Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
16 maart 2015 | Donata van der Rassel

In 'Leiden vanuit de toekomst' analyseren Otto Scharmer en Katrin Kaufer de onderliggende oorzaken van de economische, sociale en spiritueel-culturele crises van onze tijd. Ze beschrijven dat het huidige ego-systeem niet langer houdbaar is en dat we moeten werken aan een holistisch eco-systeem dat ten goede komt aan iedereen in plaats van alleen aan de 'happy few'. In dit nieuwe systeem is vooral een grote rol weggelegd voor intentie en bewustzijn.

Nooit eerder was de aanwezigheid van een diepe existentiële afgrond zo duidelijk als nu in de eenentwintigste eeuw. Het gevoel dat er een wereld sterft en een andere geboren wordt, is een breed gedeelde ervaring voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Scharmer en Kaufer pleiten voor een omkering van het ik- naar het wij-denken. De kloven die zijn ontstaan op ecologisch, maatschappelijk en spiritueel-cultureel gebied veroorzaken talloze incongruenties (zeepbellen). De mensheid wordt bovendien beheerst door denkmodellen die deze incongruenties in stand houden. Zo staat bijvoorbeeld de maatschappelijke werkelijkheid geheel los van de structuur van het economisch denken. Bovendien nemen we dit economische denkpatroon over alsof het een natuurwet is. Scharmer betoogt dat de kwaliteit van gewaarzijn of bewustzijn essentieel is voor de ontwikkeling van de evolutie van economische logica en onze evolutie in het algemeen.

De reis van ego naar eco kent, volgens de auteurs, drie dimensies: een betere relatie tot anderen, tot het systeem als geheel en tot jezelf. Dit vereist een continu onderzoekende open geest. Scharmer beweert iets opvallends: het succes van 'changemakers' hangt niet af van wat ze doen of hoe ze het doen, maar heeft alles te maken met de intentie van waaruit ze handelen. Maar heeft iedereen een duidelijk beeld van deze intentie? Staat men voldoende in contact met het ‘Zelf’ om vanuit een zuivere intentie te handelen? Om in contact te komen met deze innerlijke bron van waaruit de intentie voortkomt ontwikkelde Scharmer de Theorie U en Presencing technieken. Theorie U gaat ervan uit dat de kwaliteiten van de resultaten nauw samenhangen met het bewustzijn dat binnen dat systeem werkzaam is. Presencing is een samentrekking van de woorden sensing (het aanvoelen van de toekomstige mogelijkheid) en presence (het met aandacht zijn in het nu). Deze combinatie stelt ons in staat het hoogste toekomstige potentieel te verwezenlijken. Het is in feite handelen vanuit de latente aanwezigheid van dat wat manifest wil worden.

Het wordt hoog tijd voor de samenleving 4.0. Na samenlevingen voornamelijk gericht op het creëren van stabiliteit, groei en de reactie om te gaan met het vreemde (een logisch gevolg van groei), is het nu tijd om een samenleving te creëren die zich baseert op het aandienende geheel. Het natuurlijke eigenbelang dat de boventoon heeft gevoerd dient zich te verbreden naar een gedeeld bewustzijn van het eco-systeem. Het moment is daar om de economie opnieuw te verbinden met de natuur. Daarnaast moeten we ons gemeenschappelijk bezit cultiveren, eigenaarschap met maatschappelijk nut verbinden, het verband herstellen tussen financiële markten en reëel kapitaal, technologie opnieuw verbinden met collectieve creativiteit etc. We moeten de delen kortom opnieuw met het geheel verbinden.

Boven alles moeten we zicht krijgen op onszelf en onze bron, met welke intentie doen we dingen? Wij zijn immers zelf het voertuig van de toekomst. Om in contact te komen met het zelf eindigt elk hoofdstuk met een aantal dagboekvragen. Op deze manier krijgt de lezer zicht op dromen, talenten en valkuilen.

Scharmer verbindt bedrijfsleven, regering en burgermaatschappij en werkt aan systeeminnovaties voor een duurzamere wereld. Het verband dat hij legt tussen intentie en resultaat is mijns inziens cruciaal. Daarvoor is zelfkennis onontbeerlijk. In de complexe wereld van vandaag vinden we nergens werkelijk soelaas behalve bij het Zelf. De auteurs voeren overtuigend bewijs hiervoor, hoewel dat bewijs grotendeels theoretisch is. De boodschap is echter cruciaal. Hoe de weg naar het Zelf te vinden en het voor formuleren van een zuivere intentie leest men echter het best een ander boek.


Leiden vanuit de toekomst
16 maart 2015 | Donata van der Rassel

In 'Leiden vanuit de toekomst' analyseren Otto Scharmer en Katrin Kaufer de onderliggende oorzaken van de economische, sociale en spiritueel-culturele crises van onze tijd. Ze beschrijven dat het huidige ego-systeem niet langer houdbaar is en dat we moeten werken aan een holistisch eco-systeem dat ten goede komt aan iedereen in plaats van alleen aan de 'happy few'. In dit nieuwe systeem is vooral een grote rol weggelegd voor intentie en bewustzijn. Nooit eerder was de aanwezigheid van een diepe existentiële afgrond zo duidelijk als nu in de eenentwintigste eeuw. Het gevoel dat er een wereld sterft en een andere geboren wordt, is een breed gedeelde ervaring voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Scharmer en Kaufer pleiten voor een omkering van het ik- naar het wij-denken. De kloven die zijn ontstaan op ecologisch, maatschappelijk en spiritueel-cultureel gebied veroorzaken talloze incongruenties (zeepbellen). De mensheid wordt bovendien beheerst door denkmodellen die deze incongruenties in stand houden. Zo staat bijvoorbeeld de maatschappelijke werkelijkheid geheel los van de structuur van het economisch denken. Bovendien nemen we dit economische denkpatroon over alsof het een natuurwet is. Scharmer betoogt dat de kwaliteit van gewaarzijn of bewustzijn essentieel is voor de ontwikkeling van de evolutie van economische logica en onze evolutie in het algemeen.

De reis van ego naar eco kent, volgens de auteurs, drie dimensies: een betere relatie tot anderen, tot het systeem als geheel en tot jezelf. Dit vereist een continu onderzoekende open geest. Scharmer beweert iets opvallends: het succes van 'changemakers' hangt niet af van wat ze doen of hoe ze het doen, maar heeft alles te maken met de intentie van waaruit ze handelen. Maar heeft iedereen een duidelijk beeld van deze intentie? Staat men voldoende in contact met het ‘Zelf’ om vanuit een zuivere intentie te handelen? Om in contact te komen met deze innerlijke bron van waaruit de intentie voortkomt ontwikkelde Scharmer de Theorie U en Presencing technieken. Theorie U gaat ervan uit dat de kwaliteiten van de resultaten nauw samenhangen met het bewustzijn dat binnen dat systeem werkzaam is. Presencing is een samentrekking van de woorden sensing (het aanvoelen van de toekomstige mogelijkheid) en presence (het met aandacht zijn in het nu). Deze combinatie stelt ons in staat het hoogste toekomstige potentieel te verwezenlijken. Het is in feite handelen vanuit de latente aanwezigheid van dat wat manifest wil worden.

Het wordt hoog tijd voor de samenleving 4.0. Na samenlevingen voornamelijk gericht op het creëren van stabiliteit, groei en de reactie om te gaan met het vreemde (een logisch gevolg van groei), is het nu tijd om een samenleving te creëren die zich baseert op het aandienende geheel. Het natuurlijke eigenbelang dat de boventoon heeft gevoerd dient zich te verbreden naar een gedeeld bewustzijn van het eco-systeem. Het moment is daar om de economie opnieuw te verbinden met de natuur. Daarnaast moeten we ons gemeenschappelijk bezit cultiveren, eigenaarschap met maatschappelijk nut verbinden, het verband herstellen tussen financiële markten en reëel kapitaal, technologie opnieuw verbinden met collectieve creativiteit etc. We moeten de delen kortom opnieuw met het geheel verbinden.

Boven alles moeten we zicht krijgen op onszelf en onze bron, met welke intentie doen we dingen? Wij zijn immers zelf het voertuig van de toekomst. Om in contact te komen met het zelf eindigt elk hoofdstuk met een aantal dagboekvragen. Op deze manier krijgt de lezer zicht op dromen, talenten en valkuilen.

Scharmer verbindt bedrijfsleven, regering en burgermaatschappij en werkt aan systeeminnovaties voor een duurzamere wereld. Het verband dat hij legt tussen intentie en resultaat is mijns inziens cruciaal. Daarvoor is zelfkennis onontbeerlijk. In de complexe wereld van vandaag vinden we nergens werkelijk soelaas behalve bij het Zelf. De auteurs voeren overtuigend bewijs hiervoor, hoewel dat bewijs grotendeels theoretisch is. De boodschap is echter cruciaal. Hoe de weg naar het Zelf te vinden en het voor formuleren van een zuivere intentie leest men echter het best een ander boek.


1 april 2014 | Maarten Fijnaut

Zo’n vier jaar na de bestseller ‘Theorie U’ schrijft Otto Scharmer wederom een boek met enorme potentie. Ook voor de lezer die niet bekend is met de U-theorie vormt ‘Leiden vanuit de toekomst’, dat Scharmer samen schreef met Katrin Kaufer, een zeer duidelijke uiteenzetting van de kansen die zich momenteel voordoen in de veranderende maatschappij. Het boek vraagt een open mindset van de lezer, want er komen regelmatig uitzonderlijke opvattingen, ideeën en ervaringen ter sprake. De doorgewinterde lezer zal de geest én het hart hiermee naar hartenlust kunnen voeden.

‘Leiden vanuit de toekomst’ is een must voor eenieder die geïnteresseerd is in hoe we de lessen van de crisis ten volle kunnen benutten. In deze waardige opvolger van ‘Theorie U’ behandelen Otto Scharmer en Katrin Kaufer niet alleen economische vraagstukken, ook worden bijvoorbeeld onderwijs, politiek en cultuur geanalyseerd. In mijn ogen zou iedere executive deze ‘gids’ op het nachtkastje moeten hebben liggen. Het boek helpt leiders met belangrijke vraagstukken door vele voorbeelden en praktische handvatten. Bovendien biedt ‘Leiden vanuit de toekomst’ een leidraad om de maatschappij in positieve zin duurzaam te transformeren.

De auteurs schetsen een zeer nauwkeurig beeld van het verleden, heden en de toekomst van het huidige systeem. Het is een pleidooi voor een transformatie van een ego-systeem naar een eco-systeem, wat het is wordt duidelijk uitgelegd en waarom dat nodig is wordt uitvoering onderbouwd. Deze transitie behelst een rigoureuze verandering voor de gehele maatschappij, inclusief het bedrijfsleven. Voor professionals op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement is dit boek mede daarom eigenlijk verplichte kost.

Als rode draad in het boek worden de diverse stadia van de U-theorie gehanteerd om de lezer aan de hand mee te nemen. Om te beginnen wordt de lezer wakker geschud met een uitgebreide uitleg over de problemen van onze maatschappij en de structuren die hieraan ten grondslag liggen. Na dit besef worden de diverse stadia van de U-theorie uitvoerig beschreven. Niet altijd even bondig en krachtig, wel gebruiken de auteurs overzichtelijke alinea’s, verhelderende schema’s en verklarende figuren. Zij gebruiken vooral veel sprekende voorbeelden die aantonen dat het ook anders kan en vooral anders móet. Mede hierdoor heb ik het boek regelmatig weggelegd om de hoofdstukken echt even te laten bezinken, om me heen te kijken en te ervaren hoe dit in mijn omgeving zichtbaar is, hoe er nu wordt gehandeld en wat anders zou kunnen.

Het boek maakt duidelijk dat wereldwijd een persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing noodzakelijk is om een duurzame toekomst te realiseren. De ontwikkeling van de drie economische processen (productie, distributie en consumptie) wordt op diverse niveaus uitvoerig in kaart gebracht. Deze ontwikkeling doorloopt diverse stadia, van 0.0 (pre-modern) naar 4.0 (co-creatie). Ideeën en suggesties over hoe we deze ontwikkeling kunnen vormgeven, worden zowel rationeel als spiritueel benaderd en de talloze succesverhalen van overheden, bedrijven en instellingen laten zien dat een radicale vernieuwing wel degelijk mogelijk is. Het boek prikkelt de lezer regelmatig om zelf aan de slag te gaan. Ieder hoofdstuk sluit af met oefeningen, ‘dagboekvragen’ en suggesties voor kringgesprekken met bijvoorbeeld collega’s of vrienden. Er is voldoende ruimte overgelaten voor verbeelding en de lezer wordt subtiel gestimuleerd om deel uit te maken van deze ‘revolutie’. Alles met als doel om een duurzame toekomst te realiseren.

De auteurs zijn bevriend met Peter Senge (auteur van o.a. a Presence) en samen verbonden aan het Presencing Institute, die diepgaande maatschappelijke vernieuwing beoogt en vormgeeft. Naar dit instituut, haar successen en materialen wordt regelmatig verwezen. Concrete voorbeelden, maar vooral ook handvatten en een netwerk dat de stap naar een 4.0-maatschappij mogelijk maakt.

‘Leiden vanuit de toekomst’ is een boek dat wakker schudt en aanzet tot actie. Een revolutionair werk en een belangrijke bijdrage in een niet te stoppen beweging. Tot de tijd dat we naar een toekomstige ‘5.0-fase’ streven, is dit een zeer waardevol boek dat zal bijdragen aan het realiseren van noodzakelijke innovaties en het ontwikkelen van bijbehorend leiderschap.


Leiden vanuit de toekomst
1 april 2014 | Maarten Fijnaut

Zo’n vier jaar na de bestseller ‘Theorie U’ schrijft Otto Scharmer wederom een boek met enorme potentie. Ook voor de lezer die niet bekend is met de U-theorie vormt ‘Leiden vanuit de toekomst’, dat Scharmer samen schreef met Katrin Kaufer, een zeer duidelijke uiteenzetting van de kansen die zich momenteel voordoen in de veranderende maatschappij. Het boek vraagt een open mindset van de lezer, want er komen regelmatig uitzonderlijke opvattingen, ideeën en ervaringen ter sprake. De doorgewinterde lezer zal de geest én het hart hiermee naar hartenlust kunnen voeden. ‘Leiden vanuit de toekomst’ is een must voor eenieder die geïnteresseerd is in hoe we de lessen van de crisis ten volle kunnen benutten. In deze waardige opvolger van ‘Theorie U’ behandelen Otto Scharmer en Katrin Kaufer niet alleen economische vraagstukken, ook worden bijvoorbeeld onderwijs, politiek en cultuur geanalyseerd. In mijn ogen zou iedere executive deze ‘gids’ op het nachtkastje moeten hebben liggen. Het boek helpt leiders met belangrijke vraagstukken door vele voorbeelden en praktische handvatten. Bovendien biedt ‘Leiden vanuit de toekomst’ een leidraad om de maatschappij in positieve zin duurzaam te transformeren.

De auteurs schetsen een zeer nauwkeurig beeld van het verleden, heden en de toekomst van het huidige systeem. Het is een pleidooi voor een transformatie van een ego-systeem naar een eco-systeem, wat het is wordt duidelijk uitgelegd en waarom dat nodig is wordt uitvoering onderbouwd. Deze transitie behelst een rigoureuze verandering voor de gehele maatschappij, inclusief het bedrijfsleven. Voor professionals op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement is dit boek mede daarom eigenlijk verplichte kost.

Als rode draad in het boek worden de diverse stadia van de U-theorie gehanteerd om de lezer aan de hand mee te nemen. Om te beginnen wordt de lezer wakker geschud met een uitgebreide uitleg over de problemen van onze maatschappij en de structuren die hieraan ten grondslag liggen. Na dit besef worden de diverse stadia van de U-theorie uitvoerig beschreven. Niet altijd even bondig en krachtig, wel gebruiken de auteurs overzichtelijke alinea’s, verhelderende schema’s en verklarende figuren. Zij gebruiken vooral veel sprekende voorbeelden die aantonen dat het ook anders kan en vooral anders móet. Mede hierdoor heb ik het boek regelmatig weggelegd om de hoofdstukken echt even te laten bezinken, om me heen te kijken en te ervaren hoe dit in mijn omgeving zichtbaar is, hoe er nu wordt gehandeld en wat anders zou kunnen.

Het boek maakt duidelijk dat wereldwijd een persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing noodzakelijk is om een duurzame toekomst te realiseren. De ontwikkeling van de drie economische processen (productie, distributie en consumptie) wordt op diverse niveaus uitvoerig in kaart gebracht. Deze ontwikkeling doorloopt diverse stadia, van 0.0 (pre-modern) naar 4.0 (co-creatie). Ideeën en suggesties over hoe we deze ontwikkeling kunnen vormgeven, worden zowel rationeel als spiritueel benaderd en de talloze succesverhalen van overheden, bedrijven en instellingen laten zien dat een radicale vernieuwing wel degelijk mogelijk is. Het boek prikkelt de lezer regelmatig om zelf aan de slag te gaan. Ieder hoofdstuk sluit af met oefeningen, ‘dagboekvragen’ en suggesties voor kringgesprekken met bijvoorbeeld collega’s of vrienden. Er is voldoende ruimte overgelaten voor verbeelding en de lezer wordt subtiel gestimuleerd om deel uit te maken van deze ‘revolutie’. Alles met als doel om een duurzame toekomst te realiseren.

De auteurs zijn bevriend met Peter Senge (auteur van o.a. a Presence) en samen verbonden aan het Presencing Institute, die diepgaande maatschappelijke vernieuwing beoogt en vormgeeft. Naar dit instituut, haar successen en materialen wordt regelmatig verwezen. Concrete voorbeelden, maar vooral ook handvatten en een netwerk dat de stap naar een 4.0-maatschappij mogelijk maakt.

‘Leiden vanuit de toekomst’ is een boek dat wakker schudt en aanzet tot actie. Een revolutionair werk en een belangrijke bijdrage in een niet te stoppen beweging. Tot de tijd dat we naar een toekomstige ‘5.0-fase’ streven, is dit een zeer waardevol boek dat zal bijdragen aan het realiseren van noodzakelijke innovaties en het ontwikkelen van bijbehorend leiderschap.


27 maart 2014 | Nico Jong

Tegennatuurlijke aspecten als individualisme, materialisme, overconsumptie en ongebreidelde groei zorgen voor veel ontwrichting in de wereld.

Er zijn grote tekorten op het gebied van geld, water, voedsel en hulpbronnen. Het klimaat is van slag. Veel mensen zijn op drift en leven onder de armoedegrens. Fundamentalisme en terrorisme steken de kop op en er zijn nog steeds veel oorlogen. Volgens Scharmer en Käufer allemaal tekenen dat de oude beschaving aan het einde van zijn levensduur zit. De toekomst ziet er goed uit stellen zij, tenminste als wij een aantal zaken veranderen. Die toekomst wil zich via ons manifesteren, maar daarvoor moeten wij minder oppervlakkig leven en een dieper niveau van mens-zijn aanboren.

Wij zullen moeten nagaan wie wij ten diepste zijn en wie we als samenleving willen zijn. Door de innerlijke plek van waaruit wij handelen te verschuiven, kunnen wij de toekomst aanvoelen en verwezenlijken. Die verschuiving loopt van het bestrijden van het oude naar het aanvoelen en getuigen van een zich aftekenende toekomstige mogelijkheid. De uitdaging is niet meer alleen rationeel, maar vooral ook vanuit het hart te denken. Het gaat om een bewustzijnsverschuiving van een op het eigen belang gericht ego-systeem naar een eco-systeem, gericht op het welzijn van ons allen.

We zijn gewend ons af te zetten tegen de patronen van het verleden wat meestal leidt tot meer van hetzelfde en dus het in stand houden van die patronen. Wij moeten leren hoe wij vanuit ons diepste binnenste kunnen reageren op de golven van ontwrichting in de maatschappij zodat wij ons kunnen verbinden met de toekomst die zich aandient. Dat vraagt om onze oordelen op te schorten, onze aandacht opnieuw te richten, het verleden los te laten en mee te buigen met de toekomst die zich via ons wil manifesteren en om die toekomst vervolgens te laten komen. Wij moeten, zoals de auteurs het zo mooi zeggen, durven aanleunen tegen de zich aandienende toekomst. Verandering is er continu en naarmate zij spectaculairder wordt, is het belangrijker aandacht te leren besteden aan toekomstige mogelijkheden en ons daarop af te stemmen in plaats van steeds terug te blikken op het verleden.

Scharmer en Käufer werken in hun boek uit hoe wij leiding kunnen geven aan de zich aandienende toekomst. Alles draait om verbinden: met onszelf, met onze omgeving en met de toekomst. Zij beschrijven een uitgebreid economisch raamwerk dat richting geeft aan onze evolutionaire ontwikkeling. En zij laten zien welke strategieën ons kunnen helpen te functioneren als voertuig voor de verschuiving van het geheel. Daarbij borduren zij voort op eerder ontwikkeld gedachtegoed uit Presence en Theorie U. Verhelderende schema’s en tastbare voorbeelden laten zien dat hun gedachtegoed zich wereldwijd aan het verspreiden is en dat er een beweging op gang komt om op een meer natuurlijke manier met elkaar om te gaan en de menselijke maat terug te brengen in organisaties, de maatschappij en de wereld. Geen gemakkelijke kost omdat het een omslag in het diepgewortelde, gangbare denken vereist. Maar zeker een waardevol boek.


Leiden vanuit de toekomst
27 maart 2014 | Nico Jong

Tegennatuurlijke aspecten als individualisme, materialisme, overconsumptie en ongebreidelde groei zorgen voor veel ontwrichting in de wereld. Er zijn grote tekorten op het gebied van geld, water, voedsel en hulpbronnen. Het klimaat is van slag. Veel mensen zijn op drift en leven onder de armoedegrens. Fundamentalisme en terrorisme steken de kop op en er zijn nog steeds veel oorlogen. Volgens Scharmer en Käufer allemaal tekenen dat de oude beschaving aan het einde van zijn levensduur zit. De toekomst ziet er goed uit stellen zij, tenminste als wij een aantal zaken veranderen. Die toekomst wil zich via ons manifesteren, maar daarvoor moeten wij minder oppervlakkig leven en een dieper niveau van mens-zijn aanboren.

Wij zullen moeten nagaan wie wij ten diepste zijn en wie we als samenleving willen zijn. Door de innerlijke plek van waaruit wij handelen te verschuiven, kunnen wij de toekomst aanvoelen en verwezenlijken. Die verschuiving loopt van het bestrijden van het oude naar het aanvoelen en getuigen van een zich aftekenende toekomstige mogelijkheid. De uitdaging is niet meer alleen rationeel, maar vooral ook vanuit het hart te denken. Het gaat om een bewustzijnsverschuiving van een op het eigen belang gericht ego-systeem naar een eco-systeem, gericht op het welzijn van ons allen.

We zijn gewend ons af te zetten tegen de patronen van het verleden wat meestal leidt tot meer van hetzelfde en dus het in stand houden van die patronen. Wij moeten leren hoe wij vanuit ons diepste binnenste kunnen reageren op de golven van ontwrichting in de maatschappij zodat wij ons kunnen verbinden met de toekomst die zich aandient. Dat vraagt om onze oordelen op te schorten, onze aandacht opnieuw te richten, het verleden los te laten en mee te buigen met de toekomst die zich via ons wil manifesteren en om die toekomst vervolgens te laten komen. Wij moeten, zoals de auteurs het zo mooi zeggen, durven aanleunen tegen de zich aandienende toekomst. Verandering is er continu en naarmate zij spectaculairder wordt, is het belangrijker aandacht te leren besteden aan toekomstige mogelijkheden en ons daarop af te stemmen in plaats van steeds terug te blikken op het verleden.

Scharmer en Käufer werken in hun boek uit hoe wij leiding kunnen geven aan de zich aandienende toekomst. Alles draait om verbinden: met onszelf, met onze omgeving en met de toekomst. Zij beschrijven een uitgebreid economisch raamwerk dat richting geeft aan onze evolutionaire ontwikkeling. En zij laten zien welke strategieën ons kunnen helpen te functioneren als voertuig voor de verschuiving van het geheel. Daarbij borduren zij voort op eerder ontwikkeld gedachtegoed uit Presence en Theorie U. Verhelderende schema’s en tastbare voorbeelden laten zien dat hun gedachtegoed zich wereldwijd aan het verspreiden is en dat er een beweging op gang komt om op een meer natuurlijke manier met elkaar om te gaan en de menselijke maat terug te brengen in organisaties, de maatschappij en de wereld. Geen gemakkelijke kost omdat het een omslag in het diepgewortelde, gangbare denken vereist. Maar zeker een waardevol boek.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden