Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
24 maart 2014 | Peter Streefkerk

Het inhuren van flexibele arbeid is een vak en ieder vak verdient zijn eigen standaardwerk. Een boek dat een compleet en evenwichtig beeld schetst van het betreffende onderwerp en waarmee ieder bedrijf of organisatie direct aan de slag kan. Met het boek ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’ vullen de drie auteurs (Boodie, De Laat en Oldenburg) deze leemte in en heeft ook dit onderwerp eindelijk zijn eigen bijbel.

‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’ is een boek dat interessant is voor zowel inkoop, HRM als top- en lijnmanagement en het eerste boek dat een geïntegreerde aanpak biedt om het inhuurproces te professionaliseren. Gelet op de omvang van de markt van flexwerk en de impact daarvan op onze economie is het alleen de vraag waarom een dergelijk boek zo lang op zich heeft laten wachten.

De inhuur van flexibele arbeid vormt voor veel bedrijven en organisaties een aanzienlijke kostenpost. Een kostenpost die de komende jaren waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Opvallend is het dan te moeten constateren, dat het inhuren van flexwerkers slechts bij weinig organisaties op een professionele wijze is georganiseerd. Een gemiste kans volgens de auteurs en dat vormt ook een van de voornaamste redenen voor het schrijven van dit boek. Een boek dat in alles kwaliteit uitademt: van de vormgeving tot en met de cijfers, van de modellen tot en met de bijlagen. Ze vormen tezamen een consistent en goed doordacht geheel en maken het tot de bijbel voor het professioneel inhuren van flexwerk.

Als je al iets aan te merken hebt, is dat het boek minder aandacht besteedt aan de mens achter de flexwerker. De auteurs hebben er echter voor gekozen dit boek te schrijven vanuit het standpunt van de inlener. Deze keuze valt te begrijpen als je hun achtergronden kent en levert mede daardoor een zeer lezenswaardig en evenwichtig boek op. Afgezien van het menselijke aspect van flexwerken komt werkelijk alles aan bod wat je maar over dit onderwerp wilt weten. Hoe groot is de markt van flexwerk en dat onderbouwd met cijfers? Welke vormen van flexwerk zijn er en wanneer maak je daar gebruik van? Hoe werken de mechanismen in de verschillende markten en wat zijn de gevolgen voor de inlener? Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de markt en welke invloed hebben ze op het inhuurvolume en de kosten van inhuur? Het passeert allemaal de revue.

Naast een zeer complete schets van de vraag- en aanbodzijde bieden de auteurs in de laatste drie hoofdstukken ook een groot aantal handvatten voor het professioneel inrichten van de inhuur van flexwerk. Handvatten in de vorm van indelingsmodellen, procesbeschrijvingen en normenkader die tezamen het integraal framework inhuur vormen. Dit raamwerk, mits goed toegepast, biedt bedrijven en organisaties de gelegenheid het inhuurproces op de ideale manier in te richten. Met dit proces op orde kan men als eindverantwoordelijke vervolgens bepalen welke van de vier beschreven flexconstructies het beste past bij de vraag van zijn of haar bedrijf of organisatie. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het al of niet uitbesteden van (een deel van) de activiteiten op het gebied van de inhuur van flexwerk.

Met het boek ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’ hebben Boodie, De Laat en Oldenburg een zeer gedetailleerd en praktisch boek geschreven over het professionaliseren van de inhuur van flexwerkers. Zelfs als je in het geheel niets van het onderwerp zou weten, heb je na het lezen van dit boek het gevoel dat je ‘helemaal bent bijgepraat’. Het boek mag dan ook absoluut niet ontbreken in de boekenkast van iedere inkoper die zich bezig houdt met de inhuur van flexibele arbeid. Het biedt je als inkoper dé kans om samen met HRM en management het inhuurproces op een professionele manier in te richten en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de prestaties en het resultaat van je eigen bedrijf of organisatie.


13 februari 2014 | Hugo-Jan Ruts

Elk jaar huren organisaties voor 32 miljard euro aan flexibel personeel in. Van uitzendkrachten tot hoog gespecialiseerde zzp'ers. En daar kunnen die organisaties jaarlijks 3 tot 5 miljard euro op besparen. Dat stellen Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg in hun boek 'Professioneel inhuren van flexibele arbeid'.

Eén op de negen Nederlandse medewerkers is een flexwerker. Toch huren veel bedrijven, organisaties en overheden tijdelijke arbeidskrachten niet efficiënt in en veelal via op een traditionele manier in. Nieuwe technologische mogelijkheden worden nog beperkt ingezet, aldus Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg in 'Professioneel inhuren van flexibele arbeid'.

Er zijn de afgelopen jaren vele boeken verschenen over en voor zzp'ers, over hoe organisaties veranderen door de meer hybride arbeidsmarkt, de aandacht voor het inhuren van flexkrachten is in de managementliteratuur nog wat achterwege gebleven. De auteurs proberen daar in één klap verandering in te brengen. Het lijvige en stevig kwantitatief onderbouwde boek doet een poging om vanuit het vertrekpunt van de inlener uit te leggen hoe de flexmarkt werkt. Steeds met de boodschap dat het efficiënter, veiliger en goedkoper kan.

Vier hoofdpunten voor besparing
In 'Professioneel inhuren van flexibele arbeid' noemen de auteurs vier hoofdpunten om die besparing te realiseren:
- Minder inhuur door betere interne matching (al blijven de eigen HR-strategie en strategische personeelsplanning onderbelicht)
- Lagere tarieven door meer marktwerking
- Elimineren van onnodige tussenschakels
- Kortere looptijd van opdrachten door monitoring op afloopcontracten

Uit deze opsomming komt de noodzaak naar voren hoe inhuur een samenspel moet zijn tussen die eerder genoemde driehoek business, inkoop en HR. Een gebrek aan inzicht en regie tussen die drie kost volgens de auteurs veel onnodig geld. Het vraagt volgens de auteurs ook een scherp inzicht in zowel het inleenproces als de businessmodellen van de verschillende leveranciers van flexibele arbeid, in al hun verschijningsvormen. Pas wanneer je die goed snapt, kun je sturen om meer efficiëntie. Het boek gaat daar dan ook diep op in.

Keerzijde focus op besparing
Wanneer schakels in het inhuurproces geen daadwerkelijke waarde leveren, dan is het zonde om er (te veel) geld aan uit te geven. Daar kunnen we het snel over eens zijn. En ook over het feit dat er bij veel organisaties nog veel 'lucht' zit in het inhuurproces.

Laat het toch ook nog maar even gezegd zijn dat efficiënt (de focus van dit boek) nog niet altijd hetzelfde is als effectief. Uiteindelijk gaat het er in veel gevallen niet sec om wat iemand kost, maar wat iemand oplevert voor een organisatie. Daarbij leidt een te grote focus op puur kosten in sommige sectoren al tot zowel maatschappelijke als organisatorische ongewenste effecten. Effecten die een 'kostenbewuste organisatie' als een boemerang weer terug kan krijgen. Ook dat vergt dus een scherp en vooral integraal inzicht van het gehele proces van inhuur én inzet van flexibel personeel.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden