Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
12 januari 2012 | Richard van der Lee

Het ontwikkelen en benutten van het talent van mensen is de komende jaren het belangrijkste strategische item voor organisaties. Organisaties beschikken vaak over een ongekend potentieel aan talent alleen missen leidinggevenden vaak de tijd en praktische handvatten om dit potentieel goed in te zetten ten behoeve van klant, organisaties en werknemer. Om menskracht tot bloei te laten komen, is een andere stijl van leidinggeven noodzakelijk. In 'Menskracht' geeft Kuipers vanuit zijn dagelijkse praktijk tips en tools voor een ieder die talent een warm hart toedraagt.

In het boek 'Menskracht' staat het talent van mensen centraal. Jan Kuipers beschrijft zijn beelden op dit gebied op een duidelijke en eenvoudige wijze. De onderwerpen variëren van menselijk gedrag en bijbehorende interactie, leiderschapsvaardigheden, ongeschreven wetten binnen organisaties tot visie- en strategieontwikkeling. Tussen de onderwerpen is een duidelijke samenhang zichtbaar en de rode draad van het boek is talent en de kracht van mensen om keuzes te maken.

Een belangrijkste kapstok, waar diverse onderwerpen in het boek aan op worden gehangen, is de onderstaande omschrijving van Menskracht zoals beschreven door de auteur: 'Menskracht ligt in het benutten van individuele keuzevrijheid om te leven vanuit visie-discipline-passie-geweten.' Kuipers schrijft vanuit zijn jarenlange ervaring als adviseur en trainer op het gebied van brede veranderingstrajecten binnen organisaties, waarbij de basis ligt in het gedachtegoed de Franklin Covey Organisatie.

De individuele mens staat met zijn of haar talenten altijd centraal. De 'theorie' over de rol van mensen binnen organisaties en gedrag van mensen (natuurwetten en paradigma's) wordt beschreven in de eerste vier hoofdstukken en vormt een prima opmaat naar de praktische handvatten die in daaropvolgende hoofdstukken staan omschreven. Die zouden over het algemeen bekend moeten zijn, maar het prettige van dit boek is dat bij de handvatten ook direct de koppeling naar de goed leesbare en begrijpelijke theorie wordt gemaakt.

Wat positief opvalt, is dat de auteur het begrip 'vertrouwen' en afgeleide thema's als 'ruimte geven' en 'rekenschap' duidelijk terug laat komen in relatie tot het ontwikkelen van talent en organisaties. Zeker met de nieuwe generatie die nu op de arbeidsmarkt komt en ook gezien deze tijd van onzekerheid is dit de kern waar alles nu en de komende jaren om draait. Op dit gebied kan dan ook een slag worden gemaakt in de turnaround op het gebied van leiderschap. De auteur geeft diverse tips om te komen van een stijl van command and control naar een stijl waarbij de leider aandacht en ruimte geeft om talent tot bloei te laten komen.

Het boek is niet direct vernieuwend en af en toe bekruipt het gevoel dat het een mooi verpakte reclame-uiting is van het boek 'De 8ste eigenschap' van Stephen R. Covey. Daarnaast zijn de interviews over het algemeen niet van toegevoegde waarde.

Dit wil echter niet zeggen dat het boek niet van toegevoegde waarde is voor de bibliotheek van degenen die talent een warm hart toedragen. Het is namelijk zeer makkelijk leesbaar en gaat over relevante onderwerpen die hoog op de agenda staan binnen veel organisaties, namelijk talent en leiderschap.

Het boek 'Menskracht' is voor een ieder die geloofd in het talent van mensen een aanrader om te lezen en met daarbij hopelijk het gevolg dat de lezers daarna op individueel en organisatieniveau overgaat tot handelen. Want waarom zou je wachten om het enorme aanwezige potentieel binnen organisaties tot bloei te laten komen?!


Menskracht
26 april 2011 | Annegreet van Bergen

Een productiemedewerker van Banner in Tilburg verzon een slimme oplossing voor een technisch probleem. Op de vraag waarom hij nu pas met die oplossing kwam, antwoordde hij: ‘Het is me niet eerder gevraagd.’ Het is een van de voorbeelden die Jan Kuipers geeft in zijn boek Menskracht. In dat boek pleit hij ervoor mensen belangrijker te maken dan machines, processen of resultaten. Want dat leidt tot sterkere organisaties.

Het beestje heeft verschillende namen. De een noemt het empowerment, de ander denkracht. Jan Kuipers heeft het in zijn nieuwste boek over Menskracht. Deze begrippen hebben alle drie gemeen dat ze afscheid nemen van de Taylor die werknemers als louter ‘handen’ zag.

Kenmerkend voor de Tayloriaanse opvatting is hoe er in de jaren dertig in de Twentse textielindustrie werd gereageerd op arbeiders die het waagden een verandering in het productieproces voor te stellen. Zij kregen ontslag met als motivatie: ‘Ga maar ergens anders werk zoeken als jij zo goed weet hoe het moet.’

Zo gaat het natuurlijk al lang niet meer. Maar het voorbeeld van de productiemedewerker bij Banner laat zien dat er vaak nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kennis, kunde en creativiteit op de werkvloer. Kuipers’ boek Menskracht gaat er over hoe je als organisatie het talent, de passie en creativiteit van je medewerkers tot hun recht kunt laten komen. Daarbij borduurt Kuipers (oprichter en directeur van FranklinCovey Benelux) voort op de zogenaamde ‘achtste eigenschap’ van Stephen Covey.

Daarbij gaat het om zogenaamde kenniswerkers. Die werken als het ware vanuit ‘heel de mens’. Dat wil zeggen niet alleen met hun lichaam maar ook met hun hart, hun verstand en hun ziel. De crux is dat mensen op alle vier dimensies willen worden aangesproken. Wie zijn medewerkers terugbrengt tot minder dan die vier dimensies, schakelt delen van de potentiële menskracht in zijn team uit. En dat moet de moderne manager uiteraard niet willen.

In ‘Menskracht’ staan belangrijke aandachtspunten, valkuilen en tips voor deze managers. Het is een overwegend praktisch boek. Maar Grote Woorden worden niet geschuwd. Zoals door burgemeester van Renkum. Op de vraag van Kuipers wat zijn kracht is, antwoordt de burgervader nogal hooghartig: ‘Ik zet mensen graag in hun kracht.’ Maar in zijn eerste toespraak voor zijn medewerkers maakt hij het weer helemaal goed door - met een knipoog - te beweren: ‘Als je aan het einde van het jaar geen fouten hebt gemaakt, krijg je een slechte beoordeling.’


13 april 2011 | Jan Jacob Bos

Stephen Covey heeft met zijn hele oeuvre al miljoenen leiders, managers en professionals geïnspireerd. Na 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' heeft Covey ook nog 'De achtste eigenschap' geschreven. U zou denken dat dat genoeg stof tot nadenken geeft. Maar kunt u er ook concreet mee aan de slag? Jan Kuipers denkt hier met zijn boek 'Menskracht' in elk geval wat aan toe te kunnen voegen.

'Menskracht' is een helder geschreven boek waarin de stijl van Covey toch wel herkenbaar is hoewel hij het niet zelf geschreven heeft. Jan Kuipers komt echter wel met een heel praktische nieuwe dimensie waarmee hij het onderliggende gedachtegoed in de praktijk brengt.

Wat ik het mooiste stuk uit 'Menskracht' vind, zijn de natuurwetten voor de manager. Jan Kuipers beschrijft in totaal acht natuurwetten. Net als echte natuurwetten, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht, gaan deze wetmatigheden altijd op. Van elke wet beschrijft hij de kracht en de grootste valkuil. Neem bijvoorbeeld wet 7: 'begrip begint met luisteren'. Natuurlijk weet iedereen wel dat dat volledig waar is. De valkuil maakt het echter wel heel treffend duidelijk: 'Hebben ze dan niets begrepen van wat je hebt gezegd? Misschien wel, maar het punt is dat zij zich niet begrepen voelen, omdat jij niet geluisterd hebt naar wat zij te zeggen hadden.'

Stephen Covey gaat in zijn boeken meestal wat dieper in op de achtergronden en het bewijs achter zijn theorieën en modellen. Ik vind dat zelf altijd erg prettig omdat deze diepere inzichten in de totstandkoming van het resultaat mijzelf ook inspireren en ik op kleine zijpaadjes zo ook interessante dingen ontdek. Jan Kuipers heeft een wat praktischer insteek. Dat zullen veel mensen prettiger lezen vinden. Het is Jan Kuipers goed gelukt om een vlot leesbaar boek te schrijven en toch ruimte te laten voor interessante zijpaadjes voor mensen die graag zelf bedenken wat de mogelijkheden zijn.

'Menskracht' is een praktisch boek dat u laat zien hoe u van binnenuit uzelf en anderen kunt helpen de innerlijke kracht die bij iedereen aanwezig is optimaal te benutten. Het boek is praktisch, gebaseerd op de ideeën van Covey en voegt nieuwe inzichten toe. Toch vind ik de subtitel teveel impliceren alsof het oorspronkelijke werk van Covey niet praktisch zou zijn. Daar ben ik het niet mee eens, het oorspronkelijke werk bevat ook voldoende voorbeelden om er snel mee aan de slag te gaan.

Kortom, zeker een interessant boek, ook als u alle boeken van Stephen Covey al gelezen heeft. En als u dat nog niet heeft gedaan, is dit boek een wat luchtigere kennismaking met het gedachtegoed van Covey zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke ideeën. De bekende uitspraak 'goed voorbeeld doet goed volgen', blijkt maar al te waar: Jan Kuipers heeft het goede voorbeeld van Covey opgevolgd om zelf een goed voorbeeld te zijn voor u!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden