Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
30 november 2010 | Peter de Roode

Met dit boek kijk je zowel terug als vooruit in je leven, waarbij de lezer probeert een antwoord te vinden op de vraag welke kant hij op moet met zijn loopbaan. In 'Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan' beschrijft Marc Schabracq wat deelnemers leren in een bestaande tweedaagse cursus als ze geconfronteerd worden met baanverlies. Een onderwerp dat (helaas) steeds actueler wordt als gevolg van de vele reorganisaties en bezuinigingen. Een prachtig boek om te lezen, waar elke werknemer zijn voordeel mee kan doen.

Marc Schabracq legt uit dat in de eerste helft van je leven alles veel meer uitgestippeld is dan in de tweede helft. De paden zijn allengs minder gebaand en bewegwijzerd. Daarom is het nog een hele klus om een loopbaanpad voor jezelf uit te stippelen. De auteur merkt op dat het leven begint bij veertig, maar dat HRM je dan al heeft afgeschreven. Een tegeltjeswijsheid die voor veel organisaties wel eens meer dan een kern van waarheid zou kunnen bevatten.

Het boek bestaat uit drie delen: deel 1 gaat over het vinden van een nieuwe baan. Deel 2 reikt de lezer een aantal verdiepende thema's aan, zoals stress en vervreemding. Tot slot wordt in deel 3 een aantal methoden en technieken behandeld die kunnen helpen bij het realiseren van het betrekken van de nieuwe baan.

'Wat nu?' leest gemakkelijk weg. Tegelijkertijd is het geen boek dat je in één keer uit moet lezen, niet alleen vanwege de omvang van het boek (zo'n 380 pagina's) maar vooral vanwege het feit dat de auteur de lezer verschillende reflectievragen voorlegt. Wat het boek onderscheidend maakt, is dat de auteur eigen voorbeelden geeft ter beantwoording van de door hem zelf opgeworpen vragen. Hij beantwoordt die op een zeer kwetsbare wijze, waardoor de lezer ziet wat een bepaalde vraag voor soort antwoord kan oproepen.

Een belangrijke boodschap die de auteur de lezer wil meegeven, is om te achterhalen wat je levensthema's en loopbaanankers zijn. Te veel en te vaak zijn mensen in een functie beland waar ze niets mee hebben. Kom dus achter datgene wat je in een functie energie geeft - en wat je energie doet verliezen.

Opmerkelijk vind ik de constatering dat de gepromoveerde wetenschapper het Enneagram een warm hart toedraagt. Het Enneagram heeft altijd moeten 'vechten' voor de wetenschappelijke onderbouwing die er volgens sommigen wel en volgens anderen niet is. Schrabacq kijkt daar anders naar en is niet zozeer geïnteresseerd in de validering van het instrument, maar veeleer in de vraag of het de lezer aan het denken zet. Kun je er wat mee? Herken je het?, zijn dan de vragen die je hem dan hoort stellen. Heel praktisch en pragmatisch dus.

Minder praktisch lijken de soms wat lange uitwijdingen over bepaalde thema's die je met gezond verstand ook zelf kunt beredeneren. Daar staat de enorme gedegenheid van de behandeling van de thematiek tegenover. De auteur legt meer dan voldoende diepgang in zijn boek aan en bespreekt een aantal zeer relevante loopbaanonderwerpen. Zo krijgt de lezer de nodige informatie over thema´s als stress, rijpheid, wijsheid en vervreemding. Doordat deze onderwerpen nu geplaatst zijn tegen de context van loopbanen hebben ze een nieuw karakter gekregen.

Al met al een fraai boek waarvan de boodschap door elke werknemer ter harte genomen zou moeten worden.


Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan
30 november 2010 | Peter de Roode

Met dit boek kijk je zowel terug als vooruit in je leven, waarbij de lezer probeert een antwoord te vinden op de vraag welke kant hij op moet met zijn loopbaan. In 'Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan' beschrijft Marc Schabracq wat deelnemers leren in een bestaande tweedaagse cursus als ze geconfronteerd worden met baanverlies. Een onderwerp dat (helaas) steeds actueler wordt als gevolg van de vele reorganisaties en bezuinigingen. Een prachtig boek om te lezen, waar elke werknemer zijn voordeel mee kan doen. Marc Schabracq legt uit dat in de eerste helft van je leven alles veel meer uitgestippeld is dan in de tweede helft. De paden zijn allengs minder gebaand en bewegwijzerd. Daarom is het nog een hele klus om een loopbaanpad voor jezelf uit te stippelen. De auteur merkt op dat het leven begint bij veertig, maar dat HRM je dan al heeft afgeschreven. Een tegeltjeswijsheid die voor veel organisaties wel eens meer dan een kern van waarheid zou kunnen bevatten.

Het boek bestaat uit drie delen: deel 1 gaat over het vinden van een nieuwe baan. Deel 2 reikt de lezer een aantal verdiepende thema's aan, zoals stress en vervreemding. Tot slot wordt in deel 3 een aantal methoden en technieken behandeld die kunnen helpen bij het realiseren van het betrekken van de nieuwe baan.

'Wat nu?' leest gemakkelijk weg. Tegelijkertijd is het geen boek dat je in één keer uit moet lezen, niet alleen vanwege de omvang van het boek (zo'n 380 pagina's) maar vooral vanwege het feit dat de auteur de lezer verschillende reflectievragen voorlegt. Wat het boek onderscheidend maakt, is dat de auteur eigen voorbeelden geeft ter beantwoording van de door hem zelf opgeworpen vragen. Hij beantwoordt die op een zeer kwetsbare wijze, waardoor de lezer ziet wat een bepaalde vraag voor soort antwoord kan oproepen.

Een belangrijke boodschap die de auteur de lezer wil meegeven, is om te achterhalen wat je levensthema's en loopbaanankers zijn. Te veel en te vaak zijn mensen in een functie beland waar ze niets mee hebben. Kom dus achter datgene wat je in een functie energie geeft - en wat je energie doet verliezen.

Opmerkelijk vind ik de constatering dat de gepromoveerde wetenschapper het Enneagram een warm hart toedraagt. Het Enneagram heeft altijd moeten 'vechten' voor de wetenschappelijke onderbouwing die er volgens sommigen wel en volgens anderen niet is. Schrabacq kijkt daar anders naar en is niet zozeer geïnteresseerd in de validering van het instrument, maar veeleer in de vraag of het de lezer aan het denken zet. Kun je er wat mee? Herken je het?, zijn dan de vragen die je hem dan hoort stellen. Heel praktisch en pragmatisch dus.

Minder praktisch lijken de soms wat lange uitwijdingen over bepaalde thema's die je met gezond verstand ook zelf kunt beredeneren. Daar staat de enorme gedegenheid van de behandeling van de thematiek tegenover. De auteur legt meer dan voldoende diepgang in zijn boek aan en bespreekt een aantal zeer relevante loopbaanonderwerpen. Zo krijgt de lezer de nodige informatie over thema´s als stress, rijpheid, wijsheid en vervreemding. Doordat deze onderwerpen nu geplaatst zijn tegen de context van loopbanen hebben ze een nieuw karakter gekregen.

Al met al een fraai boek waarvan de boodschap door elke werknemer ter harte genomen zou moeten worden.


Wat nu?
1 februari 2010 | Pierre Spaninks

Een boek om je te helpen als je je eigen werk en je loopbaan anders wilt inrichten. Dat is wat psycholoog Marc Schabracq wilde maken - en dat is hem gelukt ook. De kracht van Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan zit hem in een zeldzame combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktische ervaring.

Zelfsturing - als iets een centraal begrip is in Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan dan is het dat wel. Vorm geven aan je eigen leven door je sterkste en meest motieven je bestemming te laten bepalen en je van daaruit verder te ontwikkelen. Dat geeft richting en betekenis, zegt Marc Schabracq, en zolang je lekker op koers ligt gaat dat gepaard met het plezierige gevoel dat alles op rolletjes loopt. Idealiter houdt zelfsturing in dat je je eigen leven een kant op leidt waar het kennelijk vanzelf al heen wilde, maar wel gerichter en meer bewust. Dat klinkt makkelijker dan het is.

In ieder mensenleven komt wel een moment dat je je afvraagt: ‘Is this all there is?’ De ene keer komt het uit jezelf, als je je realiseert dat je al te lang op je automatische piloot vliegt en dat je het contact bent kwijtgeraakt met wat je ooit motiveerde om deze kant op te gaan. De andere keer komt het van buitenaf, als je ergens al jaren hebt gewerkt en je moet bij de baas komen voor een slechtnieuws-gesprek. Dan is er werk aan de winkel, werk dat Schabracq zelfs met een hoofdletter ‘W’ schrijft als het gaat over ‘het Werk ook dat als kompas en toetssteen kan dienen voor alles wat je doet en laat’.

Als psycholoog houdt Marc Schabracq zich al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig met overgangen in de loopbanen van mensen. Loopbaan in de ruimste zin van het woord, want juist op zulke transitiemomenten blijkt dat werk en privé alles met elkaar te maken hebben, en dat betaald werk in formele arbeidsorganisaties lang niet de enige vorm is waarin mensen zichzelf kunnen verwezenlijken. Behalve dat Schabracq daar veel onderzoek naar heeft gedaan, heeft hij ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. Bijvoorbeeld bij het mobiliteitscentrum van ING in wat daar Het Sociaal Plan is gaan heten. Het dient ertoe om medewerkers te begeleiden die door reorganisatie, opheffing of outsourcing van hun afdeling hun baan verliezen.

Schabracq waarschuwt in zijn inleiding dat zijn boek geen feilloze handleiding is om gelukkig te worden. Zelf ziet hij het eerder als een uitnodiging om over de grenzen van je alledaagse bestaan heen te kijken en te zien wat er nog meer te beleven valt. ‘Het is een uitnodiging de belangrijke zaken van je leven en jezelf onder de loep te nemen. Wie ben je eigenlijk, wat wil je nu werkelijk, en wat houdt je tegen? Wat zou je nodig hebben om gelukkig te zijn?’

‘Wat nu?’ bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat in op het veranderen van werk, op de ins en outs van het vinden van een nieuwe baan. Het tweede deel diept vier punten uit die daar een rol in spelen: stress en vervreemding, invloeden uit eerdere levensfasen, de motieven die mensen drijven, en het begrip ‘rijpheid’. Dat laatste staat voor het verwerkt hebben van alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt, op zo’n manier dat het nu geen energie meer kost of dat het zelfs energie oplevert. Het derde deel ten slotte bevat methoden en technieken die je kunt gebruiken om je loopbaanverandering bewust door te maken en er alles uit te halen wat erin zit.

Die vragen die Schabracq stelt en de opdrachten die hij geeft, kennen we maar al te goed uit de stapels zelfhulpboeken die de afgelopen decennia over dit onderwerp zijn geproduceerd en waar ‘Wat nu?’ in de boekhandel wel naast zal komen te liggen. Maar de insteek is een heel andere. Schabracq stelt zich een stuk bescheidener op dan de meeste auteurs uit dit genre, en hij doet veel meer moeite om de analyses die hij maakt en de tips die hij geeft van een wetenschappelijke onderbouwing te voorzien. Dat bepaalt ook de toon waarop hij de lezer toespreekt: eerder als een wijze vriend dan als een de adviseur die ons wel even zal vertellen hoe we ons leven moeten fixen. Daarmee onderscheidt dit boek zich op een prettige manier van - om maar iets te noemen - de toch wel heel ‘Amerikaanse’ jobhunters bijbel ‘Welke kleur heeft jouw parachute?’

Des te merkwaardiger komt het over dat Schabracq met name in het tweede deel van zijn boek, als het gaat over de motieven die aan ons handelen ten grondslag liggen, zo sterk leunt op het ‘enneagram’. Laten we het netjes zeggen: er zijn modellen om persoonlijkheden en hun drijfveren te typeren die beter zijn onderbouwd en die met minder populair-wetenschappelijke hokuspokus zijn omgeven. Schabracq doet er zelf ook een beetje besmuikt over als hij het heeft over de ‘in nevelen gehulde’ herkomst van het negenpuntige symbool, en hij benadrukt dat hij het vooral gebruikt omdat het intuïtief als waar aanvoelt en in de praktijk zo handig werkt. Maar de vraag blijft of hij niet met behulp van een beter gefundeerd en meer algemeen geaccepteerd model als dat van de Big Five minstens zoveel had bereikt. Dat is dan een mooi onderwerp voor een interview met Schabracq.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden