Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
10 april 2018 | Richard Lannoye

Sedert de verschijning van The seven habits of highly effective people van Stephen Covey in 1989, vertaald in De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, zijn de management filosofie en de wijze lessen van deze uitzonderlijke leraar alleen maar in kracht en relevantie toegenomen.

Coveys inzichten, gebaseerd op principes en ervaring, zijn geschreven voor iedereen: in het privéleven, het verenigingsleven, en voor op het werk. Covey sprak met zijn nadruk op zelfvernieuwing en zijn inzichten om alle eigen fysieke, mentale en spirituele middelen in te zetten voor effectief leiderschap een miljoenenpubliek aan.

In deze materialistische westerse wereld, waar carrière maken en veel geld verdienen vaak de maatstaf van succes zijn en waar steeds meer mensen een zekere leegte ervaren om aan hun leven zinvolle betekenis te geven, is het lezen van dit boek van Covey een echte verademing.

Covey gaat namelijk uit van universele hoogstaande principes; waarden die je bij alle godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen weer terug vindt. Zijn basisprincipes zijn voor iedereen toepasbaar en toetsbaar; hij weet hierdoor een vaste zekerheid voor mensen te bereiken; een plechtanker voor je persoonlijk leven, je gezin, de buurt en het bedrijfsleven.

De leiderschapsfilosofie krijgt hierdoor een enorme reikwijdte, in de breedte en in de diepte.

Heel mooi en overtuigend is dat de auteur zijn principes en de toepassing daarvan illustreert aan de hand van zijn eigen ervaring in zowel zijn persoonlijk leven (huwelijk, gezin e.d.) als in zijn werk als consultant/bedrijfsadviseur. Dat geeft een heel menselijke en authentieke dimensie aan dit werk van Covey.

Laten wij kort de zeven eigenschappen langslopen om een idee te krijgen van wat de boodschap is van Covey voor effectief leiderschap:

De auteur begint met zijn kernpunt dat je eerst bij jezelf moet beginnen, wil je de relaties met anderen kunnen verbeteren en daardoor effectief met hen kunt omgaan.

De eerste drie eigenschappen gaan over overwinningen op jezelf.

De eerste eigenschap is: wees proactief.

Covey gaat uit van een niet deterministisch mensbeeld. Het zijn niet de grootouders, ouders, je baas of je partner die de schuld hebben aan dingen die fout gaan, maar je kunt zelf bepalen wat er gebeurt; je hebt een fundamentele keuzevrijheid en die maakt je ook verantwoordelijk.

De belangrijkste effectieve eigenschap is daarom proactiviteit en dat is meer dan initiatieven nemen: het is de erkenning dat ons gedrag afhankelijk is van onze beslissingen en niet van de omstandigheden. Geluk is mogelijk als je accepteert dat je niet overal grip op hebt en je tegelijk richt op datgene waarop je wel invloed hebt.

De tweede eigenschap is: begin met het einde voor ogen.

Dit heeft te maken met de principes van persoonlijk leiderschap. Door jezelf het einde voor ogen te houden ontdek je de zaken die echt belangrijk voor je zijn. Mensen die altijd druk zijn met hun dagelijks leven merken dan wellicht dat zij blind zijn voor de dingen die er echt toe doen. ‘Als je weet wat je wilt dat mensen op je begrafenis over je zeggen, ken je de definitie van succes’ , aldus de schrijver; roem, prestatie, geld e.d. komen er waarschijnlijk niet in voor. Eigenschap 2 is gebaseerd op principes van persoonlijk leiderschap: ‘Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen’ . Voor totale verandering is leiderschap nodig. Een effectieve manier is een persoonlijke missie schrijven; wat je wilt zijn en wat je wilt doen en de waarden die daar bij horen. Mensen veranderen vaak; principes, waarden niet.

De derde eigenschap: belangrijke zaken eerst.

Dit betreft de principes van persoonlijk management en is een uitwerking van de eigenschappen 1 en 2.

Twee factoren bepalen een activiteit: hoe dringend die is en hoe belangrijk.

Het gaat vooral om de dingen die niet urgent zijn, maar wel belangrijk. Belangrijk heeft te maken met resultaten: bijdragen aan je levenstaak, je waarden en doelstellingen. Vaak is men met van alles bezig, maar niet met de belangrijke dingen: relaties onderhouden, persoonlijke missie schrijven, langetermijnplannen, preventieve aandacht.

De volgende drie eigenschappen (4 t/m/ 6) betreffen overwinningen op de omgeving.

Het gaat nu over wederzijdse afhankelijkheid, nadat je een zekere onafhankelijkheid hebt verworven door de eerste drie eigenschappen. Zonder volwassenheid en persoonlijkheid kun je geen effectieve relaties aangaan; eerst vechten voor een leven in harmonie met je zelf, aldus de schrijver. Je hebt karakter nodig om dit te realiseren.

De vierde eigenschap is: denk win-win.

Wij hebben hier te maken met principes van interpersoonlijk leiderschap.

‘Als mensen niet gezamenlijk winnen, dan wint er niemand’, aldus Covey. Hij maakt duidelijk dat dat het heersende principe is van wederzijdse afhankelijkheid. Als je dat begrijpt kom je er altijd uit, is zijn stelling. Overwinningen op je omgeving is niet hetzelfde als overwinningen op mensen; het betekent succes voor iedereen als gevolg van effectieve interactie.

Eigenschap vijf is: eerst begrijpen – dan begrepen worden.

Hier komen de principes van empathische communicatie aan de orde. Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in je leven. We hebben goed leren spreken, lezen en schrijven; maar waar hebben wij goed leren luisteren? Dit laatste is essentieel om effectief met iemand om te kunnen gaan : je partner, kind, buurman , collega of baas. Wij dringen vaak graag onze eigen ‘bril’ op en zitten al klaar om ons antwoord te geven en onze autobiografie af te draaien. Empathisch luisteren, met gevoel en niet oordelend of onderzoekend, levert je nauwkeurige informatie op; je luistert niet alleen met je ogen, maar ook met je hart. Je geeft zo ook de ander psychisch de ruimte.

Eigenschap zes: synergie – principes van creatieve samenwerking.

Synergie in zijn beste vorm is volgens Covey de belangrijkste activiteit in ons leven.

De som van onze activiteiten is hierdoor veel groter dan de delen.

Wanneer je alleen op eigen ervaring bent aangewezen, kom je informatie te kort. Effectieve mensen zijn bescheiden genoeg om dit in te zien. Zij weten de onderlinge verschillen op waarde te schatten en vormen daardoor een hecht creatief team. Synergie is de kroon op de vijf andere eigenschappen. Het is effectiviteit in een relatie van wederzijdse afhankelijkheid; de creativiteit kan hierdoor tot grote hoogte worden opgestuwd en wat eerst niet mogelijk leek wordt alsnog gerealiseerd. Juist in samenhang komen alle creatieve krachten tot volle bloei.

Eigenschap zeven: houd de zaag scherp.

Het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je hebt – jezelf – mag niet verwaarloosd worden. Je moet jezelf juist scherp houden op alle vier de dimensies: lichamelijk (houd je body fit), sociaal-emotioneel (onderhoud je relaties), spiritueel (je levensbeschouwing, religie) en geestelijk(lezen, cultuur). Als ze alle vier in goede conditie zijn en goed in evenwicht worden gehouden, ‘dan kun je uitzien naar een lang gelukkig leven; en doen wat wij allemaal graag willen: iets presteren dat zinvol is en fascinerend en ten goede komt aan anderen’, aldus Covey.

De bovenstaande 7 eigenschappen zijn per hoofdstuk uitvoerig beschreven en uitgewerkt; voorzien ook van een aantal oefeningen om je die eigenschappen ook te kunnen eigen maken.

Een ontzagwekkend aantal waardevolle, zeer wijze lessen met universele strekking voor effectief leiderschap.

Alleen al het doorlezen van dit boek van Covey geeft je een bijzonder goed gevoel ; hier is een werkelijk groot leraar aan het woord , van wie veel te leren valt; niet alleen door het lezen van dit weergaloze boek; maar vooral ook door zijn wijze lessen in de praktijk te brengen en de oefeningen te gaan doen die hij aanbeveelt na ieder hoofdstuk. Als je zijn adviezen opvolgt dan word je een beter mens: een betere partner, vader, betere buurman, collega en vooral ook een effectieve leider.

Niemand mag dit boek missen. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap hoort thuis in iedere boekenkast ; voor zowel privé gebruik, maar ook voor het werk.

Richard Lannoye is consultant en interimprofessional met meer dan 30 jaar ervaring in marketing en sales. Hij is eigenaar van Lannoye Management.


20 mei 2014 | Roy van den Anker

In mijn studententijd kreeg ik na afloop van een eenmalig college van een Zuid-Afrikaanse docent de aanbeveling om een specifiek boek te bemachtigen van Stephen Covey: ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’. Ik had nog nooit van de auteur gehoord, maar was dusdanig onder de indruk van het college dat ik direct doorgelopen ben naar de lokale boekhandel om het boek te bemachtigen.

Van alle boeken die ik tijdens mijn studententijd heb aangeschaft is ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ (nog steeds) het goedkoopste en tegelijk meest waardevolle boek gebleken. Als student had ik destijds de gewoonte de belangrijkste passages in een boek te onderstrepen. Toen ik vandaag voor deze review het boek weer opensloeg kon ik een lach niet onderdrukken: het aantal onderstreepte passages is hoog, heel hoog. En terecht.

De titel van het boek kan nogal misleidend zijn als je leiderschap te nauw omschrijft. Het gaat in dit boek niet (alleen) om leiderschap aan anderen, maar met name om leiderschap aan jezelf. Wat doe je, waarom doe je dat, en wat wil je er mee bereiken? Is mijn gedrag effectief voor datgene wat ik (echt) wil bereiken? Uitgangspunt daarbij is de stelling dat we als mensen (anders dan dieren) in staat zijn te kiezen. Kiezen wat we willen, wat we doen, en in de meest primitieve maar misschien wel belangrijkste vorm: kiezen hoe we reageren op onze eigen impulsen als die opgeroepen worden door prikkels uit onze omgeving.

Om de juiste keuzes te maken is het van belang om te weten wat je wilt. Willen vanuit de kern van je persoon: je persoonlijke waarden die je drijven. Die basis is de grondslag van alle 7 eigenschappen. Weten wat je wilt en daarnaar handelen bepaalt de uitkomst van al je handelingen. Covey beschrijft dat aan de hand van veel persoonlijke voorbeelden uit zijn eigen leven en dat maakt de theorie levendig en begrijpelijk. Alleen wanneer je sterk en duidelijk hebt aan de hand van welke waarden je je leven in wilt richten, kun je de keuzes in je leven daarop afstemmen. Keuzes maken wordt dan makkelijker, gaat bewuster en je voorkomt dat je ergens onderweg tot de conclusie komt dat je enorm succesvol bent, maar niet in wat je wilt. Of zoals Covey het stelt: soms kom je tot de conclusie dat je de ladder van succes ver beklommen hebt, maar dat deze tegen de verkeerde muur staat.

Pas als je de eerste eigenschappen begrepen en ingericht hebt kun je de volgende eigenschappen inhoud geven. Pas als je je eigen zaken op orde hebt kun je vanuit die kracht ook succesvol interactie aangaan met anderen. Interactie op een manier die uitgaat van een werkelijk win/win principe waarbij je je eigen waarden nooit compromitteert, maar zonder de keuzevrijheid van anderen te beperken: de ultieme vorm van samenwerking.

‘De 7 eigenschappen is van effectief leiderschap’ is een persoonlijk werkboek. Een boek dat je stap voor stap leert te begrijpen en toe te passen. Wat je telkens opnieuw oppakt en gebruikt om je kijk op dingen (weer) te herzien en aan te scherpen (eigenschap 7).

Als student was ik onder de indruk van dit boek. Terugkijkend denk ik nu dat ik toen weinig van het boek begrepen heb. Waarschijnlijk denk ik dat over 10 jaar weer, maar dan over hoe ik nu denk het boek te doorgronden. De 7 eigenschappen is voor mij een van de weinige boeken die veel meer zijn dan een nieuw trucje. Ik blijf het oppakken, de kern blijft terugkomen, en ik blijf ervan leren. Het boek is meer dan de mening van een schrijver, het is een universele visie (bijna een wetmatigheid) die overal toepasbaar is. Als je op zoek bent naar een manier om je leven gestructureerd richting te geven is dit een geweldig stuk gereedschap dat ik iedereen die zich daarvoor interesseert van harte aan kan bevelen!


De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
20 mei 2014 | Roy van den Anker

In mijn studententijd kreeg ik na afloop van een eenmalig college van een Zuid-Afrikaanse docent de aanbeveling om een specifiek boek te bemachtigen van Stephen Covey: ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’. Ik had nog nooit van de auteur gehoord, maar was dusdanig onder de indruk van het college dat ik direct doorgelopen ben naar de lokale boekhandel om het boek te bemachtigen. Van alle boeken die ik tijdens mijn studententijd heb aangeschaft is ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ (nog steeds) het goedkoopste en tegelijk meest waardevolle boek gebleken. Als student had ik destijds de gewoonte de belangrijkste passages in een boek te onderstrepen. Toen ik vandaag voor deze review het boek weer opensloeg kon ik een lach niet onderdrukken: het aantal onderstreepte passages is hoog, heel hoog. En terecht.

De titel van het boek kan nogal misleidend zijn als je leiderschap te nauw omschrijft. Het gaat in dit boek niet (alleen) om leiderschap aan anderen, maar met name om leiderschap aan jezelf. Wat doe je, waarom doe je dat, en wat wil je er mee bereiken? Is mijn gedrag effectief voor datgene wat ik (echt) wil bereiken? Uitgangspunt daarbij is de stelling dat we als mensen (anders dan dieren) in staat zijn te kiezen. Kiezen wat we willen, wat we doen, en in de meest primitieve maar misschien wel belangrijkste vorm: kiezen hoe we reageren op onze eigen impulsen als die opgeroepen worden door prikkels uit onze omgeving.

Om de juiste keuzes te maken is het van belang om te weten wat je wilt. Willen vanuit de kern van je persoon: je persoonlijke waarden die je drijven. Die basis is de grondslag van alle 7 eigenschappen. Weten wat je wilt en daarnaar handelen bepaalt de uitkomst van al je handelingen. Covey beschrijft dat aan de hand van veel persoonlijke voorbeelden uit zijn eigen leven en dat maakt de theorie levendig en begrijpelijk. Alleen wanneer je sterk en duidelijk hebt aan de hand van welke waarden je je leven in wilt richten, kun je de keuzes in je leven daarop afstemmen. Keuzes maken wordt dan makkelijker, gaat bewuster en je voorkomt dat je ergens onderweg tot de conclusie komt dat je enorm succesvol bent, maar niet in wat je wilt. Of zoals Covey het stelt: soms kom je tot de conclusie dat je de ladder van succes ver beklommen hebt, maar dat deze tegen de verkeerde muur staat.

Pas als je de eerste eigenschappen begrepen en ingericht hebt kun je de volgende eigenschappen inhoud geven. Pas als je je eigen zaken op orde hebt kun je vanuit die kracht ook succesvol interactie aangaan met anderen. Interactie op een manier die uitgaat van een werkelijk win/win principe waarbij je je eigen waarden nooit compromitteert, maar zonder de keuzevrijheid van anderen te beperken: de ultieme vorm van samenwerking.

‘De 7 eigenschappen is van effectief leiderschap’ is een persoonlijk werkboek. Een boek dat je stap voor stap leert te begrijpen en toe te passen. Wat je telkens opnieuw oppakt en gebruikt om je kijk op dingen (weer) te herzien en aan te scherpen (eigenschap 7).

Als student was ik onder de indruk van dit boek. Terugkijkend denk ik nu dat ik toen weinig van het boek begrepen heb. Waarschijnlijk denk ik dat over 10 jaar weer, maar dan over hoe ik nu denk het boek te doorgronden. De 7 eigenschappen is voor mij een van de weinige boeken die veel meer zijn dan een nieuw trucje. Ik blijf het oppakken, de kern blijft terugkomen, en ik blijf ervan leren. Het boek is meer dan de mening van een schrijver, het is een universele visie (bijna een wetmatigheid) die overal toepasbaar is. Als je op zoek bent naar een manier om je leven gestructureerd richting te geven is dit een geweldig stuk gereedschap dat ik iedereen die zich daarvoor interesseert van harte aan kan bevelen!


Minder vertrouwen = minder snelheid, meer kosten
9 december 2008 | Rob Hartgers

Een betere timing had Stephen M.R. Covey zich niet kunnen wensen voor zijn boek De snelheid van vertrouwen. Dankzij de financiële crisis ligt het woord `vertrouwen’ politieke en economische leiders op de lippen bestorven. Financiële instellingen hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen van toezichthouders, consumenten en van elkaar. De gevolgen zijn rampzalig. Er is een vertrouwensbreuk die hersteld moet worden. Maar hoe? Covey heeft het antwoord: door te tonen dat je het vertrouwen waard bent. Met instemming citeert hij zijn vader, Stephen R. Covey: `Je kunt je niet uit een probleem praten waar je door gedrag in terechtgekomen bent.’

Covey is niet de eerste managementauteur die schrijft over het belang van vertrouwen. Tom Peters (`In Search for Excellence`), Karen Otazo (`The Truth About Being a Leader`) en James O`Toole (`Leading Change`) schreven er al eerder over. Wat Covey onderscheidt, is dat hij vertrouwen opvoert als een kwantificeerbaar managementinstrument.

Er is niks `soft` aan vertrouwen, stelt Covey. Hij introduceert zelfs een formule: minder vertrouwen = minder snelheid, meer kosten. Ofwel: als het vertrouwen afneemt, neemt de snelheid af en stijgen de kosten. Volgens Covey is vertrouwen de verborgen variabele in de succesformule voor organisaties. Ook dat vat hij samen in een formule: (S x U) V = R. Dus: (strategie maal uitvoering) vermenigvuldigd met vertrouwen, staat gelijk aan resultaat.

De grootste misvatting over vertrouwen is volgens Covey de gedachte dat je `het hebt of niet`. Onzin, meent Covey. Vertrouwen kun je vergroten door eraan te werken. Hij maakt daarbij onderscheid tussen `vertrouwen in jezelf`, `relatievertrouwen`, `organisatievertrouwen`, `marktvertrouwen`, en maatschappelijk vertrouwen`. Verreweg de meeste aandacht in het boek gaat uit naar het creëren van `vertrouwensrekeningen`. Daarmee borduurt Covey verder op het idee van een `emotionele bankrekening` dat zijn vader beschreef in zijn bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Covey komt met overtuigende voorbeelden en onderzoeksresultaten om zijn stelling te onderbouwen. Zo vond superinvesteerder en ceo van Berkshire Hathaway Warren Buffett het niet nodig om een due dilligence uit te voeren bij de overname van het Wal-Mart onderdeel McLane Distribution. Buffett vertrouwde Wal-Mart, en spaarde daarmee veel geld uit. Op iets bescheidener schaal werkt het ook: donutverkoper Jim zag de rij wachtenden voor zijn kraampje in New York iedere ochtend groeien. Voor sommige klanten was dat een reden om af te haken. Jim zette een mandje op de toonbank waar klanten geld in konden doen en wisselgeld uit konden pakken. Daardoor verdubbelde Jim zijn omzet zonder extra kosten te maken. Bovendien, en daarin schuilt de moraal van het verhaal, ontving hij meer fooi. Het vertrouwen dat Jim stelde in zijn klanten leverde hem `dividend` op. Op wantrouwen wordt belasting geheven.

Het pleidooi van Covey voor vertrouwen als managementinstrument is inspirerend en uitermate actueel. Het speelt in op eerdere managementtrends, zoals het `open boek management` van John Case. Wel zou Covey in het vervolg wat spaarzamer mogen zijn met citaten. Dit boek staat er vol mee, en ze zijn niet allemaal even goed gekozen. Zo is het potsierlijk om de mensenhater Nietzsche te citeren in een boek dat pleit voor meer vertrouwen in de medemens. Ook de uitspraak van Wal-Mart oprichter Sam Walton, dat `ieder goed bedrijf eigenlijk een relatie op basis van partnerschap moet hebben met zijn werknemers`, verdient enige context. Tenslotte heeft Wal-Mart een zeer slechte reputatie als werkgever (lees bijvoorbeeld `The Bully of Bentonville` van Anthony Bianco).

Ten slotte is het vreemd dat Covey veel voorbeelden ontleent aan zijn eigen familieleven. Van Covey senior is bekend dat hij zijn gezinsleden een armbandje laat dragen met daarop een `mission statement`. Zijn zoon lijkt deze bedrijfsmatige kijk op het gezin te delen. Beroepsdeformatie, zullen we maar zeggen.


24 mei 2002 | Frans van Schijndel

Stephen Covey (1933) is medeoprichter van de FranklinCovey Company (3.500 medewerkers en veel gevraagd spreker. Hij heeft de afgelopen 30 jaar veel trainingen uitgevoerd voor multinationals. Zijn wereldberoemde boek 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap' is interessant voor iedereen die zijn leven bewust wil vormgeven. Dus ook voor managers en ondernemers.

Hoe geef je op een constructieve, effectieve manier richting en inhoud aan je leven? Dit is de centrale vraag waar het boek antwoord op geeft. Covey giet het 'plan van aanpak' in een gestructureerd ontwikkelingsmodel. De eerste grote stap die gemaakt moet worden is de stap van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Hierbij begin je met je eigen agenda voor je leven te bepalen. Je bent je er van bewust dat je architect bent van je leven (eigenschap 1) en gaat dus aan de slag. Je gaat vaststellen wat je in het leven belangrijk vindt, waar je voor staat, wat je wil bereiken (eigenschap 2). Dat wetende ga je ook pro-actief en met de juiste prioriteitsstelling (timemanagement) aan de slag (eigenschap 3).

De tweede grote stap is die van onafhankelijkheid naar wederzijdse (zelfgekozen) afhankelijkheid. Je blijft weliswaar onafhankelijk, maar tegelijkertijd besef je dat je met anderen meer kunt bereiken dan in je eentje. Je weet wat je waard bent, maar je weet ook dat je de ander nodig hebt en het belangrijk is om liefde te geven en te ontvangen. Dat bereik je door te denken in termen van winnen/winnen. Hierbij zoek je bij conflicten altijd naar oplossingen die recht doen aan alle partijen en waarbij geen verliezers zijn (eigenschap 4). Je eerst concentreren op het begrijpen van de ander en dan pas energie stoppen in het begrepen worden, is eigenschap 5.

De derde benodigde eigenschap om wederzijdse afhankelijkheid te bereiken is het synergetisch werken. Hieronder wordt verstaan dat je aanpak fundamenteel gebaseerd is op respect, samenwerking en vertrouwen (eigenschap 6). De laatste, zevende eigenschap is het onderhoud. Door voldoende oefening, rust, meditatie, etc. houd je de conditie van je lichaam, geest, relaties en spiritualiteit op peil.

'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap' is een aansprekend boek. Dat blijkt ook wel uit de verkoopcijfers (12 miljoen in 2002). De kracht van dit boek ligt in de structurering. Vooral de fundamentele gedachte dat je eerst onafhankelijk moet worden om vervolgens weer een zelfgekozen wederzijdse onafhankelijkheid moet aangaan, geeft inzicht en bewustwording. Dat Covey vervolgens al de stappen uitgebreid toelicht en met veel praktijkvoorbeelden illustreert, maakt het een herkenbaar en toegankelijk boek. Mijn kritiek op het boek is de omvang. Zoals veel Amerikaanse auteurs gebruikt Covey te veel woorden en wordt er te veel bijgesleept. Natuurlijk, alles hangt met alles samen, maar daardoor dreig je wel de kern van de boodschap te verliezen. Maar uiteindelijk is het toch vooral een inspirerend en positief boek.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden