Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
5 juni 2018 | Maarten Fijnaut

Resultaatafspraken maken klinkt logisch. In de praktijk ervaren leidinggevenden dat het maken van concrete en motiverende afspraken echter best lastig kan zijn. Medewerkers interpreteren de afspraken anders, tonen te weinig eigen initiatief of de output strookt niet met wat de leidinggevende voor ogen heeft.

Pieter van der Haak geeft in zijn boek ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ concrete handvatten en waardevolle tips om te zorgen voor gezamenlijk resultaat. Zeer behulpzaam voor iedereen die wil werken aan teams waarbij teamleden samenwerken aan het bereiken van de duurzame resultaten die bijdragen aan het ‘de bedoeling’ van de organisatie. Een beknopt boekje vol met handvatten om teams te helpen datgene te leveren waar alle stakeholders blij van worden.

Bij ontvangst van het boekje schrok ik even van de omvang. Zo klein? Bovendien word ik verrast door de eerste pagina waarop staat ‘dit boekje gaat niet over SMART, niet over personele cyclus en RGA-gesprekken’. Heb ik het juiste boek wel in handen als ik handvatten zoek voor het voeren van duurzame resultaatgesprekken met medewerkers? Na twee pagina’s blijkt dat dit juist het beste boek is. No nonsense, to the point en heel helder duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is dat je ‘de bedoeling’ van je team scherp krijgt en zorgt voor betrokken, loyale en gedreven medewerkers die samenwerken aan het behalen van de gestelde doelen.

De auteur is een ervaren coach en trainer, met zijn brede ervaring lukt het hem om complexe materie eenvoudig te formuleren zonder het ‘te simpel’ te maken. Het boek is dan ook perfect geschikt voor managers of andere leiders in hun zoektocht naar sleutels tot succesvolle samenwerking en het effectief en efficiënt bereiken van gewenste resultaten.

Na ieder hoofdstuk reikt Pieter enkele vragen aan om de inhoud van het hoofdstuk direct toe te passen op de eigen organisatie. Vragen als ‘welke systemen staan de bedoeling in de weg’ dagen de lezer uit om kritisch te kijken naar de eigen situatie en waar nodig op diverse niveau’s direct wijzigingen door te voeren.

Het boek zelf is makkelijk leesbaar en bevat talloze voorbeelden, verhalen en metaforen. Samen met de kleine illustraties oogt het soms iets kinderlijk en ook staan regelmatig 3 voorbeelden genoemd, waar 1 of 2 volstaan had. De omvang is praktisch, het maakt dat het makkelijk mee te nemen is en iedere tas heeft wel een plekje om dit boek altijd bij de hand te hebben. Helaas is het boekje niet erg stevig, ik merkte al na enkele keren openslaan dat pagina’s los zaten en dan is het jammer dat een e-versie ontbreekt.

Het boekje maakt situationeel leiderschap praktisch toepasbaar en is een beknopte verzameling van quotes, metaforen, verhalen en verschillende stappenplannen om direct verbetering door te voeren in de resultaatgerichtheid van teams. Bruikbare adviezen worden aangereikt om gesprekken met medewerkers structureel te verbeteren zodat teams meer vertrouwen krijgen. Het nut en de noodzaak om op verschillende niveau’s stevige afspraken te maken wordt helder en ook de wijze waarop deze gemakkelijker kunnen leiden tot het toevoegen van waarde. Teamleiders die aan de slag gaan met alle tips kunnen optimaal schakelen tussen leiderschapsstijlen en technieken die teams helpen om de prestaties naar grote hoogtes te brengen.

Na het lezen is het helemaal duidelijk. Dit kleine boekje gaat ver voorbij het maken van afspraken en voeren van gesprekken, het gaat over de dialoog aangaan met medewerkers. Het reikt leidinggevenden de juiste tools aan om de juiste balans te vinden tussen ‘streng zijn op afspraken’ en tevens voldoende ruimte creëren voor vertrouwen en verbinding. Van der Haak slaagt erin om een zeer compact boekje te presenteren waarbij de lezer op eenvoudige wijze zelf aan de slag kan om de energie en betrokkenheid in teams te krijgen en/ of te behouden.


Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken
5 juni 2018 | Maarten Fijnaut

strong>Resultaatafspraken maken klinkt logisch. In de praktijk ervaren leidinggevenden dat het maken van concrete en motiverende afspraken echter best lastig kan zijn. Medewerkers interpreteren de afspraken anders, tonen te weinig eigen initiatief of de output strookt niet met wat de leidinggevende voor ogen heeft.

Pieter van der Haak geeft in zijn boek ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ concrete handvatten en waardevolle tips om te zorgen voor gezamenlijk resultaat. Zeer behulpzaam voor iedereen die wil werken aan teams waarbij teamleden samenwerken aan het bereiken van de duurzame resultaten die bijdragen aan het ‘de bedoeling’ van de organisatie. Een beknopt boekje vol met handvatten om teams te helpen datgene te leveren waar alle stakeholders blij van worden.

Bij ontvangst van het boekje schrok ik even van de omvang. Zo klein? Bovendien word ik verrast door de eerste pagina waarop staat ‘dit boekje gaat niet over SMART, niet over personele cyclus en RGA-gesprekken’. Heb ik het juiste boek wel in handen als ik handvatten zoek voor het voeren van duurzame resultaatgesprekken met medewerkers? Na twee pagina’s blijkt dat dit juist het beste boek is. No nonsense, to the point en heel helder duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is dat je ‘de bedoeling’ van je team scherp krijgt en zorgt voor betrokken, loyale en gedreven medewerkers die samenwerken aan het behalen van de gestelde doelen.

De auteur is een ervaren coach en trainer, met zijn brede ervaring lukt het hem om complexe materie eenvoudig te formuleren zonder het ‘te simpel’ te maken. Het boek is dan ook perfect geschikt voor managers of andere leiders in hun zoektocht naar sleutels tot succesvolle samenwerking en het effectief en efficiënt bereiken van gewenste resultaten.

Na ieder hoofdstuk reikt Pieter enkele vragen aan om de inhoud van het hoofdstuk direct toe te passen op de eigen organisatie. Vragen als ‘welke systemen staan de bedoeling in de weg’ dagen de lezer uit om kritisch te kijken naar de eigen situatie en waar nodig op diverse niveau’s direct wijzigingen door te voeren.

Het boek zelf is makkelijk leesbaar en bevat talloze voorbeelden, verhalen en metaforen. Samen met de kleine illustraties oogt het soms iets kinderlijk en ook staan regelmatig 3 voorbeelden genoemd, waar 1 of 2 volstaan had. De omvang is praktisch, het maakt dat het makkelijk mee te nemen is en iedere tas heeft wel een plekje om dit boek altijd bij de hand te hebben. Helaas is het boekje niet erg stevig, ik merkte al na enkele keren openslaan dat pagina’s los zaten en dan is het jammer dat een e-versie ontbreekt.

Het boekje maakt situationeel leiderschap praktisch toepasbaar en is een beknopte verzameling van quotes, metaforen, verhalen en verschillende stappenplannen om direct verbetering door te voeren in de resultaatgerichtheid van teams. Bruikbare adviezen worden aangereikt om gesprekken met medewerkers structureel te verbeteren zodat teams meer vertrouwen krijgen. Het nut en de noodzaak om op verschillende niveau’s stevige afspraken te maken wordt helder en ook de wijze waarop deze gemakkelijker kunnen leiden tot het toevoegen van waarde. Teamleiders die aan de slag gaan met alle tips kunnen optimaal schakelen tussen leiderschapsstijlen en technieken die teams helpen om de prestaties naar grote hoogtes te brengen.

Na het lezen is het helemaal duidelijk. Dit kleine boekje gaat ver voorbij het maken van afspraken en voeren van gesprekken, het gaat over de dialoog aangaan met medewerkers. Het reikt leidinggevenden de juiste tools aan om de juiste balans te vinden tussen ‘streng zijn op afspraken’ en tevens voldoende ruimte creëren voor vertrouwen en verbinding. Van der Haak slaagt erin om een zeer compact boekje te presenteren waarbij de lezer op eenvoudige wijze zelf aan de slag kan om de energie en betrokkenheid in teams te krijgen en/ of te behouden.


28 februari 2017 | Nicole Verhoeven

Een makkelijk leesbaar en handzaam boek over leidinggeven: waardecreatie en het maken van resultaatafspraken door Pieter van der Haak. Daarnaast is Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken ook een nuttig boekje wat inzichten geeft over excellent presteren, dat doe je samen.

Het boekje start met het belang van het hebben van toegevoegde waarde in de huidige maatschappij. Zowel voor de organisatie als jou als individu, mensen willen van betekenis zijn en organisaties moeten van betekenis zijn om hun voortbestaan te waarborgen. Zowel organisaties, teams en individuen onderzoeken hun ‘WHY’, wat gebeurt er als je deze afdeling opheft? Het is goed samen met je team helder te hebben wat jullie bedoeling is. Mensen zijn vooral gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat hun werk waardevol is. Dat het iets bijdraagt aan het grotere geheel. Als mensen weten waarvoor ze werken, denken ze zelf ook mee. Door de bedoeling helder te hebben, kun je loskomen van het denken in regels, procedures of taakomschrijvingen.

De toegevoegde waarde van het team moet worden verbonden met de bedoeling van de organisatie, dit is meestal de taak van de leidinggevende. Deze leidinggevende bepaalt de richting, heeft een duidelijk beeld van de bedoeling en kan vervolgens het team faciliteren om te zorgen dat zij het werk gedaan krijgen. Helder beschreven zijn de HONEST principes; welke zowel voor leiders als het team gelden:

- Hier en nu; gaat de energie naar wat hier en nu werkelijk belangrijk is?

- Open; is er ruimte voor teamleden om hun denkkracht te benutten?

- Nee zeggen; zijn de prioriteiten helder zodat het team ‘nee’ durft te zeggen tegen activiteiten die niet van belang zijn?

- Eisen stellen; Durven de teamleden eisen aan elkaar te stellen?

- Samenwerken; is de totale bijdrage daadwerkelijk meer dan de som der delen?

- Toekomstgerichtheid; Is er focus op de toekomst of wordt men geleefd door de waan van de dag?

Het team is dé plek waarin mensen optimaal zouden kunnen presteren. Kunnen mensen hun aandacht richten op dat waar ze goed in zijn? Of moeten mensen doorzetten met dingen waar ze minder sterk in zijn? Soms is het beter om te stoppen met dingen waar je niet goed in bent en je te concentreren op dat waar je echt goed in bent. Het ‘egel-principe’ helpt je bij de vraag ‘waar ga jij mee stoppen?’ Dit principe gaat uit van talent en toegevoegde waarde, de essentie is het gebied waarin 3 cirkels samenvallen, Passie, Talent en Toegevoegde waarde. Ieder mens heeft meerdere passies, verschillende talenten en kan op allerlei manieren iets toevoegen aan zijn omgeving. Als je succesvol bent heb je gekozen voor die activiteiten waarin je talent, passie en toegevoegde waarde maximaal samenvallen.

Ten slotte worden in het boekje 4 niveaus beschreven waarop je afspraken kunt maken met je team.

1. De bedoeling; wat is onze toegevoegde waarde?

2. Outcome: welke gewenste effecten willen wij bereiken met onze werkzaamheden?

3. Output; welke resultaten zijn nodig om dit gewenste effect te realiseren?

4. Taken; wat gaan we doen?

Vervolgens wordt aan de hand van voorbeelden beschreven hoe je hier vorm aan kunt geven.

Het boekje sluit af met nog enkele tips voor de rol van de leidinggevende om met het team tot waarde creatie te komen, iedereen mee te laten denken, alert te blijven of het team nog op koers ligt en iedereen te betrekken.

Al met al is dit boekje niet heel vernieuwend als je je eerder verdiept hebt in leiderschap en teams. De kracht van het boekje zit in de eenvoud en de herkenbare en overzichtelijke manier van schrijven. Dat maakt Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken erg bruikbaar en toepasbaar.


Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken
28 februari 2017 | Nicole Verhoeven

strong>Een makkelijk leesbaar en handzaam boek over leidinggeven: waardecreatie en het maken van resultaatafspraken door Pieter van der Haak. Daarnaast is Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken ook een nuttig boekje wat inzichten geeft over excellent presteren, dat doe je samen.

Het boekje start met het belang van het hebben van toegevoegde waarde in de huidige maatschappij. Zowel voor de organisatie als jou als individu, mensen willen van betekenis zijn en organisaties moeten van betekenis zijn om hun voortbestaan te waarborgen. Zowel organisaties, teams en individuen onderzoeken hun ‘WHY’, wat gebeurt er als je deze afdeling opheft? Het is goed samen met je team helder te hebben wat jullie bedoeling is. Mensen zijn vooral gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat hun werk waardevol is. Dat het iets bijdraagt aan het grotere geheel. Als mensen weten waarvoor ze werken, denken ze zelf ook mee. Door de bedoeling helder te hebben, kun je loskomen van het denken in regels, procedures of taakomschrijvingen.

De toegevoegde waarde van het team moet worden verbonden met de bedoeling van de organisatie, dit is meestal de taak van de leidinggevende. Deze leidinggevende bepaalt de richting, heeft een duidelijk beeld van de bedoeling en kan vervolgens het team faciliteren om te zorgen dat zij het werk gedaan krijgen. Helder beschreven zijn de HONEST principes; welke zowel voor leiders als het team gelden:

- Hier en nu; gaat de energie naar wat hier en nu werkelijk belangrijk is?

- Open; is er ruimte voor teamleden om hun denkkracht te benutten?

- Nee zeggen; zijn de prioriteiten helder zodat het team ‘nee’ durft te zeggen tegen activiteiten die niet van belang zijn?

- Eisen stellen; Durven de teamleden eisen aan elkaar te stellen?

- Samenwerken; is de totale bijdrage daadwerkelijk meer dan de som der delen?

- Toekomstgerichtheid; Is er focus op de toekomst of wordt men geleefd door de waan van de dag?

Het team is dé plek waarin mensen optimaal zouden kunnen presteren. Kunnen mensen hun aandacht richten op dat waar ze goed in zijn? Of moeten mensen doorzetten met dingen waar ze minder sterk in zijn? Soms is het beter om te stoppen met dingen waar je niet goed in bent en je te concentreren op dat waar je echt goed in bent. Het ‘egel-principe’ helpt je bij de vraag ‘waar ga jij mee stoppen?’ Dit principe gaat uit van talent en toegevoegde waarde, de essentie is het gebied waarin 3 cirkels samenvallen, Passie, Talent en Toegevoegde waarde. Ieder mens heeft meerdere passies, verschillende talenten en kan op allerlei manieren iets toevoegen aan zijn omgeving. Als je succesvol bent heb je gekozen voor die activiteiten waarin je talent, passie en toegevoegde waarde maximaal samenvallen.

Ten slotte worden in het boekje 4 niveaus beschreven waarop je afspraken kunt maken met je team.

1. De bedoeling; wat is onze toegevoegde waarde?

2. Outcome: welke gewenste effecten willen wij bereiken met onze werkzaamheden?

3. Output; welke resultaten zijn nodig om dit gewenste effect te realiseren?

4. Taken; wat gaan we doen?

Vervolgens wordt aan de hand van voorbeelden beschreven hoe je hier vorm aan kunt geven.

Het boekje sluit af met nog enkele tips voor de rol van de leidinggevende om met het team tot waarde creatie te komen, iedereen mee te laten denken, alert te blijven of het team nog op koers ligt en iedereen te betrekken.

Al met al is dit boekje niet heel vernieuwend als je je eerder verdiept hebt in leiderschap en teams. De kracht van het boekje zit in de eenvoud en de herkenbare en overzichtelijke manier van schrijven. Dat maakt Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken erg bruikbaar en toepasbaar.


2 mei 2016 | Dick Bos

Een handzaam boekje over ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ van Pieter van der Haak. Een klein boekje dat gaat over excellent presteren en hoe je dat samen doet. Wel duidelijk ook geschreven vanuit het perspectief van de eigen organisatie en wat deze de lezer kan aanbieden.

Eigenlijk is het een klein naslagwerkje, het boekje over ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ van Pieter van er Haak, en beperkt in omvang.

Het boekje is er een uit de Koe-reeks en combineert verschillende elementen. Het is een boekje dat niet gaat over SMART of over de personele cyclus en Resultaat Gerichte afspraken. Het boekje gaat wel over excellent presteren en hoe je dat samen doet.

Door de schrijver wordt beloofd dat je na het lezen van dit boekje weet hoe je samen met je teamleden op de juiste manier resultaatafspraken kunt maken.
In het boekje worden een aantal thema’s behandeld, zoals:
1. Samenwerken = waarde creëren
2. ‘Organiseren’ versus ‘organisatie’ en
3. Loskomen van functieomschrijvingen.

De wereld verandert om ons heen en meer en meer ontwaakt het besef dat mensen meer zijn dan sec functionarissen. De aandacht verschuift weer naar samen werken met mensen. Niet alleen als bedrijf wil je een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij, maar ook de medewerkers zijn steeds meer bezig met hun betekenisgevende rol.

Daarnaast zijn mensen vooral gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat hun werk waardevol is, er toe doet! De huidige trend is dan ook om steeds meer te gaan werken met zelfsturende teams en daarbij geldt volgens Pieter van der Haak: ‘De rol van leidinggevende/manager is er primair om het team gericht te houden op de gezamenlijke bedoeling. De rest is afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerkers van het totale team.’

Verderop in het boek wordt dat nog eens benadrukt: ‘De toegevoegde waarde van de leidinggevende is dus vooral richting bepalen, de bedoeling duidelijk hebben en vervolgens het team faciliteren om te zorgen dat zij het werk gedaan krijgen.’

Een belangrijke rode draad die volgens mij door het boek heenloopt is: ‘Samenwerken wil zeggen dat je op zoek gaat naar complementaire kwaliteiten.’
Het boek is leuk om te lezen voor mensen die iets meer willen halen uit de wijze waarop zij leiding willen ‘gaan’ geven. Prettig leesbaar met aansprekende voorbeelden.


Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken
2 mei 2016 | Dick Bos

Een handzaam boekje over ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ van Pieter van der Haak. Een klein boekje dat gaat over excellent presteren en hoe je dat samen doet. Wel duidelijk ook geschreven vanuit het perspectief van de eigen organisatie en wat deze de lezer kan aanbieden. Eigenlijk is het een klein naslagwerkje, het boekje over ‘Leidinggeven, waardecreatie en het maken van resultaatafspraken’ van Pieter van er Haak, en beperkt in omvang.

Het boekje is er een uit de Koe-reeks en combineert verschillende elementen. Het is een boekje dat niet gaat over SMART of over de personele cyclus en Resultaat Gerichte afspraken. Het boekje gaat wel over excellent presteren en hoe je dat samen doet.

Door de schrijver wordt beloofd dat je na het lezen van dit boekje weet hoe je samen met je teamleden op de juiste manier resultaatafspraken kunt maken.
In het boekje worden een aantal thema’s behandeld, zoals:
1. Samenwerken = waarde creëren
2. ‘Organiseren’ versus ‘organisatie’ en
3. Loskomen van functieomschrijvingen.

De wereld verandert om ons heen en meer en meer ontwaakt het besef dat mensen meer zijn dan sec functionarissen. De aandacht verschuift weer naar samen werken met mensen. Niet alleen als bedrijf wil je een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij, maar ook de medewerkers zijn steeds meer bezig met hun betekenisgevende rol.

Daarnaast zijn mensen vooral gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat hun werk waardevol is, er toe doet! De huidige trend is dan ook om steeds meer te gaan werken met zelfsturende teams en daarbij geldt volgens Pieter van der Haak: ‘De rol van leidinggevende/manager is er primair om het team gericht te houden op de gezamenlijke bedoeling. De rest is afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerkers van het totale team.’

Verderop in het boek wordt dat nog eens benadrukt: ‘De toegevoegde waarde van de leidinggevende is dus vooral richting bepalen, de bedoeling duidelijk hebben en vervolgens het team faciliteren om te zorgen dat zij het werk gedaan krijgen.’

Een belangrijke rode draad die volgens mij door het boek heenloopt is: ‘Samenwerken wil zeggen dat je op zoek gaat naar complementaire kwaliteiten.’
Het boek is leuk om te lezen voor mensen die iets meer willen halen uit de wijze waarop zij leiding willen ‘gaan’ geven. Prettig leesbaar met aansprekende voorbeelden.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden