Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
24 oktober 2012 | Carla Verwijs

Projectmanagers zijn kenniswerkers, net als de meeste (zoniet alle) projectleden. Toch wordt in een project niet altijd stil gestaan bij het aspect 'kennis' en het managen daarvan. Steven de Groot en Dilyana Simons zien hierin een gat in de projectmanagementliteratuur, dat ze dichten in 'Kennismanagement in projecten'. Dit boek is bedoeld voor project- en programmamanagers, alsmede leiders van projectenorganisaties.

Projectmanagement en kennismanagement zijn logisch verbonden, beide gaan immers uit van kennis. Er is kennis nodig om een project op te zetten: kennis van projecten, van de omgeving, het te ontwikkelen product of dienst, de (gebruikers)markt, enzovoort. Kennis kan ook een uitkomst zijn als projectmedewerkers van elkaar hebben geleerd. Door meer bewust aandacht te besteden aan kennis en het management daarvan in projecten, is de kans op slagen groter. Er is meer te managen in een project dan tijd, scope, geld en kwaliteit, zo stellen Steven de Groot en Dilyana Simons in 'Kennismanagement in projecten'.

Het boek gaat uit van een lezer die ervaring heeft met het managen van projecten, maar niet bekend is met kennismanagement. De Groot en Simons besteden veel aandacht aan hoe kennismanagement past in de verschillende aspecten van projecten. Als een doel van dit boek is om de projectmanager te overtuigen van het belang van kennismanagement, dan is dat doel wat mij betreft zeer zeker geslaagd.

Minder overtuigd ben ik als het gaat om het toepassen van de beschreven concepten. Voor veel mensen is kennismanagement een theoretisch concept en het is lastig om in de praktijk in te voeren. Ik ben bang dat de informatie in dit boek niet gedetailleerd genoeg is om ermee aan de slag te gaan, vooral omdat bedrijven zo verschillend zijn wat betreft de cultuur. Een voorbeeld is het hergebruiken van geleerde lessen uit eerdere projecten, een onderwerp dat de auteurs behandelen. Als het al gebeurt, is het vaak al lastig om de eigen lessen toe te passen op nieuwe projecten, laat staan lessen die anderen hebben opgedaan. En wanneer er geen Project Management Office (PMO) is die deze verzamelt, hangt het erg van de individuele project managers af of deze de moeite zal nemen over zijn eigen heg heen te kijken naar wat anderen geleerd hebben. Iedereen kan begrijpen dat het goed is niet weer dezelfde fout te maken, maar de hoe-kant vraagt meer uitleg.

Al met al een beknopt boek dat vele onderwerpen aanhaalt waar kennismanagement van nut kan zijn voor projecten. Voor de praktische toepassing denk ik dat de lezer andere boeken moet raadplegen.


Kennismanagement in projecten
24 oktober 2012 | Carla Verwijs

Projectmanagers zijn kenniswerkers, net als de meeste (zoniet alle) projectleden. Toch wordt in een project niet altijd stil gestaan bij het aspect 'kennis' en het managen daarvan. Steven de Groot en Dilyana Simons zien hierin een gat in de projectmanagementliteratuur, dat ze dichten in 'Kennismanagement in projecten'. Dit boek is bedoeld voor project- en programmamanagers, alsmede leiders van projectenorganisaties. Projectmanagement en kennismanagement zijn logisch verbonden, beide gaan immers uit van kennis. Er is kennis nodig om een project op te zetten: kennis van projecten, van de omgeving, het te ontwikkelen product of dienst, de (gebruikers)markt, enzovoort. Kennis kan ook een uitkomst zijn als projectmedewerkers van elkaar hebben geleerd. Door meer bewust aandacht te besteden aan kennis en het management daarvan in projecten, is de kans op slagen groter. Er is meer te managen in een project dan tijd, scope, geld en kwaliteit, zo stellen Steven de Groot en Dilyana Simons in 'Kennismanagement in projecten'.

Het boek gaat uit van een lezer die ervaring heeft met het managen van projecten, maar niet bekend is met kennismanagement. De Groot en Simons besteden veel aandacht aan hoe kennismanagement past in de verschillende aspecten van projecten. Als een doel van dit boek is om de projectmanager te overtuigen van het belang van kennismanagement, dan is dat doel wat mij betreft zeer zeker geslaagd.

Minder overtuigd ben ik als het gaat om het toepassen van de beschreven concepten. Voor veel mensen is kennismanagement een theoretisch concept en het is lastig om in de praktijk in te voeren. Ik ben bang dat de informatie in dit boek niet gedetailleerd genoeg is om ermee aan de slag te gaan, vooral omdat bedrijven zo verschillend zijn wat betreft de cultuur. Een voorbeeld is het hergebruiken van geleerde lessen uit eerdere projecten, een onderwerp dat de auteurs behandelen. Als het al gebeurt, is het vaak al lastig om de eigen lessen toe te passen op nieuwe projecten, laat staan lessen die anderen hebben opgedaan. En wanneer er geen Project Management Office (PMO) is die deze verzamelt, hangt het erg van de individuele project managers af of deze de moeite zal nemen over zijn eigen heg heen te kijken naar wat anderen geleerd hebben. Iedereen kan begrijpen dat het goed is niet weer dezelfde fout te maken, maar de hoe-kant vraagt meer uitleg.

Al met al een beknopt boek dat vele onderwerpen aanhaalt waar kennismanagement van nut kan zijn voor projecten. Voor de praktische toepassing denk ik dat de lezer andere boeken moet raadplegen.


12 september 2012 | Jan Jacob Bos

Volgens Steven de Groot is er nog geen Nederlands boek over kennismanagement specifiek voor projecten. Aangezien een project vaak een andere dynamiek heeft dan de dagelijkse operatie leek het hem een goede aanvulling op de huidige literatuur over kennismanagement. Ik heb het boek gelezen om te bepalen of ik het daarmee eens kan zijn.

Projecten kennen niet alleen een andere dynamiek dan operationele zaken, een ander belangrijk kenmerk van een project is dat de werkzaamheden tijdelijk zijn. In een project kun je daardoor mensen bij elkaar verwachten die elkaar misschien nog niet kennen en na het project misschien niet meer direct met elkaar te maken hebben. Als je slim om wilt gaan met kennis heeft een project dus drie verschillende fases die elk een eigen kennisdoelstelling hebben. Voor aanvang van het project wil je de juiste kennis bij elkaar brengen om het project te starten. Tijdens het project wil je slim omgaan met de kennis van de projectleden. En na afloop van het project wil je kennis borgen voor de lijnorganisatie en voor eventuele toekomstige projecten. Ik ben het in grote lijnen eens met Steven de Groot dat kennismanagement in projecten dus andere aandachtspunten vereist dan het efficiënt omgaan met kennis in de operatie.

De Groot beschrijft voor de verschillende fasen van een project de kennismanagementaspecten die voor de betreffende fase van belang zijn. Ook de voorbeelden in het boek verwijzen steeds naar projecten. Toch kreeg ik niet de indruk dat dit boek mij beter op weg kan helpen om kennismanagement in projecten beter in te richten dan op basis van de bestaande literatuur. Dit komt misschien ook door de vele overzichten van belangrijke factoren voor allerlei verschillende aspecten in een project. De overzichten zijn net te beknopt om er genoeg diepgang uit te halen, maar te groot om overzicht te bieden van wat nu echt belangrijk is. Ik vind 'Kennismanagement in projecten' dan ook weinig toevoegen aan de bestaande literatuur om projecten tot een succes te maken.

Toch zijn er ook nog wel positieve aspecten te benoemen. Het boek biedt een goed overzicht van de verschillende fasen van een project en veranderende behoefte aan kennis in die verschillende fasen. Het boek is redelijk beknopt zodat je er wel snel mee aan de slag kunt. Als je je meer wilt verdiepen in kennismanagement, kun je een aardige lijst met boeken gaan lezen, om er een paar te noemen: Algemene kennis van Nancy Dixon, Leidinggeven aan professionals? Niet doen! en 'De kennis creërende onderneming'. Als je daar de tijd niet voor hebt, is 'Kennismanagement in projecten' een snel alternatief. Jammer dat het boek weinig vernieuwend is, maar het biedt toch een aardig overzicht als je snel aan de slag gaat in een project en daarin efficiënt om wilt gaan met kennis.

Misschien schuilt er wel een waarheid in de uitspraak van Jacques Gouin de Beauchene: 'Opdat een boek succes hebbe, moet men er zowel goed als kwaad van kunnen zeggen. Degenen die het prijzen, zijn tevreden; degenen die het aftuigen zijn het misschien nog meer'. Hoewel ik geen van beide uitersten beweer is een beetje kritiek misschien toch wel goed voor het succes.


Kennismanagement in projecten
12 september 2012 | Jan Jacob Bos

Volgens Steven de Groot is er nog geen Nederlands boek over kennismanagement specifiek voor projecten. Aangezien een project vaak een andere dynamiek heeft dan de dagelijkse operatie leek het hem een goede aanvulling op de huidige literatuur over kennismanagement. Ik heb het boek gelezen om te bepalen of ik het daarmee eens kan zijn. Projecten kennen niet alleen een andere dynamiek dan operationele zaken, een ander belangrijk kenmerk van een project is dat de werkzaamheden tijdelijk zijn. In een project kun je daardoor mensen bij elkaar verwachten die elkaar misschien nog niet kennen en na het project misschien niet meer direct met elkaar te maken hebben. Als je slim om wilt gaan met kennis heeft een project dus drie verschillende fases die elk een eigen kennisdoelstelling hebben. Voor aanvang van het project wil je de juiste kennis bij elkaar brengen om het project te starten. Tijdens het project wil je slim omgaan met de kennis van de projectleden. En na afloop van het project wil je kennis borgen voor de lijnorganisatie en voor eventuele toekomstige projecten. Ik ben het in grote lijnen eens met Steven de Groot dat kennismanagement in projecten dus andere aandachtspunten vereist dan het efficiënt omgaan met kennis in de operatie.

De Groot beschrijft voor de verschillende fasen van een project de kennismanagementaspecten die voor de betreffende fase van belang zijn. Ook de voorbeelden in het boek verwijzen steeds naar projecten. Toch kreeg ik niet de indruk dat dit boek mij beter op weg kan helpen om kennismanagement in projecten beter in te richten dan op basis van de bestaande literatuur. Dit komt misschien ook door de vele overzichten van belangrijke factoren voor allerlei verschillende aspecten in een project. De overzichten zijn net te beknopt om er genoeg diepgang uit te halen, maar te groot om overzicht te bieden van wat nu echt belangrijk is. Ik vind 'Kennismanagement in projecten' dan ook weinig toevoegen aan de bestaande literatuur om projecten tot een succes te maken.

Toch zijn er ook nog wel positieve aspecten te benoemen. Het boek biedt een goed overzicht van de verschillende fasen van een project en veranderende behoefte aan kennis in die verschillende fasen. Het boek is redelijk beknopt zodat je er wel snel mee aan de slag kunt. Als je je meer wilt verdiepen in kennismanagement, kun je een aardige lijst met boeken gaan lezen, om er een paar te noemen: Algemene kennis van Nancy Dixon, Leidinggeven aan professionals? Niet doen! en 'De kennis creërende onderneming'. Als je daar de tijd niet voor hebt, is 'Kennismanagement in projecten' een snel alternatief. Jammer dat het boek weinig vernieuwend is, maar het biedt toch een aardig overzicht als je snel aan de slag gaat in een project en daarin efficiënt om wilt gaan met kennis.

Misschien schuilt er wel een waarheid in de uitspraak van Jacques Gouin de Beauchene: 'Opdat een boek succes hebbe, moet men er zowel goed als kwaad van kunnen zeggen. Degenen die het prijzen, zijn tevreden; degenen die het aftuigen zijn het misschien nog meer'. Hoewel ik geen van beide uitersten beweer is een beetje kritiek misschien toch wel goed voor het succes.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden