Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Het geheim van de multi faced leider - 'Een schat aan praktijkvoorbeelden'
25 januari 2019 | Saskia Gervink

Het geheim van de Multi Faced Leider is een leuk boek dat uitleg geeft over hoe je je leiderschap significanter kunt inzetten. Het boek is opgebouwd rondom verschillende ego-types die zichtbaar of onzichtbaar schuil gaan in ons.

Leo Versluys helpt je om deze verschillende ego-types te herkennen, erkennen en deze effectief in te zetten. Dit boek lezen betekent niet lui achterover zitten, het is een praktisch boek waarbij je echt zelf aan de slag moet om het meeste eruit te halen!

Leo Versluys start met het uiteenzetten van een stukje psychologie van leiderschap. Hij combineert hier de twee elementen die cruciaal zijn in zijn boek: ons ego en leiderschap. Ego-types vertegenwoordigen onze neigingen, behoeften, verlangens en emoties, maar er zijn tevens manieren waarop ons ego ons misleidt. Er wordt uiteen gezet hoe dat werkt en er wordt een drietal ego types benoemd, namelijk de actie-junk, de denk-junk en de emotie-junk. Hij noemt het junks omdat er binnen bepaalde ego-types een specifieke behoefte bestaan die steeds opnieuw verzadigd moet worden. Deze relatief simpele verdeling helpt mij al in het denken over mijzelf en het inschatten van anderen. Ik ben mij er ineens ontzettend van bewust dat ik een actie-junk ben, en dat  mijn ‘drang’ naar nieuwe resultaten soms ook wel onverzadigbaar lijkt.

In het volgende deel worden achttien ego-types in meer detail beschreven door middel van een passend motto en  een beschrijving inclusief voor- en nadelen van ieder ego-type. Het deel wordt afgesloten met een aantal reflectievragen. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden merk ik dat je niet teveel ego-types achter elkaar kan lezen. Achttien ego-types zijn er ineens wel een hoop, waarbij ik soms dezelfde beschrijvingen lees. Het onderscheid word hierdoor voor mij minder scherp, al gaat het natuurlijk vooral om het identificeren en benutten van de diversiteit die jouw en andermans ego rijk is.

Hierna is het tijd om na te denken over je eigen verhaal. Iedereen heeft een verhaal, maar voor een leider is het uiten van zijn verhaal ontzettend belangrijk. Door dit verhaal worden drijfveren en waarden zichtbaar en kan een ware connectie worden gelegd, waardoor je iemand wilt volgen. Leo Versluys schreef: ‘je wordt een mens achter de leider en dat wil iedereen graag zien’. Ik merk dat het ik zelf ook belangrijk vind om een verbinding te voelen met mijn leiders, bepaalde waarden die je deelt of andere dingen waardoor je je met iemand kan identificeren. 

De laatste twee delen van het boek gaan in op leiderschap in de praktijk en oplossingen. Hierin wordt theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Er wordt onder andere stil gestaan bij de verschillende vormen van leiderschap en wat leiderschap significant maakt.

Dit boek bevat een schat aan praktijkvoorbeelden en opdrachten. Door de hoeveelheid zelfreflectie is het in mijn beleving ook een aanrader voor mensen die aan de slag willen met persoonlijk leiderschap. Zodra ik meer managementervaring heb, lees ik het zeker nog een keer van voor tot achter. Leo Versluys maakt zaken heel expliciet, wat zorgt voor scherpte en af en toe een prikkelende reflectie. Daarnaast is er ruimte voor humor en verbinding, wat Het geheim van de Multi Faced Leider prettig maakt om te lezen.

Saskia Gervink is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.

De positieve impact van psychologisch inzicht op leiderschap
16 november 2018 | Bert Peene

Leiderschap is onverminderd populair in het steeds maar uitdijende corpus van de managementliteratuur. Eind 2014 berekende Henk Doeleman dat er alleen al in dat jaar ruim drieëntwintigduizend Engelstalige boeken over leiderschap verschenen waren (en een kleine zeshonderd in het Nederlands) en dat zullen er vier jaar later niet veel minder zijn. Een nieuwe loot is Het geheim van de Multi Faced Leider van Leo Versluys.

Dat leiderschap zo enorm populair is, zal niemand verbazen, aangezien effectief leiderschap in een context van voortdurende externe en interne veranderingen niet eenvoudig is. Kijk je alleen naar kwantiteit, dan is dat een enorm aantal. Kijk je echter ook naar kwaliteit, dan valt de oogst bitter tegen. Want niet meer dan zeventien benaderingen van leiderschap bleken conceptueel juist te zijn, terwijl bij slechts elf ervan ook de empirische werking was aangetoond. Er is dus onmiskenbaar sprake van een kloof tussen de wetenschap en de praktijk van leiderschapsontwikkeling, zo concludeert Doeleman.

Tegen die achtergrond is het interessant te onderzoeken welke credits de benadering verdient die Leo Versluys presenteert in zijn boek Het geheim van de Multi Faced Leider (‘Ontdek het ware gezicht van jouw leiderschap’). Of het helpt de kloof die Doeleman schetst te dichten, al was het maar een beetje.

Versluys heeft voor zijn benadering de psychologie als referentiekader gekozen. Psychologisch inzicht is volgens hem namelijk niet alleen belangrijk als we anderen willen begrijpen, maar ook – of beter: vooral – onszelf. Het maakt ons handelingsrepertoire groter en daarmee de kans dat leiderschap ook het effect heeft dat we voor ogen hebben. En dat is waarachtig niet onbelangrijk, want de voorbeelden van ineffectief leiderschap zijn talrijk. ‘Leiderschap is minder complex dan het lijkt,’ schrijft hij. ‘Echter, een belangrijke serieuze horde die je moet nemen, ben jezelf. Je persoonlijkheid en gedrag zijn hier een bepalende factor.’

Om grip te krijgen op dat gedrag introduceert Versluys het concept van de Ego-types. Het idee achter ego-types is dat onze persoonlijkheid uit heel veel delen bestaat. Deze worden ‘ego-types’ genoemd. Je zou je ze kunnen voorstellen als denkbeeldige mensjes die ons gedrag bepalen. Sommige ego-types helpen je vooruit, andere voorkomen juist dat je je doelen bereikt. Door onze persoonlijkheid op deze manier tastbaar te maken, krijg je volgens Versluys eenvoudiger inzicht in het gedrag dat de verschillende ego-types veroorzaken. ‘En daarmee kun je dat gedrag gemakkelijker veranderen.’ Je moet daartoe niet alleen weten welke ego-types er zijn en hoe ze ons gedrag bepalen maar bijvoorbeeld ook wat het nut is van jouw persoonlijke verhaal in het ontwikkelen van leiderschap, hoe personal branding daarin past en welke rol ratio, emoties, en gevoel spelen. Al deze vragen komen in Versluys’ boek uitgebreid aan bod en met elkaar helpen bieden ze voldoende aanknopingspunten om te kunnen uitgroeien tot een ‘Multi Faced Leider’. Zo’n Multi Faced Leider is de Master van de Persoonlijkheid en zetelt in ons bewustzijn. Versluys: ‘Hoe meer bewustzijn je hebt over jezelf, anderen, de externe context en je wil (de vier dimensies van leiderschap), hoe wijzer de Multi Faced Leider is. Hij is in staat om je Ego te doorgronden en de juiste Ego-types in te zetten die je juiste gedrag laten zien in een situatie.’ En daar gaat het uiteindelijk om.

Maar goed, terug naar het begin: kan Versluys’ boek helpen de kloof tussen wetenschap en de praktijk van leiderschapsontwikkeling te dichten?  Dat is in ieder geval niet zo. Versluys presenteert in feite een persoonlijkheidsmodel dat nauw verwant is met het enneagram. De wetenschappelijke psychologie gebruikt het enneagram niet. Het wordt namelijk beschouwd als pseudowetenschap en dat betekent dat Versluys’ benadering geen aanvulling  kan zijn op de modellen die Doeleman in zijn boek als ‘koosjer’ beschrijft. Dat houdt echter niet per sé een all over diskwalificatie in. In de coachingspraktijk van Versluys heeft het werken met ego-types kennelijk zijn waarde bewezen. Het concept van de Multi Faced Leider wil concrete handvatten bieden om het handelingsrepertoire van leidinggevenden te vergroten. Daartoe dienen niet alleen de ego-types – Versluys behandelt er achttien, maar er zijn er meer – die als even zovele metaforen voor herkenning moeten zorgen, maar ook de praktijkvoorbeelden, checklists, en oefeningen die in het boek zijn opgenomen. Het model is niet gevalideerd, dus een waarschuwing is op zijn plaats. Maar wie op zoek is naar meer bewustzijn over eigen handelen en dat van anderen en daarbij meer ‘rekkelijk’ dan ‘precies’ is, kan het met Versluys’ aanpak gerust eens proberen. Want bewustzijn, schrijft hij, levert uiteindelijk meer wijsheid op. En is dat niet het allerbelangrijkste wat je een leider toewenst!

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden