Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
26 maart 2009 | Arie Buvens

Voor vrijwel iedere onderneming, groot of klein, is het vanwege de wereldwijde financiële en economische crisis noodzakelijk om grondig na te denken over de te voeren strategie. En strategie is meer dan één 'lucky shot'. Want wie elke week de lotto wint, heeft een strategie - en zal zich daarover wellicht moeten verantwoorden. Strategie en strategisch management zijn moeilijke begrippen en ermee omgaan stelt bijzondere uitdagingen. Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke en Simonne Vermeylen willen met 'Praktijkboekstrategie' onder meer aantonen hoe belangrijk het is om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de strategische dimensies van een onderneming. De drie Vlaamse hoogleraren zijn daarin bijzonder goed geslaagd. Het is een uitermate gedegen en praktisch boek en heel prettig geschreven.

De schrijvers hebben erg veel praktijkervaring en dat lees je ook tussen de regels door in het eerste theoretische deel van 'Praktijkboek strategie'. Alle bekende schrijvers (waaronder Ansoff, Kaplan & Norton, Mintzberg, Porter) worden op een heldere manier besproken in het kader van strategievorming. Wie strategieën moet bepalen, levert volgens Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke en Simonne Vermeylen de inspanning om de noodzakelijke theoretische en technische aspecten van het strategiebepalingproces onder de knie te krijgen. Daarnaast verschaft bestudering van het eerste deel aan alle leden van de strategiewerkgroepen hetzelfde begrippenkader, zodat u verderop in het proces niet eindeloos veel tijd hoeft te verspillen aan discussies over definities.

De ervaring is dat u een succesvolle strategie niet bepaalt op een blauwe maandagnamiddag. Voor een niet al te ingewikkelde onderneming met een niet al te breed producten- of dienstenassortiment kunt u uitgaan van een geplande tijdsbesteding van vijf of zes volle dagen werkvergadering met het team, te spreiden over een periode van negen tot tien maanden; er zijn rustpauzes nodig in het proces. Ik citeer een treffend stuk: 'Managers zijn in de regel te optimistisch (of te ambitieus) met betrekking tot de tijd die nodig is om een strategie uit te voeren. Zij onderschatten trouwens ook de tijd en energie die nodig is om een strategie te bepalen. Tijdens een tweedaags seminar (obligaat aan zee of in de Ardennen of op de hei) kan er wel iets gebeuren, maar erg veel en grondig zal dat nooit zijn. Tenzij er een ernstige en diepgaande crisis is kunnen ondernemingen in de regel niet van vandaag op morgen in een bepaalde richting worden gestuurd. Strategie-uitvoering vraagt volgehouden inspanningen, permanente aandacht, tijd en dus ook geld.'

Deel 2 is een werkboek met een 10-stappenplan dat in concrete werkbladen is uitgewerkt. De werkbladen zijn zelfs in elektronische vorm beschikbaar en kunnen via e-mail worden aangevraagd. Het 10-stappenplan laat op een heel duidelijke manier zien hoe alle inspanningen vorm moeten krijgen. Het begint al met de voorbereiding voor teamvorming. Wie heeft niet de ervaring dat, achteraf gezien, het mislukken van een project te verklaren is doordat de verkeerde mensen aan tafel zaten? Te veel 'oude getrouwen' of teveel 'verborgen agenda's', bijvoorbeeld. Te veel idea killers' '('ja, maar dat bestaat al! Laten we realistisch blijven') of juist te veel fantasierijken. Aan de hand van een praktische vragenlijst voor alle teamleden geven door de auteurs inzicht in de samenstelling van een werkgroep. Met een mogelijk aanpassing als gevolg.

De vervolgstappen variëren van het inventariseren van de stand van zaken (stap 2) met daarin onder andere missie, doelstellingen, normen, klantgroepen en decision making units (dmu), financiële analyse tot de performance meting (stap 10) worden allemaal op een uiterst hanteerbare manier in panklare formulieren aangeboden.

'Praktijkboekstrategie' is een genot om te lezen en doet de handen jeuken om aan de slag te gaan. Het krijgt een vaste plaats op mijn bureau; binnen handbereik.

27 oktober 2002 | Bert Peene

Strategisch management is al jaren een topper in de managementliteratuur; nationaal en vooral internationaal. Wie op zoek gaat naar boeken over deze lastige maar oh zo belangrijke materie, komt dus niet bedrogen uit. Tenminste, wie zich niet te snel laat afschrikken door de grote hoeveelheid (quasi-)wetenschappelijk betogen die onder die noemer zijn samengebracht. Strategie is sinds mensenheugenis weerbarstig, maar het is de vraag of het per sé noodzakelijk is dat er weerbarstige boeken over worden geschreven.

Aimé Heene, hoogleraar in Antwerpen en Gent en zelfstandig adviseur in strategisch management, doet het gelukkig anders. Zijn boek is bedoeld om het proces van strategiebepaling te ondersteunen in kleine en middelgrote ondernemingen en in de business units van grote ondernemingen. Die ondersteuning wordt op twee manieren geboden: met acht inleidende hoofdstukken over theorie en praktijk van strategisch management (Deel 1) en met een methodologie voor strategiebepaling in de praktijk (Deel 2).

Het vertrekpunt van het 'Praktijkboek' wordt gevormd door een vijftal uitgangspunten, waarvan vooral het vierde uitgangspunt mij bijzonder aanspreekt: strategiebepaling moet gevolgd worden door een veranderingsproces binnen de onderneming. Ik weet uit ervaring dat dat nogal eens wordt vergeten. Dat het management een nieuwe koers uitzet, op de zeepkist klimt, zijn medewerkers toespreekt en er vervolgens van uitgaat dat die de nieuwe koers ook zonder mankeren in de praktijk zullen brengen.
Omdat de praktijk anders is, schenkt Heene in zijn methodologie veel aandacht aan het bepalen van acties die nodig zijn om het huidige functioneren van de onderneming bij te sturen en aan te passen aan de nieuwe koers die het management heeft bepaald. Op het veranderingsproces zelf gaat hij niet in.

De methodologie is opgebouwd uit negen 'modules'. Iedere module begint met een beknopt theoretisch kader, waarna een aantal 'werkbladen' volgt: checklists die de lezer helpen de juiste vragen te stellen in iedere fase van het proces. Bijvoorbeeld in welke mate binnen het managementteam de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle strategievorming zijn vervuld, welk type van externe ondersteuning het team tijdens het proces nodig heeft en welke invloed het aspect tijd zal hebben. In totaal zijn er 115 stuks.
Zij vormen een prima leidraad tijdens vergaderingen van een management- of projectteam. U kunt ervoor kiezen de methodologie van a tot z te volgen - wanneer er een geheel nieuwe koers bepaald moet worden - u kunt ook alleen de werkbladen gebruiken die u op een bepaald moment (het hardst) nodig hebt. Voor het evalueren van de actuele strategie of het onderzoeken van hardnekkige implementatieproblemen bijvoorbeeld.

Een praktijkboek is nog geen praktijkboek omdat er 'praktijkboek' op staat. The Proof of the Pudding is in the Eating, zeggen ze in Engeland en zo is het maar net. Heenes 'Praktijkboek Strategie' kan de toets der kritiek - is het boek bruikbaar - glansrijk doorstaan. De denklijn die de methodologie biedt en de vele werkbladen bieden de lezer inderdaad de ondersteuning die de auteur in zijn woord vooraf belooft. Daarom mag het 'Praktijkboek Strategie' van mij met stip aan de vele titels over dit onderwerp worden toegevoegd.

23 april 2002 | Piet Smittenberg

Ik geef een 8. Naar mijn mening zou een mkb-accountant met zijn cliënten moeten praten over zaken als: waar wil je staan met je bedrijf over 5 jaar en past deze doelstelling bij jouw als persoon. Het gewenste einddoel kan je tussentijds bewaken door middel van een balanced scorecard. Aan de hand van ons strategisch plan product kijken wij met onze cliënten met behulp van onder meer een swot-analyse naar het bovenstaande proces en komen dan gezamenlijk tot een strategie die bij het bedrijf en de eigenaar-ondernemer past. Dat is belangrijk voor een mkb-ondernemer. Immers, de toekomst is niet wat ervan komt maar wat U ervan maakt.

Het boek 'Praktijkboek strategie' is hierbij een perfect hulpmiddel. In een theoretisch deel wordt het opzetten van een strategisch plan behandeld. Onder andere wordt stil gestaan bij een concurrentievoordeel. Waarin is jouw bedrijf beter dan de concurrentie en hoe denk je dit voordeel te behouden dan wel hoe wil je een concurrentievoordeel in de toekomst behalen. Het tweede deel van het boek bestaat uit een reeks werkbladen om handen en voeten te geven aan het opzetten van een strategisch plan. Vooral die praktijkdeel spreekt mij zeer aan. Het bevat oefeningen waarmee wij onze clienten bewust kunnen maken van het belang van strategisch denken over hun bedrijf. Het boek leest prettig en is overzichtelijk. Hierdoor is het voor mijn dagelijks werk een praktisch en bruikbaar boek dat iedere mkb-accountant kan aanbevelen.

23 april 2002 | Rob Meesen

Bij het (her)bepalen van hun strategie laten managementteams zich vaak, in veelal haastige sessies, leiden door een blindelings vertrouwen in de op dat moment meest geadoreerde hype. De dotcom-gedenkstenen op het kerkhof van de gesneuvelde strategieën herinneren ons aan de gevaren van dergelijk strategisch drijfzand. Heene pleit bij strategievorming voor een methodologische aanpak. Het eerste deel van zijn boek behandelt de theorie van strategievorming en daarin ontbreken uiteraard Mintzberg, Porter, Hamel en Prahalad niet. Het tweede deel is een praktische methodologie en bestaat uit 9 modules met in totaal 115 (!) werkbladen. Het tijdsbeslag voor deze doorwrochte methode is door Heene bepaald op 6 dagen voorbereiden en 6 dagen vergaderen. Dat is voor een doorsnee managementteam wellicht hard werken, maar zeker niet onoverkomelijk.

Vreemd daarentegen is dat Heene ons adviseert 9 maanden voor dit proces uit te trekken. In een turbulente omgeving, waarin verandering vaak de enige constante factor is, kan het strategievormingsproces hierdoor uitmonden in een nachtmerrie, waarbij je aan het einde van het proces blijft zitten met een geniale strategie voor de inmiddels gemiste kansen. Dan krijg je zelfs geen plek op het kerkhof van de gesneuvelde strategieën, maar rest in het gunstigste geval enkel nog het graf van de onbekende strateeg. Een bruikbare methodologie derhalve voor een uitgebalanceerd managementteam van denkers en doeners met veel gevoel voor tempo en timing.

23 april 2002 | Boris Dumfries

Ik geef een 8

Eindelijk een boek over strategiebepaling dat niet alleen bij theoretische verhandelingen blijft. Het boek biedt de nodige theoretische achtergronden van strategisch management. Waar het boek zich onderscheidt van andere boeken op het vakgebied, is de aandacht die geschonken wordt aan de zogenoemde 'strategische scholen'. Door stil te staan bij de verschillende scholen (contingenties) ontstaat er in het proces van strategiebepaling eenduidigheid over het begrip strategie. Vermeldenswaardig vind ik ook dat in het boek aandacht is voor de belanghebbenden van een organisatie; de stakeholders. In de huidige complexe samenleving, waar sprake is van voortdurend afwegen van tegenstrijdige belangen, is dat een must.
De kracht van het boek van Aimé Heene zit in een duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk. Zo bevat werkblad 7 een oefening om binnen een groep die zich bezighoudt met strategievorming, tot begripsvorming te komen. En de ervaring leert dat een heldere en eenduidige begripsvorming processen versnellen. De degelijkheid van het werk van Heene komt in het tweede deel tot uiting. Met maar liefst 115 werkbladen wordt je ondersteund bij het bepalen van je organisatiestrategie. Iets minder positief ben ik over de mate van toepasbaarheid van een aantal werkbladen ten behoeve van not for profit organisaties. Maar al met al ben ik blij met het 'Praktijkboek strategie'.

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke, Simonne Vermeylen
Praktijkboek strategie

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden