Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
18 mei 2017 | Paul Schollaardt

Met Financiën voor managers en ondernemers heeft Stephan Zwanikken een compact en leesbaar naslagwerk geschreven. Jammer is dat Financiën voor managers en ondernemers geschreven is vanuit enthousiasme voor financiën en daardoor niet aansluit bij de belevingswereld van de beoogde lezer: de manager en ondernemer. De tips en uitleg voor het maken van een begroting en een investeringsvoorstel zijn echter prima. In tegenstelling tot de ondertitel ‘in 60 minuten’ is het aan te raden dit boekje te gebruiken als naslagwerk: pak het erbij als je een financiële vraag hebt.

Stephan Zwanikken legt de lat hoog: in een boekje van nauwelijks honderd pagina’s aan managers en ondernemers belangrijke financiële vaardigheden leren. Hij begint daarbij helaas bij de jaarrekening; een voor velen onbegrijpelijke set cijfers, opgesteld volgens wettelijke normen en schijnbaar niet bedoeld om inzicht te geven in de staat van de onderneming. Gevolg is dat een groot deel van de doelgroep in dit eerste hoofdstuk zal struikelen over het hoge aantal financiële termen, die overigens wel beknopt worden uitgelegd. Een gemiste kans is het niet gebruiken van illustraties: het blijft allemaal droog cijferwerk. Ook worden synoniemen of termen met vrijwel dezelfde betekenis gebruikt: voor leken wekken termen als ‘debet’ en ‘activa’ een gevoel van vervreemding op – ook als ze keurig worden uitgelegd. De aansluiting met de belevingswereld van managers en ondernemers wordt in dit hoofdstuk niet gemaakt doordat alleen de financiën ter sprake komen en geen verbinding met klanten en de bedrijfsprocessen wordt gemaakt.

Van de kasstroom wordt aangegeven dat het een belangrijke indicator is voor de financiële gezondheid van een onderneming; vergeten wordt aan te geven dat de kasstroom zich eenvoudig laat manipuleren en dat conclusies niet te snel getrokken moeten worden.

Het hoofdstuk dat kengetallen, die op basis van de jaarrekening kunnen worden berekend, uitlegt kan als naslagwerk worden gebruikt. Het integraal doornemen van de eerste twee hoofdstukken zal velen doen afhaken. Maar een toegankelijk naslagwerkje is het, mede door het register en de begrippenlijst, zeker.

De toegevoegde waarde van ‘Financiën voor managers en ondernemers’ komt vooral tot uiting in de onderdelen over het opstellen van een begroting en een investeringsvoorstel. Als je daarmee aan de slag wilt is het aan te raden deze hoofdstukken door te nemen: op compacte en leesbare wijze worden prima toepasbare adviezen gegeven. Dit mede door een handige, toegankelijke checklist. De pretentie dat je hiermee ‘financiële vaardigheden’ leert is echter te hoog gegrepen; het begrip krijgen van een investeringsanalyse is wat anders dan de vaardigheid om er mee om te gaan.

In het afsluitende gedeelte worden een aantal belangrijke begrippen en hun samenhang en analysemethoden uitgelegd in de context van een bedrijfssituatie. Dit is interessante informatie voor managers en ondernemers in profit-organisaties.

Al met al heeft Stephan Zwanikken een toegankelijk en compact boek geschreven dat voor managers en ondernemers die iets (meer) willen weten over financiën vooral als naslagwerk kan dienen. Omdat de gekozen doelgroep zeer breed is, zijn de financiën het uitgangspunt en niet de wereld van de doelgroep: die van de klanten en de bedrijfsprocessen. Niettemin zijn de tips voor vooral begroten en investeringsvoorstellen zeer waardevol.


Financiën voor managers en ondernemers in 60 minuten
7 december 2016 | Frank van Kuijck

De strijd om het geld binnen een onderneming zorgt er voor dat u naast de inhoudelijke kennis van uw business ook financiële kennis moet hebben. Dat wil niet zeggen dat u een boekhouder of fineut moet worden, immers ieder zijn vak.

Toch wordt van een manager verwacht dat ook aandacht bestaat voor de financiële component van een investering. En niet dat u bij de eerste de beste vraag door de mand valt. Met het boek Financiën voor managers en ondernemers in 60 minuten heeft u snel inzicht in de belangrijkste begrippen en afwegingen. Er is uiteraard nog veel meer verdieping op de behandelde onderwerpen te organiseren, maar u kunt in ieder geval meepraten.

Hoe vaak sterft een inhoudelijk goed voorstel niet in schoonheid of maakt u vanuit financieel perspectief onvolledige afwegingen of stuurt u te laat bij? Met het boekwerkje Financiën voor managers en ondernemers in 60 minuten leert u de belangrijkste financiële begrippen en kaders begrijpen. U heeft geen voorafgaande diepgaande financiële kennis nodig om deze uitgave tot u te nemen. Niet dat u hiermee de experts te snel af bent, maar dat hoeft ook niet. U kunt u na het lezen van deze uitgave verplaatsen in de vragen die u gesteld worden of die u zelf aan uw medewerkers moet stellen bij de afwegingen die gemaakt moeten worden om te investeren of te desinvesteren. Want naast inhoudelijke zaken spelen natuurlijk ook de financiële kengetallen en ratio’s een belangrijke rol.

De 6 in het boek behandelde thema’s – ik zie deze minder als vaardigheden – geven u snel inzicht. Persoonlijk mis ik hier nog wel enige verdieping als het gaat om de discussie rondom risico’s en kostprijzen. Dat geldt ook voor de prospectieve informatie of scenario’s die u wellicht nodig heeft en tegen en met elkaar moet afwegen om een investeringsbeslissing echt goed te kunnen doorgronden. Toch zie ik deze uitgave als een goede opstap om in de specifieke wereld van financiële begrippen en definities snel de eerste noodzakelijke beginselen op te pakken. Wenst u echt verder door te pakken en verdieping te zoeken dan zijn er andere publicaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Zwanikken geeft in een handzame en praktische uitgave de belangrijkste vragen en discussiepunten weer. Hierbij krijgen deze ondersteuning door middel van eenvoudige cijfervoorbeelden en rekenmethoden. Daarnaast kunt u zich afzonderlijk registreren om nog nadere achtergrondinformatie en rekentools te krijgen. Door de gehanteerde schrijfstijl en aanpak wordt ook voor de non financials duidelijk waarop u moet letten bij het begrijpen en interpreteren van financiële overzichten. U kunt hierdoor een aantal verwondervragen stellen die u en anderen meer inzicht zullen geven in de vraag: is dit een verstandige financiële beslissing en waar moeten we mogelijk nog extra rekening mee houden.

De auteur van Financiën voor managers en ondernemers in 60 minuten maakt duidelijk dat op het oog goed presterende bedrijven wellicht te veel naar kosten en opbrengsten kijken, maar dat zeker ook de beïnvloeding en realisatie van kasstromen van essentieel belang is. Immers zonder winst is er geen bedrijf, maar zonder tijdige cash is er zeker geen bedrijf!

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden