Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
26 november 2002 | Iwan Basoski

Ik geef een 8

Wat mij vanaf het voorwoord van 'Zelfsturend Leren' aanspreekt, is de oprechtheid en 'menselijkheid' waarmee Ratering, ondersteund door Hafkamp, ons zijn boodschap over leren in organisaties meedeelt. Dat het in bedrijven in de eerste en laatste plaats gaat om mensen van vlees en bloed, zou je bij lezing van veel recente managementliteratuur, waarin het zoveelste organisatorische subsysteem of nieuwe instrument wordt belicht, bijna vergeten. Het gaat bij Ratering en Hafkamp dus over mensen. Dit uitgangspunt wordt op veel momenten in het boek duidelijk. Sterk is bijvoorbeeld de koppeling van de betekenis en invulling van 'leren' aan de verschillende levensfasen die mensen doorlopen. Dat het bij 'leren' primair gaat om de ontwikkeling van zaken als respect, openheid, echtheid en verantwoordelijkheid, door de auteurs aangeduid als 'innerlijke kwaliteiten', onderstreept nog eens dat mensen in organisaties alleen door zichzelf te zijn en te ontwikkelen, toegevoegde waarde kunnen bieden. Het in het boek in 12 stappen uitgewerkte model voor leren is weliswaar niet nieuw of uniek, maar geeft wel concrete handvatten en gaat daarin verder dan veel bestaande literatuur over leren. De authenticiteit van het boek en de concrete bruikbaarheid van het gepresenteerde model compenseren mijns inziens de hier en daar wat lastig te volgen verhaallijn, waarin de lezer met enige regelmaat langs voor de auteurs blijkbaar vanzelfsprekende termen en gedachtesprongen moet manoeuvreren.


26 november 2002 | Jeroen Bertrams

Ik geef een 7

Om leren binnen organisaties te bevorderen moeten organisaties de stap maken van traditioneel leren naar zelfsturend leren, stellen de auteurs van 'Zelfsturend leren'. Hiertoe wordt een uitvoerig 12-stappen model beschreven. Het wordt echter niet geheel duidelijk wat het doorlopen van de stappen oplevert en hoe vaak de stappen doorlopen dienen te worden. De eerste indruk is dat de medewerker een beter zicht krijgt op hetgeen hij of zij wil leren. Hiervoor lijkt het model geschikt.

Het boek is gericht op leidinggevenden. Zij moeten medewerkers helpen bij het doorlopen van de stappen, maar dienen daarbij te voorkomen dat er kennisoverdracht plaatsvindt naar medewerkers. Dit is in de ogen van de schrijvers immers traditioneel leren. Met deze gedachte heb ik moeite omdat kennis en vaardigheden van leidinggevenden juist kunnen helpen bij de kennisontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van hun zicht op hun persoonlijke ontwikkelpad. Het uitgangspunt dat medewerkers meer gestimuleerd moeten worden om zelf hun leerrichting te bepalen is terecht. Het vergroot de kans op een 'click' tussen ambities van medewerkers en geboden mogelijkheden binnen organisaties.

Ik zie zelfsturend leren niet als nieuwe leermethode. Daarvoor worden nog onvoldoende nieuwe inzichten geboden. Het boek geeft wel een nuttig overzicht van verschillende lerenmethoden en leest gemakkelijk. Een 7.


26 november 2002 | Janka Stoker

Ik geef een 7.

Er zijn de afgelopen jaren veel boeken geschreven over 'zelfsturende teams'. Dit boek stelt zelfsturend leren centraal. Het zou daarmee een nieuwe dimensie kunnen toevoegen aan inzichten rond teams. Het boek biedt managers wel een aantal bruikbare handreikingen omtrent leren, maar gaat (helaas) niet expliciet in op de link met en toepasbaarheid voor zelfsturende teams. Wat leert dit boek de lezer dan specifiek over leren? De auteurs spreken zelf van een nieuwe methode. Het beschrijft hoe managers hun medewerkers zelfstandig kunnen laten leren. De medewerker geeft daarbij zelf actief sturing aan het leerproces. Hierbij wordt een zeer positief mensbeeld gehanteerd: Iedereen heeft het verlangen om (permanent) te leren. Ik mis daarbij een meer realistische kijk op verschillende leerbehoeftes van mensen. De beschreven methode vertoont sterke overeenkomsten met Action Learning, waarin directe aansluiting op de dagelijkse werkpraktijk plaatsvindt en deelnemers 'leren te leren'. De toegevoegde waarde van dit boek ligt dus niet zozeer in het beschrijven van een 'nieuwe' methode, maar in de praktische toepasbaarheid voor managers die op zoek zijn naar tips op het gebied van leren. Verschillende suggesties helpen hen om gerichter de rol van coach in te vullen.


Dick Ratering, Koos Hafkamp
Zelfsturend leren

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden