Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Vind je Waarom - 'Het zal je leven enorm verrijken'
6 juni 2018 | Sandra Kok

Het boek Vind je Waarom helpt je om jouw Waarom te ontdekken op een praktische manier. Het is een werkboek gebaseerd op het boek Start with Why (Begin met het Waarom) van Simon Sinek.

Niet iedereen is hiermee bekend en daarom wordt in het eerste hoofdstuk van het boek door de schrijvers een korte samenvatting gegeven van de Golden Circle, het Waarom, Hoe en Wat. Een handige aanvulling om vervolgens echt aan de slag te gaan met het Waarom-ontdekkingsproces.

In dit boek gaat het dus om het vinden van je Waarom. Een persoonlijke reis om jouw hogere doel te ontdekken in het leven. Een handig boek dat je stap voor stap helpt bij deze reis. Een boek met tips voor jou als Waarom-zoeker. Tegelijkertijd is er ook veel aandacht en informatie voor de partner die luistert, noteert en doorvraagt. Hij of zij gaat met jou graven naar de essentie van jouw Waarom. De schrijvers geven aan dat wanneer je aan de slag gaat met een partner om jouw Waarom te vinden, hier voldoende tijd voor uit trekken. Tijd mag geen issue zijn om te stoppen. Tijdens deze ontdekkingsreis begint het vaak vrij oppervlakkig en de vragen van jouw partner zorgen ervoor dat je specifieker op verschillende thema’s ingaat. Zo haal je de essentie naar boven. Zo ontstaat eerst een voorlopig Waarom en van daaruit kom je uiteindelijk bij je bovenliggende doel uit, jouw daadwerkelijke Waarom. Dit kun je doen door een zin te formuleren in de vorm van ‘Ik….., zodat…….’.

‘De ontdekking van je Waarom brengt passie in je werk.’

Een ander hoofdstuk in het boek gaat over het Waarom van groepen. Het proces voor groepen is vergelijkbaar met dat van individuen en kan het beste in workshopvorm worden uitgevoerd. Een objectieve facilitator begeleidt idealiter dit proces, zonder er onderdeel van te zijn. Ondanks dat de stappen grotendeels hetzelfde zijn, het grotere geheel wordt niet uit het oog verloren. Het Waarom van de organisatie is groter dan het Waarom van een team of afdeling. Wanneer het ‘ingebedde’ Waarom van een team of afdeling aansluit op dat van de organisatie, dan versterkt dit elkaar. Het geeft ook meer vertrouwen binnen de groep. Het gevolg is dat de resultaten beter zijn. Een individu doet er goed aan om te kiezen voor een organisatie waar het Waarom van het individu op aansluit. De facilitator krijgt door het hoofdstuk heen veel tips om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

‘Een beweging heeft alleen impact als ze toebehoort aan degenen die zich erbij aansluiten en niet puur aan degenen die haar leiden.’

Na het helder krijgen van het Waarom is het vervolgens van belang om dit tot leven te brengen. Een Waarom alleen doet namelijk niets, de kracht zit ‘m uiteindelijk in het Hoe, de acties. Het Hoe van een organisatie bestaat vaak uit meerdere thema’s die voortkomen uit het ontdekkingsproces. Door deze in de juiste context te plaatsen, helpen deze bij het uitvoeren van het Waarom.

Voor ieder proces, individueel of groepen geldt, in kaart brengen is één ding, daarna begint het pas. Breng het Waarom tot leven. Doe waarin je gelooft. Zorg dat het Waarom wordt gedragen door de organisatie, zorg voor early adopters, zodat het levend blijft en niet in de bekende la verdwijnt.

Vind je Waarom is een werkboek vol met handvatten, checklists en vragenlijsten, of je hier als individu mee aan slag gaat of als team of organisatie. Voor partners (bij individuen) of facilitators (bij teams en organisaties) is in dit boek ook veel aandacht. Het ontdekken van je waarom vraagt om begeleiding en vragenstellers. Zo wordt er aan alle betrokkenen gedacht. De schrijvers hebben de processen in het gehele traject duidelijk omschreven. Het Waarom van een individu of organisatie/team maakt het verschil.

We vertellen in het dagelijks leven vaak Wat we doen, terwijl het delen van ons Waarom veel betekenisvoller is. Het levert ook meer begrip op naar de ander en naar bedrijven. In zowel het individuele proces als het proces van een groep merk je dat de verhalen uiteindelijk de trigger zijn voor het vinden van het Waarom.  Er staan in dit boek, wat makkelijk wegleest, verhalen en praktijksituaties die door de schrijvers zijn opgetekend. Mooie persoonlijke verhalen die raken, zowel van individuen als van teams die samen het Waarom van hun bedrijf optekenen. Prachtig, inspirerend en vol passie!

Ik heb mijn Waarom een tijd geleden ontdekt. Wanneer jij het nog niet weet, onderneem dan stappen om het wel te ontdekken. Het zal je leven enorm verrijken!

Sandra Kok heeft na meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven in 2010 haar vaste baan ingeruild voor het ondernemerschap. Zij begeleidt bedrijven, ondernemers en professionals bij hun profilering on- en offline. Het is haar missie om jou succesvol te laten zijn op jouw manier, persoonlijk of zakelijk.


Vind je waarom - 'Hulp bij de oversteek'
20 mei 2018 | Paul Misdorp

In 2009 verscheen het invloedrijke boek van Simon Sinek Begin met het Waarom. Het boek had grote invloed op mensen in organisaties, omdat organisaties merkten dat zin- en betekenisgeving belangrijk zijn voor mensen die samen verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere toekomst.

We zijn nu acht jaar verder en de behoefte aan waardensturing is alleen maar sterker geworden. Een tweede vervolgboek diende zich aan: Vind je waarom. Stond in het eerste boek de bewustwording van de Waarom-vraag centraal, in dit boek gaat het om de bepaling van de Waarom-vraag en de vraag op welke wijze de Waarom-vraag kan worden uitgewerkt.

Het boek is geschreven door twee van Sineks naaste medewerkers, David Mead en Peter Docker, beide werkzaam in de Start With Why-beweging en inmiddels een instituut met groeiende bekendheid. Zij nemen ons op prettige en ontspannen wijze mee in de zoektocht naar de Why van individu en organisatie(onderdeel). Het is, zoals Sinek in het voorwoord zelf schrijft, een praktische gids om de Why te ontdekken, deze woorden te geven en uit te werken naar hoe je de bedoeling kan vertalen naar waarden, gedrag, instrumenten. Doel van het boek is niet alleen om de immer zwevende Why handen en voeten te geven, maar ook om een beweging op gang te brengen, om mensen ‘mee te krijgen’ in de bepaling en uitwerking van de Why van henzelf en van de organisatie waar zij deel van uitmaken. De auteurs zien zichzelf als pioniers om anderen te helpen bij de oversteek naar de nieuwe tijd door de Why-vraag stelselmatig op te werpen en de betekenis ervan door te vertalen naar de waardencreatie voor de klanten en cliënten.

De opbouw van het boek is logisch en begint met het te laten zien hoe lastig het is om door te dringen tot onze Why. Waardoor worden we gedreven, wat geeft ons voldoening? Vaak blijven we steken in woorden over wat we doen en welke functie we bekleden. Ons eigen verhaal dat teruggrijpt op onze oorsprong, onze ervaringen in het verleden en onze gevoelens, is buiten beeld geraakt. Juist dat betekent dat we minder voldoening putten uit ons werk en dat het succes op organisatieniveau ook achterblijft. De auteurs laten zien dat het verzamelen van verhalen en het vervolgens identificeren van thema’s in die verhalen leidt tot een kernachtige persoonlijke mission statement. Daarin staat aangegeven wat wij aan het leven van anderen bijdragen en welke impact dat op die anderen heeft. Het praktische karakter van het boek wordt geïllustreerd door de beschrijving hoe je als mens/organisatie met medewerking van anderen kunt komen tot een (voorlopige) waarom. Daarbij is de rol van een facilitator/partner onontbeerlijk en de auteurs laten zien hoe deze op slimme en respectvolle wijze onze verhalen kan vertalen richting Why-statement.

Wat voor een persoonlijke zoektocht geldt, geldt ook voor het opsporen van de Why binnen een organisatie of, wat de auteurs een ‘stam’ noemen: ‘elke willekeurige groep mensen die zich verenigd heeft rond een gemeenschappelijke serie waarden en overtuigingen’. Een zorgvuldige voorbereiding met de facilitator qua uitnodigingen, tijdsbestek, juiste setting en ruimtelijke inrichting vormen de condities voor een gezamenlijke ontdekkingstocht. In het boek wordt ruimschoots aandacht besteed aan de tips voor de facilitator om het proces succesvol te laten verlopen. Daar hoort ook de vertaling bij van onze Waarom, de drijvende kracht van alles wat we doen, naar ons Hoe, ‘de acties die we nemen om ons Waarom tot leven te brengen als we op ons best zijn’. In feite is je Hoe de realisatiekracht van je Waarom: wat is er nodig om je Waarom met overtuiging te realiseren? Ook hier gaat het boek uitgebreid op in en laat zien dat belangrijke thema’s gecomprimeerd kunnen worden tot een korte lijst van actief gemaakte waarden, die zich vervolgens weer laten vertalen in Wat (producten, diensten). Het boek eindigt met een oproep om stelling te nemen door het Waarom (wie je bent en waarvoor je staat) te delen, om vervolgens anderen ook eigenaar te laten worden van het Waarom en het gedachtengoed levend te houden. Ook bij dit proces is de rol van de facilitator essentieel en deze wordt geholpen door een aantal tips.

Het boek is interessant voor mensen en organisaties die ‘in transitie zijn’, die op zoek zijn naar een overtuigend en gedeeld statement over hun ondeelbare bestaan, maar nog niet precies weten hoe zij het (collectieve) bewustzijn van zichzelf en de organisatie kunnen stimuleren en activeren. De vele tips die het boek bevat, maar ook de vele vragen die bij deelnemers aan het veranderingsproces in soortgelijke situaties leven, kunnen helpen om uiteindelijk met voldoening die toegevoegde waarde te leveren waaraan behoefte bestaat. Vind je waarom is ook nuttig voor de voorlopers in en faciliteerders van organisaties, omdat de rol van deze veranderaars en partners breed wordt uitgemeten en voorzien van praktische, uitgeteste tips.


Vind je Waarom - 'Praktisch en goed toepasbaar'
10 oktober 2017 | Jan Hoogstra

Miljoenen mensen hebben de TedTalk van Simon Sinek over de zogenaamde Gouden Cirkel gezien. Het toont op een vrij eenvoudige manier aan waarom we op deze aarde zijn. Dat klinkt vrij dramatisch, maar is zeker interessant. Het boek Vind je waarom, een praktische gids voor het ontdekken van je hogere doel is een werkboek waarmee je concreet aan de slag kunt om je Waarom te ontdekken. Praktisch en goed toepasbaar.

De Golden Circle zoals Simon Sinek deze in zijn Ted Talk in 2010 toelicht is wereldbekend geworden. Het Waarom, Wat en Hoe worden op een simpele manier toegelicht. Dit is door de auteur in eerdere boeken theoretisch uitgewerkt. Twee collega’s, David Mead en Peter Docker, beiden zeer toegewijde aanhangers van de theorie hebben samen met Simon Sinek een werkboek geschreven om op een praktische manier je Waarom te ontdekken. Volgens de schrijvers vanuit ideële doelstellingen: men kon niet genoeg mensen adviseren en bereiken over hun gedachtegoed. Een zelfhulpboek Vind je waarom, een praktische gids voor het ontdekken van je hogere doel is een methode om toch veel mensen hun Waarom te laten ontdekken.

Het boek is logisch opgebouwd, ook voor lezers die nog niet bekend zijn met het gedachtegoed van Simon Sinek. In het eerste hoofdstuk wordt de Golden Circle (Gouden Cirkel met het Waarom, Hoe en Wat) toegelicht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven over hoe je je Waarom kunt ontdekken. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt dit uitgewerkt voor individuen en groepen (het zogenaamde stamproces). Hoofdstuk 6 gaat over het formuleren van je Hoe en hoofdstuk 7 hoe je nu kunt gaan leven en handelen naar je Waarom. In de bijlage staan nog antwoorden op veel gestelde vragen en tips voor partners en facilitators van Waarom-ontdekkingsprocessen. Een goede partner of facilitator heb je echt nodig, dit zal ik later toelichten.

Waarom nou je waarom definiëren? In het boek staat daar een mooi gezegde over: ‘Je visie is alleen praktisch uitvoerbaar als je haar hardop uitspreekt. Houd je haar voor jezelf dan blijft ze een product van je verbeelding.’ Oftewel als je je Waarom kent en die goed formuleert kun je er naar gaan acteren en kom je beter in balans. Gedurende het lezen van dit boek kwam ik erachter dan mijn Waarom feitelijk geen Waarom was, maar meer een Wat en een beetje Hoe. Oftewel, ik zal nog een niveau dieper moeten gaan om mijn werkelijke Waarom te achterhalen…

Inmiddels hierboven al een paar keer het Waarom, Hoe en Wat benoemd. Maar wat wordt er nu verstaan onder deze termen? De schrijvers beschrijven in hoofdstuk 1 in het kort hun theorie: je Waarom is een diepgeworteld doel of geloof dat de bron is van je passie en inspiratie. Dit vormt het hart van de Gouden Cirkel. Vervolgens ga je naar het Hoe en het Wat, deze laatste is een concrete vertaling van de activiteiten die je doet. Het Hoe is je kracht, de waarden die je belangrijk vindt en de kwaliteiten die je hebt (bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen, het grote geheel zien).

Voor individuen en organisaties zijn verschillende stappenplannen beschreven om je Waarom te ontdekken. In algemene zin is dat het verzamelen en delen van verhalen, het identificeren van thema’s en het formuleren en bijschaven van een Waarom-statement. Belangrijk is de formulering van een Waarom. De schrijvers leggen op om dit in de vorm te doen van: Ik …, zodat … Dit stappenplan is echter nog vrij algemeen en wordt verwerkt uitgewerkt. Individuen kunnen de volgende stappen ondernemen:

- Vind je partner

- Bereid je partner voor

- Kies een tijdstip en locatie

- Verzamel je verhalen

- Deel je verhalen

- Identificeer je thema’s

- Formuleer je voorlopige Waarom

Dit is een vrij concreet stappenplan. Dit wordt in het boek per stap uitgewerkt, waarbij concrete voorbeelden worden gegeven. Belangrijk is een partner die je verhalen aanhoort, goed kan doorvragen en thema’s kan meehelpen identificeren. Zonder een goede partner gaat dit niet lukken. Het advies is ook om een partner te zoeken die je nog niet zo goed kent, dus niet je levenspartner, om vooroordelen te voorkomen. Het boek bevat ook tips voor deze partners over zij hun rol goed kunnen vervullen.

Voor groepen wordt een workshop voorgesteld, begeleid door een facilitator. In deze workshop worden eigenlijk dezelfde stappen ondernomen: vertellen van verhalen, rode draden herkennen en formuleren.

Als je je Waarom hebt geformuleerd kun je vervolgens verder met het formuleren van je Hoe. Net als het formuleren van je Waarom is dat nog best wel lastig, het komt vrij precies. Je Hoe is vaak ongeveer 5 thema’s (afkomstig uit je sessies om je Waarom te ontdekken). Deze thema’s worden op een actieve manier geformuleerd, zoals ‘van iedereen iets leren, zoeken naar creatieve oplossingen etcetera).

Het laatste hoofdstuk gaat over het doen van de dingen waarin je zegt te geloven. Door het bij alle activiteiten en beslissingen voorop zetten van je Waarom en je Hoe heb je de keuze om naar je eigen waarden en normen te leven. Door het communiceren van je Waarom weten anderen ook waarom je bepaalde zaken op de gekozen wijze uitvoert en kun je delen wie je bent en waarvoor je staat. En wie wil dat nu niet?

Vind je Waarom leest makkelijk weg, binnen een dag had ik het uit. Het is goed toepasbaar en klinkt eigenlijk vrij logisch. Ik wil er zeker mee aan de slag, ik denk dat het mijn activiteiten kan richten in het leven, in perspectief kan plaatsen. Ik ga zo op zoek naar een partner om sessies te organiseren om mijn Waarom goed te definiëren!

Jan Hoogstra is zelfstandige, IT-consultant. Hij voert opdrachten uit op het gebied van beoordeling en advisering over IT-gerelateerde onderwerpen in de zorgbranche. Zo is hij programmamanager, projectmanager en adviseur op het gebied van bijvoorbeeld IT-strategie en pakketselecties.


Simon Sinek, David Mead, Peter Docker
Vind je waarom

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden