Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Warorde - 'De moeite waard'
2 april 2019 | Sonja van Vuren

Ik hou van structuur en schep graag orde in de (creatieve) chaos. Des te meer reden dus om Warorde - Ontketen creativiteit en innovatie te lezen, geschreven door Peter Ros, technologie-optimist en mede-oprichter van Permanent Beta.

Warorde blijkt een behoorlijk ordelijk boek te zijn, waar zelfs (actie)lijstjes in staan. Het is duidelijk dat Ros rekening houdt met ‘de gemiddelde lezer’, die waarschijnlijk niet zo dol is op verandering en chaos als hij.

De stand van de technologie en de bijbehorende uitdagingen die hij beschrijft, zijn al vaker en uitgebreider beschreven, maar zoals zo vaak gaat het om wat je DOET. Daar schort het in de praktijk aan. We lezen en praten erover, zijn even geïnspireerd en dán… business as usual.

Er verandert niets. Of halfslachtige, angstige pogingen draaien nergens op uit. Als het aan Peter Ros ligt, gaat dat veranderen door gebruik te maken van het concept dat hij in dit boek introduceert: warorde, oftewel georganiseerde chaos.

Waarom is er warorde nodig?

Omdat we in onze drang naar het scheppen van orde en ons verlangen naar (een gevoel van) veiligheid, nogal eens doorschieten in de bescherming daarvan door een overmaat aan regels. De rigiditeit die daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat je juist NIET:

- openstaat voor het nieuwe

- het onbekende omarmt

- risico tolerant bent

Precies wat volgens Ros nodig is om te kunnen overleven als individu en bedrijfsleven in de huidige tijd, waarin de ene technologische ontwikkeling over de andere buitelt.

Hij vindt dat we te bureaucratisch zijn geworden en pleit voor een betere balans tussen orde en chaos. Hoe? Door regelmatig een portie speelse warorde te injecteren in jezelf, je team, een project of in de organisatie waar je werkt. Daarmee kun je jezelf en andere mensen uit de comfortzone halen, zonder dat het té bedreigend wordt.

Niet comfort maar warorde moet de default instelling worden

Omdat we eerder behaald succes willen beschermen, maken we meer regels, waardoor de bewegingsvrijheid afneemt, aldus de auteur. De (schijn)veiligheid die hieruit voortvloeit, geeft een gevoel van comfort.

Onze alertheid neemt daardoor af, intuïties worden genegeerd en we verliezen uit het oog waarom we eigenlijk doen wat we doen en wat het nut ervan is. Uiteindelijk zal een crisis ons tot de orde roepen, of beter gezegd, warorde.

Intuïtie, lef en creativiteit krijgen weer een kans. Het succes dat daaruit voortvloeit, wordt vervolgens weer beschermd door regels en procedures, die weer uitmonden in een gevoel van comfort. Waarmee de cirkel rond is.

Peter Ros stelt de warorde cirkel tegenover de comfort-crisis cirkel

In het hart staat het hogere doel en daaromheen cirkelen warorde > spelen > creëren > verbeteren. Warorde zorgt voor de ruimte en de energie om te spelen, waardoor je durft te creëren en het gecreëerde durft te delen met anderen om het te verbeteren.

Om goed en constructief te kunnen spelen, heb je spelregels nodig. De auteur drukt je op het hart die vooral duidelijk en qua aantal beperkt te houden. Ook moedigt hij je aan nieuwsgierig te zijn én te blijven, onbekende combinaties uit te proberen en de status quo te blijven bevragen. Op die manier hou je de warorde cirkel draaiende.

Dat klinkt natuurlijk makkelijker dan het is. De auteur neemt je dan ook mee langs allerlei valkuilen en warordelijke oplossingen.

Ros krijgt vaak de vraag ‘Wat moeten we morgen doen?’

Zijn antwoord: ‘Zorg voor veilige experimenteerplekken.’ Ik vermoed dat ook jij er niet van opkijkt dat hij stelt dat de meeste organisaties onveilig zijn als het gaat om: het onderzoeken van het onbekende, het suggereren van het onmogelijke en het uitspreken van een gevoel van ‘niet weten’

Een goede tip van de auteur: ‘noem de volgende verandering een experiment en je krijgt zoveel makkelijker mensen mee’. Waar ik me ook graag bij aansluit: ‘wees scherp, eerlijk en meedogenloos in cutting out the bullshit’.

Kun jij ook wel een warordelijk duwtje gebruiken?

Omdat jij en/of je bedrijf vastgeroest zit in ‘zo doen we dat hier nou eenmaal’? Heb je de indruk dat jouw of jullie business er binnen een paar jaar heel anders uit zou kunnen zien en dat daar op korte termijn niks mee doen weleens fataal zou kunnen zijn?

Dan is Warorde - ontketen creativiteit en innovatie van Peter Ros lezen de moeite waard. Veel tijd zal dat je in ieder geval niet kosten, want je fietst er zo doorheen. Ik heb het boek in twee weekendmiddagen uitgelezen en ben nu voorzichtig bezig met een beetje warordelijk doen...

Sonja van Vuren is online marketeer en tekstschrijver en helpt MKB'ers en ZZP'ers om meer uit hun bedrijfswebsite te halen.


Warorde - 'Interessante en praktische inzichten en tips'
26 maart 2019 | Sjors van Leeuwen

We staan op het punt om een volgende stap te maken in de ontwikkeling van mens en organisatie. We moeten ons aanpassen, veranderen en vernieuwen om te kunnen overleven. Dat vraagt om meer speelruimte, creativiteit en innovatie. Dat krijg je door het creëren van geplande chaos, of zoals Peter Ros in het gelijknamige boek schrijft, door Warorde.

Mensen en organisaties zitten gevangen in vaste denkpatronen, verouderde opvattingen en hiërarchische en bureaucratische structuren. Druk bezig met nog meer efficiency. Met nóg meer orde en regels. Maar om de grote uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan moet de balans tussen orde en chaos hersteld worden. Niet méér orde en regels, maar een beetje chaos en meer vertrouwen. Want zo schrijft ondernemer en toekomststrateeg Peter Ros in zijn boek Warorde – Ontketen creativiteit en innovatie: ‘De mens neigt immers naar het optimaliseren van het bekende, terwijl vernieuwing vaak in het onbekende schuilt.’

Warorde leest als een oproep tot meer speelruimte voor de ‘homo ludens’ (spelende mens) met meer creativiteit en meer innovatie door een beetje meer geplande chaos toe te laten. Nodig om goed in te kunnen spelen op de vele uitdagingen. Zoals de vierde industriële revolutie waar we middenin zitten met kunstmatige intelligentie, robots en zelfrijdende auto’s. Door die georganiseerde chaos stuit je als vanzelf op nieuwe inzichten, onverwachte toevalstreffers (serendipiteit), baanbrekende combinaties en echte innovatie. Volgens de auteur noodzakelijke ingrediënten bij het creëren van een toekomstbestendige organisatie met meer wendbaarheid en weerbaarheid.

Warorde bestaat uit zes hoofdstukken waarin achtereenvolgens de noodzaak van verandering en het (beperkte) verandervermogen van organisaties en mensen aan de orde komen. Gevolgd door het idee van ‘warorde’, ofwel georganiseerde geplande chaos. De ‘warordecirkel’ krijgt verder invulling langs de thema’s purpose, spelen, creëren en verbeteren. De auteur laat zich hierbij graag inspireren door diverse bronnen op het gebied van management, spiritualiteit, filosofie en persoonlijke ontwikkeling. Want de auteur gelooft er heilig in: alle verandering en ontwikkeling begint bij de persoon zelf.

De auteur schetst diverse paradoxen waarmee we te maken hebben. Zoals de veranderparadox (technologie heeft de mens veel gebracht, toch boezemt nieuwe technologie ons angst in en zorgt het voor weerstand) en de comfort-crisisparadox (we streven naar comfort maar om dat te bereiken moeten we vaak uit onze comfortzone treden). De auteur besluit zijn betoog met een kort stappenplan voor het stimuleren van creativiteit en innovatiekracht met: (1) definieer het hogere doel, (2) bepaal acties, gedrag, focus en waarden bij dat hogere doel, (3) creëer ruimte, (4) train je intuïtie, (5) bouw aan vertrouwen, (6) heb lef, (7) zoek ongewone combinaties, (8) stop liefde in je werk, je taal en je relaties, (9) vertraag, rust uit, observeer en contempleer, (10) deel en vermeerder je kennis, (11) leg vast wat werkt, (12) blijf alert, (13) bevraag de nieuwe status quo, (14) schud de boel weer eens op en definieer nieuwe stepping stones, (15) neem dit lijstje vooral niet te serieus en (16) geniet van de reis.  

Warorde is zoals de auteur aangeeft een soort handleiding in het spelen met warorde. Hoe dat in dat in de praktijk uitwerkt zal voor iedereen anders zijn. Een leuk boek om te lezen, herkenbaar, met interessante en praktische inzichten en tips. Met een terechte oproep voor meer speelruimte en vertrouwen. Ik sluit graag af met een van de prikkelende spreuken in het boek. Zoals deze van de Amerikaanse schrijver Elbert Hubbard (1856-1915): ‘The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted by someone doing it.’ Dat was aan het begin van de vorige eeuw zo, en dat is op dit moment weer zo. Wil jij diegene zijn die hét doet, dan kan een beetje geplande chaos zeker helpen.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, Hoe agile is jouw strategie? en Wendbare strategie op een A4. Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


Warorde - 'Een helder betoog'
18 maart 2019 | Nico Jong

In Warorde betoogt Peter Ros dat de volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie een eeuwenoud principe is: de balans herstellen tussen orde en chaos. Nico Jong las het voor Managementboek.

Veel mensen worden beperkt in hun ontwikkeling doordat ze vast zitten in rigide systemen en geloven in totale ordening. Organisaties hebben de neiging alles vast te zetten in structuren, waardoor de ruimte om te bewegen, te innoveren of te ontwikkelen steeds kleiner wordt. Dit patroon is te doorbreken door bewust een beetje chaos toe te laten en met behulp van intuïtie, vertrouwen, lef, rust, ruimte, verwondering en liefde een speelveld te creëren waar beweging, innovatie en ontwikkeling wel mogelijk zijn. Peter Ros noemt dat in zijn boek zorgen voor warorde.

De auteur gaat ervan uit dat we nooit af zijn, maar op zijn best ‘in ontwikkeling’. Hij is medeoprichter van het Permanent Beta-platform waar zo’n vijfduizend zeer diverse en nieuwsgierige mensen op een ongestructureerde, rommelige manier kennis delen en spelend leren, waarbij toeval een belangrijke rol speelt. Ze vinden telkens verrassende oplossingen die bewijzen dat spelend leren bijdraagt aan ontwikkeling en innovatie. Als we tenminste niet op zoek zijn naar winst en groei, maar naar welzijn en bloei.

Mensen neigen sterk naar orde, zo stelt Ros in zijn boek Warorde. We creëren met behulp van regels een gevoel van veiligheid en daarmee een virtuele werkelijkheid. In een geregelde omgeving stompt onze intuïtie af. We zijn zo gewend alles dicht te regelen dat we niet meer openstaan voor het enorme potentieel dat voor ons ligt. We zijn druk met ordenen totdat alle speelruimte is verdwenen. Daar gaat bijna al onze tijd in zitten, die beter benut had kunnen worden voor het exploreren van nieuwe gebieden en kansen. Door te ordenen, verdwijnt de chaos terwijl die juist ook de bron is van vernieuwing. Chaos is als creërende kracht vaak het startpunt van iets beters. We hebben onszelf volledig vastgezet in ordening. Juist daarom hebben we de creërende kracht van chaos nodig, inclusief ongewone combinaties, toeval, en serendipiteit, om nieuwe mogelijkheden van het onbekende te kunnen benutten. Chaos kan tot ontwrichting leiden die zorgt voor ruimte voor verandering.

We kunnen beter zelf af en toe die chaos toevoegen, voordat de natuur dat doet in de vorm van rampen. Het gaat dan dus om georganiseerde chaos. Peter Ros gebruikt liever de term ‘warorde’ om de negatieve connotatie van chaos te omzeilen en omdat warorde betekent dat we de bestaande orde in de war brengen en zo ruimte scheppen voor nieuwe ontwikkeling. Zijn hele boek is een pleidooi voor het opnieuw leren spelen om creativiteit en innovatiekracht te ontketenen. We moeten leren open te staan voor het nieuwe, het onbekende leren omarmen en tolerantie ontwikkelen voor risico’s. Welke beperkingen we dan ontmoeten komen aan bod voordat de auteur toewerkt naar een circulair warorde model, waar de rest van het boek omheen gebouwd is.

Warorde is een helder betoog over de noodzaak de balans tussen orde en chaos te herstellen. Minder orde en regels en een beetje chaos leidt al snel tot meer vertrouwen. Dat is de sleutel tot de creativiteit en innovatie die we zo node missen in deze tijd van sterk toenemende complexiteit en dynamiek. Het boek bevat toegankelijke handreikingen om hiermee om te gaan.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden