Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De intelligente datagedreven organisatie - 'Aanrader'
20 mei 2020 | Ment Kuiper

Na het lezen van de ruim 420 pagina's in De intelligente datagedreven organisatie ben je op de hoogte van de bouwstenen om van jouw organisatie een intelligente datagedreven organisatie te maken.

We leven in een maatschappij en een wereld waarin data steeds meer een rol spelen in de besluitvorming. Op meerdere niveaus, van operatie, marketing en organisatie. Voor elk niveau en voor elke invalshoek geldt dat data voor een groot deel, als niet het geheel, de besluitvorming bepalen. Die beweging zorgt ervoor dat wanneer je dat goed doet, je een intelligente datagedreven organisatie wordt.

De BI-cyclus
De auteur, Daan van Beek, neemt ons mee in zijn model, de BI-cyclus. Vanuit dat model laat hij verschillende factoren zien die van invloed zijn. Denk aan omgevingsfactoren, contextueel en transactioneel, maar ook de elementen als governance en privacy worden niet overgeslagen.

Vanuit de BI-cyclus beschrijft de auteur heel gestructureerd het verwerkingsproces. Waarbij natuurlijk centraal staat dat het je uitgangspunt is, om een datagedreven organisatie te worden. Deze 15 stappen worden helder toegelicht. Opvallend in het boek is dat van elke gebruikte term een duidelijke en eenduidige definitie wordt gegeven. Hierdoor krijg je van ogenschijnlijk onbekende begrippen een duidelijk beeld. Over beeld gesproken, in het gehele boek heeft van Beek voortdurend gewerkt met duidelijke afbeeldingen en overzichten. Die zijn ook goed gestructureerd opgebouwd en logisch aan elkaar gekoppeld. Ook zien we voorbeelden van cases uit de overheid tot en met bedrijfsleven, start-ups en langer bestaande organisaties.

Voor wie is het boek dan?

Het boek is compleet, daarom juist zo geschikt voor iedereen die in het BI-proces een rol heeft. Van ondernemer, marketingstrateeg tot en met de dataspecialist. De ondernemer en marketeer krijgen een beeld wat er met data kan en de dataspecialist krijgt inzicht wat de ondernemer en marketeer er mee doen. Dat dat zo is komt naar voren uit het overzicht van de verschillende rollen die in BI-projecten nodig zijn; denk aan onder andere project- & BI-manager, scrum master, technisch projectleider, BI-architect, data-analist, data-scientist en BI-consultant. Naast de schets in een project geeft van Beek ook aan wat ze doen en hoe de samenwerking het best kan verlopen. Tot en met de competenties die voor de verschillende rollen benodigd zijn.

Data is toch heel technisch? Dat geeft van Beek ook aan en meldt dan ook dat er twee hoofdstukken zijn die een wat grotere technische invalshoek hebben. Al lezend is het juist fijn om als niet-techneut die informatie ook te lezen en verwerken.

Handleiding
Je wordt in dit boek letterlijk aan de hand genomen. Als een handleiding door de vele aspecten rondom data. Die brengt je die informatie die nodig is om jouw organisatie te transformeren naar een intelligente datagedreven organisatie. Het boek leest gemakkelijk, heeft een duidelijke structuur en door het werken met opsommingen houd je het overzicht.

Ik raad De intelligente datagedreven organisatie van Daan van Beek aan. Juist nu data steeds meer in organisaties en processen een rol krijgen is het structureren ervan belangrijk.

Ment Kuiper is bedrijfskundige en Register Marketeer en vindt het een uitdaging om het marketing- en communicatiedenken in Nederland op een hoger niveau te brengen. Vanuit zijn rol als Incompany- en Innovatiemanager bij SCHAAL+ coacht hij jonge professionals op inhoud en ontwikkelt hij maatwerk- en incompany-programma's bij diverse opdrachtgevers.


28 augustus 2005 | Remko van der Honing

Elke organisatie zal prestaties moeten managen om te blijven overleven. Maar naast het meten moet er ook geleerd worden van de resultaten. Vaak wordt er dan gesproken over corporate performance management of business performance management. Iedereen kent ze wel: een lijst met indicatoren met daarachter een score of verkeerslicht om aan te geven hoe er gepresteerd is. Het invoeren van prestatiemanagement vereist inspanningen, zowel de besturing van een organisatie als de gebruikte informatiesystemen worden onder handen genomen.

Het boek 'De intelligente organisatie' belicht prestatiemanagement vanuit de IT-kant, het invoeren van business intelligence. Na enkele publicaties in vakbladen heeft Daan van Beek zich gezet tot het schrijven van een boek over dit onderwerp. In het inleidende hoofdstuk wordt de essentie van business intelligence gegeven: het bepalen van meetpunten, het registreren van gegevens, de verwerking ervan en het reageren op de resultaten.

In het inleidende hoofdstuk stelt Van Beek dat business intelligence (BI) steeds belangrijker wordt (geen verrassing uiteraard als de auteur hier een boek over schrijft), de hoeveelheid informatie binnen een organisatie wordt steeds groter en de tijd om een beslissing te nemen steeds korter. Dit wordt enigszins dramatisch de BI kloof genoemd. BI heeft een viertal ambities, de eerste is begrijpen, inzicht krijgen in de huidige gang van zaken binnen een organisatie. Niveau twee wordt coördineren genoemd, het samenvoegen van taken of het tegen minder kosten (gaan) uitvoeren hiervan. De derde ambitie is verbeteren, het anders vorm geven van bedrijfsprocessen waardoor het complete systeem geoptimaliseerd kan worden. Het summum van BI is innoveren, op basis van alle kennis worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

De auteur geeft vervolgens aan dat er overeenkomsten zijn tussen het menselijk lichaam en een intelligente organisatie. Er zijn zes zintuigen die relevante signalen kunnen detecteren. Het oog vertegenwoordigt het vooruitzien binnen een organisatie, het oor staat voor het luisteren in het heden om te weten te komen wat afnemers, medewerkers of aandeelhouders bezighoudt en de neus duidt op het vermogen om dingen op het spoor te komen. De andere drie zintuigen zijn tong (proeven of er voldoende kwaliteit en inhoud wordt geleverd), de huid (tastzin waarmee details worden waargenomen) en het evenwicht (balans houden binnen een organisatie).

Nadat is uitgelegd hoe informatie vanuit de organisatie kan worden verkregen en omgezet kan worden in managementinformatie vertelt Van Beek hoe die informatie bij kan dragen aan verbeteringen. Het cultuurveranderingsmodel van Swanink laat zien dat een organisatie over zeven krachten beschikt om een verandering te realiseren. Noodzaak doet bewegen, visie geeft richting, succes doet geloven, spirit geeft kracht, structuren lokken uit, capaciteiten maken haalbaar en tenslotte bekrachtigen systemen.

Hiermee laat Van Beek zien dat het boek niet alleen de harde IT-kanten van business intelligence bespreekt, maar ook de zachte kant van organisatieverandering aan de orde laat komen. Dat vind ik positief. Toch zou ik 'De intelligente organisatie' niet aan iedereen aanraden. Het boek heeft een hoge informatiedichtheid, voor lezers buiten het BI-vakgebied zelfs te hoog. Meer en beter uitgewerkte voorbeelden zouden dit kunnen oplossen. Conform de structuren waarover wordt geschreven is het boek ook opgebouwd, erg feitelijk en met gebruikmaking van vele opsommingen. Het schiet dus zijn doel voorbij om een brede doelgroep aan te spreken. In een managementboek is het prima om de hoofdstukken af te sluiten met een samenvatting, maar de oefenopgaven die daarna volgen doen (ongewenst) terugdenken aan studieboeken.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden