnen de bedrijfsvoering is planmatig werken een van de vereisten voor het leveren van een optimale prestatie. En juist met planmatig werken heeft men binnen de dagelijkse praktijk van het inkopen nog wel eens moeite. Omdat de waan van de dag regeert en het uitwerken van plannen tijd vraagt die er meestal niet is. Gevolg? Veel inkoopplannen komen niet eens van de grond en als ze dat wel zo is worden ze vaker niet dan wel gerealiseerd. Met OGSM (Objective, Goals, Strategies, Measures) krijg je een methodiek in handen waarmee de kans groter is dat je je plan daadwerkelijk schrijft en – belangrijker - ten uitvoer brengt.

De uitkomst van de OGSM-methodiek is een plan op een A4-tje en dat wekt in eerste instantie wat achterdocht. Een compleet plan op een A4-tje? Hoe je dat voor elkaar krijgt beschrijven de auteurs Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen in een compact boekje met een ongewoon formaat (kleiner dan A5). Daarbij hebben ze minder dan 150 pagina’s nodig om uit te leggen hoe OGSM werkt. Behalve het kleine formaat valt op dat de auteurs compact hebben geschreven en overbodige teksten weggelaten. In minder dan 2 uur heb je het boekje uit en een goede indruk hoe de methodiek werkt, welke valkuilen je tegenkomt en kunt vermijden en hoe je het resultaat van OGSM kunt maximaliseren. Vanzelfsprekend begint dan pas het echte werk met de theorie in de praktijk brengen. Bedrijven als NASA, Procter & Gamble, Coca Cola en Mars gingen u voor.

De OGSM methodiek is een verdere uitwerking en verfijning van het gedachtegoed van een van de meest gewaardeerde managementdenkers ooit: Peter Drucker. In de zestiger jaren van de vorige eeuw schreef hij het boek ‘De praktijk van beheer’ waarin hij het begrip ‘management by objectives’ (MBO) introduceerde. Bijna 50 jaar later staat dat begrip ook centraal in dit boekje en blijkt MBO nog steeds niet aan kracht te hebben ingeboet. OGSM begint met de definitie van het kwalitatieve doel (Objective). Het geeft aan waar je wilt staan aan het eind van een bepaalde periode. Vervolgens vertaal je het Objective in kwantitatieve doelen (Goals). De Strategies (maximaal 5) beschrijven de concrete routes die je kiest om het Objective te gaan halen. Deze Strategies zet je tenslotte om in Measures: een dashboard (voortgang meten) en concrete acties (wie uitvoeren en wanneer opleveren). De kracht van OGSM is dat kwalitatieve elementen gevolgd worden door kwantitatieve metingen: Objective – Goals en Strategies – Measures. Het verbindt zo ambitieuze doelstellingen met concrete activiteiten.

De kracht van ‘Businessplan op 1 A4’ en de OGSM-methodiek zit hem in de eenvoud. Het boekje is in begrijpelijke taal geschreven, zonder overbodige franje en staat vol met voorbeelden, praktische tips en oefeningen. Daarmee kun je de methodiek direct in de dagelijkse inkooppraktijk toepassen. Of het vervolgens succesvol zal zijn ligt aan de tijd die je ervoor vrij maakt en die voorwaarde heb je zelf in de hand. Dat het boekje in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat het lang op de 1e plaats van de top 10 heeft gestaan. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten. Voor € 14,99 mag je je zelf al eigenaar noemen van dit boekje. Een investering die je in veelvoud kunt terugverdienen als je daarnaast ook tijd investeert in de implementatie van de OGSM-methodiek.


4 oktober 2013 | Roel Beugels

Als bankier ben ik iedere dag in gesprek met ondernemers. Daarbij zijn de diverse gespreksitems vaak terug te herleiden tot onderwerpen als betalingsverkeer, overtollige spaargelden of financieringsverzoeken. Dit laatste heeft bijvoorbeeld betrekking op vervangings- of uitbreidingsinvesteringen, extra werkkapitaal of op geheel nieuwe initiatieven.

Om de plannen goed te kunnen begrijpen ontvangt iedere bankier graag een businessplan. Hiermee worden de ideee¨n die de ondernemer in zijn hoofd heeft gemaakt goed en compleet toevertrouwd aan het papier. Het maken van dit plan vindt lang niet iedereen een inspirerende klus. Mijn oog viel op het boek 'Businessplan op 1 A4' van Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen. Misschien krijg ik hiermee een grotere groep enthousiast.

Het boek beschrijft hoe je snel en effectief een plan maakt. Hiertoe hanteert men de OGSM-methodiek. De letters staan voor: Objective, Goals, Strategies en Measures. De eerste twee woorden gaan over de formulering van de doelen die je wilt bereiken. De laatste twee beschrijven de weg om er te komen.

Dit boekje is gemaakt om deze OGSM- methodiek onder de knie te krijgen. Aan de hand van de theorie, maar ook door de goede tips en duidelijke voorbeelden wordt uitleg gegeven. Het boek is een goed hulpmiddel bij het maken van keuzes en helpt bij het verwezenlijken hiervan. Het resultaat is een plan op 1 A4 dat voor iedereen in een oogopslag duidelijk moet zijn. Daarbij is het een levend document, waarin aanpassingen op een later moment mogelijk zijn.

Ben ik als bankier voldoende gei¨nformeerd met dit ene A4tje? Daarvoor zien wij de hoofdlijnen toch nog graag verder uitgediept. De financie¨le onderbouwing mag bij ons natuurlijk ook niet ontbreken. Daarentegen kan ik iedereen aan- raden om het boekje te lezen. Ook als je geen financieringsverzoek voor je bank hebt. Het leidt van visie naar actie.

Ik ben enthousiast over de methodiek. Iedereen kan deze onder de knie krijgen. Probeer het eens en doe het vooral ook voor jezelf!


28 maart 2013 | Max Kohnstamm

'Businessplan op 1 A4' staat al een aantal weken op nummer 1 van Managementboek.nl. Een uitzonderlijke prestatie voor een boek(je) dat door marketing- & merkenexperts geschreven is. De enige andere 'marketing-auteur' die er in slaagt deze nummer 1 positie te behalen is Jos Burgers. Jos is wegens de lichtzinnigheid van zijn boekjes in deze rubriek de Saskia Noort of Kluun van de marketingliteratuur genoemd, hetgeen uiteraard niet als compliment was bedoeld. Hebben Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen deze nummer 1 positie ook aan lichtzinnigheid en oppervlakkigheid te danken?

Het antwoord is: het boek is geenszins lichtzinnig of oppervlakkig, maar wel heel toegankelijk geschreven. En dat is een geweldige prestatie, waar auteurs maar zelden in slagen. Het boek(je) beperkt zich tot één onderwerp: hoe zorg je er voor dat doelstellingen en strategie van een organisatie duidelijk worden geformuleerd en vervolgens ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Nu hebben vele managementgoeroes over dit onderwerp fraaie denkmodellen ontwikkeld en hierover vervolgens een boek gepubliceerd. Sommige van deze modellen zijn een aantal jaren zeer populair, om vervolgens weer in de vergetelheid te raken door een nieuw boek van een nieuwe goeroe die erin slaagt oude wijn in nog nieuwere zakken te verstoppen.

'Businessplan op 1 A4' draait eigenlijk niet om strategiebepaling, maar om betrokkenheid van de organisatie en succesvolle uitvoering. Het boek is helder opgebouwd. OGSM wordt als denkmodel toegelicht, waarbij de vier stappen Objectives, Goals, Strategies en Measures worden behandeld. Objectives zijn kwalitatieve doelen, Goals zijn kwantitatieve doelen, Strategies beschrijven de wijze waarop deze doelen gerealiseerd zullen gaan worden en bij Measures wordt bepaald hoe er gemeten gaat worden en welke acties er worden uitgezet. Aan de hand van een aantal (fictieve) cases wordt uit de doeken gedaan hoe een bedrijf van visie tot actie komt. De grote verdienste van het OGSM denkmodel is dat het duidelijk maakt op welke wijze een organisatie gemobiliseerd kan worden voor het bepalen en vervolgens ook daadwerkelijk behalen van doelstellingen. Het boek heeft zeker niet de ambitie om duidelijk te maken welke strategieën er bestaan en welke strategie onder bepaalde omstandigheden het beste werkt. De OGSM methode gaat over structuur en beperkt zich uitsluitend tot de vraag 'hoe ontwikkel je een plan dat ook wordt uitgevoerd?'. Het gaat beslist niet over de inhoudelijke aspecten van het plan en biedt in die zin ook geenszins garantie tot succes. Ook fundamenteel onjuist gekozen doelstellingen en strategieën kunnen conform de OGSM methode op 1 A4 worden gezet. Daarin schuilt natuurlijk ook de beperking van de methode. Het is een methode, maar geen oplossing voor ingewikkelde strategische vraagstukken. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister!

Milde kritiek is mogelijk: zoals ieder boek geschreven door auteurs werkzaam in het adviesvak is dit boekje ook een reclamebrochure voor Business Openers, het adviesbureau waar de drie auteurs partner zijn. Regelmatig wordt duidelijk gemaakt dat een ervaren extern adviseur een belangrijke bijdrage kan leveren bij de invoering van de OGSM methode. En uiteraard wordt vervolgens verwezen naar de website van Business Openers voor handige tips. Maar ik kan die kritiek ook omdraaien: het zou wel erg stom zijn als je als adviesbureau geen misbruik zou maken van het succes van je boek. Serieuzere kritiek is mogelijk op de wijze waarop het begrip 'strategie' wordt ingevuld. Volgens de auteurs gaat strategie over de 'inzet en verdeling van medewerkers, tijd en geld die moeten leiden tot het behalen van de Objective'. Naar mijn menig draait strategie om veel meer, het gaat om de wijze waarop concurrentieel voordeel wordt opgebouwd en leidt tot een onderscheidende positie in een markt.

Deze kritiek neemt bepaald niet weg dat dit boek een echte aanrader is. Sterker: we verheffen dit boek tot verplichte literatuur in onze NIMA Marketing-C opleiding.


3 januari 2013 | Johan Bel RM

Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen schreven gezamenlijk het boek 'Businessplan op 1 A4' met als ondertitel 'Word succesvoller met OGSM'. OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures en vormt de kern van dit boek.

Je kunt je afvragen in hoeverre er nog behoefte bestaat aan boeken over het uitgekauwde onderwerp strategievorming, maar dit boek(je) is kort en overzichtelijk, laat zich heel gemakkelijk lezen en is heel praktisch. Bovendien is de invalshoek goed gekozen: hoe kom je van visie tot actie.

Het boek is eenvoudig opgebouwd. OGSM wordt eerst als model en als proces uiteengezet en vervolgens worden de vier onderwerpen Objectives, Goals, Strategies en Measures uitgewerkt. Objectives zijn kwalitatieve doelen, Goals zijn kwantitatieve doelen, Strategies beschrijven de wijze waarop deze doelen gerealiseerd zullen gaan worden en bij Measures wordt bepaald hoe er gemeten gaat worden en welke acties er worden uitgezet. Het geheel wordt aangevuld met de nodige toelichtingen, voorbeelden en tips. Aan de hand van een aantal (fictieve) cases wordt dat uit de doeken gedaan hoe een bedrijf van visie tot actie komt.

Sterk aan het model is de resultaatgerichtheid en de structuur die het met zich meebrengt. Het geeft een eenvoudige weergave van de werkelijkheid weer, maar daarin schuilt juist de kracht.

Daarmee zie ik twee doelgroepen waarvoor dit boek waardevol kan zijn. In grote organisaties kan OGSM gebruikt worden als tool om discussies te leiden in managementteams om zo te komen tot een gedragen strategie en een instrumentarium. Vervolgens kan OGMS binnen de organisatie dienen als communicatie- en stuurmiddel. In kleinere organisaties kan OGSM dienen als tool om ambities om te zetten in daadwerkelijke acties.

Het model is in ieder geval waardevol voor doeners en voor ondernemers en managers die een hekel hebben aan dikke plannen en die praktisch ingesteld zijn. Om met OGSM te kunnen werken is het wel noodzakelijk om voldoende marktkennis in huis te hebben.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden