Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Disruptie in de overheid - 'Handvatten om overheden te begrijpen'
11 april 2019 | Eric van Arendonk RM

Het vorige boek van Menno Lanting, De disruptieparadox, is de aanleiding voor het schrijven van dít boek. In Disruptie in de overheid beschrijft hij hoe radicale vernieuwing al dan niet mogelijk is bij overheden.

Menno Lanting laat in Disruptie in de overheid goed zien hoe lastig het is om als overheidsorgaan überhaupt te kunnen innoveren.

Het systeem binnen de overheid heeft zich zo gevormd dat innoveren zonder meer heel lastig is. Je ziet dan ook dat de meeste innovaties niet uit de eigen organisatie komen maar van buiten. Vaak ook bewust extern ingehuurd. De behoefte om te innoveren is er wel, maar door het politieke klimaat en de strenge hiërarchische structuur worden dergelijke processen niet gestimuleerd.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de uitdagingen van de digitale revolutie aan de hand van de geschiedenis. Hier komt Lanting tot de beschrijving van vier soorten overheden; de rechtvaardige overheid waarbij de focus ligt op het vaststellen en handhaven van rechten en plichten. De presterende overheid waarbij de resultaten centraal staan. De netwerkende of samenwerkende overheid, hier staan de resultaten ook centraal maar vanuit het perspectief van samenwerken met derden. Als laatste de responsieve overheid, waar de initiatieven vanuit de samenleving komen.

Ten slotte duidt de auteur in dit deel de uitdagingen waar de overheid mee te maken krijgt. Namelijk; alles wordt software, informatie is macht, burgers organiseren zich in netwerken, de visie op werk verandert, verandering gaat snel en langzaam tegelijk.

In deel twee beschrijft Lanting vijf stappen om tot echte vernieuwing te komen. Stuk voor stuk logische stappen zoals: los de problemen op, verbeter de zwakste schakel, ga voor klein, zelforganisatie en versnel de innovatie. Stappen die niet direct als baanbrekend overkomen maar indien je dit plaatst in een overheidsorganisatie dat wel moeten zijn. De stappen zijn met voorbeelden verduidelijkt en door het hele boek staan mooie quotes die bij het onderwerp passen.

Vanuit mijn perspectief als marketeer: Disruptie in de overheid is zeker een boek dat aan te raden is voor marketingprofessionals die met overheden te maken hebben. Disruptie in de overheid reikt je handvatten aan om overheden nog beter te begrijpen. En volgens mij begint marketing bij het fenomeen van begrijpen.

Eric van Arendonk RM is docent Commerciële Economie bij de Hogeschool Utrecht (HU), auteur van Neuromarketing en zelfstandig marketingadviseur.


Disruptie in de overheid - 'Een compact boekje boordevol inzichten'
12 maart 2019 | Nico Jong

De huidige samenleving eist van organisaties dat vragen snel en op maat worden beantwoord. De burger laat steeds vaker en gemakkelijker zijn stem horen en verwacht van overheden respons.

Traditionele piramidale bolwerken zijn niet ingesteld op de eisen van een horizontaliserende maatschappij vol netwerken. Als ze niet snel wendbaar worden, vormt disruptie een reële dreiging voor de overheid. Dat vraagt om snelheid en efficiëntie om weer in de pas met de samenleving te kunnen lopen. Dat vraagt om vrijheid om te kunnen experimenteren; een andere manier van denken. En communicatie en medewerking zijn nodig om samenwerking te vergemakkelijken. Kernvraag voor Menno Lanting is of de overheid van nu eigenlijk nog wel verder kan functioneren op basis van principes uit de negentiende en twintigste eeuw als zij haar structuren en manieren van samenwerken en managen niet ingrijpend verandert.

In het eerste deel van zijn boek plaatst hij disruptie in een historisch perspectief. Hij beschrijft hoe technische revoluties de samenleving en de overheid eerder veranderden. Lanting gaat in op wat disruptie is en hoe het ontstaat. Het businessmodel van de overheid komt aan bod, net als haar verschillende rollen zoals de NSOB die schetst: de rechtmatige, responsieve, samenwerkende of de presterende overheid. Tot slot passeren vijf sterk met elkaar verweven disrupties de revue, waar de overheid al mee te maken heeft, of krijgt en welke uitdagingen dit geeft. Het tweede deel van het boek is gewijd aan een stappenplan voor werkelijke vernieuwing van de overheid.

Het basisidee van disruptie is dat het oude wordt vernietigd om iets nieuws te laten opbloeien. Nieuwe uitvindingen jagen de overgang naar een nieuw tijdperk aan. Evolutie die soms ontaardt in revolutie. Volgens Lanting is de kernvraag voor de overheid welke waarde door toepassing van nieuwe technologie voor de burger wordt toegevoegd, voor welke burgers en welke vragen de technologie bruikbaar is en welk probleem ze oplost. Overheidsorganisaties die complexiteit willen leren hanteren, stimuleren experimenten, gaan actief op zoek naar terugkoppeling, leren daarvan en passen zich aan.

Disruptie in de overheid is een compact boekje boordevol inzichten die overheden kunnen helpen om van bolwerken netwerken te worden en van sturen vanuit macht te gaan sturen vanuit kracht.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Disruptie in de overheid - 'Een aardig beeld van de uitdagingen'
5 maart 2019 | Sjors van Leeuwen

Als het over disruptie gaat denken we vaak aan het bedrijfsleven met voorbeelden als Uber en Airbnb. Maar zou de overheid zichzelf ook kunnen vernieuwen? Zichzelf ‘disrupten’ met nieuwe technologieën en businessmodellen? Daarover gaat het boek Disruptie in de overheid van Menno Lanting.

Menno Lanting schreef eerder boeken als Olietankers en speedboten en de De disruptieparadox. In dit laatste boek schrijft hij over de zin en onzin van disruptie en plaatst hij dit fenomeen in een bredere context. Tegelijk geeft hij de lezer vijf stappen mee voor echte innovatie. Lanting is adviseur en spreker op het gebied van digitale technologie, leiderschap en innovatie. In het boek Disruptie in de overheid borduurt de auteur voort op zijn boek De disruptieparadox. Het resultaat is een compact en klein formaat boek van 140 pagina’s aangevuld met 20 pagina’s noten. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de auteur stil bij de uitdagingen van de digitale revolutie voor de overheid. Want een steeds minder effectieve overheid gecombineerd met een toenemend kritische en veeleisende maatschappij levert een zorgelijke situatie op, aldus de auteur.

In vier hoofdstukken passeren onderwerpen de revue als de rol van de overheid en hoe technologische revoluties de samenleving en overheid in het verleden hebben veranderd, de vierde industriële revolutie waar we middenin zitten, het businessmodel van de overheid, de vier soorten overheden in het digitale tijdperk (presterende, rechtmatige, responsieve en samenwerkende overheid), de voorwaarden voor disruptie in de overheid en de vijf uitdagingen voor het businessmodel van de overheid, te weten: alles wordt software, informatie is macht, burgers organiseren zich in netwerken, de visie op werk verandert en verandering gaat snel en langzaam tegelijk.

Deel twee bestaat uit de vijf stappen op weg naar echte vernieuwing. Deze stappen staan ook beschreven in het boek De disruptieparadox en zijn achtereenvolgens (1) los problemen op, (2) verbeter de zwakste schakel, (3) ga voor klein, (4) werkelijke zelforganisatie en (5) versnel de innovatie. De auteur beschrijft de ontwikkelingen met vlotte pen, maar het is een betoog op hoofdlijnen. Het businessmodel van de overheid wordt niet echt uitgewerkt. Ook komen de vijf businessmodeluitdagingen en vier soorten overheden in het digitale tijdperk, die in het eerste deel worden beschreven, in dit tweede deel niet meer terug. Beide delen lijken min of meer los van elkaar te staan. Door het boek heen vinden we een breed scala aan praktijkvoorbeelden en ervaringen. Van zowel bedrijven als overheden uit verschillende landen. Waarbij we verschillende voorbeelden zien van toepassingen als virtual reality, blockchain en kunstmatige intelligentie.

Disruptie in de overheid geeft een aardig beeld van de ontwikkelingen en de uitdagingen waarvoor overheden zich gesteld zien. Het voegt echter weinig nieuwe inzichten toe aan de eerdere boeken van de auteur en de stroom boeken en publicaties die de laatste jaren zijn verschenen over onderwerpen als digitale overheid, innovatie en disruptie. Daarvoor blijft het boek te algemeen van aard, te weinig disruptief om aan te sluiten bij de titel van het boek. De kernvraag van dit boek is: kan een overheid in de eenentwintigste eeuw functioneren op principes die stammen uit de twintigste en negentiende eeuw? De vraag stellen is hem beantwoorden zoals wel eens wordt gezegd.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden