Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
4 maart 2015 | Sebastiaan van der Valk

Frans van Loef, auteur van ‘Stoppen met stapelen’, kijkt met een nieuwe blik naar stapelgedrag in organisaties. Waar veelal de nadruk wordt gelegd op stapelgedrag bij individuen pakt deze auteur het rigoureuzer aan. Van Loef gaat met zijn boek in op het stapelgedrag van organisaties. In vijf heldere stappen wordt beschreven hoe je kunt stoppen met stapelgedrag.

Stapelgedrag binnen organisatie heeft tot gevolg dat focus verdwijnt, organisaties overbelast raken en resultaten uiteindelijk verslechteren. Het stoppen met stapelen levert vrijwel direct een beter bedrijfsresultaat op, zorgt voor daling van de werkdruk en zorgt voor een flexibelere organisatie met focus op de hoofddoelstelling. De 5 stappen om te ont-stapelen:

- Breng focus aan door middel van topdoelstellingen: vertel in een aantal pakkende zinnen waar je bedrijf over twee tot drie jaar moet staan. Waar werken we naar toe? Wat is onze stip op de horizon?
- Vind aansluiting in de organisatie: Nu is het zaak om te zorgen dat de rest van de organisatie aansluit op de gestelde topdoelstellingen. Er wordt ingegaan op hoe je medewerkers mobiliseert, hoe je van doelstellingen naar acties komt, hoe je motiveert en meet en wie wat gaat doen.
- Maak organisatiecapaciteit vrij: alles onder het vergrootglas leggen; wat kan doorgezet worden, waar moet mee gestopt worden en wat gaat er (tijdelijk) on-hold.
- Zorg voor een balans tussen stoppen en stapelen: hoe borg je de balans tussen stoppen en starten? Hiervoor geeft de auteur twee praktische oplossingen: (1) schrapprincipe en (2) schaarsteprincipe. Twee principes die je als persoon en organisatie dwingen om na te denken over de beschikbare capaciteit en over hoe deze optimaal benut.
- Inzetten van de vrijgekomen capaciteit: Er zijn 4 mogelijkheden waaraan je de vrijgekomen capaciteit kan besteden: (1) extra capaciteit inzetten op topprioriteiten, (2) de werkdruk verminderen, (3) een kostenbesparing realiseren en (4) combinatie van de drie voorgaande acties.

Gedurende het beschrijven van de vijf stappen zet de auteur diverse pragmatische modellen en theorieën uitéén die je direct kunt toe passen in je organisatie. Voorbeeld hiervan zijn: Het Business Model Canvas, OGSM-methode, Balanced Score Card en High Performance Organizations (HPO’s).

Het boek is een aanrader voor organisaties die stapelen, maar kan zeker ook gespiegeld worden aan een individu. Het boek is geschreven voor de praktijk. Je kunt daadwerkelijk aan de slag en morgen zullen de eerste veranderingen zichtbaar zijn!


8 oktober 2013 | Louis Thörig

Waarom zijn zoveel organisaties vandaag de dag continu overbelast? Hoe ga je om met een overdosis aan informatie en krijg je een beter inzicht hoe bestaande bedrijfsmiddelen, energie en tijd efficiënt te verdelen? Hoe herken je stapelgedrag? Hoe kun je in vijf stappen organisatiecapaciteit vrijmaken en benutten? Dit zijn thema's waar auteur Frans van Loef met zijn boek 'Stoppen met stapelen' een antwoord op probeert te geven.

De eerste stap in 'Stoppen met stapelen' is focus aanbrengen door topprioriteiten te onderscheiden van de minder relevante activiteiten. Advies: richt je op maximaal drie topdoelstellingen. Het Business Model Canvas van Osterwalder en Pigneur, dat bestaat uit negen bouwstenen, is een uitstekend hulpmiddel om topdoelstellingen in beeld te krijgen. Bij de tweede stap vertaal je de drie topdoelstellingen aan de hand van een roadmap. Dit kun je doen met de OGSM-methode (objective, goals, strategies, measures). Een onderdeel van de roadmap is een scorebord waarin een zo beperkt mogelijk aantal Key Performance Indicators (KPI's) staan vermeld. Een veel gebruikt scorebord is de Balanced Score Card van Kaplan. In stap drie is het zaak om organisatiecapaciteit vrij te maken.

Organisatiecapaciteit vrijmaken gebeurt doorgaans top-down. De auteur bepleit hiervoor om activiteiten te clusteren in een 'Go-groep' (hebben topprioriteit om uit te voeren), 'Time-Out-groep' (tijdelijk parkeren) en een 'Stop-groep' (helemaal mee stoppen). Topprioriteit, klantperspectief, financiële impact, voortgang en duurzaamheid zijn vijf de criteria die bepalend zijn in welke groep een plan of activiteit gaat vallen. Bij stap vier gaat het om de balans te vinden in stoppen en stapelen van plannen en/of activiteiten. Daarvoor heeft de auteur het 'schrapprincipe' (er wordt alleen iets nieuws gestart als er iets wordt gestopt) en het schaarsteprincipe (inperken van beschikbare organisatiecapaciteit) bedacht als hulpmiddel om binnen een organisatie activiteiten te stoppen of plannen af te keuren. Deze benadering versterkt de focus van de organisatie. Ten slotte bij stap vijf is het zaak de vrijgekomen organisatiecapaciteit effectief in te zetten om de beoogde topdoelstellingen te behalen.

In het boek zijn vijf korte interviews met CEO's opgenomen die aangeven hoe zij complexiteit in hun bedrijf voorkomen, focus aanbrengen en vasthouden en, hoe zij de organisatie opschonen van minder relevante activiteiten en plannenmakerij. Dit alles om aan de structurele overbelasting van een organisatie te ontkomen. Immers managementtijd is het meest schaarse bedrijfsmiddel. Stoppen van activiteiten en/of plannen voorgoed in de ijskast zetten is vaak niet gemakkelijk en vereist een transparante en tijdige manier van communiceren naar de betrokkenen.

Het gedachtegoed van de auteur is niet heel erg origineel, maar 'Stoppen met stapelen' is een helder geschreven pragmatisch boek dat stapelgedrag (neiging tot overbodig toevoegen van nieuwe plannen en/of activiteiten) en consequenties daarvan voor de afnemende slagkracht van organisaties aan de kaak stelt.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden