Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
23 november 2012 | Peter de Roode

In een fraai vorm gegeven boekje in afwijkend formaat biedt Frank Groot methodieken die helpen bij het doorbreken van denkpatronen. De ondersteunende illustraties dragen '52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers', terwijl de tekst en uitleg van de auteur erg summier zijn. Het is aan de lezer te bepalen hoe hij dit ervaart.

Frank Groot licht in het voorwoord toe dat managers vaak een forse hoeveelheid van hun beschikbare vergadertijd aan een visie op een vraagstuk besteden. En dat ze doorgaans een te lange agenda en een veel te dik pak papier in te weinig tijd moeten doornemen. Dit alles zou leiden tot een 'onaf gevoel' omdat de essentie niet gepakt is. Wie herkent deze aspecten niet van een regulier overleg? We willen teveel doen in te weinig tijd.

Er zijn in de afgelopen jaren veel oplossingen voorbij gekomen die in meerdere of mindere mate voldeden. Zo hebben managers geleerd om te vergaderen en zich niet zelf met de inhoud te bemoeien en zijn we gecharmeerd geraakt van 'staand vergaderen' waardoor veel kletspraat tot een minimum beperkt zou worden.

Auteur Frank Groot komt met een andersoortige oplossing, genaamd 'denktechnieken'. Hij biedt er 52 aan, dus er valt nog heel wat te kiezen. Gelukkig helpt de auteur bij de keuze door een tabel van twee bij twee aan te bieden waarin alle denktechnieken zijn onderverdeeld. Enerzijds verdeelt hij technieken in rationele versus creatieve en intuïtieve technieken, en anderzijds maakt hij onderscheid in technieken om beslissingen op te baseren versus technieken die streven naar visie en beeldvorming. In de matrix die dus vier velden telt, werkt de auteur met vier kleuren: rood, blauw, groen en oranje.

Als lezer vraag ik me af of die kleuren een betekenis hebben, maar dat wordt nergens uitgelegd. Dat brengt me op het punt van de uitleg van de auteur. Die vind ik kort, soms te kort en zeker niet uitnodigend of inspirerend. De uitleg leidt soms eerder tot verwarring of frustratie.

Zo zoek ik een voor mij bekende denktechniek op: mindmap. De achtergronden van deze techniek worden niet toegelicht, wel in zeven regels de voordelen. Maar kun je die als lezer dan begrijpen en geloof je daar dan ook in met zo'n beknopte uitleg?

In de stappen valt op dat vaak dezelfde tekst terugkomt: neem eerst deze techniek in zijn geheel door of: bespreek met elkaar de resultaten. Ik vind de auteur hier tekort schieten. Hij biedt zijn lezers veel te weinig achtergrondinformatie. Een gemiste kans, want de technieken zijn origineel en verdienen een betere toelichting.

Maar wie hiermee kan leven en op zoek is naar een ideeënboek om het anders aan te pakken op de werkvloer, kan wel degelijk baat hebben bij deze verfrissende denktechnieken.


17 juli 2012 | Amber Zwartbol

Albert Einstein zei ooit: 'we can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.' Met deze uitspraak nodigt Frank Groot je uit om verder te lezen in '52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers'.

Groot is specialist op het gebied van strategische vernieuwing in organisaties en houdt zich bezig met visie- en strategievorming, businessinnovatie en teamontwikkeling. Vanuit deze heeft hij '52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' geschreven. De 52 werkvormen zijn veelal door Groot zelf ontwikkelend, en een enkele werkvorm is een afgeleide van reeds bestaande werkvormen.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke patroondoorbrekende denkpatronen vertelt Groot eerst kort over patroonherkenning door het brein en de rationele en analytische linkerhersenhelft en de creatieve rechterhersenhelft. Zijn 52 denktechnieken zijn gebaseerd op deze kennis van het brein en de 52 denktechnieken zijn een combinatie van logisch en creatief denken.

'52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' biedt mogelijkheden voor managers die dag in dag uit te maken hebben met teammeetings, afdelingsoverleggen, projectgroepen en andere vergaderingen die niet altijd even efficiënt verlopen en waarin veelal in korte tijd grote beslissingen moeten worden genomen en visie en/of beleid moet worden ontwikkeld.

'Een manager heeft twee essentiële verantwoordelijkheden', aldus Groot. 'De eerste betreft het zorgen voor een transparante en scherpe visie en gezamenlijke beeldvorming. De tweede verantwoordelijkheid betreft het dragen van gezamenlijke beslissingen'.
Deze verantwoordelijkheden worden in '52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' op vier verschillende manieren benaderd, waarbij aan elke benaderingswijze een kleur is toegekend en een hoofdstuk is gewijd.

De volgende onderverdeling is gemaakt:
Blauwe denktechniek = rationele benadering met als doel het nemen van beslissingen
Rode denktechniek = rationele benadering met als doel het ontwikkelen van visie- en beeldvorming
Gele denktechniek = creatieve benadering met als doel het nemen van beslissingen
Groene denktechniek = creatieve benadering met als doel het ontwikkelen van visie- en beeldvorming

Afhankelijk van het doel of onderwerp van de vergadering en de ervaring van de manager met de verschillende denktechnieken en het optreden als procesbegeleider tijdens vergaderingen, kan er gekozen worden tussen relatief makkelijke en kortdurende werkvormen of meer ingewikkelde en langer durende werkvormen (maximaal een uur). Of, zoals de auteur adviseert: 'gewoon even doorbladeren en op basis van je intuïtie een aansprekende techniek kiezen en experimenteren.'

Elke serie denktechnieken is per kleur uitgewerkt in een matrix, die is ingedeeld op basis van de tijdsduur en de moeilijkheidsgraad van de werkvorm. Naast deze matrix geeft de auteur bij alle 52 denktechnieken door middel van symbolen aan wat de moeilijkheidsgraad is en de tijdsduur.

Groot werkt iedere denktechniek uit op twee pagina's. Op de linker pagina een visuele weergave van de denktechniek en rechts de uitleg via een vaste volgorde. Waarvoor gebruik je de denktechniek? Wat is het resultaat? Welke stappen doorloop je? Welk deel van het brein wordt hierbij ingezet?
Enkele voor mij interessante denktechnieken zijn het moodboard, 3 Plus (voortborduren op de ideeën van je collega, een soort brainstorm), contextwissel (welke beslissingen zou je nemen wanneer je in een andere organisatie zou werken?) en het servet (past je idee niet op een servet, dan is het idee voor jezelf ook nog niet helder).

Tussen de denktechnieken door is er vrije schrijfruimte om direct aantekeningen te maken n.a.v. wat je zojuist hebt gelezen. Prettig, want door de manier van schrijven en de visuele weergave van de denktechnieken deed ik regelmatig zelf nieuwe ideeën op. Leuk en handig!

Ondanks de interessante denktechnieken en werkvormen, denk ik dat er meer voor nodig is om de manager, voor wie dit boek is bedoeld, te verleiden tot een andere aanpak tijdens vergaderingen. 'Zullen we nu even normaal en serieus doen alsjeblieft' is volgens de auteur een vaakgehoord geluid dat vervolgens resulteert in het blijven hangen in de oude denk- en werkpatronen.

De literatuurlijst is zeer interessant en bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat boeken en publicaties over de werking van het brein en het tweede deel bevat boeken over denk- en creativiteitstechnieken. Wellicht niet bedoeld door de auteur, maar wel door mij zo geïnterpreteerd als lezer is de link in het boek naar breinleren. Wanneer Groot hier meer aandacht aan had besteed, door bijvoorbeeld te verwijzen naar het effect van leren op deze manier (en dus ook op deze manier vergaderen), herhaling en het benoemen van follow-up momenten voor de 52 denktechnieken, zou hij de manager meer kunnen overtuigen van het nut van deze manier van werken.
Nu zijn het vooral leuke werkvormen met een naar mijn idee open einde zonder zichtbaar resultaat. En dat is nou net wat een manager wil: (direct) zichtbaar resultaat.

Ook ontbreekt er een uitleg voor de manager over hoe hij zich dient te gedragen in zijn rol als procesbegeleider. Hoe bewaak je de tijd? Wat doe je aan het einde van de werkvorm? Hoe leid je de discussie die voorkomt uit de opgedane ideeën? Wat doe je vervolgens met de opgedane ideeën? etc.
Wat ik nog graag zou hebben gezien en echt heb gemist tijdens het lezen is een bijlage met daarin foto's van sessies waarbij een denktechniek is ingezet en/of een casus van het totaalplaatje: wat was het startprobleem, welke denktechniek is gebruikt en wat is het uiteindelijke resultaat?

Wellicht zou het boek kunnen worden uitgebreid bij een herdruk, of anders in de nieuwsbrief van vanduurenmedia, die je regelmatig ontvangt wanneer je het boek registreert op hun website. Deze aanvulling zou het theoretische boek meer praktijkgericht maken.


Gids voor betere besluitvorming en visieontwikkeling
26 juni 2012 | Bert Peene

Zakelijke besprekingen kunnen veel effectiever, schrijft Frank Groot in 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers. Je moet dan wel de juiste denktechnieken gebruiken en dat zijn technieken die vaste denkpatronen doorbreken. Met zijn boek biedt hij een ruimhartige inkijk in de toolkit die hij daarvoor in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

De werkelijkheid die Groot schetst, is even ontluisterend als herkenbaar. Van het MT wordt een visie op een business issue met impact verwacht en dus wordt er een vergadering uitgeschreven. Dergelijke bijeenkomsten hebben volgens hem altijd hetzelfde verloop: een te lange agenda, een dik pak vergaderstukken, en bijna altijd te weinig tijd. Per agendapunt wordt een rondje gemaakt, discussie gevoerd en een besluit genomen. Klaar, al is het misschien niet helemaal binnen de gestelde tijd. ‘En toch is er vaak een onaf gevoel,’ schrijft Groot, ‘omdat de essentie niet is gepakt, er te weinig diepgang is bereikt, er geen alternatieve oplossingen en richtingen in kaart zijn gebracht en de beslissing nog niet echt solide voelt.’ Daarom worden er niet zelden op een ander tijdstip heisessies of meerdaagse bijeenkomsten belegd waar wel de tijd genomen wordt om zorgvuldig na te denken. Al of niet onder deskundige externe begeleiding.

Volgens Groot kan dat in veel gevallen anders. Ook reguliere managementmeetings kunnen veel effectiever en dus bevredigender verlopen, mits je bereid bent wat werkwijze bettreft het roer om te gooien. Durf af en toe eens het kritisch, rationeel en lineair denken los te laten en een juiste mix van rationele én creatieve denktechnieken te gebruiken, adviseert hij. De doorsnee manager schudt deze echter niet zo maar uit de mouw en daarom besloot hij de rijke verzameling van denktechnieken die hij in de loop van de jaren als adviseur en facilitator heeft ontwikkeld, voor een groter publiek toegankelijk te maken.

De denktechnieken zijn ontwikkeld vanuit twee essentiële verantwoordelijkheden van managers: zorgen voor een transparante en scherpe visie en gezamenlijke beeldvorming en het nemen van gedragen en gezamenlijke beslissingen. Groot heeft ze gecombineerd met twee ‘aanvliegroutes’ voor het benaderen van een business issue: de meer rationele, logische en de meer intuïtieve, creatieve en innovatieve manier van denken. Zo ontstonden vier typen denktechnieken: de blauwe die uitgaan van een rationele benadering en tot doel hebben tot betere beslissingen te komen, de rode die met name geschikt zijn om door een rationele aanpak te komen tot een gezamenlijk beeld of visie, de groene die hetzelfde beogen, maar dan op een meer intuïtieve en creatieve manier, en ten slotte de gele denktechnieken die evenals de blauwe het nemen van betere beslissingen tot doel hebben, maar dan met een speelsere aanpak

Groot heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat het voor een manager als minder geoefend procesbegeleider lastig zou kunnen zijn een goede keus te maken, en daarom voorziet zijn boek ook in een ‘routebeschrijving’ die in vijf stappen duidelijk maakt welk type denktechniek geschikt is voor het vraagstuk in kwestie. Bovendien geven picto’s bij iedere techniek een indicatie van tijdsduur en moeilijkheidsgraad.

Een gevaar van dit soort how-to boeken is dat ze in de praktijk nauwelijks te gebruiken door mensen die onvoldoende ervaring met de materie hebben. De instructie blijft noodgedwongen beperkt, waardoor de geïnteresseerde lezer al snel de weg kwijt raakt in een woud van goede bedoelingen en aanwijzingen die nooit duidelijk genoeg zijn. 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers vormt hierop een aangename uitzondering. Groot heeft voor iedere denktechniek twee bladzijden gereserveerd: op de ene pagina wordt de techniek in kwestie gevisualiseerd, vaak in de vorm van flipovervellen, en op de andere legt hij stap voor stap uit wat te doen om het gewenste doel te bereiken. Daarbij heb je inderdaad, zoals hij belooft, geen externe deskundige nodig. De doorsnee manager (zo die al bestaat) kan er zelf mee aan de slag. Groot heeft zijn boek de ondertitel ‘Voor besluitvorming en visieontwikkeling in teams’ meegegeven. In een volgende druk mag dat van mij best worden aangepast: ‘Gids voor betere besluitvorming en visieontwikkeling in teams’. Daarmee zou geen woord te veel gezegd zijn.


18 mei 2012 | Eric van Arendonk RM

Voor besluitvorming en visieontwikkeling in teams, zo luidt de ondertitel van '52 Patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' van Frank Groot. Een boek waar u in zult neuzen en al bladerend inspiratie opdoen. Om een goede mening te vormen heb ik het echter wel van voren naar achteren gelezen. Met plezier moet ik zeggen, en dat is positief voor een dergelijk boek.

De auteur van '52 Patroondoorbrekende denktechnieken voor managers' is een zelfstandige consultant en boeken van dergelijke auteurs bekijk ik altijd met de nodige scepsis. Mijn ervaring leert me dat deze boeken eigenlijk twee kanten op kunnen gaan; of ze zijn een veredelde reclamefolder waar te vaak een verwijzing gemaakt wordt naar de diensten van de auteur (lees: consultant). Vaak ontbreekt het dan aan diepgang en blijft het bij het specialisme van de consultant. Soms kom je gelukkig ook een andere categorie boeken tegen. De consultant ontstijgt dan zijn werkterrein en is er op uit om werkelijk kennis te delen. Dit zijn de betere boeken en eigenlijk een veel betere reclame dan de eerste methode. Dit boek is van de laatste categorie. De auteur deelt kennis en ervaring omtrent het komen tot besluitvorming en visie in teams.

Het boek is praktisch opgesteld en geeft per denktechniek aan wat de moeilijkheidsgraad is en de tijd die nodig is om een dergelijke techniek in te zetten. Daarnaast zijn de denktechnieken ontwikkeld vanuit twee essentiële verantwoordelijkheden van managers. Enerzijds is dat het zorgen voor een transparante, scherpe visie en gezamenlijke beeldvorming en anderzijds is dat het nemen van gezamenlijk gedragen beslissingen. Deze twee worden gecombineerd met twee manieren voor het benaderen van het probleem, namelijk de rationele, logische manier en de meer intuïtieve, creatieve en innovatieve manier. Dit alles leidt tot een indeling van vier vertrekpunten waarin de 52 denkmethodieken zijn opgesloten. De grondslag voor deze indeling ligt in een behoorlijke literatuurstudie op het gebied van neurowetenschappen. Momenteel ben ik me meer aan het verdiepen in de neuromarketing en ik was onder de indruk van de literatuurlijst achterin het boek omtrent dat onderwerp.

Zoals ik al aangaf wordt iedere denktechniek voorzien van een moeilijkheidsgraad en de tijdsduur die de techniek nodig zal hebben. De moeilijkheidsgraad loopt uiteen in vijf stappen van zeer eenvoudig tot aan procesbegeleiding. Even was ik bang dat de moeilijkheidsgraad de escape voor de auteur was om zijn diensten aan te prijzen. Niets is minder waar. Slechts één enkele techniek kent deze kwalificatie. Deze aanwijzingen maken het boek heel praktisch. Iedere denktechniek wordt in twee pagina's helder uiteengezet, en dat gecombineerd met de nodige schema's. Het enige wat ontbreekt zijn uitgewerkte voorbeelden. Dit maakt dat het boek meer geschikt is voor de ervaren managers dan voor de direct beginnende, in ieder geval voor de wat meer complexere technieken. Maar de meeste aangeboden technieken kunnen ook zonder deze voorbeelden.

Dit boek is een typisch boek wat je binnen grijpafstand van je werkplek moet bewaren. Gebruik eens een verassende nieuwe techniek om tot een visie en gezamenlijke beeldvorming te komen of om tot een gezamenlijk gedragen beslissing te komen. Ik heb me in ieder geval voorgenomen om wat meer variatie te gaan gebruiken. En ik ben er zeker van dat dit de processen ten goede zal komen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden