Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Basisbibliotheek- Leiderschap ontraadseld - 'Praktisch boek voor leiderschapsontwikkeling'
18 augustus 2021 | Paul Schollaardt

Manfred Kets de Vries slaagt er in Leiderschap ontraadseld in om helder te maken wat leiderschap is en hoe leiderschap ontwikkeld kan worden. Kets de Vries is econoom en psychoanalyticus en bekleedt de leerstoel voor leiderschapsontwikkeling aan INSEAD.

Leiderschap ontraadseld is geschreven voor bestuurders die hun effectiviteit willen vergroten. Kets de Vries heeft veel leiders ondersteund en is bekend met bewust en vaak ook onbewust disfunctioneel gedrag. Dit boek is een aanrader voor de leider die zijn of haar gedrag kritisch wil beschouwen en verbeteren. Het levert daarvoor heldere vragenlijsten en praktische tips.

Leiderschap ontraadseld van Manfred Kets de Vries is meer een werk- dan een theorieboek over leiderschap. Kets de Vries' lange ervaring met coaching en het verzorgen van leiderschapstrainingen maken dat het boek praktische handvatten geeft om je  leiderschapskwaliteiten te onderzoeken en te verbeteren. De praktische handreikingen voor analyse zijn zowel door individuele leiders als het gehele managementteam te gebruiken. Dit neemt overigens niet weg dat het boek ook veel kennis over leiders en leiderschap overdraagt. Hoewel de behandelde onderwerpen elk hun eigen hoofdstuk hebben is de samenhang niet altijd helder en de volgorde niet altijd logisch. Voorts is de herziening van dit boek in 2015 slordig waardoor bijvoorbeeld Nokia (zoals het ten tijde van de eerste druk van dit boek in 2001 was) nog steeds als vooruitziende producent van uiterst geavanceerde mobiele telefoons opgevoerd wordt.

De belangrijkste onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op de ervaring van de auteur met de psychoanalyse en daarmee geconcentreerd rond de cultuur van de organisatie. De vraagstukken van strategie en structuur worden niet meer dan zijdelings benoemd. In het boek wordt duidelijk dat effectieve leiders vooral een goede cultuur moeten creëren en ondersteunen. Daarvoor is het begrijpen van gedrag van zowel jezelf als anderen van het grootste belang. Ook irrationeel gedrag kent een principe. Gedrag wordt sterk gestuurd door relaties: gewenste relaties, vroegere relaties, ons gedrag om de gewenste relatie te bereiken en de (verwachte) reactie van de ander daarop. Als we deze principes begrijpen en gedrag kunnen duiden dan zijn we beter in staat goede relaties te bouwen.

Vervolgens besteedt Kets de Vries uitgebreid aandacht aan disfunctioneel gedrag. Dit uiteraard gericht op de verbetering ervan, maar ook omdat disfunctioneel gedrag veel voorkomt. Een voorbeeld is de - op zich goede - gewoonte om elkaar feedback te geven; als de randvoorwaarden niet ingevuld zijn, dan wordt geen eerlijke feedback gegeven maar conflict mijdende feedback. Als je als leider bereid bent om kritisch naar je eigen functioneren te kijken dan zijn er in het gedeelte over disfunctioneel gedrag veel spiegels voor je gedrag en handvatten om dit te verbeteren.

De auteur geeft op overtuigende wijze aan wat nodig is voor effectief leiderschap en schetst daarvoor de benodigde cultuur waarin ‘vertrouwen in de leider' overigens voorop staat. Vervolgens behandelt Kets de Vries leiderschap in internationale organisaties en leiderschapsontwikkeling. Om af te sluiten met een helder adagium voor effectief leiderschap: hoop, humaniteit, humiliteit en humor.

Leiderschap ontraadseld is een praktisch boek voor leiderschapsontwikkeling. Daarbij wordt, door de kennis en ervaring van Manfred Kets de Vries, het niveau van het gemiddelde management zelfhulpboek ruim overschreden. Met dit boek heb je een praktisch hulpmiddel in handen dat wellicht het beste is op het gebied van leiderschapsontwikkeling!

ir Paul Schollaardt RC is bestuurder in het speciaal onderwijs. Eerder was hij zelfstandig interim-manager en vervulde hij onder andere functies als productieleider en CFO.

Leiderschap ontraadseld staat in de Managementboek Basisbibliotheek. Onze selectie van goede basisboeken en klassiekers, ingedeeld per vakgebied. Neem een kijkje.


12 februari 2002 | Hilde Veraart-Maas

'Wat hebt u vandaag gedaan om effectiever op te treden als leider?' Dit is het centrale appèl dat Manfred Kets de Vries, econoom, (onmiskenbaar!) psychoanalyticus en docent aan INSEAD, op de lezer doet. 'Leiderschap ontraadseld' is bedoeld als een werkboek met vragenlijsten en oefeningen voor zelfbeoordeling. De auteur richt zich weliswaar grotendeels op het topmanagement, maar de principes gaan op voor alle leidinggevende niveaus.

Kets de Vries belicht vele aspecten van het containerbegrip leiderschap. De onderwerpen in het eerste deel zijn: leiderschap, emotionele intelligentie, veranderingsprocessen en de menselijke neiging zich daartegen te verzetten, het samenspel van rationele en irrationele krachten, opvolgingsproblematiek, het frustreren van medewerkers, neurotische leiderschapstijlen én hun vernietigende effecten op de organisatie. In het tweede deel gaat hij in op organisatieverandering, effectief leiderschap, de mondiale context, rollen, het ontwikkelen van leiderschap en de werksituatie.

Kets de Vries benadert deze thema's vanuit zijn, hem zo kenmerkende, theorieën over het 'innerlijk theater'. Aan hedendaags leiderschap ligt emotionele intelligentie ten grondslag: het kennen én besturen van eigen emoties en het omgaan met emoties van de ander; ontsporing begint met gebrek aan emotionele intelligentie en onvoldoende inzicht in en beheersing van het eigen innerlijk theater. Leiderschap anno nu draait om strategische visie, klantgerichtheid, innovatief en inspirerend vermogen. Maar leiders beschikken ook over irrationale karakterkenmerken, die dusdanig kunnen domineren dat zij destructief uitwerken. Conflictvermijding, tiranniseren, hang naar details en controle, manisch gedrag, ontoegankelijkheid, intrigeren: het zijn allemaal uitingsvormen van disfunctioneel leiderschap die hun uitwerking binnen de organisatie niet missen. Kets de Vries verklaart dit verschijnsel als een nawerking van - onbewuste - overdracht: elke nieuwe relatie wordt beïnvloed door voorgaande relaties, die tot een ver verleden kunnen teruggaan, en de manier waarop daarin met macht en autoriteit werd omgegaan. Ondergeschikten op hun beurt idealiseren hun bestuurder, niet zelden in de hoop in de macht te kunnen delen. De problemen beginnen als de bestuurder besmet wordt door macht en zich gaat gedragen naar die beelden, exceptionele arbeidsvoorwaardelijke eisen gaat stellen en verslaafd raakt aan de schijnwerpers. De ondergeschikten doen er, uit overlevingsdrang, het zwijgen toe. Zelfoverschatting en het niet kunnen verdragen van kritiek maken het disfunctioneren compleet. Die overdrachtsval is alleen te voorkomen door ontvankelijkheid voor feedback. Veel bestuurders kunnen vervolgens de macht niet loslaten, houden vast aan oude succesformules die allang niet meer voldoen, voelen zich bedreigd door jongeren met potentie, stellen het onvermijdelijke vertrek zo lang mogelijk uit en leiden hun bedrijf zo naar de rand van de afgrond. Neurotisch gedrag creëert de organisatie die het verdient.

Het tweede deel van het boek staat in het teken van: 'hoe dan wél?' Het is zorgvuldig dat Kets de Vries, na al deze schaduwkanten, de lezer aanknopingspunten wil meegeven. Dit deel geeft weliswaar een goed overzicht van hedendaagse gangbare opvattingen, maar onderwerpen als interculturele zakenetiquette, stress, balans werk-privé en glazen plafond zijn absoluut niet zijn stiel en missen de kracht en diepgang van het eerste deel.

Kets de Vries is een van de weinige auteurs is die leiderschap en cultuur expliciet behandelt als een complex speelveld van irrationele psychodynamische processen, waarin onbewuste drijfveren leiderschapsgedrag sturen. Hij weet de wetenschappelijke theorieën en inzichten op toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen en vertaalt deze aan de hand van levendige, soms amusante, voorbeelden en anekdotes naar de praktijk. De oefeningen vragen van de lezer de durf om echt in de spiegel te kijken, zodat deze misschien wel een riskante confrontatie met zichzelf aangaat. Helaas nodigen veel van de oefeningen uit tot de valkuil van sociale wenselijkheid, gezien de vele gesloten vragen. Daarom betwijfel ik of Kets de Vries, gegeven zijn nadruk op onbewuste processen en de risico's van gebrek aan zelfinzicht, met deze aanpak zijn doel echt bereikt.

Wat het boek vooral duidelijk maakt is hoe cultuur en leiding worden beïnvloed door veel meer dan de (veel veiliger) rationele, waarneembare factoren; juist dit maakt het tot een waardevolle aanvulling op het brede scala aan literatuur over organisatiecultuur en leiderschap en is daarom een need-to-know voor leidinggevenden én adviseurs.


Leiderschap ontraadseld
12 februari 2002 | Hilde Veraart-Maas

'Wat hebt u vandaag gedaan om effectiever op te treden als leider?' Dit is het centrale appèl dat Manfred Kets de Vries, econoom, (onmiskenbaar!) psychoanalyticus en docent aan INSEAD, op de lezer doet. 'Leiderschap ontraadseld' is bedoeld als een werkboek met vragenlijsten en oefeningen voor zelfbeoordeling. De auteur richt zich weliswaar grotendeels op het topmanagement, maar de principes gaan op voor alle leidinggevende niveaus. Kets de Vries belicht vele aspecten van het containerbegrip leiderschap. De onderwerpen in het eerste deel zijn: leiderschap, emotionele intelligentie, veranderingsprocessen en de menselijke neiging zich daartegen te verzetten, het samenspel van rationele en irrationele krachten, opvolgingsproblematiek, het frustreren van medewerkers, neurotische leiderschapstijlen én hun vernietigende effecten op de organisatie. In het tweede deel gaat hij in op organisatieverandering, effectief leiderschap, de mondiale context, rollen, het ontwikkelen van leiderschap en de werksituatie.

Kets de Vries benadert deze thema's vanuit zijn, hem zo kenmerkende, theorieën over het 'innerlijk theater'. Aan hedendaags leiderschap ligt emotionele intelligentie ten grondslag: het kennen én besturen van eigen emoties en het omgaan met emoties van de ander; ontsporing begint met gebrek aan emotionele intelligentie en onvoldoende inzicht in en beheersing van het eigen innerlijk theater. Leiderschap anno nu draait om strategische visie, klantgerichtheid, innovatief en inspirerend vermogen. Maar leiders beschikken ook over irrationale karakterkenmerken, die dusdanig kunnen domineren dat zij destructief uitwerken. Conflictvermijding, tiranniseren, hang naar details en controle, manisch gedrag, ontoegankelijkheid, intrigeren: het zijn allemaal uitingsvormen van disfunctioneel leiderschap die hun uitwerking binnen de organisatie niet missen. Kets de Vries verklaart dit verschijnsel als een nawerking van - onbewuste - overdracht: elke nieuwe relatie wordt beïnvloed door voorgaande relaties, die tot een ver verleden kunnen teruggaan, en de manier waarop daarin met macht en autoriteit werd omgegaan. Ondergeschikten op hun beurt idealiseren hun bestuurder, niet zelden in de hoop in de macht te kunnen delen. De problemen beginnen als de bestuurder besmet wordt door macht en zich gaat gedragen naar die beelden, exceptionele arbeidsvoorwaardelijke eisen gaat stellen en verslaafd raakt aan de schijnwerpers. De ondergeschikten doen er, uit overlevingsdrang, het zwijgen toe. Zelfoverschatting en het niet kunnen verdragen van kritiek maken het disfunctioneren compleet. Die overdrachtsval is alleen te voorkomen door ontvankelijkheid voor feedback. Veel bestuurders kunnen vervolgens de macht niet loslaten, houden vast aan oude succesformules die allang niet meer voldoen, voelen zich bedreigd door jongeren met potentie, stellen het onvermijdelijke vertrek zo lang mogelijk uit en leiden hun bedrijf zo naar de rand van de afgrond. Neurotisch gedrag creëert de organisatie die het verdient.

Het tweede deel van het boek staat in het teken van: 'hoe dan wél?' Het is zorgvuldig dat Kets de Vries, na al deze schaduwkanten, de lezer aanknopingspunten wil meegeven. Dit deel geeft weliswaar een goed overzicht van hedendaagse gangbare opvattingen, maar onderwerpen als interculturele zakenetiquette, stress, balans werk-privé en glazen plafond zijn absoluut niet zijn stiel en missen de kracht en diepgang van het eerste deel.

Kets de Vries is een van de weinige auteurs is die leiderschap en cultuur expliciet behandelt als een complex speelveld van irrationele psychodynamische processen, waarin onbewuste drijfveren leiderschapsgedrag sturen. Hij weet de wetenschappelijke theorieën en inzichten op toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen en vertaalt deze aan de hand van levendige, soms amusante, voorbeelden en anekdotes naar de praktijk. De oefeningen vragen van de lezer de durf om echt in de spiegel te kijken, zodat deze misschien wel een riskante confrontatie met zichzelf aangaat. Helaas nodigen veel van de oefeningen uit tot de valkuil van sociale wenselijkheid, gezien de vele gesloten vragen. Daarom betwijfel ik of Kets de Vries, gegeven zijn nadruk op onbewuste processen en de risico's van gebrek aan zelfinzicht, met deze aanpak zijn doel echt bereikt.

Wat het boek vooral duidelijk maakt is hoe cultuur en leiding worden beïnvloed door veel meer dan de (veel veiliger) rationele, waarneembare factoren; juist dit maakt het tot een waardevolle aanvulling op het brede scala aan literatuur over organisatiecultuur en leiderschap en is daarom een need-to-know voor leidinggevenden én adviseurs.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden