Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
The Day After Tomorrow - 'Wijd een managementoverleg aan dit boek'
22 november 2017 | Jan Hoogstra

Over innovatie wordt veel geschreven, het is van levensbelang voor organisaties zo wordt gesteld. Toch is het management van organisaties nog veel bezig met gisteren, vandaag en een klein beetje morgen.

Het boek The day after tomorrow, hoe overleven in tijden van radicale innovatie is juist gefocust op de dag na morgen, oftewel de toekomst.De auteur, Peter Hinssen, ziet radicale innovaties met name uit de techniek komen.

Ik ken de titel Day After Tomorrow met name vanuit de filmbranche. Die film gaat over de ondergang van de wereld door natuurkundige verschijnselen. Het boek The Day After Tomorrow, hoe overleven in tijden van radicale innovatie gaat niet zozeer over de ondergang van de wereld, alswel de ondergang van bedrijven als zij niet tijdig veranderen en innoveren. Peter Hinssen betoogt, in mijn ogen terecht, dat het management van organisaties nu veel tijd besteed aan ‘het opruimen van de shit van yesterday’, ‘het heden’ en weinig aan de toekomst.

Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken, inclusief de inleiding en de conclusie. Daarnaast bevat het een aantal zeer interessante bijlagen: negen regels om succesvol te zijn in de ‘Day After Tomorrow’ en een vooruitblik naar een ander boek, over CRM in de Day After Tomorrow van Steven Van Belleghem.

De inleiding gaat in op de vraag waarom de auteur dit boek geschreven heeft. Zoals eerder aangehaald is de schrijver van mening van organisaties teveel bezig zijn met het heden en verleden en te weinig de toekomst. Daarbij stelt hij een aantal ‘Grote Vragen’:

- Waarom slagen bedrijven er bijna nooit in radicale, nieuwe technologieën vlug op te pikken en het potentieel ervan te benutten? Waarom zijn bedrijven blind voor nieuwe mogelijkheden?

- Waarom willen grote bedrijven zo graag nieuwe start-ups opkopen en hoe slagen ze erin die in recordtijd om zeep te helpen?

- Hoe komt het dat grote bedrijven – zelfs wanneer ze weten wat de uitdagingen zijn en in welke richting ze moeten evolueren- er niet in slagen zelf de juiste stappen te zetten, zonder hulp en begeleiding van buitenaf?

- Hoe kunnen leidinggevenden hun ‘Day After Tomorrow’- denken verbeteren? Waarom lijken grote bedrijven - die beseffen dat er fundamentele uitdagingen op ze af komen als gevolg van disruptieve technologieën, businessmodellen of concepten - te zeer verlamd om snel genoeg te reageren? Hoe kunnen bedrijven wendbaar worden in hun ‘Day After Tomorrow’-denken en met succes een aanpak ontwikkelen die werkt?

Deze vragen worden her en der in het boek beantwoord, op een overtuigende manier. Veel zaken zijn herkenbaar en duidelijk.

In hoofdstuk 2 wordt een model beschreven, waarbij je tijd, aandacht, budget en talent moet verdelen over vandaag, morgen en Day After Tomorrow. Daarbij is nog een onderdeel niet meegenomen, het zogenaamde Shit of Yesterday. Feitelijk gaat daar de meeste aandacht naar uit. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een aantal businessmodellen beschreven alsmede het begrip singulariteit en de impact daarvan.

De schrijver voorziet vijf technologieën die disruptief zullen zijn in de toekomst, deze worden in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. Dit betreft Artificial Intelligence, Internet of Things, Genetwerkte intelligentie: blockchains en slimme contracten, Augmented en Virtual Reality en tot slot Quantum Computing. Deze vijf technologieën worden uitgebreid beschreven, hierdoor krijgt de lezer een goed beeld van de impact van deze technologieën.

De eerste Grote Vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 4. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een handleiding voor disruptie:

- Omzeil regels

- Haal pijnpunten uit de dienstverlening

- Bied een unieke gebruikerservaring

- Gebruik het netwerk als hefboom.

Daarbij constateert de schrijver dat je voor disruptie niet alleen slimme ideeën nodig hebt, maar ook lef, vastberadenheid en ‘Liefde’. Dat onderschrijf ik helemaal, een goed idee alleen is zeker niet genoeg!

Hoe kun je nu als organisatie wel succesvol zijn? Veel hangt af van de cultuur, die ook gericht moet zijn op loslaten, niet alles onder controle willen houden. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf Zappos, een online schoenenwinkel. Ik onderschrijf dit voorbeeld helemaal, ik was 2 jaar geleden in Las Vegas en ben bij dit bedrijf op bezoek geweest. De cultuur en ruimte die de medewerkers krijgen om hun werk te doen, is erop gericht het beste voor de klant te regelen. Als schoenen niet op voorraad zijn, bestellen ze het bij de concurrent, medewerkers die meerdere uren met een klant in gesprek zijn enzovoorts. Feitelijk is dit de discussie tussen holocratie en hiërarchie. Dit ligt volgens mij wel genuanceerd, je kunt niet in een keer van hiërarchie naar holocratie overstappen, dit hangt van veel factoren af. Vaak zijn nieuwe organisaties, denk bijvoorbeeld aan Buurtzorg, veel beter in deze nieuw structuren, omdat ze met een greenfield beginnen.

Hoofdstuk 6 gaat in op 10 patronen, basisingrediënten voor innovatie. Deze waren wat mij betreft wat lastiger te plaatsen, ik vond deze in een aantal gevallen toch wel wat moeilijker te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een aantal zoals co-creatie (het samen met klanten ontwikkelen van producten) is denk ik zeer feitelijk en ook waardevol (afhankelijk van de branche waar je in zit).

Zit er ook een schaduwzijde aan? Jazeker, deze is onderwerp van hoofdstuk 7, waarin de schrijver beargumenteert waarom hij een pessimistische insteek heeft als er niet snel iets verandert. Daarbij wordt ook de vertaalslag gemaakt van organisaties naar politiek. Immers op wereldschaal heeft dit nog veel meer impact dan voor een enkele organisatie! De schrijver omschrijft dit als politieke bijziendheid en roept ons op in actie te komen en nu na te gaan denken over de toekomst.

De conclusie is kort en beschrijft vier uitdagingen, waarbij het niet belangrijk is wie de schuldvraag heeft. Daarnaast zijn successen uit het verleden geen garantie voor de toekomst en moet elke organisatie zich blijvend bewust zijn van de impact van buiten op haar toekomst.

Het boek is herkenbaar, ook ik zie nieuwe technologieën op ons afkomen zoals door de schrijver beschreven. Echter, of dit zo radicaal zal zijn als de schrijver beschrijft betwijfel ik. Wel ben ik het helemaal met hem eens dat management van organisaties veel meer tijd moet vrijmaken voor innovatie en The Day After Tomorrow. De negen regels in de bijlage kunnen daar zeker bij helpen! Ik adviseer dan ook elke organisatie een managementoverleg te wijden aan dit boek en met name deze regels!

Jan Hoogstra is partner bij WeDoTrust, waar hij opdrachten uitvoert op het gebied van beoordeling en advisering over IT-gerelateerde onderwerpen in de zorgbranche. Zo is hij programmamanager, projectmanager en adviseur op het gebied van bijvoorbeeld IT-strategie en pakketselecties.


The Day After Tomorrow - 'smörgäsbord voor inspiratie'
20 oktober 2017 | Sjors van Leeuwen

De wereld verandert in rap tempo en dat heeft grote gevolgen voor organisaties van ‘vandaag’. Zaken als kunstmatige intelligentie en robotisering gaan ons leven ingrijpend veranderen. Die ontwikkeling is nu al aan de gang. Om te kunnen overleven moeten organisaties niet bezig zijn met vandaag of morgen, maar met The day after tomorrow zo schrijft Peter Hinssen in zijn gelijknamige boek.

Peter Hinssen is als docent verbonden aan verschillende internationale businessschools en richtte zelf een paar bedrijven op. Hij schreef diverse boeken waaronder eerder The Network Always Wins en Digitaal is het nieuwe normaal. Dat was de opmaat naar zijn nieuwste boek: The day after tomorrow. Daarin schetst hij een apocalyptisch beeld van de veranderingen die ons te wachten staan. Grote veranderingen met een enorme impact op de maatschappij, politiek, economie en ons hele sociale stelsel. Politici, beleidsmakers, ondernemers, bedrijven en instellingen moeten volgens de auteur wakker worden en maar met één ding bezig zijn: The Day After Tomorrow.

Het boek bevat acht hoofdstukken waarin de auteur het speelveld schetst van de dag na morgen. Aan bod komen de huidige stand van zaken, de exponentiële en disruptieve versnelling waar we middenin zitten, de noodzaak van radicale oplossingen, de technologie van overmorgen, het gebruik van nieuwe businessmodellen, netwerken en platformen, de schaduwzijden van alle veranderingen voor de maatschappij en de ingrediënten om je als organisatie succesvol voor te breiden op The Day After Tomorrow. De auteur sluit het boek af met zijn slotconclusie en enkele nabranders met o.a. negen regels om succesvol te zijn in The Day After Tomorrow en over de klanten van overmorgen, een gastbijdrage van succesauteur Steven van Belleghem.

De auteur geeft al doende antwoord op zijn vier grote vragen: (1) Waarom slagen grote bedrijven er bijna nooit in radicale, nieuwe technologieën vlug op te pikken en het potentieel ervan te benutten? (2) Waarom willen grote bedrijven zo graag nieuwe startups opkopen en hoe slagen ze erin die in recordtijd om zeep te helpen? (3) Hoe komt het dat bedrijven, zelfs wanneer ze weten welke richting ze uitmoeten, er niet in slagen zelf de juiste stappen te zetten, zonder hulp en begeleiding van buitenaf? (4) Hoe kunnen leidinggevenden hun ‘Day After Tomorrow’-denken verbeteren, leren om snel genoeg te reageren en wendbaarder te worden?

Volgens de auteur is er op dit moment één groot probleem, namelijk dat de meesten van ons alleen maar bezig zijn met vandaag en hoogstens met morgen. Onder druk van aandeelhouders, boze burgers en persoonlijke ambities zijn we vooral bezig met de waan van de dag, met scoren op korte termijn. Dat kortetermijndenken komt ons verschrikkelijk duur te staan als we niet oppassen. Want we kunnen wel bezig zijn met social, mobile, cloud en big data, maar dat zijn de mainstream technologieën van vandaag, aldus de auteur. Overmorgen draait het om Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning, Internet Of Things (IOT), genetwerkte intelligentie en contracten (blockchain), Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) en Quantum computing. Om te zorgen dat je hieraan voldoende tijd, aandacht, talent en budget besteedt geeft de auteur een simpele vuistregel mee. Spendeer daarvan 70% aan vandaag, 20% aan morgen en 10% aan overmorgen.

De auteur schrijft smakelijk waarbij hij veelvuldig wetenschappers, denkers, zieners en goeroes uit verleden en heden aanhaalt om zijn verhaal te verduidelijken en te onderbouwen. Het boek staat vol met anekdotes, ervaringen, voorbeelden, visies en citaten die je aan het denken zetten. Ook kijkt de auteur naar bekende pioniers als Apple, Facebook, Google, Waze, Netflix, Zappos en succesvolle veranderaars zoals IBM om te zien wat zij anders doen en wat het geheim is van hun aanpak, businessmodel en bedrijfscultuur.

Het boek schetst goed de ontwikkelingen die in de huidige 4e industriële revolutie gaande zijn en een grote impact gaan hebben op de maatschappij. Denk alleen al aan het verlies van miljoenen banen door kunstmatige intelligentie en robotisering en de toenemende kloof tussen rijk en arm, tussen stad en platteland en de toenemende macht en invloed van ‘The Winner Takes It All’-bedrijven als Google, Facebook en Alibaba. Vandaag zijn er alleen al in de VS 3,5 miljoen truckers en vijf miljoen mensen die die truckers op een of andere manier ondersteunen. Volgens berekeningen kan de invoering van zelfrijdende voertuigen de Amerikaanse transportsector een jaarlijkse besparing opleveren kan 168 miljard dollar, de helft daarvan door inkrimping van het personeelsbestand. Wat gaan al die mensen doen?

Toen ik aan het boek begon was ik benieuwd of de auteur nog iets nieuws kon toevoegen aan de stroom boeken over disruptieve innovaties, nieuwe technologieën, exponentiele organisaties, netwerken en platformen en agile ondernemen. Hoewel de goed ingevoerde lezer niet heel veel nieuwe dingen leest, leest het boek als een trein en een wake-up-call. Het boek is een aanrader voor iedereen die nog niet helemaal doorheeft wat er staat te gebeuren. De auteur benadrukt dat hij geen kookboek heeft geschreven met kant-en-klare recepten over hoe om te gaan met The Day After Tomorrow. Het is veeleer een ‘smörgäsbord voor inspiratie’ en daar is de auteur prima in geslaagd.

Kortom, er is werk aan de winkel. Of zoals de Economist concludeerde in een artikel over de vloedgolf aan nieuwe technologieën: ‘Zelfs als het er op lange termijn goed uitziet, met het vooruitzicht op meer welvaart en massa’s nieuwe banen, betekent dat niet dat beleidsmakers gewoon op hun krent kunnen blijven zitten tot het zover is’. Integendeel, het roer moet volgens de auteur snel en drastisch om als je klaar wilt zijn voor The Day After Tomorrow. Dat zal in het begin misschien wat chaos geven, maar bedenk wat Oscar Wilde ooit eens zei: ‘Zonder orde kan niets bestaan, zonder chaos kan niets ontstaan’.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie? Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden