Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
18 januari 2011 | U. Mert

Heeft u regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke kwesties? Dan biedt het 'Handboek Arbeidsrecht' van Ronald Beltzer e.a. uitkomst. Het handboek omvat alle relevante onderdelen van het arbeidsrecht en is voorzien van talloze praktijkvoorbeelden. Daarbij worden tevens de fiscaal- en sociaal-verzekeringsrechtelijke consequenties behandeld. Het is een praktisch handboek dat dagelijks kan worden geraadpleegd voor handige tips. De informatie van de auteurs is sterk praktijkgericht. Het handboek is volledig en de schrijvers zijn er buitengewoon goed in geslaagd de complexe materie toegankelijk te maken.

Het 'Handboek Arbeidsrecht' behandelt het in Nederland geldende arbeidsrecht met verwijzing naar toepasselijke wet- en regelgeving en rechtspraak. Het overgrote deel van de beroepsbevolking is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl er ook andere contractvormen bestaan voor het tegen betaling verrichten van werk. Het arbeidsovereenkomstenrecht staat dan ook centraal in dit boek. Overige onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer: het collectief arbeidsovereenkomstenrecht, het ontslagrecht en fusie en overname.

De auteurs behandelen het effect dat de diverse onderdelen van het arbeidsrecht op elkaar hebben. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan de invloed van het collectief arbeidsovereenkomstenrecht (cao) op de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst. De lezer wordt geattendeerd op ervaringen van deze effecten in de praktijk en de daarmee samenhangende rechtsgevolgen. Daarnaast passeren nuanceringen in de rechtspraak de revue waarbij de mening van de auteurs helder kenbaar wordt gemaakt. De relevante wet- en regelgeving wordt per onderdeel op artikelniveau behandeld. De voorbeelden die bij het wetsartikel worden genoemd, geven aan wanneer een dergelijke situatie zich kan voordoen en wanneer niet.

De zeven hoofdstukken zijn een reflectie van wat zich binnen het arbeidsrecht kan afspelen. Ieder hoofdstuk is voorzien van meerdere praktijkvoorbeelden. Dit maakt het betreffende onderdeel zeer tastbaar en concreet. De auteurs stellen aan de hand van het betreffende praktijkvoorbeeld doorgaans een rechtsvraag die vervolgens gemotiveerd wordt beantwoord. Voorts geven de auteurs praktische tips hoe om te gaan met bepaalde situaties. De voor- en nadelen van bepaalde rechtskeuzes worden uiteengezet en toegelicht. De volledigheid van het handboek blijkt uit de brede scope. Onderwerpen als loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioen komen eveneens aan de orde.

Resumerend kan ik zeggen dat het handboek zeer overzichtelijk en goed is opgebouwd. Bovendien is het voorzien van zeer bruikbare praktijkvoorbeelden en tips. Voor beroepsbeoefenaars die een bijbel nodig hebben, luidt het advies: kopen!

Ronald Beltzer, Philip Ruys, Johan Zwemmer
Handboek arbeidsrecht

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden