Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
25 juni 2010 | Bram Kolk

De schijnbare tegenstelling in de titel van het boek 'Power & Love' en de subtitel 'Een strategie voor blijvende verandering' intrigeren mij voldoende om dit boek van de Canadees Adam Kahane te lezen. Zittend in onze tuin, genietend van een paar zomerse dagen in juni heb ik het boek in een paar dagen doorgelezen.

'Power & Love' heeft op mij veel indruk gemaakt, maar niet in de eerste plaats door het thema. Uit ervaring weet ik ook dat het niet werkt als ik mijn wil koste wat kost doordruk (Power) en dat het ook niet werkt als ik onwenselijke situaties in stand laat omwille van de goede vrede (Love). Wat mij met name bij zal blijven, zijn de reizen die Adam Kahane over de hele wereld maakt. Hij werkt in veranderingsprojecten op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid, zorg, klimaatsverandering en vredestichting en hij werkt samen met guerrillastrijders, generaals, politici, directeuren, activisten en burgurs. Dat moet een boeiend leven zijn!

Adam Kahane putte zijn inspiratie voor zijn boek 'Power & Love' uit het volgende citaat van Martin Luther King: 'Macht zonder liefde is roekeloos en verkeerd. Liefde zonder macht is sentimenteel en apathisch.' De stelling in het boek is dat wanneer je één van de twee kiest, je zult falen. Je hebt zowel macht als liefde nodig, je moet met beide kunnen werken, anders gaat het mis.

Na zijn inleiding begint Kahane met het uitwerken van de productieve en schadelijke kanten van zowel liefde als macht. Hij benoemt het mogelijke dilemma in de keuze tussen deze twee aspecten. Hij sluit de eerste 70 bladzijden van het boek af met de scène van Huck, de vogelverschrikker uit de Wizard of Oz. Huck komt van zijn paal af, waarop hij als vogelverschrikker is gespiesd, en probeert op zijn wiebelige benen te staan en vooruit te komen. Eerst valt hij, dan struikelt hij vervaarlijk en ten slotte loopt hij, huppelt zelfs soepel en gelukkig.

In het tweede deel van zijn boek beschrijft Kahane ervaringen uit zijn eigen projecten. Hij 'valt' in India, hij 'struikelt' in Israël en Zuid-Afrika en hij 'loopt' in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika. Stuk voor stuk gaat het hier om projecten met een mondiaal karakter waarin sociale verandering beoogd wordt. Adam waarschuwt de lezer dat vallen, struikelen en lopen overal en altijd voor kunnen komen. Van hard vallen leren we vaak met veel vertrouwen lopen, terwijl lopen met veel vertrouwen vaak uitmondt in arrogante onoplettendheid en catastrofaal vallen.

De praktijkvoorbeelden van Kahane hebben voor mij helaas een hoog 'ver van mijn bed'-gehalte. Ik had graag gezien dat hij zijn theorie meer had onderbouwd met situaties waarmee stervelingen als ik dagelijks te maken hebben. De kwaadwillende lezer zou het boek 'Power & Love' zelfs kunnen zien als een stuk zelfverheerlijking van Kahane. Kijk eens waar ik allemaal ben geweest, wie ik allemaal ken en wat ik allemaal heb weten te bewerkstelligen!

Zelf vond ik het heel mooi en inspirerend om te lezen over de zogenaamde 'change labs'. Kahane brengt in deze 'change labs' verschillende stakeholders bij elkaar en laat hen het 'systeem' ervaren waar ze inzitten. Het systeem waarin ieder een bijdrage heeft in het gemeenschappelijk probleem. Kahane gaat er vanuit dat alleen partijen en mensen die onderdeel zijn van het probleem, het probleem kunnen oplossen. Dit sluit dan weer mooi aan op de overtuiging van ons bedrijf, Van Aetsveld, dat organisaties zelf in staat zijn om hun doelen te verwezenlijken en dat we daarvoor 'alleen' de voor hun benodigde slagkracht moeten mobiliseren.

Het concluderende hoofdstuk heeft niets voor niets de titel 'Leiden betekent naar voren stappen'. Kahane geeft aan dat we moeten leren om te gaan met macht en met liefde en dat we moeten leren om macht uit te oefenen en lief te hebben. Hoe we kunnen leren om met macht en liefde te lopen? Dat we metgezellen nodig hebben op die reis is zeker, maar niemand anders kan een pad voor ons maken. We moeten allebei onze benen gebruiken, we moeten de ene voet voor de andere zetten. Naar voren stappen. Voor een wandelaar is er geen pad, het pad wordt gemaakt door te lopen. Wijze woorden...


1 juni 2010 | Anneke Dekkers

Adam Kahane heeft met 'Power & Love' een bijzonder managementboek geschreven. In plaats van ons theorieën en modellen aan te reiken, geeft hij inzicht in zijn eigen leerproces als facilitator van grote, complexe sociale veranderingsprocessen. Zijn belangrijkste conclusie staat in de titel vermeld: je hebt liefde en macht afwisselend nodig om sociale veranderingen te laten slagen.

Adam Kahane is een zeer ervaren ontwerper, facilitator en organisator van complexe sociale veranderingsprocessen, die over de hele wereld grote veranderingsprojecten geïnitieerd en begeleid heeft. Zijn twintigjarige ervaring heeft hij verwerkt in 'Power & Love'.

Dit boek is een vervolg op zijn eerste boek 'Solving Tough Problems - An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities'. Hield hij in dat boek een pleidooi om open met elkaar te praten en de verbinding te zoeken met elkaar, nu gaat hij een stap verder. Niet alleen openheid en verbinding zijn belangrijk, maar ook het rekening houden met machtsverhoudingen. Dat houdt in dat je mensen in de gelegenheid stelt op een goede manier macht uit te oefenen, om ook hun eigen doelen te bereiken. Wie om weet te gaan met het dilemma van oorlog (macht) en vrede (liefde) kan blijvende verandering teweeg brengen, aldus Kahane. Voor zijn definities van macht en liefde gaat hij te rade bij het werk van theoloog en filosoof Paul Tillich. Deze definieert macht als de drijfveer om zichzelf te verwezenlijken en liefde als de drijfveer naar de eenheid van wat gescheiden is.

Macht en liefde horen bij elkaar. Je hebt ze allebei nodig om verandering teweeg te brengen. Kahane haalt een uitspraak van Martin Luther King jr aan: 'Macht zonder liefde is roekeloos en verkeerd. Liefde zonder macht is sentimenteel en apathisch.' In een veranderingsproces moet je derhalve zowel aandacht besteden aan de liefde, verbinding als aan de macht, zelfverwerkelijking. Niet tegelijkertijd, maar afwisselend. Als metafoor gebruikt Kahane het lopen: om vooruit te komen moet je eerst op het ene been staan en dan vooruit bewegend op het andere been terecht komen. Lopen is een dynamische onbalans. Je moet goed op beide benen (power en love) kunnen lopen, anders val of struikel je.

Bij het lezen van dit boek schud je soms mismoedig je hoofd: logisch dat het project in India (tegengaan ondervoeding van kinderen) niet van de grond komt als je volledig negeert dat partijen ook belangen hebben en niet alleen maar vol goede wil zitten. Verheugd lees je even later welke belangrijke lessen Kahane zelf trekt, vaak nadat hij advies en feedback heeft gekregen van collega's. Met bewondering lees je over de groots opgezette projecten, de intensieve omgang tussen de deelnemers en de gedisciplineerde werkwijze. Je wordt vanzelf nieuwsgierig wat er nu precies gebeurt tijdens de bijeenkomsten. Maar een helder beeld krijg je daar als lezer niet van. Dat is ook niet de bedoeling van Kahane. De beschrijving van zijn aanpak en belevenissen tijdens de uitvoer van de projecten zijn bedoeld om te illustreren wat er wel en niet goed ging en wat hij daarvan geleerd heeft.

Kahanes doel was een persoonlijk en praktisch boek te schrijven. Dat eerste is zeker gelukt. Hij kan als rolmodel dienen voor managers en adviseurs: een adviseur die bewust terugkijkt, conclusies trekt en leert van zijn ervaringen. Bovendien is hij iemand die openstaat voor kritiek en suggesties en daar echt iets mee doet. Hij deelt ook nog eens zijn belangrijke leerpunten met de rest van de wereld middels dit boek.

Praktisch zou ik zijn boek niet willen noemen. U krijgt geen recept of stappenplan hoe u liefde en macht afwisselend kunt inzetten in uw eigen complexe veranderingsproces. Kahane heeft met 'Power & Love' een andere bijdrage geleverd. Hij heeft vanuit zijn eigen ervaringen laten zien dat macht en liefde niet zonder elkaar kunnen in een veranderingsproces.


20 april 2010 | Eric van Arendonk RM

Power en love zijn twee begrippen die ik tot voor het lezen van het boek niet als een soort eenheid heb beschouwd. Adam Kahane toont echter in 'Power & Love' aan dat macht en liefde gecombineerd juist heel krachtig kunnen zijn. Macht of liefde alleen hebben een heel ander effect.

Adam Kahane heeft veel ervaring in veranderingsprocessen die als zeer complex aan te merken zijn. Kris kras over de wereld is hij bezig geweest met rechtshervorming, vredestichting, klimaatveranderingsprocessen, voedseltekorten en dergelijke. Soms voor organisaties en soms voor regeringen. Processen die gewoonlijk met veel macht worden doorgedrukt of met veel liefde worden omgeven. Beide hebben eigenlijk geen optimaal succes, zo concludeert de auteur in 'Power & Love'. Hij gaat uitvoerig in op beide elementen en laat zien wat de productieve kant en de schadelijke kant van ieder afzonderlijk is. Ten slotte toont hij wat het effect is indien je macht en liefde in een gezonde mix bijeen brengt.

Het democratiseringsproces van Zuid-Afrika is één van de sterkste voorbeelden van de eenheid van macht en liefde die Adam Kahane aanhaalt. Na de vrijlating van Mandela, of eigenlijk daarvoor al, trad er een veranderingsproces in werking. Dit zorgde er uiteindelijk ervoor dat een apartheidsregime in een democratie veranderde. Als extra moeilijkheidsgraad was daar een machtswisseling van blank naar zwart. Neem daarbij in ogenschouw het gedrag van de blanken tijdens het apartheidsregime tegenover de zwarte medemens. Voor mij is dat nog steeds een ongelofelijk veranderingsproces. Een meesterprestatie dat dit niet uitgemond is in een burgeroorlog of massale wraakactie. Ik raad je eigelijk nog een ander boek aan om eerst te lezen voordat je dit boek ter hand neemt; de autobiografie van Nelson Mandela; 'De lange weg naar de vrijheid'. Dit boek vormt een perfecte voorbereiding voor 'Power & Love'.

De auteur beschrijft veel van zijn werk en maakt veelvuldig gebruik van zogenaamde workshops. Dit is één van de instrumenten die hij met name in de beginfase inzet. Meestal in een situatie met mensen of organisaties die lijnrecht tegenover elkaar staan. Zondermeer jammer is dat hij in het boek niet verder stilstaat bij de inhoud van die workshops. Dat zou ik mateloos interessant gevonden hebben; hoe krijg je partijen die heel ver van elkaar staan zover dat ze gaan inzien dat het anders moet worden en dat alleen macht niet het gewenste resultaat zal opleveren. Maar dit geldt ook voor te veel liefde die onder andere zelfverwezenlijking van mensen in de weg kan staan. Kahane's werkveld behelst met name de wereldproblematiek en is dus heel herkenbaar. Maar door het uitblijven van de inhoud van de workshops blijft het wat afstandelijk.

Naast de uiteenzetting van macht en liefde afzonderlijk, gevolgd door de combinatie van deze twee, beschrijft de auteur ook het proces dat er aan ten grondslag ligt om uiteindelijk macht en liefde in een goede balans te krijgen. Hij vergelijkt dit met het leren lopen. Dat begint bij proberen en dus vallen, wat feitelijk inhoudt dat je fouten maakt. Vervolgens komt struikelen aan bod, waarbij je de goede kant op gaat en af en toe nog een misrekening maakt. Het eindigt met lopen. Dit laatste is meer vanzelfsprekend. De kracht van dit boek zit dan ook meer in het eerste gedeelte.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden