Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Toekomstklaar - Werken aan betekenisvolle organisaties
10 april 2017 | Carla Derijck

Er bestaat een ‘complexiteitskloof’ wat betreft het vermogen om met veranderlijke tijden om te gaan. Dit onvermogen komt voort uit de logica en het systeem van gisteren en de bijbehorende mindset.

Giles Hutchins bevestigt in Toekomstklaar op een frisse manier een steeds meer opkomende systemische wijze van kijken. Systemisch werken verandert onze manier van werken en organiseren naar meer menselijke, veerkrachtige en florerende bedrijven. In een veranderende omgeving is veerkracht één van de krachtigste instrumenten zo stelt Hutchins. In zijn boek vind je concrete handvatten die begrijpelijk en makkelijk toepasbaar zijn. 

Er ontstaat een steeds meer gedeeld besef dat veerkracht een belangrijke basis is voor de ‘gezondheid’ van organisaties en mensen. Veerkracht betekent het kunnen weerstaan van onvoorspelbare bewegingen en het floreren te midden van onzekerheid en verstoringen. Huber stelt in haar nieuwe definitie dat ‘gezondheid het vermogen is om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ Deze definitie geldt ook voor organisaties.

Toekomstklare organisaties, zo stelt Hutchins, zijn in hoge mate regeneratief, zij zijn in staat volledig te herstellen. Zij zijn naast veerkrachtig ook optimaliserend, adaptief, gebaseerd op succesvolle verbindingen en relatienetwerken, worden gedreven door waarden en zijn levensondersteunend. Het succes van het systeem of gemeenschap wordt bepaald door elk lid en omgekeerd en is gebaseerd op gemeenschappelijkheidsprincipes. Deze leefsystemen gedijen doordat ze verbinding en gemeenschappelijkheid aanmoedigen. Dit doen ze door in te zetten op empowerment, samenwerking en verbinding.

In VUCA (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) tijden ligt het gevaar niet in de onrust maar in het gebruik van de logica van gisteren om met die onrust om te gaan (Drucker). Er zijn aardig wat drempels waarover de organisatie van de toekomst heen moet stappen. Er is een fundamentele shift in logica en daarmee een fundamentele shift in denken over leiderschap nodig. Dat vraagt om leiderschap van bewuste, moedige, compassievolle mensen, die vanuit hun hart leiden en tegelijkertijd hun hoofd gebruiken. Die fouten (durven) maken, die struikelen en reflecteren om zo te ontdekken wat werkt. In de praktijk zien we vaak dat het afhouden van onzekerheid doet teruggrijpen op oude principes. Onze routines frustreren onze ambities. Maar des te beter we begrijpen dat onze manieren van ‘zijn’ onze manieren van doen beïnvloeden, des te makkelijker is de transformatie van controle van leefsystemen naar bloeiende leefsystemen. Dat betekent een verschuiving van controle, hiërarchie en macht naar opbouwende discussies, luisteren, delen en samenwerken. Dan is efficiënt werken zonder al te veel hiërarchie niet alleen mogelijk, maar zelfs zeer gewenst. Dat er tijd nodig is om aan een radicaal andere werkwijze te wennen, dat spreekt voor zich. Daarvoor is een nieuw bewustzijn, een nieuwe mindset onontbeerlijk. Hutchins beschrijft deze mindset. Met een set aan praktijkvoorbeelden, reflectievragen, trainingsmateriaal en oefeningen is Toekomstklaar een boek voor diegenen die dúrven.

Carla Derijck is bedrijfskundige en specialist in verandering. Zij werkt als verandermanager.

Toekomstklaar - Werken aan betekenisvolle organisaties
8 november 2016 | Nico Jong

De gangbare manier van denken gaat over top-down georganiseerde hiërarchieën, kortetermijndenken, dominantie, concurrentie, afscheiding en een door angst ingegeven behoefte aan zekerheid en controle.

Giles Hutchins beschrijft in Toekomstklaar hoe we onszelf op de werkplek kunnen bevrijden van deze logica en onze organisaties kunnen ontdoen van denkkaders en gebruiken die niet meer van deze tijd zijn en zeker niet passen bij een uitdagende toekomst. Een fundamentele omwenteling in hoe we denken, waarnemen en ons tot elkaar verhouden is nodig. Een andere mindset dus waarbij we open staan voor wie we van nature zijn. Het gaat om meervoudig leren kijken, waar de oude logica met zijn beperkende perspectief deel van uitmaakt. Als dit oude perspectief de overhand krijgt, raken we het zicht kwijt op de verbondenheid in de wereld, de onderlinge afhankelijkheid, de synergie en op de uitputtende impact van onze handelingen.

Organisaties van de toekomst passen de logica van leefsystemen toe om te gedijen in de vluchtige, onzekere, complexe en ambigue wereld waarin we nu vertoeven. De oude logica beperkt creativiteit, innovatie, samenwerking, wederkerigheid, gemoedelijkheid en empathie. Organisaties van de toekomst zijn regeneratief. Zij creëren omstandigheden waarbinnen het leven zichzelf continu kan vernieuwen en kan floreren. Zij ondersteunen de evolutionaire dynamiek van het leven in plaats van die tegen te werken. Leefsystemen worden gevoed door relaties. Creativiteit en veerkracht zijn onmogelijk zonder relaties en met die kennis is er meer ruimte voor openheid vanuit de bolwerken die we voor onszelf hebben gebouwd. De oude machinementaliteit versterkt de muren van het bolwerk om controle te houden en zo veel mogelijk uit onze organisatie te halen, met als resultaat hokjesdenken en een scheiding tussen wij en zij. Regeneratief denken, moedigt juist aan tot samenwerken over de grenzen, gedeelde waarde en samen innoveren. Dit vanuit een diep besef dat eigenlijk alles om sociale, economische en ecologische relaties draait. De regeneratieve organisatie is continu in beweging en groeit organisch mee met de veranderende context. Doel is waardecreatie voor het leven op een menselijke, natuurlijke authentieke manier. Daarvoor moeten we allemaal in contact komen met de diepere, volledigere mens in onszelf. En we moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van ons vermogen om samen te werken, open te staan voor anderen en empathie te tonen en deze kwaliteiten in te brengen in de teams waarin we werken.

Wat dit allemaal betekent, werkt Hutchins uit in de eerste drie modules van zijn boek. Wat wij nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst is een verschuiving van een bewustzijn dat overheerst wordt door het ego naar een bewustzijn dat meer vanuit de ziel komt. De auteur gebruikt daarvoor de term gnosis: weten, op diep niveau begrijpen. Hij werkt eerst uit wat dat voor personen inhoudt en daarna voor organisaties. Voor de rationele lezer wordt het boek vanaf hier mogelijk wat zweverig of wollig. Hutchins reikt allerlei mogelijkheden aan om de noodzakelijke bewustzijnsverschuiving te realiseren. Om van rationeel meer relationeel te werk te gaan.

Voor organisaties en stakeholdergemeenschappen is het nodig dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van zijn eigen diepe weten, zodat er meer authenticiteit, creativiteit, verbinding en wijsheid komt in wat we doen en hoe we dat doen. Dat is een stevige klus, waar dit prachtige Toekomstklaar handreikingen voor biedt. Op sommige punten in het laatste deel, kan de auteur slechts een tipje van de sluier oplichten. Om bij onszelf te komen, moet er meer gebeuren dan het lezen van een boek. Daar moet hard aan gewerkt worden over een langere periode.

Nico Jong is senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden