Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
24 maart 2015 | Jeanine Dijkhuis

Er bestaat een continue wisselwerking tussen de veranderende samenleving en de ontwikkelingen in de retail. Soms start de ene, soms de andere, maar ze functioneren altijd als communicerende vaten. De motivaties van consumenten leiden in veel gevallen tot aanpassingen van de handel. Auteur Michel van Tongeren vindt daarom dat een winkelformule nooit zou moeten ophouden met ontwikkelen.

In zijn boek 1:1, de essentie van retail branding en design beschrijft Van Tongeren hoe complex retailen tegenwoordig is. Vroeger was de rolverdeling eenvoudig. De consument ging voor zijn productbehoefte automatisch naar de winkel in zijn directe nabijheid en vertrouwde er automatisch op dat de winkelier de beste voorselectie had gemaakt. Hij werd ter plekke van alle benodigde informatie voorzien. De retailer was vooral de overbrugger van klantbarrières zoals afstand, beschikbaarheid, tijd en prijs. Die positie bestaat nog steeds, maar is tegenwoordig niet te benijden.

Klanten oriënteren en vergelijken nu veel zelf. Binnen het ongelofelijk brede on- en offline concurrentieveld. Dat maakt direct contact tussen klant en bedrijf er niet eenvoudiger op. Juist nu de retailer druk bezig is met economisch overleven moet hij leren cross-channel te denken en te managen.

Van Tongeren is als Industrieel Designer getraind om conceptueel te denken. Design thinking gaat uit van een creatief ontwerpproces en een holistische aanpak. Er is ruimte voor fantasie en emotie. Hij gebruikt hiervoor een aantal modellen. Deels zijn deze gelijk aan de tools in zijn eerdere boek ‘Retail Branding’ uit 2003 (dat met het verschijnen van dit nieuwe boek inhoudelijk achterhaald is). Aan het belangrijkste model in zijn boek, het Platform Development Model zijn nu, 10 jaar later, ook externe factoren toegevoegd. Vanaf nu is het niet meer alleen inside out, maar bestaan de buitenste ringen van het model uit contextuele factoren; moment/situatie, consumenten en veranderende wereld.

Een merk of winkelformule moet zichzelf dus blijven vernieuwen om relevant te blijven. Hiervoor moeten alle retailelementen kloppen. Het Platform Development Model is een gereedschap voor inventarisatie van de huidige formule en het maken van een businessplan. Hiermee kan het bedrijf de elementen beschrijven waarmee consumenten moeten worden verleid. Dit geheel, de ‘formule’ of ‘Gestalt’ moet vervolgens consistent worden uitgedragen via alle identiteitsdragers. Merkimago en -identiteit behoren gelijk aan elkaar te zijn, zodat er een wederzijds loyale band ontstaat. Want consumenten zijn nieuwsgierig en worden blootgesteld aan nieuwe stimuli die in principe de meeste aandacht krijgen. Doel van het zich continue ontwikkelende, bewegende format is het blijven verwonderen, verrassen en inspireren van klanten.

De essentie van retail is volgens Van Tongeren nog altijd: het hebben van een persoonlijke band met klanten. In al zijn verschijningsvormen, verbaal of non verbaal en via alle distributiekanalen. Kennen én waarderen zijn de sleutels in de customer journey. Als het 1:1 spel op alle contactpunten goed gespeeld wordt, ontstaat een gewaardeerde interactie tussen aanbieder en afnemer die tot aankoop en herhaalaankopen leidt.

Dit fraaie boek is een plezier om te lezen voor iedereen met een groot (of groeiend) retailhart. Het beschrijft het hedendaagse commerciële leven aan de hand van quotes en voorbeelden. Inclusief de problemen vanuit de indirecte invloedssfeer zoals inkoopmacht en de ontwikkelingen in winkelgebieden. Maar in plaats van over bedreigingen, gaat dit boek vooral over mogelijkheden en daarmee vervult het zeker in een optimistische behoefte.

Of het boek haar eigen ambitie van praktische handleiding voor retailers gaat waarmaken is twijfelachtig. Daarvoor mist het de structuur van een echt werkboek en lezen vraagt kostbare tijd van ondernemers. Grensverleggend op strategisch organisatieniveau is het boek niet. Het is een tactisch ideeënboek dat aanzet tot het maken van een doelgroepgerichte collage. Zodat de ‘ formule’ een plattegrond is waaraan je zelf steeds opnieuw invulling en kleur geeft.

Deze review verscheen eerder in Tijdschrift voor Marketing.


Één op één, de essentie van retail branding en design
24 maart 2015 | Jeanine Dijkhuis

Er bestaat een continue wisselwerking tussen de veranderende samenleving en de ontwikkelingen in de retail. Soms start de ene, soms de andere, maar ze functioneren altijd als communicerende vaten. De motivaties van consumenten leiden in veel gevallen tot aanpassingen van de handel. Auteur Michel van Tongeren vindt daarom dat een winkelformule nooit zou moeten ophouden met ontwikkelen. In zijn boek 1:1, de essentie van retail branding en design beschrijft Van Tongeren hoe complex retailen tegenwoordig is. Vroeger was de rolverdeling eenvoudig. De consument ging voor zijn productbehoefte automatisch naar de winkel in zijn directe nabijheid en vertrouwde er automatisch op dat de winkelier de beste voorselectie had gemaakt. Hij werd ter plekke van alle benodigde informatie voorzien. De retailer was vooral de overbrugger van klantbarrières zoals afstand, beschikbaarheid, tijd en prijs. Die positie bestaat nog steeds, maar is tegenwoordig niet te benijden.

Klanten oriënteren en vergelijken nu veel zelf. Binnen het ongelofelijk brede on- en offline concurrentieveld. Dat maakt direct contact tussen klant en bedrijf er niet eenvoudiger op. Juist nu de retailer druk bezig is met economisch overleven moet hij leren cross-channel te denken en te managen.

Van Tongeren is als Industrieel Designer getraind om conceptueel te denken. Design thinking gaat uit van een creatief ontwerpproces en een holistische aanpak. Er is ruimte voor fantasie en emotie. Hij gebruikt hiervoor een aantal modellen. Deels zijn deze gelijk aan de tools in zijn eerdere boek ‘Retail Branding’ uit 2003 (dat met het verschijnen van dit nieuwe boek inhoudelijk achterhaald is). Aan het belangrijkste model in zijn boek, het Platform Development Model zijn nu, 10 jaar later, ook externe factoren toegevoegd. Vanaf nu is het niet meer alleen inside out, maar bestaan de buitenste ringen van het model uit contextuele factoren; moment/situatie, consumenten en veranderende wereld.

Een merk of winkelformule moet zichzelf dus blijven vernieuwen om relevant te blijven. Hiervoor moeten alle retailelementen kloppen. Het Platform Development Model is een gereedschap voor inventarisatie van de huidige formule en het maken van een businessplan. Hiermee kan het bedrijf de elementen beschrijven waarmee consumenten moeten worden verleid. Dit geheel, de ‘formule’ of ‘Gestalt’ moet vervolgens consistent worden uitgedragen via alle identiteitsdragers. Merkimago en -identiteit behoren gelijk aan elkaar te zijn, zodat er een wederzijds loyale band ontstaat. Want consumenten zijn nieuwsgierig en worden blootgesteld aan nieuwe stimuli die in principe de meeste aandacht krijgen. Doel van het zich continue ontwikkelende, bewegende format is het blijven verwonderen, verrassen en inspireren van klanten.

De essentie van retail is volgens Van Tongeren nog altijd: het hebben van een persoonlijke band met klanten. In al zijn verschijningsvormen, verbaal of non verbaal en via alle distributiekanalen. Kennen én waarderen zijn de sleutels in de customer journey. Als het 1:1 spel op alle contactpunten goed gespeeld wordt, ontstaat een gewaardeerde interactie tussen aanbieder en afnemer die tot aankoop en herhaalaankopen leidt.

Dit fraaie boek is een plezier om te lezen voor iedereen met een groot (of groeiend) retailhart. Het beschrijft het hedendaagse commerciële leven aan de hand van quotes en voorbeelden. Inclusief de problemen vanuit de indirecte invloedssfeer zoals inkoopmacht en de ontwikkelingen in winkelgebieden. Maar in plaats van over bedreigingen, gaat dit boek vooral over mogelijkheden en daarmee vervult het zeker in een optimistische behoefte.

Of het boek haar eigen ambitie van praktische handleiding voor retailers gaat waarmaken is twijfelachtig. Daarvoor mist het de structuur van een echt werkboek en lezen vraagt kostbare tijd van ondernemers. Grensverleggend op strategisch organisatieniveau is het boek niet. Het is een tactisch ideeënboek dat aanzet tot het maken van een doelgroepgerichte collage. Zodat de ‘ formule’ een plattegrond is waaraan je zelf steeds opnieuw invulling en kleur geeft.

Deze review verscheen eerder in Tijdschrift voor Marketing.


15 augustus 2014 | Dick Bos

Wat een ontzettend leuk boek om te lezen! Als je meer wilt weten over retail, branding en design, dan moet je zeker het boek van Michel van Tongeren lezen: ‘Ėėn op Ėėn, de essentie van retail, branding en design’. Een boek om achterelkaar uit te lezen en meer inzicht te krijgen in hoe een merk, een brand echt tot stand komt. Een absolute aanrader.

‘Ėėn op Ėėn, de essentie van retail, branding en design’ van Michel van Tongeren is een prettig boek om te lezen. De hoofdstukken hebben om te beginnen een logische indeling. Bij hoofdstuk 1 wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘De kracht van design’ waarna in andere hoofdstukken aandacht wordt besteed aan, onder meer, de essentie van retail, de veranderende wereld, de veranderende consument, het opbouwen van een merk tot en met de complexiteit van retail.

Naar mijn mening is Van Tongeren erin geslaagd om met dit boek aan te geven wat de functie en toegevoegde waarde is van design. Zoals Van Tongeren zelf schrijft: ‘Design geeft vorm aan de gedachte, het begint dus met heel goed nadenken. Het gaat er bij design niet alleen om hoe het eruitziet, maar het gaat er vooral ook om hoe het werkt.’ Bij het ontwikkelen van een design dienen beide hersenhelften elkaar te activeren. Het gaat er nu vooral even niet om, om alles te beredeneren (de linkerhersenhelft) maar vooral om het ontwerpproces (de rechterhersenhelft) alle vrijheid te geven.

Tegenwoordig zul je je bij het ontwikkelen van een merk veel meer op de consument moeten richten. Je kunt niet zo maar meer een product in de markt zetten (gelet op de vele concurrenten) maar je zult meer in een 1 op 1 relatie met de echte mens moeten komen. Waarbij volgens de schrijver het bedrijf een persoon wordt en de ontmoeting gelijk is aan een gesprek.

Om de essentiële relatie met de consument te kunnen bewerkstelligen is het, naar de mening van de auteur, van belang om inzage te hebben in het gehele speelveld van retail. Vragen die daarbij meespelen zijn: ‘Wat houdt de consument bezig?, Wat vindt hij leuk waar maakt hij zich zorgen om?’ Als retailer moet je daar oog voor hebben om daarnaar te kunnen handelen. In het boek wordt aandacht besteed aan ‘Het Platform Development Model’, een stuk gereedschap dat in één oogopslag inzage geeft in de verschillende krachten die in retail werken. Het model toont de holistische samenhang in retail, wat inhoudt dat de verschillende lagen in het model nauw met elkaar verweven zijn en continu invloed op elkaar hebben.

In het boek wordt ook aandacht besteed aan twee megatrends van dit moment, deze zijn ‘convenience’ en ‘experience’. De eerste behandelt de intrinsieke wens van een consument: ‘de behoefte aan gemak’, we hebben het tegenwoordig overal druk mee dus het begeleiden/verleiden van een consument tot de juiste keuze is hier belangrijk. De tweede gaat meer over de ervaring van een consument. Van Tongeren haalt hier Pine & Gilmore aan: ‘de kracht om een generiek product te transformeren tot een belevenis.’

Een ander boeiend onderdeel in het boek vond ik het hoofdstuk wat de merkarchitectuur behandelt. Retailers moeten ervoor zorgen dat alle uitingen van het merk duidelijk zijn en passen bij het merk en de doelgroep. De bandbreedte waarbinnen gebrand kan worden moet helder zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: Virgin heeft een sterk monolithische merkarchitectuur (één merknaam en één visuele merkstructuur) tot en met de co-branded merkarchitectuur van bijvoorbeeld H&M (een samenwerkingsverband tussen bedrijven).

Tenslotte wordt in het boek ook aandacht besteed aan merkpersoonlijkheden zoals Jamie Oliver. Hij heeft zijn merk heel breed doorontwikkeld. Alles wat hij doet komt voort vanuit zijn merk en past bij waar hij goed in is.

Naar mijn mening is dit een echt ‘must read’ boek, een boek wat inzicht geeft in hoe merken ontwikkeld worden en hoe er wordt ingespeeld op een veranderende wereld en een veranderende consument. Het boek is prettig om te lezen en ziet er schitterend uit, een sieraad voor uw boekenkast.


Één op één, de essentie van retail branding en design
15 augustus 2014 | Dick Bos

Wat een ontzettend leuk boek om te lezen! Als je meer wilt weten over retail, branding en design, dan moet je zeker het boek van Michel van Tongeren lezen: ‘Ėėn op Ėėn, de essentie van retail, branding en design’. Een boek om achterelkaar uit te lezen en meer inzicht te krijgen in hoe een merk, een brand echt tot stand komt. Een absolute aanrader. ‘Ėėn op Ėėn, de essentie van retail, branding en design’ van Michel van Tongeren is een prettig boek om te lezen. De hoofdstukken hebben om te beginnen een logische indeling. Bij hoofdstuk 1 wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘De kracht van design’ waarna in andere hoofdstukken aandacht wordt besteed aan, onder meer, de essentie van retail, de veranderende wereld, de veranderende consument, het opbouwen van een merk tot en met de complexiteit van retail.

Naar mijn mening is Van Tongeren erin geslaagd om met dit boek aan te geven wat de functie en toegevoegde waarde is van design. Zoals Van Tongeren zelf schrijft: ‘Design geeft vorm aan de gedachte, het begint dus met heel goed nadenken. Het gaat er bij design niet alleen om hoe het eruitziet, maar het gaat er vooral ook om hoe het werkt.’ Bij het ontwikkelen van een design dienen beide hersenhelften elkaar te activeren. Het gaat er nu vooral even niet om, om alles te beredeneren (de linkerhersenhelft) maar vooral om het ontwerpproces (de rechterhersenhelft) alle vrijheid te geven.

Tegenwoordig zul je je bij het ontwikkelen van een merk veel meer op de consument moeten richten. Je kunt niet zo maar meer een product in de markt zetten (gelet op de vele concurrenten) maar je zult meer in een 1 op 1 relatie met de echte mens moeten komen. Waarbij volgens de schrijver het bedrijf een persoon wordt en de ontmoeting gelijk is aan een gesprek.

Om de essentiële relatie met de consument te kunnen bewerkstelligen is het, naar de mening van de auteur, van belang om inzage te hebben in het gehele speelveld van retail. Vragen die daarbij meespelen zijn: ‘Wat houdt de consument bezig?, Wat vindt hij leuk waar maakt hij zich zorgen om?’ Als retailer moet je daar oog voor hebben om daarnaar te kunnen handelen. In het boek wordt aandacht besteed aan ‘Het Platform Development Model’, een stuk gereedschap dat in één oogopslag inzage geeft in de verschillende krachten die in retail werken. Het model toont de holistische samenhang in retail, wat inhoudt dat de verschillende lagen in het model nauw met elkaar verweven zijn en continu invloed op elkaar hebben.

In het boek wordt ook aandacht besteed aan twee megatrends van dit moment, deze zijn ‘convenience’ en ‘experience’. De eerste behandelt de intrinsieke wens van een consument: ‘de behoefte aan gemak’, we hebben het tegenwoordig overal druk mee dus het begeleiden/verleiden van een consument tot de juiste keuze is hier belangrijk. De tweede gaat meer over de ervaring van een consument. Van Tongeren haalt hier Pine & Gilmore aan: ‘de kracht om een generiek product te transformeren tot een belevenis.’

Een ander boeiend onderdeel in het boek vond ik het hoofdstuk wat de merkarchitectuur behandelt. Retailers moeten ervoor zorgen dat alle uitingen van het merk duidelijk zijn en passen bij het merk en de doelgroep. De bandbreedte waarbinnen gebrand kan worden moet helder zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: Virgin heeft een sterk monolithische merkarchitectuur (één merknaam en één visuele merkstructuur) tot en met de co-branded merkarchitectuur van bijvoorbeeld H&M (een samenwerkingsverband tussen bedrijven).

Tenslotte wordt in het boek ook aandacht besteed aan merkpersoonlijkheden zoals Jamie Oliver. Hij heeft zijn merk heel breed doorontwikkeld. Alles wat hij doet komt voort vanuit zijn merk en past bij waar hij goed in is.

Naar mijn mening is dit een echt ‘must read’ boek, een boek wat inzicht geeft in hoe merken ontwikkeld worden en hoe er wordt ingespeeld op een veranderende wereld en een veranderende consument. Het boek is prettig om te lezen en ziet er schitterend uit, een sieraad voor uw boekenkast.


14 mei 2013 | Corien Plaisier

Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt in de pers, op een blog of in een nieuwsbrief wel een stukje over het zware weer waar de retail zich tegenwoordig in bevindt. Dat de winkels het moeilijk hebben is heel simpel te verklaren. Kwam in de 60-er jaren, door de opkomst van televisie, de macht bij de fabrikanten te liggen. In het midden van de jaren 90 schoof, door toegenomen fusies, de macht op naar de retailer. Tegenwoordig ligt door de komst van het internet de macht bij de klant. Het aanpassen van uw winkel of winkelketen aan een volledig op de klant gerichte formule vereist moed en ondernemerszin. Dit boek van Michel van Tongeren wijst u de weg en reikt een aantal modellen aan waardoor u niets vergeten kunt.

De basis van dit boek vormt de behandeling van Het Platform Development Model, dit model bespreekt alle onderdelen waar een retailer invloed op heeft. Het gaat er vanuit dat de keuze in het koopproces van de consument tegenwoordig thuis al plaatsvindt. Weet een retailer daar goed mee om te gaan, dan is er al een wereld gewonnen. Staat het bedrijf eenmaal op de shortlist? Dan komt het er wel op aan dat de winkel geen steken laat vallen, als de klant ook echt langskomt. Er zijn namelijk nog veel mogelijkheden om alsnog de aansluiting met de klant te missen.

De prijs kan niet goed zijn, het personeel is niet goed op de hoogte welke producten of diensten te koop zijn. Er is geen integratie van het internet op de winkelvloer, de aanduiding van de naam op de winkel is niet goed, de 'Customer Journey' klopt niet. Er is vaak nogal wat te kiezen in een zaak, het is dan belangrijk om het de klanten makkelijk te maken. Denk hierbij aan uitleg over de maten, waardoor klanten snel kunnen bepalen welke maat voor hen geschikt is. Na de eventuele koop moet de service bij klachten ook nog goed zijn, zodat er ook herhalingsaankopen inzitten.

Een heel rijtje aandachtspunten die allemaal vervat zijn in Het Platform Development Model, u hoeft het alleen maar af te werken om het helemaal voor elkaar te hebben. Achtergrondinformatie waarom dat tegenwoordig zo belangrijk is wordt niet vergeten. Het uiteindelijke bouwen van een formule gaat volgens van Tongeren het makkelijkst door gebruik te maken van het Drie Pijlers model. Hierbij worden Merkimago, Retailfunctie en operationele aspecten naast elkaar aangepakt. Er wordt in dit boek uitgegaan van drie partijen, een designbureau een strategiebureau en de retailorganisatie, die de drie pijlers naast elkaar verbeteren. Een kleinere retailer zal het wellicht niet uitbesteden, maar kan er met dit boek in de hand wel mee werken.

In het hoofdstuk de 'Customer Journey' wordt de weg van behoefte naar aankoop nader toegelicht. Hierbij is het leuk om te zien, getuige de vele foto's, dat Michel van Tongeren zijn inspiratie opdoet in steden als Londen en New York. Aan de vooravond van een veranderingsproces een lang weekend boeken en u laten inspireren door allerlei formules in andere steden is na het lezen van dit boek de ultieme voorbereiding.
Dit tweede boek van Michel van Tongeren kunt u gerust lezen zonder het eerste gelezen te hebben. Al wil u hierna zeker meer van hem lezen. Het boek leest snel en makkelijk, is helder geschreven en bevat veel plaatjes en praktijkvoorbeelden.


Één op één, de essentie van retail branding en design
14 mei 2013 | Corien Plaisier

Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt in de pers, op een blog of in een nieuwsbrief wel een stukje over het zware weer waar de retail zich tegenwoordig in bevindt. Dat de winkels het moeilijk hebben is heel simpel te verklaren. Kwam in de 60-er jaren, door de opkomst van televisie, de macht bij de fabrikanten te liggen. In het midden van de jaren 90 schoof, door toegenomen fusies, de macht op naar de retailer. Tegenwoordig ligt door de komst van het internet de macht bij de klant. Het aanpassen van uw winkel of winkelketen aan een volledig op de klant gerichte formule vereist moed en ondernemerszin. Dit boek van Michel van Tongeren wijst u de weg en reikt een aantal modellen aan waardoor u niets vergeten kunt. De basis van dit boek vormt de behandeling van Het Platform Development Model, dit model bespreekt alle onderdelen waar een retailer invloed op heeft. Het gaat er vanuit dat de keuze in het koopproces van de consument tegenwoordig thuis al plaatsvindt. Weet een retailer daar goed mee om te gaan, dan is er al een wereld gewonnen. Staat het bedrijf eenmaal op de shortlist? Dan komt het er wel op aan dat de winkel geen steken laat vallen, als de klant ook echt langskomt. Er zijn namelijk nog veel mogelijkheden om alsnog de aansluiting met de klant te missen.

De prijs kan niet goed zijn, het personeel is niet goed op de hoogte welke producten of diensten te koop zijn. Er is geen integratie van het internet op de winkelvloer, de aanduiding van de naam op de winkel is niet goed, de 'Customer Journey' klopt niet. Er is vaak nogal wat te kiezen in een zaak, het is dan belangrijk om het de klanten makkelijk te maken. Denk hierbij aan uitleg over de maten, waardoor klanten snel kunnen bepalen welke maat voor hen geschikt is. Na de eventuele koop moet de service bij klachten ook nog goed zijn, zodat er ook herhalingsaankopen inzitten.

Een heel rijtje aandachtspunten die allemaal vervat zijn in Het Platform Development Model, u hoeft het alleen maar af te werken om het helemaal voor elkaar te hebben. Achtergrondinformatie waarom dat tegenwoordig zo belangrijk is wordt niet vergeten. Het uiteindelijke bouwen van een formule gaat volgens van Tongeren het makkelijkst door gebruik te maken van het Drie Pijlers model. Hierbij worden Merkimago, Retailfunctie en operationele aspecten naast elkaar aangepakt. Er wordt in dit boek uitgegaan van drie partijen, een designbureau een strategiebureau en de retailorganisatie, die de drie pijlers naast elkaar verbeteren. Een kleinere retailer zal het wellicht niet uitbesteden, maar kan er met dit boek in de hand wel mee werken.

In het hoofdstuk de 'Customer Journey' wordt de weg van behoefte naar aankoop nader toegelicht. Hierbij is het leuk om te zien, getuige de vele foto's, dat Michel van Tongeren zijn inspiratie opdoet in steden als Londen en New York. Aan de vooravond van een veranderingsproces een lang weekend boeken en u laten inspireren door allerlei formules in andere steden is na het lezen van dit boek de ultieme voorbereiding.
Dit tweede boek van Michel van Tongeren kunt u gerust lezen zonder het eerste gelezen te hebben. Al wil u hierna zeker meer van hem lezen. Het boek leest snel en makkelijk, is helder geschreven en bevat veel plaatjes en praktijkvoorbeelden.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden