Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
9 februari 2010 | José Otte

In dit boek over competentiemanagement leiden Ton van Dongen, en Jan Harmen Rietman ons door de wereld van competenties. Waarom vinden leidinggevenden het lastig om een goed competentiegericht gesprek te houden met hun medewerkers? Waar geef je als leidinggevende aandacht aan. De auteurs, een arbeids- en organisatiepsycholoog en een adviseur en trainer, geven ons meer dan vierhonderd coachingstips. Hiermee is 'Gras groeit sneller door eraan te trekken!' een prachtig boek voor zowel leidinggevenden als voor HRM-ers en medewerkers.

We beginnen met wat competenties nu zijn. De auteurs gebruiken de metafoor van de ijsberg. Onder water vinden we de persoonlijkheid, opvattingen en kennis en vaardigheden. En boven water ons gedrag. Competenties zijn bekwaamheden die zichtbaar worden door gedrag.
Competentiemanagement is het sturen op competenties. En we proberen met behulp van competentiemanagement om organisaties beter te laten functioneren, zeggen de auteurs. Ik denk dat ze bedoelen; dat de medewerkers beter gaan functioneren.

Vanuit de rol van leidinggevende worden er per competentie (48 stuks) coachingstips gegeven die ervoor zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen in de gekozen competentie. In de tips wordt per competentie het niveau aangegeven van waaruit de medewerker wil gaan groeien. Ook raden de auteurs trainingen en boeken aan die helpen bij de ontwikkeling van deze competentie.
Een echt doe-boek, met veel tips die direct toepasbaar zijn. De auteurs leggen duidelijk uit wat de SMART- en START-methodes zijn, en doen handreikingen over hoe je als leidinggevende een gesprek voert met je medewerker.

Prachtig werkboek, met duidelijke taal, niet wetenschappelijk geschreven. Handig als naslagwerk voor de mensen die zich nog niet helemaal zeker voelen op dit gebied.

15 mei 2009 | Eugène Mennega

Juist in de huidige tijd is het optimaal benutten van het potentieel van een ieder, in en rond organisaties, cruciaal. Natuurlijk. Het rendement van organisaties is nog steeds te beïnvloeden door kostenreducties en dus ook besparingen op arbeidskosten in de meest ruime zin. In toenemende mate echter wordt het 'echte' competitieve vermogen van organisaties en het daarmee samenhangende rendement ontleend aan een betere benutting van het beschikbare menselijke potentieel. De uitspraak 'wij vinden mensen belangrijk' dient in daden en resultaten te worden omgezet. Het gras zal sneller moeten groeien, volgens Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman. 'Gras groeit sneller door eraan te trekken' gaat over een betere benutting van het potentieel van mensen en had naar mijn stellige overtuiging op geen beter moment kunnen verschijnen.

De subtitel van het boek legt meteen een interessante paradox bloot: 'ontwikkel de competenties van je medewerkers'. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van de competenties van 'je medewerkers' rust een schone taak op de eigen schouders van vele leidinggevenden om eerst stil te staan de eigen competenties. In welke mate ben ik als leidinggevende zelf in staat om een bijdrage te leveren aan de potentieelbenutting van de medewerkers die aan mij zijn toevertrouwd?

Het boek slaat, passend bij de doelgroep leidinggevenden, een belangrijke brug tussen denken en doen en tussen investeren en exploiteren. Op een heldere wijze staan Van Dongen en Rietman stil bij de begrippen competenties, competentiemanagement én de verbinding tussen competentiemanagement en performance management. Ze lichten toe wat de rol van de leidinggevende is in relatie tot competentiemanagement en op welke wijze competenties in verschillende typen gesprekken aan de orde kunnen worden gesteld. In een hoofdstuk 'competenties ontwikkelen' wordt ingegaan op de vraag hoe je een betrouwbaar beeld kunt krijgen van het niveau van iemands competenties, waar bepaald vertoond gedrag uit voort kan komen en of en op welke wijze competenties ontwikkeld kunnen worden.

De aanzet tot 'denken' is op een duidelijke en toegankelijke wijze neergelegd in de eerste 55 pagina's. Vanaf pagina 56 wordt het boek, mede door de verworven inzichten, een praktisch hanteerbaar 'doe-boek'. Over de volle breedte van het competentiemanagement worden 48 competenties 'hanteerbaar' gemaakt. Per competentie wordt aangegeven onder welke andere namen de competentie wellicht voorkomt, in welke mate de competentie ontwikkelbaar is, wat de ondersteunende competenties zijn en geven de auteurs coaching- en trainingstips.

De inzichten en tips zijn, zo heb ik zelf proefondervindelijk vastgesteld, goed in de dagelijkse praktijk bruikbaar. 'Gras groeit sneller door eraan te trekken' is een boek dat zich er voor leent om snel te 'personaliseren'. Bij mij is het boek voorzien van vele plakkers en aantekeningen en maakt het nu al deel uit van mijn 'werkkit'. Het boek is, hoewel gericht op leidinggevenden, een 'must have' voor HRM-ers in het kader van 'doorstroom' en sluit in dat kader goed aan bij het boek 'Hebbes! 500 competentiegericht selectievragen' van Marjo Louwers (ook van Thema), meer gericht op 'instroom'.

Ten slot nog een positief kritische kanttekening. 'Gras groeit sneller door eraan te trekken' voedt als titel de nog steeds dominante zienswijze waarbinnen organisatiesturing zelfsturing 'overwoekert'. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de verdere of wellicht zelfs 'echte' emancipatie van de medewerker. Een emancipatie waarbij het vragen van feedback, in relatie tot eigen gedrag en optreden, wellicht nog belangrijker is dan het geven daarvan. Juist in een boek over ontwikkeling en potentieelbenutting zou dat aspect nog wel extra belicht mogen worden. Positief afsluitend: het boek is ook zeker aanbevelenswaardig voor iedere medewerker die het voor zijn of haar eigen ontwikkeling op een goede wijze ter hand wil nemen.

Leve de competentie!
8 mei 2009 | Pierre de Winter

Medewerkers worden al lang niet meer alleen beoordeeld op hun vakbekwaamheid. De moderne organisatiemens moet behalve zijn werk goed doen, vele andere kwaliteiten aan kunnen spreken om goed te functioneren. Competenties noemen we dat. En dat kan variëren van onderhandelingsvaardigheden of teamskills, tot analytische vaardigheden of het verschaffen van leiderschap.

Competenties zijn een probaat middel om op een positieve manier met werknemers in gesprek te raken over wat hun sterke en hun minder sterke kanten zijn, en aan welke gebieden ze zouden willen werken. Ze maken persoonlijke groei bespreekbaar. Vandaar het succes van competentiemanagement. Geen zichzelf respecterend bedrijf doet het meer zonder en in organisatieland heerst een brede consensus dat een moderne HRM-afdeling de competenties van alle medewerkers in het vizier heeft, inclusief een uitgestippeld groeipad.

Lijnmanagers moeten er dus ook mee kunnen werken, en daar zit helaas vaak de flessenhals. Want heus niet alle managers hebben zich in het fenomeen ‘competenties’ verdiept en nog veel minder managers zijn in staat om op basis van die competenties een gesprek met hun medewerkers te voeren, waarbij die laatste met een positief gevoel achterblijven én duidelijkheid over de competenties waar ze mee aan de slag wensen te gaan. Dergelijke gesprekken goed voeren, is een hele kunst waarbij het laveren is tussen empathie, helderheid, goed luisteren en af en toe een onverschrokken opmerking maken. Ga er maar aan staan, op een maandagochtend.

Om managers te helpen bij die taak, schreven organisatieadviseurs Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman het boekje Gras groeit harder door eraan te trekken. Een no-nonsense boekje, met een introductie in de wereld van de competenties, verhelderende paragrafen over de problemen waar je als manager tegenaan kunt lopen en een lijst met vijftig competenties, helder omschreven en - zeer praktisch - een indicatie die aangeeft in welke mate ze te trainen zijn.

Ondanks de wat bevreemdende titel een aanrader voor elke manager die met dit onderwerp worstelt.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden